Budapesti Honismereti Társaság

Budapest-Történet-Írás új utakon

A Magyar Történelmi Társulat és Budapest Főváros Levéltára Budapest-Történet-Írás új utakon címmel 2024. március 11-én 9.30 és 17.10 óra között a levéltár (XIII. ker., Teve u. 3-5.) Gárdonyi Albert termében tartja konferenciáját. Regisztráció nem szükséges.

Program

9:30 – 9:40 Köszöntők

Kenyeres István (BFL főigazgatója), Fodor Pál (MTT elnöke, HUN-REN BTK c. főigazgatója)

 

Nyitó előadás

9:40 – 10:00 Hermann István (BFL): A Budapest 150 monográfia célkitűzései, kihívásai

  1. szekció: Budapest kutatásának módszertani problémái

10:00 – 10:20 Szende Katalin (CEU): Összetett városok – összetett feladatok. A középkori buda-pesti agglomeráció kutatása

10:20 – 10:40 Sudár Balázs (HUN-REN BTK TTI): Törököt fogtam, de … A török kori Buda történetének forrásproblémái

10:40 – 11:00 Géra Eleonóra (ELTE BTK): Új nézőpontok Buda, Pest és Óbuda történetének kutatásában (1686-1872)

11:00 – 11:15 Vita

11:15 –11:30 Kávészünet

11:30 – 11:50 Klement Judit (ELTE BTK/HUN-REN BTK TTI): A nagyvárossá válás mint kutatási téma

11:50 – 12:10 Bódy Zsombor: (ELTE TáTk) Módszertani kérdések a világháborúk korának Budapest-története kapcsán

12:10 – 12:30 Szívós Erika (ELTE BTK): Szemközt a közelmúlttal: a szocializmus és a rendszerváltás utáni korszak kutatásának kihívásai Budapest történetében

12:30 – 12:50 Vita

 

12:50 – 14:00 Ebédszünet

 

  1. szekció: Forráscsoportok és értelmezési lehetőségeik

14:00 – 14:30 Gyáni Gábor (az MTA tagja, HUN-REN BTK TTI): Eredmények és hiányok. Budapest az újabb történeti irodalomban

14:30 – 14:45 Simon Katalin (BFL): Képi források és tárgyi emlékek az új Budapest monográfiában

14:45 – 15:00 Ternovácz Bálint (BFL): A térképek mint az új Budapest monográfia forrásai

15:00 – 15:15 Nagy Sándor (BFL): Statisztikák mint a Budapest-történeti kutatások forrásai

15:15 – 15:30 Vita

15:30 – 16:00 Kávészünet

16:00 – 17:00 Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Hermann István (BFL)

Résztvevők: Nagy János (BFL), Sipos András (BFL), Somorjai Szabolcs (BFL)

17:00 – 17:10 Zárszó

Ablonczy Balázs (HUN-REN BTK TTI, ELTE BTK, Magyar Történelmi Társulat főtitkára)