Budapesti Honismereti Társaság

Múzeumok Majálisa május 18-19-én

Idén ismét két napos rendezvényt hirdettek a szervezők, és a tavalyi – a múzeum épületében tartott majális – pozitív tapasztalatait figyelembe véve a múzeumok megjelenését mindkét helyszínre: azaz a Múzeumkertbe és a klasszicista, belső terekbe is tervezik. Ezzel is ösztönözve a látogatókat arra, hogy belépjenek az épületbe!

Az idei majális másik fő tematikája 1989-re, azaz a rendszerváltoz(tat)ásra fókuszál. A Magyar Nemzeti Múzeum 2019-ben, a rendszerváltoz(tat)ás sorsfordító, 30. évfordulójára emlékezve egész esztendőn átívelő programsorozatot készít elő KÖZÖS IDŐNK – 1989 címmel. Az eseménysorozat egyik legfontosabb célja – amelyre a névadás is reflektál –,hogy a magyar társadalom együtt, közösen emlékezzen a rendszerváltoz(tat)ás időszakára. Szeretnénk bevonni minél több társadalmi réteget, csoportot, korosztályt a közös emlékezésbe, közösségi élménnyé formálni az ünnep időszakát.

A 24. Múzeumok Majálisának első napját 2019-ben pontosan a Múzeumok világnapján 2019. május 18-án, szombaton tarthatjuk meg. Idén az ICOM aktuális jelmondata: Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition – A múzeumok mint kulturális központok – A hagyomány jövője. E gondolat szellemében a múzeumok kulturális megtartó erejére, a társadalom számára oly fontos, mélyen gyökerező hagyományaink jövőjére, és ezek közösségmegtartó jelenőségére irányítjuk a figyelmet.