Budapesti Honismereti Társaság

Ars Sacra fesztivál a Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum a budapesti Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódva Ars Sacra néven ingyenesen látogatható rendezvénysorozatot szervez szeptember 4. és 12. között. Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a tarlatv@mnm.hu e-mail címen lehet.

Premontreiek 900 – szubjektív rendi tárlatvezetés
2021. szeptember 4. | 11:00 óra

A Premontreiek 900 kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéseken az érdeklődők a mai premontrei rendtagok egyéni szemszögéből tekinthetik meg a műveket.
A rend kilencszáz éves örökségének egy-egy szeletére tekintve számtalan történet, anekdota, rendi hagyomány, személyes élmény és gondolat kerülhet a felszínre. A rendi tárlatvezetések célja az, hogy a műtárgyakon keresztül a premontreiek lelkiségéhez és karizmájához is közelebb kerülhessenek a látogatók.

A tárlatvezetést tartja: Rácz D. Ignác O.Praem. (Csornai Premontrei Prépostság)

„Bonae memoriae…”
2021. szeptember 7. | 16:00 óra

A késő római kori anyagi kultúra részét képezik az “ókeresztény” vonatkozású leletek. Miért tekinthetőek különlegesnek a Szombathelyen talált sírtáblák? Milyen épülethez tartozhattak a Krisztus-monogramot képező lámpafüggő elemek? Tárlatvezetésünkön többek között ezen kérdésekre is választ kaphat.
Hazánk dunántúli területére esik az egykori római Pannonia tartomány jelentős része. A rómaiak számára stratégiailag kiemelten fontos térség gazdaságilag felívelő időszakokat eredményezett, a katonai táborok világán túlmenően a városi élet is virágzásnak indult.
A katonaság, részben a messzi helyekről idevezényelt egységeknek köszönhetően, számos keleti eredetű vallást honosított meg,
melyek emlékei régészeti leletek formájában ma is felbukkannak.

Hit a hatalom árnyékában
2021. szeptember 10. | 16:00 óra

Vallás, mágia, csoda, szerelem, költészet, boszorkányok és sorscsapások, valódi műkincsek és valósnak hitt mesteri hamisítványok nyomába eredünk a Magyar Nemzeti Múzeum tárlatvezetésén.
A hit a hatalom eszközévé válhat, amire számos példát láthattunk a történelem során, azonban a hit eszköze nem a hatalom. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” Zakariás 4., 6. vers.
A múzeumban kiállított egyházi vonatkozású tárgyakon keresztül mutatjuk be, hogyan jelent meg ez a két fogalom a Kárpát-medence történelmében, a Seuso-kincsektől egészen a 20. századig.

Kurátori tárlatvezetés a “Premontreiek 900” kiállításban
2021. szeptember 11. | 11:00 óra

A Premontreiek 900 című kiállítás a rendi gimnáziumok egykori szertáraiból válogatott tárgyakon és könyveken keresztül idézi fel a 19–20. századi oktatás jelentőségét.
A premontreiek a 19. század elején váltak oktatórenddé, ezt követően pedig kiváló gimnáziumokat építettek fel, amelyek a magyar kultúra és tudomány meghatározó intézményei lettek. Kusler Ágnes kurátori tárlatvezetésén pedig az érdeklődők a premontrei gimnáziumok történetét is megismerhetik.

„Ó, ki ez oltáron kenyér színe alatt…”
2021. szeptember 11. | 15:00 óra

Vezetésünk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen célt szolgáltak a legnagyobb művészi gonddal készült egyházi műtárgyak. Közös utunkon végigjárjuk a magyar történelem hosszú évszázadait a kereszténység megjelenésétől egészen az 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusig.
Mit tudunk, és mit tapasztalhatunk meg a középkori egyház pompájáról? Hogyan forgatták fel hitbéli kérdések a kora újkori Európát? Milyen következményekkel járt az új ideák, vélekedések térnyerése – és vajon hatással vannak-e mindennapjainkra?

A kereszt útja
2021. szeptember 12. | 11:00 óra

A tárlatvezetés során a kereszt szimbólumának útját, a különböző kultúrákban való felbukkanását követhetjük nyomon a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállításában.
A 2. századtól a kereszténység egyre nagyobb teret hódított magának a Római Birodalom keretein belül. Ugyanakkor a birodalom határait ostromló barbár népek körében is ismertté vált, akik rendre átvették az új vallás egyes elemeit.

Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a tarlatv@mnm.hu e-mail címen lehet.