Budapesti Honismereti Társaság

Elhunyt Karacs Zsigmond

Földesen, 1940-ben született. A 80-as években a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán középiskolai történelem tanári diplomát szerzett.

Napilapok, folyóiratok, kalendáriumok, egyetemi és egyéb kiadványok őrzik néprajzi, nyelvészeti, irodalom-, egyház-, család-, vasút-, agrártörténeti témájú anyagait, közel kétszáz publikációját. Fontosabb munkái: Földes történeti és mai család- és ragadványnevei (1980); Karácsony Sándor önállóan megjelent műveinek bibliográfiája (1986 és 1992); Földesi katonalevelek a második világháborúból (1993); Bakoss Lajos hagyománygyűjtése a Magyar Nyelvőrben 1873–1896 (1995); Kossuth szobor a hegyen (1999)…

A budapesti Hűvösvölgyben 1951-tõl, Kőbányán 1976-tól van a lakhelye. Kőbányán kapcsolódott be a szervezett honismereti munkába, 1978-tól munkatársa a Honismeret című folyóiratnak. Rendszeresen előadásokat tartott, kiállításokat szervezett, széles körű publikációs tevékenységet folytatott, amely a határainkon is átnyúlt. A Honismereti Szövetség Felügyelő Bizottságának, majd az Elnöksége tagja.

Az 1991-ben létrehozott Budapesti Honismereti Társaság alapító tagja, 1997-től folyamatosan megválasztott alelnöke, egy időben a Társaság megbízott elnöki tisztségét is ellátta. Emellett több civil szervezet tisztségviselője vagy tagja. Honismereti tevékenységéért megkapta a Kiváló Társadalmi Munkás (1978, 1981), a HNF Honismereti Emlékérme (1980), a HNF Kitüntető Jelvénye (1982), a Honismereti Szövetség Emlékérme (1998), a Honismereti Szövetség Bél Mátyás díja (2002) kitüntetéseket. 1996-tól Földes díszpolgára, a Földes Községért Emlékérem kitüntetettje.

Váratlan hirtelenséggel 2023. március 31-én távozott közülünk, április 19-én 14 órakor az Óbudai temetőben vehetünk végső búcsút Tőle. Emlékét megőrizzük.