Budapesti Honismereti Társaság

1 % felajánlás kérése

Támogatását az egyesület működésére, a Városunk helytörténeti magazinunk 2022. évi számainak kiadására és terjesztésére használjuk majd fel.

Adószámunk: 19673903-1-41

Köszönettel vennénk, ha ismeretségi körében is támogatná az 1 %-ok Társaságunknak való felajánlását!
Egyben ezúton is köszönjük támogatóinknak múlt évi 1 %-os adományait.

Tisztelettel:
Gábriel Tibor
titkár