Budapesti Honismereti Társaság

Régész, építész és műemlékes szakember volt

A BTM Aquincumi Múzeuma „Hajnóczi 100” című kiállítása a 100 évvel ezelőtt született dr. Hajnóczi Gyulának állít emléket. Az Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma „Dirké” védőépületében. 2020. szeptember 4. – 2020. október 31. között látogatható

A Budapesti Műszaki Egyetem professzora nemcsak kiváló régész, de nemzetközi hírű építész és műemlékes szakember is volt. Személyében az Aquincumi Múzeum műemléki helyreállításának vezetőjét tisztelhettük a XX. század második felében. A kiállítás a gazdag szakmai életút mellett betekintést enged annak a kornak a műemlékei védelmében, amelyben élt és alkotott.

A tárlat kurátora: Lengyelné Kurucz Katalin.