Budapesti Honismereti Társaság

Egy budapesti kereskedőről

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipai Múzeum (1036 Budapest, Korona tér 1.)

Egy valódi székesfővárosi polgár – Marton Alajos norinbergiáru kereskedő pályaképe című időszaki tárlata

  1. október 13. – 2024. március 31. között látogatható.

A kiállítás középpontjában Marton Alajos kereskedő és feleségének vélhetően Glatz Oszkár által megfestett portréja áll. A téma aktualitását az adja, hogy üzletét 1873-ban, a főváros egyesítésének évében nyitotta meg, majd évtizedekkel később, virilis polgárként és választott képviselőként is aktív részt vállalt a főváros kereskedelmi ügyeinek az intézésében. Pályaképén át az európai fővárosokkal egyenrangú gazdasági-kulturális-társadalmi berendezkedés megvalósításának irányába mozduló, fejlődő magyar főváros képe is kirajzolódik előttünk.

Marton Alajos az 1860-as évek első felében érkezett Pestre, ahol segédnek állt egy Váci utcai norinbergiáru-kereskedésbe. 1873-ban önállósult, a külföldi szakmai tapasztalatok és -árukészlet birtokában nyitotta meg üzletét a Walthier-házban. Szerepelt az 1885-ös országos kiállításon, az Iparművészeti Társulat (melynek maga is alapítója) támogatásával az Ezredéves Országos Kiállításon, s 1900-ban már szervezőként vett részt a párizsi világkiállítás magyar pavilonjának rendezésében. Kezdetben főleg exportból származó luxuscikkeket forgalmazott, de a századforduló idején már élen járt a hazai műipar- és az iparművészeti szakképzés támogatásában is. A császári és királyi udvari szállítói cím és a Ferenc József rend lovagi címének birtokosa. Boltjában rendszeresen fordultak meg az európai uralkodóházak tagjai.

Életútja példaértékű minta a ma pályakezdő fiataljai számára is.