Budapesti Honismereti Társaság

Kincses Kárpát-medence

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  hazai és határon túli középiskolás diákok honismereti, helytörténeti tudásának erősítésére.

 

A Honismereti Szövetség a Kőváry László Honismereti Körrel

együttműködve rendezi 2020. augusztus 10-15. között

az erdélyi Kalotaszentkirályon

a XXV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT.

 

A jövő évi ifjúsági akadémia témája, címe:

Kincses Kárpát-medence

A magyarság hagyományos értékei

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy

– a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét során hazánk tájegységeinek jellemzőit, szépségeit, településük, megyéjük megőrzésre méltó természeti, kulturális, építészeti, tudományos, hagyománybeli értékeit, népművészeti kincseit.

– pályázati témaválasztásukban hangsúlyosan szerepeljenek településük, környezetük értéktárakban is feltüntetett értékei, vagy néprajzilag fontos kistájuk népművészeti hagyományai.

– pályamunkájukban környezetük hagyományos, a tájegységre jellemző szokásait, értékeit mutassák be. (Pl. egy néprajzi tájegység megismertetetése, nevének értelmezése, elhelyezkedése, néprajzi jellegzetességei, népművészete, annak technikái, népi kismesterségek, a táj népzenéje, népdalai, népmeséi, népköltészete, nyelvjárása, tárgyi népi kultúrája, esetleg az ezeket őrző és kutató neves szülötteinek bemutatása)

– a tágabb hazában élő más hagyományú kisebbségek, nemzetiségek értékeit, kultúráját, hagyományait, szokásait is közismertté tehessék.

–  a bemutatott példákkal utaljanak a természeti környezet, a gazdálkodás, a társadalom, a tárgyi és szellemi kultúra kölcsönhatásaira és összefüggéseire.

– összegyűjtsék az általuk prezentált értékek megbecsülése terén környezetükben elért eredményeket.

 

Célunk, hogy

– a fiatalokban szülőföldjük, környezetük értékeinek, hagyományainak jobb megismerése erősítse a hazájukhoz való kötődést, az igazi értékek jobb megbecsülését, és felkeltse bennük azok megóvásáért a cselekvés szükségességét.

– a választott téma előadásával, az aktivitások sokféleségével a táborban alakuljon ki majd élményekben gazdag, fiatalos atmoszféra, a honismeretben is összetartozó baráti közösség.

A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg ezt a pályázatot. Nincsenek külön korcsoportonkénti kategóriák.

 

Pályázni lehet:

– vagy egy választott helyi értéket/értékeket bemutató – min. 2, max. 3 oldalas pályamunkával (dolgozattal), melynek formátuma: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv, szakirodalom feltüntetésével, esetleg lábjegyzetekkel. (Az oldalszám nem tartalmazza az írott és képi mellékleteket.)

– vagy szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással, lásd ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB).

– vagy az értéket/értékeket prezentáló játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).

– vagy saját készítésű népművészeti alkotással (amelyről fényképeket és a népművészeti értékeit bemutató leírást küldenek be, és majd az akadémiára is elhozzák bemutatni).

 

Tartalmi követelmény, hogy a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért választotta az adott tájegység valamely értékének/értékeinek bemutatását, fogalmazódjék meg kötődése a bemutatott érték(ek)hez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatban a településhez, megyéhez, tájegységhez kötődő kiemelkedő, közismert vagy még ismeretlen értékről írjanak.

Nevezési díj nincs.

 

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

 

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt.

 

Pályázati határidők:

  • Pályamunkák beküldése: 2020. március 10.
  • Értékelés, bírálat: 2020. április 10.

 

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre.

A diákok/csapatok feltétlenül tüntessék fel városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket/e-mail címüket, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail címét!

 

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre írva vagy a +36 1 327-77-61-es telefonszámon kérhetők.

 

Várva a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

 

a Honismereti Szövetség

és Pedagógiai Munkabizottsága

 

Budapest, 2019. november 20.