Budapesti Honismereti Társaság

Hősök, Példaképek, Hazafiak

7-12. évfolyamos diákok számára a Honismereti Szövetség pályázatot írt ki ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK címmel.

A legjobb pályamunkák elkészítői értékes ajándékot és ingyenesen meghívást kapnak a nyári kőszegi Ifjúsági Akadémiára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hazai és határon túli diákok történelmi-magyarságismereti
tudásának erősítésére

A Honismereti Szövetség a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve

2019. július 30 és augusztus 04

között rendezi meg

a XXIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT

KŐSZEGEN, a hős várvédő, Jurisics Miklós emléke előtt is tisztelegve.

Az akadémia – tábor témája:

ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál, hogy

– a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét során a magyar történelem „vérzivataros” századait, jeles eseményeit;
– felidézzék és átérezzék a haza sorsárért életüket is feláldozó hősök dicső tetteit, emberi példamutatásukat, hazafias cselekedeteiket;
– ösztönözze a példaképek kultuszának fennmaradását, és méltó figyelmet kapjon a mindennapi emlékezetben, a honismereti munkában, az iskolai történelemtanításban;
– bátorítást adjon a fiatalok cselekvő hazaszeretetének hétköznapi megéléséhez és válla-lásához;
– a témakör feldolgozásával, az aktivitások sokféleségével teremtse meg a tábor él-ménygazdagságát, fiatalos atmoszféráját.
A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:
– egy választott történelmi személyiséget, példaképet bemutató – minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman formátum, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltüntetésével, esetleg láb-jegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
– szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
– a személy életútját prezentáló játékos ismeret-hordozó applikációval (max 400MB).
– prózai, verses írásművel, stb.

Tartalmi követelmény, hogy a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért választotta példaképét, s hogy a téma a hazaszeretet, a hűség, a hősiesség tekintetében milyen tanulságokkal szolgál napjainkban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem élő személyről kell a pályázatot elkészíteni, hanem a településhez, megyéhez, országrészhez kötődő kiemelkedő, ismert vagy még nem ismert személyiség tetteiről, példaadásáról.

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szö-vetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az aka-démián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak az akadé-miára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt.

Pályázati határidők:

– Pályamunkák beküldése: 2019. március 15.
– Értékelés, bírálat: 2019. április 30.

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre. A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mail címét!

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre írva vagy a +36 1 327-77-61-es telefonszámon kérhetők.

Várjuk a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

a Honismereti Szövetség

Budapest, 2019. január 15.

Fotó: Pirosas színnel jelölve a magyarlakta területek 2011-ben cca. 10.5 millió magyarja. (népszámlálási adatok alapján)