Budapesti Honismereti Társaság

Lónyayak letűnt világa

Tuzsér Községért Közalapítvány és a  Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség a Magyar Kultúra Napja  alkalmából szervezett Lónyayak letűnt világa című  előadást és kiállítás megnyitóját  január 22-én, vasárnap 10 órától a

Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség altemplomában ( 1039 Budapest, Vörösmarty u. 2.) tartja.

Fotó. Lónyay Menyhért 1870 körül

 

Program:

  1. óra ünnepi hálaadó istentisztelet

Igét hirdet:  nt. Battyhányi Géza lelkipásztor

Előadást tart : Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész

Kölcsey Ferenc  Himnusz című költeménye és a 130. genfi zsoltár címmel

Az istentisztelet helyszíne a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség temploma

 

11.15. óra

Lónyay-kiállítás megnyitója

Megjelenteket köszönti:

nagytiszteletű Battyhányi Géza

a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség lelkipásztora

Lónyayak letűnt világa címmel rövid ismerterjesztő előadást tart és  a kiállítást megnyitja:

Millisits Máté művelődéstörténész, művészettörténész, új- és legújabb kori magyar történeti muzeológus

Kölcsey Ferenc: HIMNUSZ

A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Cseke, 1823. január 22.