Budapesti Honismereti Társaság

Harrer Pál és a városegyesítés

A Harrer család óbudai és fővárosi tevékenységét bemutató sorozatunk, melynek első része 2022-ben Harrer Pál életútját mutatta be, idén közéleti tevékenységét állítja középpontba. 2023-as időszaki kiállításunk (HARRER PÁL ÉS ÓBUDA SZEREPE A VÁROSEGYESÍTÉSBEN) egyúttal Budapest megszületésének 150. évfordulója előtt is tiszteleg.

Harrer Pált 1872. november 10-én választották meg Óbuda első polgármesterévé, e tisztséget 1873 novemberéig, a főváros megalakulásáig töltötte be. Polgármesterként részt vett a városegyesítést előkészítő bizottságok munkájában. A városegyesítést követően továbbra is vezető tisztségviselő maradt, a III. kerületi elöljáróság jegyzője lett. A közlekedés, a közművesítés terén meginduló változásokat, új középületek és gyári üzemek létrejöttét Harrer Pál is megélhette. A tárlat Harrer Pál saját szavai által, visszaemlékezéseit felhasználva mutatja be Óbuda helyét, lehetőségeit és szerepét a főváros létrejöttében.

A kiállítás 2024. április 30-ig látogatható az Óbudai Múzeum Harrer folyosóján.