Budapesti Honismereti Társaság

Időutazó verseny az Üllői úton

A Budapesti Honismereti Társaság a Tomory Lajos Múzeummal, a XVIII. kerületi civil szervezetekkel és a Lakatos úti Eötvös Loránd Általános Iskolával közösen felső tagozatos diákok és családok számára online helytörténeti vetélkedőt hirdetett meg Barangolás az Üllői úton és időutazás az 50-es villamossal témakőrben.

Nevezési határidő és a megadott e-mail cím: február 15.   keruletikalandor.eotvosbp18@gmail.com

A verseny neve:                 Időutazás az Üllői úton!

A verseny formája: online verseny

Időtartama: 2024. február 15 –május 16

A feladatok beküldési határideje: 2024. május 16.

A feladatok megoldását a következő címen lehet leadni:

Eötvös Loránd Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

  1. Bp. Lakatos u. 30., illetve a megadott e-mailen keresztül.

email cím: keruletikalandor.eotvosbp18@gmail.com

Az eredményhirdetés várható időpontja:

  1. május utolsó hete

Korosztály: felső tagozatos diákok részére illetve családok is indulhatnak.

A részvétel feltétele: három fős csapatok / egy évfolyamról több csapat is indulhat /

Nevezési határidő és a megadott e-mail cím:

február 15.

keruletikalandor.eotvosbp18@gmail.com

Díjazás: Budapesti Honismereti Társaság, Tomory Lajos Múzeum, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és a Külső-Pesti Tankerület által biztosított jutalmak, oklevél

 

Az online verseny szervező elérhetősége: Emmerné Lőrincz Margit elmmargit@gmail.com,T: 06-30-497-7845

A verseny célja, hogy az Üllői út mentén, az 50-es villamos vonalán megismerjék a nevezetességeket részletesen a csapatok.

A tanulók ismerjék meg és a különböző feladatok során változatos eszközökkel dolgozzák fel az Üllői út történetét, jellegzetességeit, híres embereit, élővilágát, szerezzenek helytörténeti tudást. A versennyel a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása mellett fejlődik kreativitásuk, illetve digitális kompetenciájuk is. Képesek lesznek a könyvtárban, interneten megszerzett információt kreatív módon felhasználni, és új, hasznos tartalmakat előállítani. A csapatban való együttműködés erősíti szociális kompetenciájukat. Véleményük, saját szöveges és digitális tartalmaik megosztásával formálódik. Érdeklődésük, szemléletük kitágul, szélesedik, felelősségvállalásuk növekszik.

Képesek önálló forráskeresésre és anyaggyűjtésre; – önállóan tudják használni és feldolgozni a könyvtári szakirodalmat, különös tekintettel a helyismereti anyagokra; – önállóan tudják használni és feldolgozni az interneten elérhető információkat; – képesek az összegyűjtött információból rövid szövegek megalkotására, új, kreatív tartalmak létrehozására; rövid, néhány perces videót alkotni.

 

Filmever Stúdió Bt

Fejlesztett kulcskompetenciák:

  • digitális kompetencia
  • anyanyelvi kommunikáció
  • szociális és állampolgári kompetenciák
  • esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
  • hatékony, önálló tanulás
  • Szeretettel várunk minden időutazó versenyzőt!

 

Jelentkezési lap

 

Iskola neve:
Csapattag 1. (név, osztály):
Csapattag 2. (név, osztály):
Csapattag 3. (név, osztály):
Felkészítő pedagógus:
Felkészítő pedagógus e-mail címe:
Csapat neve:

 

 

,,A projekt a Budapest 150 emlékév részeként a Pro Cultura Urbis Közalapítvány anyagi támogatásával valósul meg.”