Budapesti Honismereti Társaság

BHT jegyzőkönyvek, meghívók

Kedves Barátunk! Tisztelt Kolléga!

Budapesten és a kerületeiben folyó helytörténeti, honismereti tevékenységeket, a főváros múltjának kutatását, feltárását és népszerűsítését előadóest sorozatok, szimpóziumok, emlékülések szervezésével, információs fórumok (Városunk – Budapesti Honismereti Híradó; Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kiadása; Budapesti Helytörténeti Portál fenntartása) létrehozásával, valamint pályázatok
meghirdetésével, középiskolás művelődéstörténeti vetélkedők szervezésével támogatjuk. Tevékenységeink ingyenes szolgáltatásként jelennek meg! Ezt főként tagságunk önzetlen munkájának, a közös cél érdekében velünk együttműködő kerületi civil szervezetek, fővárosi és kerületi közgyűjtemények segítségének köszönhetjük. Az alábbiakban szervezeti életünk meghívói és jegyzőkönyvei olvashatók, tevékenységünkről részletesebb ismertetést az ezt követő almenüpontban (Éves beszámolók almenüpontban) olvashat


JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2024.március 26-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak: Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár, Földváry Gergely, Praimajer Mária és Szöllősy Marianne elnökségi tagok, mint meghívott: Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság elnöke, dr. Kovács Ivánné egyesületi tag

Kimentette magát: Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag (Karacs Zsigmond alelnök 2023-ban elhunyt).

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. bejelentette, hogy Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag telefonon fog beszámolni a XVIII. kerületi rendezvények állásáról.

Ezt követően felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

 

*

1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2024-ben a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltárával együttműködve a levéltár földszinti előadótermében. Lassan negyedszázada tart ez az együttműködés – köszönet érte a levéltár egykori és mai vezetőinek. A februári, áprilisi, májusi és júniusi előadásokat Társaságunk titkára, a márciusi előadásokat Földváry Gergely elnökségi tagtársunk szervezte.

Január elején megjelent a Városunk 2024/1. száma 1.300 példányban, a szokásos terjedelemben és kivitelben – a 2024/ 2., áprilisi szám előkészítés alatti, fedezete biztosított, a 3. és 4. számok fedezete főként kerületi pályázataink elbírálásától függő.

Folyamatosan működött a Budapesti Helytörténeti Portál, szükség esetén napi frissítéssel. A velünk kapcsolatban álló intézmények, gyűjtemények, múzeumok, szervezetek rendszeres tájékoztatásukkal segítik a nyitóoldali Hírek rovat naprakészen tartását.

Március 20-án az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) a Társaság székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta meg a Társaság 2023. évi működése és gazdálkodása ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban fognak beszámolni.

Köszönet Újpestnek és a helytörténeti gyűjtemény munkatársainak, akik a szervezeti életünk (Elnökség, Bizottságok) üléseinek helyszínét adják több mint negyedszázada, 1999 tavaszától. Az ESZB két elhunyt tagja helyett felkértük dr. Debreczeni József és dr. Sárközy Péterné tagtársunkat, hogy meghívottként vegyenek részt az ellenőrzésen.

Ezt követően a Pro Cultura Urbis Közalapítványtól a 2023. évi Térfoglalás pályázaton a Kölcsönkapott 18. kerület elnevezéssel nyert 1,5 millió forintos pályázati támogatás a Tomory Lajos Múzeummal közösen tervezett felhasználásáról titkári tájékoztatásként elhangzott: 1,2 millió forint a XVIII. kerületi rendezvényekre kerül felhasználásra, melynek felelőse Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag. A fennmaradó 0,3 millió forint a Városunk 2024/2. számára lesz felhasználva, amely a kerékpározással és a XVIII. kerületi rendezvényekkel kiemelten fog foglalkozni. Ez a szám már jelenleg tördelés előtti szinten van. A XVIII. kerületi rendezvényekről telefonon Heilauf Zsuzsanna adott tájékoztatást: helytörténeti ismereteket adó, főként fiatalokat és családokat célzó programok a Tomory Lajos Múzeummal és a kerületi civil szervezetekkel együttműködve valósulnak meg. Március 3-án már megtörtént a helytörténeti pestszentimrei kerékpáros teljesítménytúra, április 6-ára (esőnap 7-e) kerületi felfedező biciklitúrát hirdetünk, a Havanna Hetivásáron április 6 és 13-án, valamint május 4-én helyismereti kézműves programok lesznek, április 14-én a Pestszentimrei Agorán játékos vetélkedőt tartunk, április 20-ig lehet jelentkezni 2-4 fős csapatoknak az Időutazás az Üllői úton című online vetélkedőre, a versenyzőket április 27-én offline „időutazásra invitáljuk.

Heilauf Zsuzsanna tagtársunkat Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata díszpolgárává választotta – gratulálunk.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a beszámoló(k) kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámoló(ka)t az Elnökség elfogadta (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

1/2024. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről, valamint a Kölcsönkapott 18. kerület című pályázat megvalósításának előkészítéséről adott ismertetéseket.

 

*

2. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke számolt be a Társaság 2023. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén március 20-án tartott ellenőrzés célja a BHT 2023. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2023. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2023. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. A korábban elhunyt ESZB tagok helyett felkértük dr. Debreczeni József és dr. Sárközy Péterné BHT tagokat az ellenőrzésen való részvételre.

Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, iratanyag kezelés, stb., bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta.

Összes bevételünk 4.313 eFt volt (3.463 eFt + 850 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 4.532 eFt (3.682 eFt + 850 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2023-ben veszteséges évet zártunk (-219 eFt bevételi hiány) – ami az NKA szokásos évi pályázati kiírásának elmaradása miatt a Városunk 2023/2. és 2023/3. számainál keletkező fedezethiányból származik. Ezek ellentételezését a 2022. évről átjövő 886 eFt indulótőkénk tette lehetővé.

Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

2/2024. BHT Eln. számú határozatát.

 

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének beszámolóját a Társaság 2023. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;
 2. egyben munkájukért köszönetét fejezi ki a bizottság elnökének, a meghívott egyesületi közreműködő tagoknak.

 

*

 3. A Társaság 2023. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2024. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

Az előterjesztő ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2023. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2024. évi munkaterv és költségvetési terv, 2023. évi eszköznyilvántartás/leltár) a meghívó mellékleteként e-mailen megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a napirendi pont ismertetése során azt kinyomtatva is körbeadta az elnökségi ülés résztvevőinek. Az írásbeli anyagokból kiemelésre érdemes, hogy a Társaság 2023-ban veszteséges évet zárt, a veszteséget az egyesület 2022. évről átjövő tökéjéből fedeztük.

Az előterjesztő a 2023. évi egyesületi beszámolót körbeadta, abból egy-két részletet részletesen vázolt: 2023-ban is kedvező pályázati évet zártunk. Pályázati támogatottságunk –  2 országos és 12 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást a 2023-ban átutalt 3.682 eFt értékben, ami több mint a 2022-ben átutalt (1.850 eFt) pályázati támogatások összege. Az adó 1 %-okból csupán 7 eFt, a tagdíjból a 2022. évivel szinte azonos, 151 eFt bevételünk származott. Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk című helytörténeti magazinunk négy számának megjelentetéséből származott.

Ezután ismertette írásbeli mellékletét, a közhasznúsági beszámolót. Ez foglalkozott a Társaság tagjainak elismeréseivel, a szervezeti életünk üléseivel (közgyűlés, elnökség, bizottságok), majd a Társaság tevékenységét ismertette:

– Legjelentősebb tevékenységünkként a Honismereti Szövetség társszervezőjeként közreműködtünk a Budapesten július 9-től július 14-ig megrendezett „A Nemzet Fővárosa – Budapest 150” című, Budapest létrehozásának 150 éves jubileumára emlékező ötvenedik Országos Honismereti Akadémiában. Beharangozásaként közreműködtünk a Honismeret folyóirat 2023/3. száma előkészítésében – a 140 oldalából 91 oldalt az általunk előkészített és közlésre átadott anyagok (tíz tanulmány, egy fővárosi bibliográfia, Társaságunkat bemutató anyag, és két könyvismertetés) alkották. A konferencia előkészítését és lebonyolítását 2022 őszétől egyesületünk több mint negyedszáz tagja aktívan segítette. Közreműködésünkről és eredményeiről részletes ismertetést közöltünk a VÁROSUNK – Budapesti Honismereti Híradó 2023/4., októberi számában a Rólunk – Röviden és „A Nemzet Fővárosa” című írásokban. Az ötnapos konferencia 245 fő részvevőt vonzott, amiből 121 fő szállóvendég volt.

– A 2023. évi Budapesti Históriák előadóestjeit március/áprilisban a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben, májustól ismét Budapest Főváros Levéltárában, összesen nyolc alkalommal tartottuk meg, közülük egy előadóestet dr. Róbert Péter szervezett és bonyolított le, a többit Társaságunk titkára. Megvalósítását Budapest Főváros Levéltára társszervezőként (terem és technika biztosítása) segítette, és az előadók önkéntes munkája tette lehetővé.

– Folyamatosan és naprakészen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

– A Városunk 2023. évi négy száma megjelent, a 2024/1. szám december közepén elkészült. Ezek a naprakészen működő Budapesti Helytörténeti Portálunkon online is elérhetők, de olvasható a Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázisában (EPA) is.

Ezt követően az előterjesztő ismertette a 2024. évi munka és költségvetési tervet. Munkatervünk gyakorlatilag az előző évek programjaival azonos szervezeti életet és tevékenységi köröket tartalmazza. A 2024. évi költségvetési terv közel 4.239 eFt bevételt és 20 eFt-al alacsonyabb kiadást tartalmaz, azaz szerény nyereségesre tervezett. Megvalósulása azonban elsősorban a tervezett pályázati támogatásoktól függő. Mivel az NKA Ismeretterjesztési kollégiuma idén sem nem írt ki folyóirat pályázatot és a kerületi önkormányzatok éves költségvetése is „szerény”, 2024-ban is a pályázatokból nehéz lesz megteremteni a Városunk kiadása anyagi alapjait.

2023-ban 121 iktatott levelünk volt, az érdemi e-mailok közül – ez átlagosan heti 10, azaz évi cca. 520 levél – csak néhány fontosabb, anyagi vonzatú került kinyomtatásra és iktatásra.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a beszámoló kapcsán több kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség elfogadta (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

3/2024. BHT Eln. számú határozatát.

 

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2023. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, 2024. évi munkaterve és költségvetése tervezetét, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

 

*

 4. „Egyebek”

– Az idei év közgyűlése tisztújító közgyűlés lesz, májusban, az egy éve megnyitott budafoki Magdolna Udvar Helytörténeti Gyűjteményében tervezzük megtartani. Javasoljuk a Jelölő Bizottság elnöki tisztségére dr. Kovács Ivánné, tagjainak Bóta Piroska és Rojkó Annamária felkérését.

– Az (51.) LI. Országos Honismereti Akadémiát Esztergomban tervezi a Honismereti Szövetség megtartani, 2024. július 7-12. között (Honismertető nagyságaink – Bél Mátyástól Bálint Sándorig). Elnöksége március 23-i ülésén bejelentették, hogy jelenleg fedezethiányuk van, és amennyiben ez megmarad, akkor 3 naposra tervezik a konferenciát (július 08-10).

– A BHT 10 éves tagsági emlékérméjére idén Agócs Mária, Parizán Ildikó és Szücsné Kovács Judit tagtársunk jogosult.

– A Honismereti Szövetség kitüntetéseire az alábbiakat javasoljuk:

Honismereti Munkáért emlékéremre Heilauf Zsuzsanna (történész, múzeumigazgató, a BHT Elnöksége tagja).

– Honismereti Munkáért Emléklapra: Pápai Tamás László (történész, a Tomory Lajos Múzeum munkatársa), Fericsán Kálmánné (ny. tanár, a BHT Ellenőrző és Számviteli Bizottsága elnöke), dr. Sárközy Péterné (ny. tanár, a BHT tagja)

 

Hozzászólás:

– A közgyűlést ne szombaton délelőtt, hanem hétköznap délután tartsuk meg.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy az elhangzottak kapcsán több kérdés és hozzászólás nincs. A Jelölő Bizottság elnöke és tagjai vállalták  a feladatot, jelölésüket az Elnökség elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

4/2024. BHT Eln. számú határozatát.

 

Az Elnökség felkéri Jelölő Bizottsága elnökéül dr. Kovács Ivánnét, tagjainak Bóta Piroskát és Rojkó Annamáriát a tisztújítás előkészítésére és lebonyolítására (Szavazatszedő Bizottság).

 

Kmf.

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

  titkár, jegyzőkönyvvezető                                                               elnök

——————————————————————————————————-

MEGHÍVÓ

 

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

2024.március 26-án (kedden) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. – Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2023. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2023. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2024. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek (tisztújítás előkészítése, kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2024. március 8.

Mellékletek: 3. napirendi pont írásbeli anyagai

 

                                                                                                 Üdvözlettel:

                                                                                                   Breinich Gábor

                                                                                             elnök

———————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

és a Városunk Szerkesztőbizottsága

2023.október 18-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Szöllősy Marianne elnökségi tag,

meghívottként: Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Földváry Gergely, dr. Heilauf Zsuzsanna és Praimajer Mária elnökségi tagok, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradt: dr. Buda Attila és Sándor Tibor szerkesztőbizottsági tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképtelenségét (az Elnökség 7 tagja közül egy elhunyt, 3 tag nem vett részt az ülésen), és megállapította, hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (3 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

 

*

 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be – kiemelten a budapesti L. Országos Honismereti Akadémiáról.

 

A Budapesti Históriák 2023. első félévi és októberi előadásait megrendeztük, a novemberi és decemberi előadóest megszervezésre került – a decemberit Róbert Péter intézte. Májustól az előadások megvalósításában együttműködtünk legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük. Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk helytörténeti magazin 2023/3. (július) és októberben a 2023/4. számát, 1300-1300 példányban; a 2024/1. szám lapterve előkészítés alatti, várható a megjelenése 2024. január 9-én.

A Honismereti Szövetség és Társaságunk (társszervezőként) Budapesten, július 9–14. között rendezte meg a L. Országos Honismereti Akadémiát „A Nemzet Fővárosa – Budapest 150” címmel, melynek anyagi hátterét a Honismereti Szövetség fedezte. Az energiaválság miatt a felsőfokú tanintézetek vizsgaidőszakai kitolódtak, ami a fővárosi helyszín mellett tovább nehezítette a tervezést, előkészítést, lebonyolítást. Ezek operatív teendőit Társaságunk részéről titkárunk, Gábriel Tibor végezte el, illetve fogta össze.

Az előkészítés része volt a Honismeret folyóirat 2023/3., konferenciát beharangozó száma – a megjelent szám 140 oldalából 91 oldalt tett ki a Társaságunk titkára által szervezett, teljesen előkészített és közlésre átadott fővárosi anyagok: tíz tanulmány, egy fővárosi bibliográfia, a Társaságunk tevékenységét ismertető írás és két könyvrecenzió. Közösen végeztük el a Honismereti Szövetséggel az előadási helyszínek, szállás és étkeztetés (utóbbiak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületeiben) szervezését. A konferencia 25 előadója közül Társaságunk 14-re tett javaslatot, 11-en közülük elő is adtak. Közreműködtünk az előadói, résztvevői ajándékcsomagok anyagainak megteremtésében: Társaságunk térítésmentesen átadott e célra Honismereti Szövetségnek a Városunk 2023/2. és 2023/3. számából 200-200 példányt, és kérésükre Gábriel Tibor: A Budai Vigadó története c. könyvéből 40 példányt, továbbá a Budapesti Történeti Múzeum, Budapest Főváros Levéltára és Vízy László által felajánlott könyveket, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. (turisztikai hivatal) fővárosi információs anyagait (térkép, kulturális katalógus). Elkészíttettük a Társaság roll-upját, valamint a BHT elegáns díszszalagját.

A konferencia vasárnapi jótékonysági estje, a hétfői pesti városnézések (négy csoportban) és a csütörtöki tanulmányutak (négy busszal) előkészítése (és megvalósítása) Társaságunk feladata volt. A vasárnapi jótékonysági est programját Újpest művészei köszöntik a konferenciát címmel Szöllősy Marianne szervezte és konferálta a Magyar Természettudományi Múzeum földszintjén (Ludovika főépülete) – a 2023. április 6-i BHT Elnökségi ülés Egyebek napirendi pontjában javasoltaknak megfelelően elkészítettük a Jótékonysági est meghívóját, melyet mellékletként csatolunk. A konferencia hétfői ünnepélyes megnyitása az Országház Főrendiházi Termében, előadásai a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében valósultak meg. Az ünnepélyes megnyitón Társaságunk elnöke, Breinich Gábor is köszöntötte a résztvevőket, és kötötte fel a konferencia vándorbotjára Társaságunk díszszalagját Gábriel Tiborral közösen. Az ünnepélyes megnyitón a Budapesti Honismereti Társaság ajánlására a Honismeret Szövetség legmagasabb kitüntetésével, a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettel Prof. Dr. Hermann Róbert, DSc (történész, igazgató, író), valamint Honismereti Munkáért emlékéremmel Vízy László (építész, ny. műemléki felügyelő, az Aranytíz Helytörténeti Klub vezetője) és Honismereti Munkáért Emléklappal Földváry Gergely (történész, a BHT Elnöksége tagja, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény vezetője), Rosch Gábor (építész, helytörténész), Verbai Lajos (tanár, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője) lett kitüntetve.

Társaságunk tagjai aktívan részt vettek a konferencia lebonyolításában: levezető elnökként kedd délután Breinich Gábor és szerda délelőtt Gábriel Tibor, előadóként: Róbert Péter, Sípos András, Szöllősy Marianne, szekcióülés kerekasztal beszélgetésen Földváry Gergely. Önálló tevékenységet végzett adminisztratív feladatokat ellátásával Bartha Éva, a Honismereti Szövetség örökös tiszteletbeli titkára, Társaságunk tagja, aki felvállalta a vasárnapi és hétfői érkeztetések irányítását is. Hasonló önálló feladatkört látott el dr. Kovács Ivánné, a keddi és szerdai ülések és catering szolgáltatásai (büfék) háttértevékenységei összefogásával.

Szintén önálló feladatot látott el a hétfő délutáni négy városnéző csoport vezetője (Benedek Ágnes, Debreczeni-Droppán Béla, Millisits Máté, Róbert Péter), valamint a csütörtöki négy tanulmányút vezetője (budai Vár és a Várnegyed – Sárközy Péterné, Városliget és intézményei – Róbert Péter, Angyalföld—Újpest—Óbuda – Szöllősy Marianne, Kőbánya—Pestszentlőrinc/ Pestszentimre – Hegedüs Annamária). Szintén köszönet illeti meg a csoportokat fogadó intézményeket és a szakmai vezetést adó munkatársaikat! Rajtuk kívül Társaságunk közel húsz tagja vett még részt önkéntes munkában a jótékonysági est, az érkeztetések, az előadások catering szolgáltatása (büfék) megvalósításában. A közel 250 fő látogatószámú – ebből 121 szállóvendég – konferencia meghívóját szintén csatoljuk – előkészítéséről és megvalósításáról részletesen beszámoltunk a Városunk 2024/4. száma 14. és 15. oldalán (Rólunk-Röviden, „A Nemzet Fővárosa” címmel).

A Honismereti Szövetség Elnöksége október 5-iki ülésén a szövetség elnöke, Debreczeni-Droppán Béla köszönetét fejezte ki Gábriel Tibornak és a BHT tagjainak a fentiekben ismertetett, „nagyon jól sikerült” budapesti konferenciáért.

Társaságunk a Pro Cultura Urbis Közalapítvány Térfoglalás című pályázatán (a Tomory Lajos Múzeummal közösen) 2024. évre 1,5 millió forintot nyert. Ebből 1,2 millió forintot a XVIII. kerületi múzeumi programokra a Tomory Lajos Múzeumnak, 0,3 millió forintot a Városunk 2024/2. számára terveztünk. A pályázat szerződését aláírásra benyújtottuk.

 

Breinich Gábor elnök összefoglalójában megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan elfogadták Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről. Egyben Társaságunk Elnöksége köszönetét fejezte ki minden érintettnek a budapesti helyszínű L. Országos Honismereti Akadémia előkészítéséhez, megvalósításához nyújtott segítségéért.

 

*

2. A Társaság 2024. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

A 2024. évi tevékenységünk a korábbi évek tevékenységszerkezetével azonos tevékenységi körökre tervezett.

Egyesületünk Budapesti Históriák előadóest sorozatát a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal a fő támogatónk, Budapest Főváros Levéltárában tervezzük tartani. A kerületi helytörténeti gyűjtemények az éves kerületi jubileumok megadásával segíthetnék ezek tervezését.

Negyedévenkénti megjelentetését tervezzük 2024. évben is a Városunk – Budapesti Honismereti Híradónak, 20 oldalon, részben színesen. Anyagi hátteréről a következő napirendi pontban kapunk tájékoztatást.

Az esztergomi helyszínű, 2024. évi LI. Országos Honismereti Akadémián képviselni tervezzük a fővárost, erről részletes tájékoztatást az Egyebek napirendi pontnál adunk.

A Budapesti Helytörténeti Portál hatékonyan üzemel, több visszajelzést kaptunk rendszeres olvasásáról. A jövő évben is folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a jelenlévők tájékoztatást egyhangúan elfogadták.

 

*

3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2023. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2022. évi határozatainak 2023. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2024. évi lapterveihez.

A Városunk 2023. évi számai számonként 1.300 példányban jelentek meg, a negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon (2024/4. fővárosi jubileumi szám 24 oldalon) jelent meg, az 1., 10—11. és 20. oldalai színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (Budapesti Helytörténeti Portálunkon – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztési Kollégiuma folyóirat pályázata kiírásának elmaradása miatt a 2023/2. és 3. számunk kiadása kis mértékben veszteséges volt! A 2023/4. és 2024/1. számra megvan az anyagi fedezet. Feltehetően a Covid19 és az energiaválság miatt három év alatt a Városunk előfizetőinek száma 227-ről 50-re csökkent. A 2024. évi 1. szám lapterve előkészítés alatti.

A 2024/2. szám anyagi háttere reményeink szerint részben biztosított, a 3. és 4. szám kiadása, a 2025/1. szám elkészítése továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye. Az NKA 2022-ben pályázati úton adott, előző évekhez hasonló támogatása 0,5 mFt volt, a még szükséges cca. 1,5 mFt tíz kerület pályázati támogatásából állt össze. Ez a 0,5 mFt támogatás 2023-ban már hiányzott, és 2024-re sem került pályázatuk kiírásra. A magazin szerkesztésénél részben kötött a kezünk, mivel az adott számot pályázat útján támogató kerületek anyagainak megfelelő teret kell adnunk. Jelenleg ez nem kerülhető el, mivel országos/fővárosi forrásból és előfizetőiből nem tudjuk megteremteni a kiadás anyagi hátterét. Gyakorlatilag az anyagi háttér megteremtése már több időt, energiát igényel, mint a magazin számainak létrehozása.

 

A 2022. évi szerkesztőbizottsági javaslatok 2023. évi végrehajtása:

Megvalósított javaslatok:

– Budapest Napja (Sándor Tibor) – Városunk 2023/4. sz. 24. oldal (Örökségünk-Budapest),

– Petőfi 200 jubileum – Városunk 2023/2. száma 4. oldal (Petőfi a Hegyvidéken), 9. oldal (Petőfi Sándor ismerősei), 10. oldal Szabadság, szerelem), 13. oldal (Állandó Petőfi-kiállítások)

– 2023/4-be Városegyesítés – a három Károly – gyakorlatilag a Városunk 2023/2-3-4. számaiban rendszeresen és több szerzővel foglalkoztunk a témakörrel. A 4., jubileumi szám 1-3. oldalán közöltük ezt is (A három Károly)

 

Javaslatok 2024. évre:

A meghívó mellékletében felsorolt témakörök közül a jelenlévők az alábbiakat emelték ki:

– 175 éves jubileumok: osztrák hadsereg 1849. januári bevonulása, Buda ostroma/felszabadítása, október 6-án gróf Batthyány Lajos, majd októberben kormánybiztosok, honvédtisztek kivégzése,

 

1824 Podmaniczky Frigyes születése (200)

– 1849 Darányi Ignác születése (?) (175)

– 1874 gróf Bethlen István születése (?) (150)

1884 Operaház megnyitása (140)

– 1899 Ferencvárosi Torna Club (alapító Springer Ferenc)

– UTE jubileum (Laszip Gábortól – elérhetőség Szöllősy M.)

 

Földváry Gergely betegsége miatt írásban tett javaslatot 2024-re:
– 150 éves – 1874 – Fogaskerekű átadása

– 185 éve – 1839 – Kossuth Ferencet elítélik 3 évre miután Zugligetbe elfogták

– 120 éves – 1904 – Jókai Mór halála

– 135 éve – 1889 – Schwartzer Ferenc halála

– 125 éve – 1899 – Kodolányi János születése

– 110 éve – 1914 – Herman Ottó halála

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva megállapította, hogy a Városunk szerkesztője beszámolóját az Elnökség elfogadta, a szerkesztőbizottsági javaslatokat az Elnökség egyhangúan figyelembe vételre ajánlotta.

 

*

 4. „Egyebek”

A Honismereti Szövetség és a Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület az esztergomi LI. Országos Honismereti Akadémiát 2024. június 30. – július 5 között tervezik megrendezni, témaköre: Honismertető nagyságaink – Bél Mátyástól napjainkig.

A Honismereti Szövetség megújította honlapját. Ezen lehetőség lesz a tagszervezetek idős tagjaival készített interjúkat közölni (oral history).

Felmerült az éves tagdíj nagyságának növelése, a jelenlegi 1000 Ft-ról 1500 vagy 2000 Ft-ra. A jelenlévők a közgyűlési döntést javasoltak ennek kapcsán.

Melléklet:

 • konferencia Jótékonysági est meghívó
 • Országos Honismereti Akadémia meghívó

 

 

Kmf.

               Gábriel Tibor                                                            Breinich Gábor

  jegyzőkönyvvezető                                                              elnök

——————————————————————————

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését

 1. október 18-án (szerdán) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2024. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2023. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2022. évi határozatainak 2023. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2024. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2023. október 10.

Melléklet: 3. ponthoz 2024. évi jubileumi témakörök

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

Melléklet: 2024-évi Városunkban jubileumi témakör lehetőségekről

 1. az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc idején Pest-Buda történéseivel: az osztrákok 1849. januári bevonulásával, Buda 1849. évi ostromával, (175 éves jubileum)…
 2. 1849. október 6-án Batthyány Lajos, októberben kormánybiztosok, honvédtisztek pesti kivégzéseivel (175 éves jubileum)…

Egyéb 2024. évi jubileumi témakörök:

– 1824 Hollán Ernő (Magyar Épitész Egylet, 200 éve született)

– 1824 Podmaniczky Frigyes (200 éve született „Budapest vőlegénye”)

– 1824 Jendrassik Jenő (rektor, ( magyar orvosi fizika megteremtője)

– 1849 Brozik Károly (geográfus született 175 éve)

– 1849 Darányi Ignác (175 éve született)

– 1874 Gróf Bethlen István (150 éve született)

– 1884 Operaház megnyitása (140 éve történt)

– 1899 Földtani Intézet megnyitása (Lechner – szecesszió 125 éve történt)

– 1899 Ferencvárosi Torna Club – alapító Springer Ferenc

– 1924 Havassy Pál (műemlékes, 100 éve született)

– 1949 Mindszenty és Rajk pere, elítélése (75 éve történt)

– 1949 A 70-es trolival újraindul a pesti troliközlekedés

– 1974 (50 éve: Bős-nagymarosi vízlépcső programjának állami elfogadása, 1984 Duna Kör, 1988 tüntetések Budapest utcáin…)

 

                                                                           Összeállította: Gábriel Tibor

———————————————————————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2023. május 31-én,

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár földszinti konferenciatermében

tartott közgyűléséről

 

Jelen vannak: Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Agócs Mária, Berend Miklós, Hegedüs Annamária, dr. Horváth Péterné, Kovács Éva, Kovács Piroska, Majzik Ferencné, Németh Nyiba Sándor, Papp Márta, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, Szabó Jánosné, Szöllősy Marianne egyesületi tagok.

Mint meghívott: dr. Dubniczky Zsolt, Kissné Bognár Krisztina, Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 3 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 3 óra 30 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

 

A napirend előtt tagjaink megtekintették a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 1956-os szobor- és festménykiállítását, majd Prof. Dr. habil. Szakály Sándor az MTA doktora, egyetemi tanár, főigazgató ismertette az intézet létrehozásának, fejlődésének történetét. A VERITAS Történetkutató Intézet 2014-ben a Nádor utcában kezdte meg működését, 25 fővel, három kutatócsoporttal. Feladatául az elmúlt több mint másfél évszázad magyar történéseinek alapkutatását és erre épülő bemutatását kapta. Napjainkban közel negyvenen dolgoznak itt, a tudományos munkát végző munkatársak mindnyájan rendelkeznek tudományos fokozatokkal. Könyvsorozatuk a 27-28. kötete, évkönyvük 9. és füzetük 10. kötete jelent meg, konferenciákat szerveznek, havonta előadásokat tartanak. Ezek által fiatal intézményük elfoglalta helyét a hazai kutatóintézetek sorában. Előadását követően Kissné Bognár Krisztina levéltárvezető ismertette az intézet levéltárának tevékenységét, gyűjtőkörét.

 

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Prof. Dr. habil. Szakály Sándor főigazgatónak és  Kissné Bognár Krisztina levéltárvezetőnek előadásáért, a közgyűlés helyszínének biztosításáért, majd a du. 3 óra 30 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető.

Ez követően javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

 

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 15 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2023. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

 

* 

 1. napirendi pont

A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Berend Miklós, Nagy Ferenc és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Berend Miklósnak a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájáról megemlékező társasági emlékérmet. Nagy Ferencnek (egészségi állapota miatt) a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény képviselőjének (önkormányzati rendezvényük miatt) emlékérméjét egy más alkalommal adja át.

 

*

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2022. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2023. április 4-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg – megállapításairól az Elnökségnek a 2023. április 6-i ülése 2. napirendi pontjában adott tájékoztatást. Vizsgálatuk magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2022. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2022. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2022. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

Megállapította, hogy az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.

Névtelen támogatóinktól 2022-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami kisebb a 2021. évinél (41 eFt). 2022. évi tagdíjbevételünk 153 eFt volt, ami magasabb, mint a 2021. évi (134 eFt) tagdijbefizetések. Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt.

Összes bevételünk 4.472 eFt, összes kiadásunk 4.389 eFt volt, azaz 2022-ben nyereséges évet zártunk (+83 eFt bevételi többlet). 2022-ben is kedvező pályázati évet zártunk. Pályázati támogatottsága: 2 országos és 9 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2022-ben átutalt 2.579 eFt értékben, ami több mint a 2021-ban átutalt (1.951 eFt) pályázati támogatások összege.

Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2022. évben.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva kiemelte, hogy az ESZB munkája az egyesület szempontjából fontos dolog. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak, valamint a Társaság titkárának.  Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (15 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

2/2023. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2022. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak. 

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2022. évi egyesületi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2023. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2022. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági mellékletét, valamint a 2023. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés során ki is vetíti, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.

A Társaság 2022. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2022. december 31-én 83 fő  + 1 tagszervezet volt, közülük öten tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2022-ben kitüntetést:

Az Újpesti Városvédő Egyesület 2022. március 5-i közgyűlésén az újpesti Polgár Centrumban Oláh Albert, a Budapesti Honismereti Társaság Ellenőrző és Számviteli Bizottsága tagja Arany Horgony díj kitüntetést kapott.

A Város és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) még 2021. június 18-án, az ELTE Egyetemi Könyvtárában tartott Podmaniczky-napján Sándor Tibornak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye vezetőjének, a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjának Podmaniczky-díj kitüntetést adományozott

A Honismereti Szövetség a veszprémi XLIX. Országos Honismereti Akadémián a szövetség legmagasabb kitüntetésével, a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettel dr. Róbert Péter tagtársunk, a Városunk Szerkesztőbizottsága tagja, Honismereti Munkáért Emléklappal Beőthy Mária (építész, a Budapest Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja vezetője), Rojkó Annamária (tagtársunk, az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztője), és Sándor Tibor (a FSZEK Budapest Gyűjteménye vezetője, a Városunk Szerkesztőbizottsága tagja) munkáját ismerte el.

A Budapesti Honismereti Társaság tízéves törzstagsági emlékérméjét 2022-ben Bartos Mihály, dr. Sárközy Péterné és dr. Sturcz Zoltánné tagtársunk kapta meg. Az emlékérmeket szokás szerint az éves közgyűlésünkön adtuk át.

Eltávozott közülünk 2022-ben Bihari József. Választott tisztségviselőink közül 2023 januárjában Oláh Albert tagtársunk, 2023 márciusában Karacs Zsigmond, Társaságunk alelnöke már nincs közöttünk – emléküket kegyelettel őrizzük!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság). Bejelentette, hogy az egyesület eszközparkja egy számítógépes monitorral és egy tablettel növekedett.

Áttekintette a 2022. évi tevékenységünket: a Budapesti Históriák nyolc előadóestjét (a járvány miatt az év első felében alacsony látogatottsággal), a Városunk négy számának kiadását, a Budapesti Helytörténeti Portál működését, a nyári veszprémi XLIX. Országos Honismereti Akadémián Budapest 25 fős képviseletét, a budapesti L. Országos Honismereti Akadémia előkészítését, a Honismeret 2023/3. száma fővárosi anyagainak megszervezését. Hangsúlyozta, hogy az egyesületi beszámoló új része egy tételes közhasznúsági összesítés a pályázati támogatások 2022. évi felhasználásáról.

Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is bemutatta, majd fotókkal szemléltette a 2022. évi tevékenységet. A 2022. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 842 nyomtatvány) bemutatásakor hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.

Az előterjesztő ezt követően utalt arra, hogy a 2023. évi munkatervük a korábbi évek tevékenységei mellett új elemként tartalmazza a budapesti L. Országos Honismereti Akadémia előkészítését és lebonyolításában történő közreműködést is, mivel ennek a társszervezője vagyunk. A 2023. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2022. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2022. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2022. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2023. évi működés lehetőségét.

 

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített 2022. évi egyesületi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a 2023. évi munkatervet és költségvetési tervet nyílt szavazásra bocsátotta, majd megállapította, hogy azt a tagság egyhangúan elfogadta (15 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat). Ezt követően a közgyűlés meghozta

 

3/2023. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag elfogadja

 1. Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2022. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a Társaság 2023. évi munkatervét valamint költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

 

*

 1. napirendi pont

Egyebek: A Budapestre szervezett (50.)  L. Országos Honismereti Akadémia részvételi lehetőségéről tájékoztatás.

 

A Társaság titkára ismertette, hogy a 2023. július 9-14. között Budapesten a Honismereti Szövetséggel közösen, társszervezőjeként megrendezendő ötvenedik Országos Honismereti Akadémia (témaköre: 150 éve született meg Budapest) programtervezetét a helyszínen kiosztotta. Ezt és a csak online Jelentkezési Lap elérhetőségét minden tagunknak megküldi. Lebonyolítása Társaságunk tagjainak igen jelentős önkéntes munkája révén válik lehetővé.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki a házigazdáknak, külön is a lebonyolításban közreműködő informatikusuknak, az ESZB elnökének és tagjainak, valamint a Társaság titkárának.

 

kmf.

Gábriel Tibor                                                     Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                              levezető elnök

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsán Kálmánné                                            Szöllősy Marianne

—————————————————————————————————–

MEGHÍVÓ

 

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő éves közgyűlését

2023. május 31-én (szerdán) délután 3 órai kezdéssel

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár földszinti konferenciatermében (1093 Budapest, Zsil u. 2–4. – a Fővám térről egy villamos megálló a Bálna irányába) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A regisztráció du. ¾ 3 és 3 óra között történik. Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 3 óra 30’-ra újólag összehívjuk és Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján már a résztvevők számától függetlenül az határozatképesnek minősül.

Napirend:

Napirend előtt a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról (most kedd este kapom meg – Szakály Sándor főig. vagy valamely munkatársa )………………………….tart előadást.

 1. Tízéves Budapesti Honismereti Társaság emlékérmek átadása (Berend Miklós, Nagy Ferenc és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2022. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné az ESZB elnöke

 1. A 2022. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2023. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek

A Budapestre szervezett L. Országos Honismereti Akadémia (50.) részvételi lehetőségéről tájékoztatás.

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2023. május 16.

Mellékletek: a 3. napirendi pont anyagai

Üdvözlettel:

 

Breinich Gábor

elnök

—————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

                                                                             2022. november 17-én székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Földváry Gergely, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, meghívottként: Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Róbert Péter, dr. Sándor Tibor szerkesztőbizottsági tagok.

Távolmaradását kimentette: Heilauf Zsuzsanna és Praimajer Mária elnökségi tag, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradt: Karacs Zsigmond alelnök, dr. Buda Attila szerkesztőbizottsági tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be.

A Budapesti Históriák októberi, novemberi előadásait megrendeztük, a decemberi előadóest is megszervezésre került. Köszönet illeti meg Róbert Pétert az októberi előadóest szervezéséért, lebonyolításáért. Az előadások megvalósításában együttműködtünk legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük, az előadásonkénti teremfertőtlenítést (7 eFt) Társaságunk fedezi.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk helytörténeti magazin 2022/3. és októberben a 2022/4. számát, 1300-1300 példányban; a 2023/1. szám anyagai olvasószerkesztői stádiumban vannak, várható a megjelenése 2023. január 10-én.

A Honismereti Szövetség és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület Veszprémben, július 3–8. között rendezte meg a XLIX. Országos Honismereti Akadémiát Aranybulla 800 – Az Árpádok évszázadai címmel. a Budapesti Honismereti Társaság ajánlására 2022-ben a szövetség legmagasabb kitüntetésével, a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettel dr. Róbert Péter, Honismereti Munkáért Emléklappal Beőthy Mária, Rojkó Annamária és Sándor Tibor kapott elismerést munkájáért. A konferencián a Budapesti Honismereti Társaság 25 fővel képviselte a fővárost.

A Honismereti Szövetség és társszervezőként Társaságunk 2023 júliusában rendezi meg Budapesten az 50. Országos Honismereti Akadémiát, melynek témája Budapest létrehozásának 150 éves jubileuma és Budapest a dualizmus korában. Az energiaválság miatt a felsőfokú tanintézetek vizsgaidőszakai is kitolódnak, ami nehezíti a tervezést.

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről. 

*

ad 2. A Társaság 2022. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk Budapesti Históriák előadóest sorozatát a 2023. évben is szeretnénk életben tartani – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal. Fő támogatónk, Budapest Főváros Levéltára az energiatakarékosság miatt 2023. 1-4. hónapjában a földszinti előadóteremben minden külső és belső rendezvényét felfüggesztette, a termet nem tervezik fűteni. Májusig ideiglenes jelleggel a ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben tervezzük folytatni előadóestjeinket.

A Budapesti Helytörténeti Portált folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni.

 1. évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük átlagosan számonként 1300 példányban, 20 oldalon, részben színesen. Anyagi hátteréről a következő napirendi pontban kapunk tájékoztatást.

A budapesti helyszínű, 2023. évi ötvenedik Honismereti Akadémia szervezése és lebonyolítása részben Társaságunk feladata. Előkészületeinkről részletes tájékoztatást az Egyebek napirendi pontnál adunk. 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (4 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

6/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2022. évi tervezett tevékenységéről. 

*

 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2022. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2021. évi határozatainak 2022. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2023. évi lapterveihez.

A Városunk 2022. évi számai számonként 1.300 példányban jelentek meg. 2022-ben negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg, az 1., 10—11. és 20. oldalai színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (Budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2023. évi 1. szám előkészítés alatt áll, anyagi fedezete megvan. A 2023/2. szám anyagi háttere eddig reményeink szerint részben biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye. A magazin szerkesztésénél részben kötött a kezünk, mivel az adott számot pályázat útján támogató kerületek anyagainak megfelelő teret kell adnunk. Jelenleg ez nem kerülhető el, mivel más forrásból nem tudjuk megteremteni a kiadás anyagi hátterét. Az NKA idén pályázati úton adott támogatása 0,5 MFt volt, a még szükséges cca. 1,5 MFt tíz kerület pályázati támogatásából állt össze. Gyakorlatilag az anyagi háttér megteremtése már több időt, energiát igényel, mint a magazin számainak létrehozása.

A 2021. évi szerkesztőbizottsági javaslatok 2022. évi végrehajtása:

Megvalósított javaslatok:

– 1847-ben József nádor halála – Városunk 2022/2. száma 11. old.

– 1922-ben indult a Corvin mozi – Városunk 2022/4. száma 4. old.

– 1922: 100 éves az UTE stadion – Városunk 2022/4. száma 13. old., 16. old.

Meg nem valósított javaslatok:

– 13 javaslat nem valósult meg. Indoklás: részben a felkért szerzők nem vállalták megírását, részben nem lehetett támogató kerülethez kapcsolni, részben jelentőségük kisebb volt, mint a végül közölt írások. Későbbieknél célszerű lenne a javaslatot adónak a szerkesztővel való egyeztetése után intéznie a cikk szerzőjének megkeresését is.

Javaslatok 2023. évre:

– utcaszámozások, átnevezések (Holló Szilvia Andrea?)

– Budapest Napja (Sándor Tibor)

– Első gyufagyár a XIII. kerületben

– Fegyvergyár a Szent István úton

– 2023/2-be Petőfi 200 éves jubileum – PIM-ből szerző, Hegyvidéki dolgairól (Földváry Gergely)

– 2023/4-be Városegyesítés – a három Károly

-Madách Imre 200 éves évforduló (Színháztörténeti Múzeum)

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője beszámolóját az Elnökség elfogadta (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), a szerkesztőbizottsági javaslatokat az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta és meghozta a következő

7/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a magazin helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2023. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket.

*

4. „Egyebek”

– A Budapesti Országos Honismereti Akadémia előkészítéséről: Első lépésként még augusztus végén tájékoztatást kaptam Bartha Évától, egyesületünk tagjától, a Honismereti Szövetség korábbi titkárától, a konferenciáik szervezéséről (menetrend, ütemezés, feladatmegosztás, stb…). Szeptemberben a Honismereti Szövetség által a konferencia előkészítésére életre hívott szakmai ad hoc bizottság ülésén Budapest képviseletében Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár és Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag vett részt. Ezen elfogadták az előkészítés forgatókönyvét, mely az időbeni ütemezést, feladatmegosztást (HSZ-BHT) is tartalmazta.

Jelenleg a Honismereti Szövetséggel közösen tárgyalunk előadóterem és szállás ügyben: a tervek szerint az előadóterem a Néprajzi Múzeum konferenciaterme vagy a Magyar Nemzeti Múzeum díszterme lesz. A szóba jöhető szálláshelyeket a két helyszín közelében megtekintettük. Továbblépés e téren döntést igényel.

Társaságunk feladata december elejéig elsőként a Honismeret folyóirat 2023/3. számába Budapest150 témakörhöz kapcsolódóan 8-9 tanulmány javaslata, 2019-2022 közti Budapest bibliográfia elkészíttetése (Sándor Tibor közvetítésével), a Társaság történetének bemutatása – az utóbbi kivételével 90 %-os teljesítési szinten vagyunk. Szintén december elejéig a konferencia előadói egy részére javaslattétel a Honismereti Szövetség felé – ez szintén 90 százalékban már összeállt (részletesen ismertette az eddig javasolható szerzőket/tanulmányaikat, ill. előadókat/előadáscímeiket). A szakmai tanulmányutak tervezeteinek kidolgozása függ a szállás helyétől, ezért javaslatunk négy csoport és útjai: 1. Belső Pest (V-IX. ker.) 2. Észak-Pest, Észak-Buda (XIII., IV., III. ker.), 3. Belső Buda (I., XII. ker.), 4. Dél Pest (X., XVIII. ker.) – vacsora Budafokon mind a négy csoportnak.

Az 50. Honismereti Akadémiára a megyei és fővárosi tagszervezetek anyagaiból – 20 tabló vagy roll-up – lesz egy kiállítás. Az egységes megjelenés kidolgozása a HSZ feladata, tartalommal megtöltése a tagszervezeteké. A Honismereti Szövetség Elnöksége december 16-i ülésén adunk a végzett munkánkról tájékoztatást.

Kmf.

 

                    Gábriel Tibor                                                            Breinich Gábor

  jegyzőkönyvvezető                                                            elnök

——————————————————————————————————

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését az aktuális járványügyi/energiaválsági szabályozások betartásával

 1. november 17-én (csütörtök) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2023. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2022. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2021. évi határozatainak 2022. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2023. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2022. október 30.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

——————————————————————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság 2022. június 2-án,

a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény „mozi-termében”

tartott közgyűléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné és Oláh Albert, (az ESZB tagjai), Balázs Éva, Bartos Mihály, Bóta Piroska, Burján Jenőné, Csóka Ferenc, Domoszlai Erzsébet, Gregor Tiborné, Kovács Éva, Kovács Piroska, dr. Róbert Péter, dr. Sárközy Péterné, dr. Sturcz Zoltánné, Kézsmárki Lenke, Majzik Ferencné, Papp Márta, Szabó Jánosné, Tóth Andrea, Wilk János egyesületi tagok. (26 fő)

Távollétében közgyűlési képviseletére (írásban):

– Breinich Gábor elnököt felhatalmazta Széman Richard egyesületi tag;

– Gábriel Tibor titkárt felhatalmazta Bese Judit, egyesületi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy du. 5 órakor a közgyűlés nem határozatképes ezért azt feloszlatta, majd bejelentette, hogy a meghívóban és az Alapszabály 13/C/d. pontjában foglaltak alapján a közgyűlést du. 5 óra 30 perckor változatlan napirenddel ismételten összehívja, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Gábriel Tibor titkár bejelentette, hogy a veszprémi XLIX. Országos Honismereti Akadémia jelentkezési lapját és programját a Társaság tagjainak és a szakma képviselőinek e-mailon megküldte, az e-mailt nem használó, de eziránt érdeklődő tagjaink kinyomtatva most átvehetik.

 

A napirend előtt tagjaink megtekintették a gyűjteménynek a Dizájn 9 – Különleges használati tárgyak az elmúlt 100 évből című időszaki kiállítását, majd Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője vetített képes és videós áttekintést adott a gyűjteménynek a COVID alatt az online térben kifejtett színvonalas tevékenységéről: weblap, instagram, facebook, youtube csatorna (videók). Utalt rá, hogy ezek a tevékenységi körök a járvány miatt a muszájból keletkeztek, főként a fiatalabb korosztályt célozták meg velük. Napjainkra azonban a gyűjtemény munkájának már szerves részét képezik.

 

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Gönczi Ambrusnak, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének előadásáért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért, majd a du. 5 óra 30 perckor az ismételten összehívott közgyűlésen megállapította, hogy az már határozatképesnek tekinthető. Eltávozott közülünk Bárány Tibor, Boda Sándor, Pap Zsolt tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük, javasolta, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg róluk!

Ez követően javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal 25+2 igen, 1 tartózkodás – a javasolt, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2022. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

*

 1. napirendi pont

A Társaság tagjainak a tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Bartos Mihály, dr. Sárközy Péterné, dr. Sturcz Zoltánné)

 

Breinich Gábor elnök ünnepélyes keretek közt adta át Bartos Mihálynak és dr. Sturcz Zoltánnénak a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet. Dr. Sárközy Péternének az emlékérméjét a közgyűlés végén adtuk át.

* 

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke, Fericsán Kálmánné beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2022. február 17-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. szám (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) alatti székhelyén tartotta meg – megállapításairól az Elnökségnek a 2022. február 23-i ülése 2. napirendi pontjában adott tájékoztatást. Vizsgálatuk magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2021. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2021. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2021. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

Megállapította, hogy az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.

Összes bevételünk 3.258 eFt volt (2.301 eFt + 957 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.084 eFt (2.127 eFt + 957 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2021-ben nyereséges évet zártunk (+174 eFt bevételi többlet) – ugyanis 2021-ben nem volt eszközbeszerzés, így értékcsökkenési leírás sem a könyvelésben.

2021-ben is kedvező pályázati évet zártunk. Pályázati támogatottsága: 2 országos és 11 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2021-ben átutalt 2.155 eFt értékben, ami több mint a 2020-ban átutalt (1.719 eFt) pályázati támogatások összege. Névtelen támogatóinktól 2021-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 41 eFt-ot kaptunk, ami nagyobb a 2020. évinél (5 eFt). 2021. évi tagdíjbevételünk 134 eFt volt, ami magasabb, mint a 2020. évi (116 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt.

Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2021. évben. (Az ESZB jegyzőkönyvének felolvasásakor az előadót rekedtsége miatt Szöllősy Marianne tagtársunk helyettesítette)

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva kiemelte, hogy az ESZB munkája az egyesület szempontjából fontos dolog, és jelentős az is, hogy a Társaság közhasznú besorolását megőrizte, mivel nyereséges évet zárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak, valamint a Társaság titkárának.  Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság egyhangúan elfogadta (25+2 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

2/2022. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2021. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2022. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2021. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklete rövid változatát, valamint a 2019. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a közgyűlés elején kinyomtatva több példányban a jelenlévőknek átadta, és bejelentette, hogy elfogadását követően szokás szerint az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján.

Ezt követően mind a négy írásbeli beszámolót kivetítőn is részletesen bemutatta , majd fotókkal szemléltette a 2021. évi tevékenységet. A 2021. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 742 nyomtatvány) bemutatásakor hangsúlyozta, hogy ennek révén bárki számára mélységében megismerhető a Társaság tevékenysége és gazdálkodása.

A Társaság 2021. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2021. december 31-én 76 fő  + 1 tagszervezet volt, közülük öten tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2021-ban kitüntetést: A Honismereti Szövetség a Budapesti Honismereti Társaság felterjesztésére 2021-ben Honismereti Munkáért emlékéremmel dr. Bolla Dezső tagtársunkat, Honismereti Munkáért Emléklappal Hirmann László (Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőbizottságának elnöke, gimnáziumi igazgató), Horváth Péterné (tagtársunk), Neubrandt Istvánné (óbudai Braunhaxler … Egyesület elnöke, az óbudai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke) munkáját ismerték el, átnyújtására a járványhelyzet következtében Társaságunkat kérték fel.

A Jászok Egyesülete a munkájukat önzetlenül támogatók számára Jászságért Díjat és Díszokleveleket adományozott – Díszoklevél kitüntetést kapott Társaságunk titkára, Gábriel Tibor is. Kitüntetését dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke alapításuk 100. évfordulójára emlékezve szeptember 11-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban adta át.

A Budapesti Honismereti Társaság tízéves tagsági emlékérméjét hagyományosan az éves közgyűlésünkön adjuk át. 2021-ben két tagtársunk, Heilauf Zsuzsanna, dr. Szabó Sándorné kapta meg.

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Áttekintette a 2021. évi tevékenységünket: a járvány miatt 2021-ben részlegesen megvalósult Budapesti Históriák előadóesteket (három alkalom volt csak), a Városunk négy számának kiadását, a Budapesti Helytörténeti Portál működését, a nyári debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémián Budapest 23 fős képviseletét, a Honismereti Szövetség társszervezőjeként novemberben Budapesten, a Benczúr Hotelben igen sikeresen megrendezett XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletet nyílt szavazásra bocsátotta, majd megállapította, hogy azt a tagság egyhangúan elfogadta (25+1 igen, 1 + 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat).

 

Az előterjesztő ezt követően utalt arra, hogy a 2022. évi munkatervük új elemet nem tartalmaz, a korábbi évek tevékenységeit kívánják folytatni. A 2022. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2021. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2021. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2021. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2022. évi működés lehetőségét.

Breinich Gábor elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített 2022. évi munkatervet és költségvetési tervet nyílt szavazásra bocsátotta, majd megállapította, hogy azt a tagság egyhangúan elfogadta (25+1 igen, 1 + 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat). Ezt követően a közgyűlés meghozta

 

3/2022. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag elfogadja

 1. Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2021. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét;
 2. a Társaság 2022. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 3. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

* 

 1. napirendi pont

Egyebek

A 2023 júliusában, Budapesten a szövetséggel közösen, társszervezőként megrendezni tervezett ötvenedik Országos Honismereti Akadémia (témaköre: 150 éve született meg Budapest) előkészítéséről hangzottak el javaslatok, felajánlások:

 • a jövő évi budapesti Honismereti Akadémiára segítőként önkéntes munkára jelentkezők,
 • kérdésként merült fel, hogy mik lesznek a konferencia részletesebb témakörei,
 • javaslat hangzott el, hogy a csütörtöki fővárosi szakmai utak utáni közös vacsora Budafokon legyen, a vendéglátásra kiállítással is jól berendezett Záborszky kúria – Borvárosban,
 • ősszel kívánatos lenne a konkrét előadókra, szakmai utakra előzetes javaslatunkat megtenni a HSZ felé.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                     Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                             levezető elnök

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsán Kálmánné                                            Szöllősy Marianne

 


MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő éves közgyűlését

 1. június 2-án (csütörtök) délután 5 órai kezdéssel

a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben (Bp., IX. ker., Ráday u. 18. – bejárat az Erkel utcai kapun, kapunyitás: a bal oldalon történő bejelentkezéssel) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A regisztráció du. ¾ 5 és 5 óra között történik. Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel és ugyanitt, délután 5 óra 30’-ra újólag összehívjuk és Alapszabályunk 13/C/d. pontjában foglaltak alapján már a résztvevők számától függetlenül az határozatképesnek minősül.

Napirend:

 1. Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Bartos Mihály, dr. Sárközy Péterné és dr. Sturcz Zoltánné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné az ESZB elnöke

 1. A 2021. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2022. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2022. május 16.

Breinich Gábor

elnök


JEGYZŐKÖNYV 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2022.  február 23-án székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Földváry Gergely, Szöllősy Marianne elnökségi tag, a 3. napirendi ponttól Praimajer Mária elnökségi tag,

mint meghívott: Fericsán Kálmánné képviseletében Oláh Albert, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagja és dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradt: Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2022-ben a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében – ennek igénybevétele alkalmanként 7000 forintunkba kerül, ez a járvány miatti rendkívüli teremfertőtlenítő takarítás összege. A februári előadóestet dr. Róbert Péter, a márciusit Heilauf Zsuzsanna az áprilisit Gábriel Tibor szervezte. Utóbbi már felkérte a májusi és júniusi előadóest előadóit is. Az előadóestek lebonyolítását is a szervezők végzik. Érdemes lesz ezt a gyakorlatot az őszi előadóesteknél is folytatni. Külön köszönet illeti meg a Budapest Főváros Levéltárát támogatásáért, közreműködéséért.

Január elején megjelent a Városunk 2022/1. száma 1.300 példányban, a szokásos terjedelemben és kivitelben – a 2., áprilisi szám fedezete biztosított, a 3. és 4. számok fedezete főként kerületi pályázatok elnyerésétől függő.

Folyamatosan működött a Budapesti Helytörténeti Portál, szükség esetén napi frissítéssel. A velünk kapcsolatban álló intézmények, gyűjtemények, múzeumok, szervezetek rendszeres tájékoztatásukkal segítik a nyitóoldali Hírek rovat naprakészen tartását.

Február 17-én az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) a Társaság székhelyén tartotta meg a 2021. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban fognak beszámolni. Sajnos az ESZB elnöke az ülés előtt egy nappal a COVID19 járvány által fertőzötté vált, a bizottság tagjai páratlan számának biztosítása céljából felkértük Szöllősy Marianne elnökségi tagot, hogy vegyen részt az ellenőrzésen.

Most már nagyon valószínű, hogy a Honismereti Szövetség 2023. évi Országos Honismereti Akadémiáját Budapesten tervezi megtartani, kapcsolódva Budapest születésének 150. jubileumához – társszervezője Társaságunk lesz. Erre időben fel kell készülnünk, az akadémia vendéglátása jóval nagyobb közreműködést igényel majd, mint a 2021. évi, szintén Budapesten tartott kiadványszerkesztői konferencia.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

1/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

 1. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Oláh Albert, a bizottság tagja számolt be a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól.

A Társaság székhelyén február 17-én tartott ellenőrzés célja a BHT 2021. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2021. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2021. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb., bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta.

Összes bevételünk 3.258 eFt volt (2.301 eFt + 957 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.084 eFt (2.127 eFt + 957 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2021-ben nyereséges évet zártunk (+174 eFt bevételi többlet) – ezt segítette, hogy 2021-ben nem volt eszközbeszerzés, így értékcsökkenési leírás sem a könyvelésben.

2021-ben is kedvező pályázati évet zártunk. Pályázati támogatottság: 2 országos és 11 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2021-ben átutalt 2.155 eFt (1.951+204 eFt 2022-re áthúzódó) értékben, ami több mint a 2020-ban átutalt (1.719 eFt) pályázati támogatások összege.

Névtelen támogatóinktól 2021-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 41 eFt-ot kaptunk, ami nagyobb a 2020. évinél (5 eFt).  2021. évi tagdíjbevételünk 134 eFt volt, ami magasabb, mint a 2020. évi (116 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt. A 2021. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – két áthúzódó támogatási tétel (180 eFt – I. kerületi Önkormányzat, Városunk 2022/2. szám, 24 eFt-os – XVII. ker. Önkormányzat résztámogatása, Városunk 2022/1. szám) volt 2022-re.

Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

2/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;
 2. egyben munkájukért köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak.

*

 

 1. A Társaság 2021. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2022. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő.

 

Az előterjesztő ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2021. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2022. évi munkaterv és költségvetési terv, 2021. évi eszköznyilvántartás/leltár) a meghívó mellékleteként e-mailen megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a napirendi pont ismertetése során azt kinyomtatva is körbeadta az elnökségi ülés résztvevőinek. Az írásbeli anyagokból az ESZB az előző napirendi pontnál részletesen ismertette azok pénzügyi vonzatait. Ezekből kiemelni szükséges, hogy a Társaság 2021-ben nyereséges évet zárt, így megőrizte közhasznú besorolását.

A 2021. évi közhasznúsági beszámoló elején foglalkozott a Társaság létrejöttének 30 éves jubileumával, amiről a járványügyi rendelkezések miatt csak a Városunk 2021/2. számában és közgyűlésünkön tudtunk megemlékezni. A beszámoló kitért a világjárvány következményeire: az Elnökség márciusi ülése elektronikus eszközök bevonásával történt, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben tartott júniusi közgyűlésünk és a székhelyünkön szervezett novemberi elnökségi ülésünk – a Városunk Szerkesztőbizottságával összevontan – már személyes részvétellel valósulhatott meg. Az ESZB márciusban szintén még személyes részvétellel tudta megtartani székhelyünkön ülését.

A 2021. évi első félévi Budapesti Históriák előadóestek elmaradtak, csak októbertől folytatódtak. Társszervezőként részt tudtunk venni a Honismereti Szövetség novemberi budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciája előkészítésében, lebonyolításában. A Városunk 2021. évi négy száma megjelent, a naprakészen működő Budapesti Helytörténeti Portálunkon online is elérhető, de olvasható a Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázisában (EPA) is. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémián Társaságunk 23 fővel képviselte a fővárost. 2021-ben 123 iktatott levelünk volt, az e-mailok közül – ez heti 10 levél, azaz évi cca +520 levél – csak néhány fontosabb, anyagi vonzatú került kinyomtatásra és iktatásra.

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

3/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2021. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete tervezetét, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

 

Ezt követően az előterjesztő ismertette a 2022. évi munka és költségvetési tervet. Munkatervünk gyakorlatilag az előző évek programjaival azonos szervezeti életet és tevékenységi köröket tartalmaz – azzal a különbséggel, hogy konferencia rendezését nem tervezzük. A 2022. évi költségvetési terv a 2021. évi kiadási költségeket veszi alapul. Közel 2.200 eFt bevételt és 13 eFt-al alacsonyabb kiadást tartalmaz, azaz szerény nyereségesre tervezett. Megvalósulása azonban elsősorban a tervezett pályázati támogatásoktól függő.

Hozzászólások:

– A főváros Kulturális Bizottságával lehetne felvenni a kapcsolatot a 2023. évi Országos Honismereti Akadémia fővárosi támogathatósága ügyében.

– Az Akadémia 2023. évi ünnepélyes megnyitását a budapesti Újvárosházán is lehetne tartani.

– Az Akadémia támogatásánál nem csupán pénzbeli, de más formában is támogatást lehetne kérni (pl. terem, busz, vendéglátás).

 

Breinich Gábor elnök megállapította, hogy a 2022. évi munka és költségvetési terv kapcsán több kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

4/2022. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2022. évi munka és költségvetési tervét, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

*

 4. „Egyebek”

– A BHT éves tagdíja maradjon 1000 Ft/fő – többletfelajánlást is köszönettel elfogadva.

– A 150 éves fővárosi jubileum kapcsán 2023-ban a Budapesti Történeti Múzeum 500 négyzetméter területen időszaki kiállítást tervez, melybe a kerületi önkormányzatok közgyűjteményeit is tervezi bevonni.

– A BHT 10 éves tagsági emlékérméjére idén Bartos Mihály, dr. Sárközy Péterné és dr. Sturcz Zoltánné tagtársunk jogosult.

A Honismereti Szövetség kitüntetéseire az alábbiakat javasoltuk:

– Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettre dr. Róbert Péter (egyetemi docens, BHT tag, a Városunk Szerkesztőbizottsága tagja),

– Honismereti Munkáért Emléklapra: Beőthy Mária (építész, a Budapest Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja vezetője), Rojkó Annamária (BHT tag, az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztője), Sándor Tibor (FSZEK Budapest Gyűjtemény vezetője, a Városunk Szerkesztőbizottsága tagja).

 

Kmf.

 

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                            elnök


MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

 

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését az aktuális járványügyi szabályozások betartásával

 1. február 23-án (csütörtökön) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48., Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2021. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2022. évi munkaterv és költségvetési terv

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Szövetség és

rendezvényei, éves tagdíj,  stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2022. február 11.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

Megjegyzés:

A 3. napirendi pont írásbeli anyagait

terjedelmi okok miatt csatoltan e-mailon küldjük!

———————————————————————————————

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

 A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülését az aktuális járványügyi szabályozások betartásával

 1. november 24-én (szerdán) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2022. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2021. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2020. évi határozatainak 2021. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2022. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2021. november 3.

Üdvözlettel

Ph.

Breinich Gábor

elnök


JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2021.november 24-én székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

 

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Földváry Gergely, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne elnökségi tag, meghívottként dr. Róbert Péter, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tag.

Távolmaradását kimentette: Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag, dr. Sándor Tibor szerkesztőségi tag.

Távolmaradt: Karacs Zsigmond alelnök, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Buda Attila szerkesztőbizottsági tag.

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be.

A Budapesti Históriák októberi, novemberi előadásait megtartottuk – a járvány miatt alacsony látogatottsággal (14 fő ill. 13 fő). Társaságunk titkára szervezte meg a decemberi előadóestet is. Az előadások megvalósításában együttműködött legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük, az előadásonkénti teremfertőtlenítést (7 eFt) Társaságunk fedezi. Az októberi előadóesten többen javaslatot tettek arra, ha a járványhelyzet miatt ismét karantén lehet. Ha nem tarthatók meg a Budapesti Históriák előadásai, akkor várostörténeti sétákkal helyettesítsük azokat.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk helytörténeti magazin 2021/3. és októberben a 2021/4. számát, 1300-1400 példányban; a 2022/1. szám anyagai olvasószerkesztői stádiumban van, várható a megjelenése 2021. január 5-én.

A Honismereti Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti Egyesület Debrecenben, július 5–9. között rendezte meg a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Trianon 100+1 – Szétszakítva is egységben címmel. A Budapesti Honismereti Társaság ajánlására 2021-ben Honismereti Munkáért emlékéremmel dr. Bolla Dezső, Honismereti Munkáért Emléklappal Hirmann László, Horváth Péterné és Neubrandt Istvánné kapott elismerést munkájáért. A konferencián a Budapesti Honismereti Társaság 23 fővel képviselte a fővárost.

A Honismereti Szövetség és társszervezőként Társaságunk a terézvárosi Benczúr Hotelben, 2021. november 19. és 21. között rendezte meg a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát, melynek címe „A Z és az Alfa generációknak szóló honismeret-helytörténet kiadványok” volt. Közel húsz előadáson mintegy ötven, a legfiatalabb generációt célzó helytörténeti, honismereti kiadványt, programot ismerhetett meg a konferencia több mint hatvan résztvevője. Társaságunk biztosította a résztvevőknek/előadóknak adott ajándékcsomag fővárosi kiadványait (Budavári mesterek és házjelek, Barangoló a Kiscelli Múzeumban, Barangoló a Kiscelli Parkban, Terézvárosi kalandok, Újpesti Helytörténeti Értesítő, Városunk 2021/2. és 3. száma, valamint turisztikai kiadványként a Budapest city map-ot és a Budapest Guide – a hivatalos városkalauzt). Egyesületünk részt vett a konferencia helyszínének kiválasztásában, javaslatot tett budapesti előadókra. A konferencia megnyitóján Társaságunk elnöke köszöntötte a résztvevőket, és egyben az első nap előadásainak levezető elnöke volt. Társaságunk titkára a konferencia egész ideje alatt ügyeletben volt, megszervezte a Békebeli Budapest c. dokumentumfilm vetítését, utána filmrendezőjével nyilvános interjút/beszélgetést vezetett le. Társaságunk két tagja (Bóta Piroska, Praimajer Mária) a pénteki érkeztetést, egy tagja (Domoszlai Erzsébet) a szombati érkeztetést látta el.

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (4 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

6/2021. BHT Eln. számú határozatát.

 Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

 *

 ad 2. A Társaság 2022. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk Budapesti Históriák előadóest sorozatát a 2022. évben is szeretnénk életben tartani – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében. Szüneteltetése a járványhelyzet/fővárosi levéltár rendelkezéseitől és az érdeklődéstől függően  (min. 10 fő alá eső látogatottság esetén) történhet meg. Szünetelése esetén javasolható márciustól várostörténeti séták szervezése, amennyiben azt a járványhelyzet megengedi.

A Budapesti Helytörténeti Portált folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni.

 1. évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük átlagosan számonként 1300 példányban, 20 oldalon, részben színesen. Anyagi hátteréről a következő napirendi pontban kapunk tájékoztatást.

Fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, 2023-ban Budapesten tervezi megrendezni az 50. Országos Honismereti Akadémiát. 2023-ban a főváros születésének 150 éves jubileuma lesz. Már 1872. december 23-án hatályba lépett kihirdetésével az 1872. évi XXXVI. törvény – született meg Budapest! 1873. november 17-én vette át ténylegesen Budapest tanácsa az ügyek intézését a megszűnő városi tanácsoktól – ez ma Budapest Napja. Javasolható a Társaság felkészülése a konferenciára.

Hozzászólások:

– Jó ötlet a helytörténeti séta, a Zugligetben 1,5 órás sétát lehet szervezni.

– A járvány miatt a februári, márciusi Budapesti Históriák előadóestek helyett szervezhetnénk városismertető sétákat.

–   A Budapesti Históriák egyik előadóestjén a BFL budapesti borkultúrával foglalkozó tárlatát meg lehetne tekinteni vezetéssel.

– A Budapesti Históriák szervezésére felkérjük Róbert Pétert és Heilauf Zsuzsannát.

– Amíg lehet, őrizzük meg a Budapesti Históriák előadóestjeinek folyamatosságát, karantén esetén márciustól lehetne helytörténeti sétákat helyette szervezni.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (4 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

7/2020. BHT Eln. számú határozatát.

 Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2022. évi tervezett tevékenységéről.

 *

 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2021. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2020. évi határozatainak 2021. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2022. évi lapterveihez.

A Városunk 2021. évi három száma számonként 1.300 példányban, a 2021/4. szám 1400 példányban jelent meg. 2021-ben negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg, az 1., 10—11. és 20. oldalai színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (Budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2022. évi 1. szám előkészítés alatt áll, anyagi fedezete megvan. A 2022/2. szám anyagi háttere eddig csak részben biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

A 2020. évi szerkesztőbizottsági javaslatok 2021-beli végrehajtása:

 • Ambrus Zoltán író születése160. évfordulója – Városunk 2021/2. sz. 8. old. Budapest irodalmára
 • a Millenniumi Kiállításnak, a városligeti földalattinak és a Vígszínháznak 125 éves jubileuma (1896)
 1. Városunk 2021/2. sz. 1. old – Fővárosi millennium, 6. old. Millenniumi épületek a Városligetben, 7. old. – Városliget vásárváros,
 2. városligeti földalatti – Városunk 2021/3. sz. 1. old. – „vasból készítendő ház”
 3. a Vígszínház jubileuma helyett a Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum jubileuma Városunk 2021/2. sz. 20. old – Vajdahunyadvár múzeuma
 • 190 éve volt (1831) a kolerajárvány – ennek pesti vonatkozásai

A COVOD 19 járvány miatt nem közölt.

 • 100 éve volt (1921) a budaörsi csata/IV. Károly visszatérési kísérlete

Nem közvetlen budapesti kapcsolódású, nem jelent meg.

 • Trianon utáni menekültek sorsáról

Városunk 2021/1. sz. 16. old. Trianon után – felvidéki családsorsok

Városunk 2021/3. sz. 8. old Trianon árvái, 20. old. Összetartozás háza,

Városunk 2021/4. sz. 12. old. Honismereti Akadémia-konferencia Trianon következményeiről

 • 90 éve jelent meg (1931) a Zeppelin léghajó Budapest felett

Nem jelent meg.

 • 75 éve volt (1946) a svábok kitelepítése, a forint bevezetése

Városunk 2021/1. sz. 5. old. – Mindenüktől megfosztva

A forint bevezetése a 2021/4. szám 1. oldaláról a Szent István-terem miatt átkerült a tervezett 2022/1. szám 1. oldalára

 • 70 éve volt (1951) az „osztályidegenek” fővárosi kitelepítése

Városunk 2021/2. sz. 5. old. Szomorú évforduló

 

Javaslatok 2022. évre:

Sándor Tibor pécsi konferencia miatt írásban tett javaslatai: 100 éve jött létre a BESZKÁRT, a 2022/4. számnál a századelején indult községesítési akciók zárásaként írna is erről; 150 éves évforduló – a városegyesítési törvény megalkotásáról; 1922-ben jött létre a Budapest Fürdőegylet Egyesület – lehetne nyár előtt/után egy fürdőváros összeállítás.

– 1922-ben a közösségi közlekedés a kerületekben és a peremtelepüléseken

– kékcédulás választások (országos)

– 1897-ben vette át a főváros a Citadellát

– 1847-ben József nádor halála

– 1922-ben indult a Corvin mozi

– 1952-ben a Vígszínház a Magyar Néphadsereg Színháza lett

– 1847 Pest-szolnoki vasút megnyitása

– 1922 100 éves az UTE stadion – korában az ország legnagyobb, 50 ezer fős stadion

– 1897 Nagyvásárcsarnok megnyitása

– 1897 megkezdődött az Újépület bontása

– 1872 Margit híd építésének elkezdése

– 1897 Ferenc József (ma Szabadság) híd átadása

– 1972 M2-es metróvonal átadása

– 1972 margitszigeti centenáriumi emlékmű

– 1947 merénylet-kísérlet a Városházán

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője beszámolóját az Elnökség elfogadta (4 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), a szerkesztőbizottsági javaslatokat az Elnökség egyhangúan (5 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta és meghozta a következő

8/2021. BHT Eln. számú határozatát.

 Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a magazin helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2022. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket.

*

 4. „Egyebek”

– A XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztő Konferenciára készített ajándékcsomagok intézményi közreműködői kapjanak BHT köszönőlevelet is.

– 2023-ban Budapesten tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség éves Országos Honismereti Akadémiáját.

– 2020-ban megszűnt a Budapest folyóirat. Jelenleg a főváros Énbudapestem – Budapest mindenkié címmel online folyóiratot működtet – https://enbudapestem.hu/

– Idén 30 éves Társaságunk. A járvány miatt a közgyűlésen és a Városunk 2021/2. számában emlékeztünk meg erről (Harminc éve Budapestért).

Kmf.

  Gábriel Tibor                                                            Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                            elnök


JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2021. június 8-án,

a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben tartott közgyűléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne és Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) elnöke, Ádám Jánosné (ESZB tag), Berend Miklós, Domoszlai Erzsébet, Földváry Gergely, Gaál Károlyné, dr. Kovács Ivánné (a Jelölő Bizottság elnöke), Kovács Piroska, Oláh Albert, dr. Róbert Péter, Rojkó Annamária (Jelölő Bizottság tagja), dr. Sárközy Péterné, Wilk János egyesületi tagok. Késöbb érkezett és a 3. napirendi ponttól volt jelen: Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag

Meghívottként: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

Távollétében közgyűlési képviseletére felhatalmazta Gábriel Tibor titkárt Bese Judit egyesületi tag.

Összesítés: 1-2. np.: 18 fő (+1 nem tag) + 1 felhatalmazás  és  3-4-5. np. 19 fő (+1 nem tag) + 1 felhatalmazás

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Balázs Attila elnökségi tag munkahelyi elfoglaltság miatt, Katona Lucia, a Jelölő Bizottság tagja kiállítási megnyitója miatt kimentette magát. A járványügyi előírások következtében a közgyűlés meghívójában jeleztük, hogy az ülésen való részvétel feltétele érvényes védettségi igazolvány, vagy 3 napnál nem régebbi PCR teszt (1 tagtársunk ennek hiányában nem vehetett részt az ülésen – elküldtük), zárt térben a maszkviselés. Megállapította, hogy a június 4-e után másodjára is összehívott közgyűlés a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Napirend előtt a közgyűlés résztvevőit Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte. Levetítette a Kőbánya múltjáról és jelenéről megemlékező helytörténeti vonzatú, Karc – Kőbánya kövén című kisfilmet és rövid tájékoztatást adott a gyűjteményről. Ezt követően bejártuk a 21. századi szinten felújított épület belső tereit, tárlatvezetésével megtekintettük állandó kiállítását.

Breinich Gábor elnök a Társaság nevében köszönetét fejezte ki Verbai Lajos gyűjteményvezetőnek előadásáért, tárlatvezetéséért és a közgyűlés helyszínének szervezéséért. Bejelentette, hogy a Társaság taglétszáma a mai napon 79 fő + 1 tagszervezet, a jelenlévő tagok száma 17 fő + 1 fő felhatalmazást adott, összesen 18 fő szavazóképes. Megállapította, hogy június 8-án du. 5 órakor az első közgyűlés határozatképtelenség miatti feloszlatása következtében került most a közgyűlés változatlan napirenddel ismételten összehívásra. Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását, levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérését.

Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták, a résztvevők részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nincs. A nyílt szavazást követően megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (minden alkalommal egyhangúan:  18+1 felhatalmazás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

1/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

*

 1. napirendi pont

Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása

Breinich Gábor levezető elnök köszönetét fejezte ki a Társaságot tíz éve tevékenységével segítő tagjainak. A tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérmeket a távollévő Heilauf Zsuzsanna és dr. Szabó Sándorné  később veheti majd át.

*

 1. napirendi pont

Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról számolt be.

 

Az ESZB éves ellenőrzését 2021. március 5-én a Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48. sz. alatti székhelyén (az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben) tartotta meg, erről részletes tájékoztatást adott a BHT Elnöksége 2021. március 12-i, elektronikus távközlési eszközök bevonásával tartott elnökségi ülése 2. napirendi pontjában. A vizsgálat célja: a BHT 2020. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése volt. Az éves vizsgálat magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: ezen belül a naplófőkönyv szúróellenőrzését, a mérleg-eredménylevezetését, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését, az éves iratanyagot, stb.

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt, és a 2020. évet az egyesület 15 eFt veszteséggel zárta. Az összes bevétel 2020-ban 2.774 eFt, az önkéntes munkákat nem számítva 2.039 eFt volt. Az összes kiadás 2.789 eFt, az önkéntes munkák nélkül 2.054 eFt volt. Az 1 %-okból 2020-ban 5 eFt bevétel volt. A tagdíjakból 2020-ban 116 eFt bevétel származott. Az egyesület legfőbb bevételi forrása a pályázatokból származott – 2020-ban 1.719 eFt. Az egyesület legnagyobb költségét a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó számainak (2020-ban négy szám) kiadása okozta. Pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó tétel volt 2021-re. A konkrét gazdálkodási adatokról a következő napirendi pontban adnak tájékoztatást. Összességében megállapítható volt, hogy a Társaság a járványhelyzet ellenére az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

 

Breinich Gábor levezető elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd a Társaság nevében köszönetét fejezte ki munkájukért az ESZB elnökének és tagjainak. Ezt követően megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (17+1 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságnak a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló tájékoztatását, egyetért megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének, Fericsán Kálmánnénak, valamint tagjának, Ádám Jánosnénak – a bizottság 3. tagja, Körtvélyesi Oszkár elhunyt.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár ismertette a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2021. évi munkatervét és költségvetési tervét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy az írásbeli 2020. évi egyesületi beszámolót és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2021. évi munkatervet és költségvetési tervet e-mailon megküldte a Társaság tagjainak, a 3. napirendi pont elején a jelenlévőknek kinyomtatva több példányban betekintésre átadta, és elfogadását követően az egyesületi beszámolót és közhasznúsági mellékletét teljes terjedelmében közzé fogják tenni a Társaság Budapesti Helytörténeti Portálján. Mind a négy írásbeli beszámolót kérés esetén kivetítőn az ülés után is bemutatja. A 2020. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet (PK 642 nyomtatvány) bemutatásakor az alábbiakra külön is felhívta a figyelmet: Az egyesület 2020-ban 15 eFt veszteséggel zárta az évet – de ezt a korábbi évek nyereségei kompenzálták: 2020. december 31-én 849 eFt volt a bankszámlánkon + a házipénztár. A Társaság 2020. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámoló rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2020. december 31-én 74 fő + 1 tagszervezet volt. Név szerint ismertette a Társaság tagjainak 2020. évi kitüntetéseit, majd megemlékezett az elhunyt (Balás Ottó, Beleznay Andor, Körtvélyesi Oszkár, dr. Tóth József)  tagtársainkról.

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy éves közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk és a BHT bizottságai is megtartották éves üléseiket (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Egyesületünk 2020. évi tevékenységére jelentős kihatással volt a világjárvány! A tervezett és előkészített programjaink közül a 18 éve folyamatosan tartott előadóestjeink részben elhalasztásra kerültek, a Honismereti Szövetséggel közös konferenciánk (budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia), és az országos szervezetünk összes más konferenciája is 2021-re halasztódott.

A COVID-19 világjárvány 2020. évben részlegesen megfosztott minket is a társasági élet, a személyes találkozások örömétől. Nyolc alkalom helyett csak négyszer találkozhattunk a Budapesti Históriák előadóestjein, melyek lényegében egyfajta klubestek is számunkra.

Honlapunk, a Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) folyamatosan frissítésre került, naprakész, átlagos havi látogatottsága cca. 3.500 fő, éves szinten 42.000 fő volt.

A „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” megjelent négy száma 2020. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1300-1300-1300-1300 példányban, elkészült a 2021/1. szám is 1.400 példányban, 20 oldalon.

A Társaság 2021 évi munkatervében a 2020. évi tevékenységét ismétli meg, azzal a különbséggel, hogy számít a járvány megfékezésére, a 2020-ról elhalasztott konferenciák, előadások megtartására. A 2021. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye lesz, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Befejezésként hangsúlyozta, hogy köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2020. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2020. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak aktív közreműködése nélkül a 2020. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2021. évi működés lehetőségét.

Brerinich Gábor levezető elnök az írásban előterjesztett és szóban is kiegészített egyesületi beszámolók/munkaterv/költségvetési terv ismertetése után az elhangzottakat összefoglalta.

Az időközben megérkezett Heilauf Zsazsannának ünnepélyes keretek között átnyújtotta a Társaság tízéves tagsági munkájára emlékeztető társasági emlékérméjét.

Köszönetét fejezte ki a Társaság titkárának önkéntes munkaként végzett eredményes pályázati tevékenységéért is. A Városunk című helytörténeti magazin 24 éven át való kiadását nagy teljesítménynek nevezte – hangsúlyozta, hogy unikális, azaz egyedi Magyarországban egy civil szervezet által 24 éven át folyamatosan kiadott periodika, mely példányainak 80 százaléka ráadásként a főváros és a kerületek közgyűjteményeiben ingyenesen terjesztett. Köszönetét fejezte ki a Társaság választott tisztségviselőinek az egyesület érdekében kifejtett munkájukért. Az Elnökség nevében megköszönte a bizalmat és tagjaink támogatását. Az előterjesztéseket nyílt szavazással a tagság szinte egyhangúan megszavazta/elfogadta (18+1 felhatalmazás igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

3/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2021. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibornak az írásbeli előterjesztések elkészítéséért. 

*

 1. napirendi pont

Tisztújítás – a Jelölő Bizottság elnöke, dr. Kovács Ivánné előterjesztésében a Jelölő Bizottság javaslatairól tájékoztatás, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

 

Breinich Gábor levezető elnök bejelentette, hogy a BHT tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A Társaság nevében köszönetét fejezte ki hároméves önzetlen munkájukért, társadalmi tisztségük ellátásáért. Javasolta, hogy a 4. napirendi pont levezetésére a Társaság kérje fel dr. Kovács Ivánnét, a Jelölő Bizottság elnökét, a napirendi pont előterjesztőjét. Megállapította, hogy javaslatát a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (19 + 1 megbízás igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Dr. Kovács Ivánné ismertette, hogy a Társaság Elnöksége 2021. március 12-i ülése 4. napirendi pontjában foglalkozott a Jelölő Bizottság megalakításával: 5/2021. BHT Eln. számú határozatábanAz Elnökség a tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának dr. Katona Luciát és Rojkó Annamáriát kéri fel.”

A Jelölő Bizottság a jelöltekkel való egyeztetést követően alakította ki állásfoglalását (Elnökség tagjának: Breinich Gábor, Földváry Gergely, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjainak: Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Oláh Albert) és javaslatát Ismertette a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket – új javasolt tisztségviselőként Földváry Gergely és Oláh Albert szakmai életrajza hangzott el.

Ezt követően felkérte a közgyűlés tagjait, hogy éljenek helyszíni jelölési jogukkal. Tudomásul vette, hogy a távollévő tag által adott megbízási jogával a megbízott (Gábriel Tibor) e napirendi pontnál etikai okok miatt nem kíván élni, mivel a tisztségekre javasoltak között szerepel.

Megállapította, hogy a közgyűlés tagjai újabb tisztségviselőkre nem tettek javaslatot, a javasolt jelölő listát nyílt szavazással elfogadták. Megállapította, hogy a Jelölő Bizottság által a szavazólapra felkerült javasoltakat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (19 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat) elfogadta.

Tájékoztatása befejeztével bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság átalakul Szavazatszámláló Bizottsággá –távollévő egy tagja helyett javasolta Bóta Piroska felkérését. Megállapította, hogy a javasoltak a felkérést elfogadták és felkérésüket a közgyűlés nyílt szavazással szinte egyhangúan erősítette meg (16 igen, 3 tartózkodás – a felkértek, 0 ellenszavazat).

Ezt követően ismertette a szavazás menetét és formáját. A bizottság tagjai kiosztották a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat. A titkos szavazás megtörténte és a szavazatszámlálás után bejelentette, hogy a tisztségekre jelölt személyek megkapták a többség bizalmát.

Dr. Kovács Ivánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az alábbiak szerint foglalta össze a tisztújítás eredményét: 19 szavazólap került kiadásra, 19 szavazólap került benyújtásra, ezek érvényesnek is bizonyultak, végül összesítésük adta a végeredményt

– az Elnökség tagjai: Breinich Gábor (18 szavazat), Földváry Gergely (18), Gábriel Tibor (18 szavazat), Heilauf Zsuzsanna (19 szavazat), Karacs Zsigmond (19 szavazat), Praimajer Mária (17 szavazat), Szöllősy Marianne (19 szavazat),

 – az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Ádám Jánosné (19 szavazat), Fericsán Kálmánné (19 szavazat), Oláh Albert (19 szavazat), – és gratulált a Társaság új tisztségviselőnek megválasztásuk alkalmából.

Breinich Gábor a Társaság újonnan választott tisztségviselőinek nevében köszönetet mondott a tagság megtisztelő bizalmáért. Köszönetét fejezte ki a Társaság nevében a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért (16 igen, 3 tartózkodás – a bizottságok tagjai, 0 ellenszavazat).

Bejelentette, hogy az Elnökség tagjai a következő 3 éves időszakra maguk közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választották, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választották, majd a közgyűlés meghozta a következő

4/2021. BHT számú határozatát

A közgyűlés

 1. a 4. napirendi pont levezető elnökéül felkérte dr. Kovács Ivánnét, a Jelölő Bizottság elnökét;
 2. a Jelölő Bizottság által tisztségekre javasoltakat elfogadta, újabbakat nem javasolt;
 3. a Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának Rojkó Annamáriát és Bóta Piroskát kérte fel;
 4. a következő 3 éves időszakra megválasztotta a Társaság tisztségviselőit: az Elnökség tagjai – Breinich Gábor, Földváry Gergely, Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs Zsigmond, Praimajer Mária, Szöllősy Marianne; az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai – Ádám Jánosné, Fericsán Kálmánné, Oláh Albert;
 5. köszönetet mondott a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnökének, dr. Kovács Ivánnénak és a bizottság tagjainak, dr. Katona Luciának és Rojkó Annamáriának a tisztújítás előkészítéséért, egyben dr. Kovács Ivánnénak, Rojkó Annamáriának és Bóta Piroskának a tisztújítás lebonyolításáért;
 6. jóváhagyólag tudomásul vette, hogy az Elnökség a következő 3 éves időszakra tagjai közül elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Tibort választotta, az Ellenőrző és Számviteli Bizottság tagjai maguk közül elnöknek Fericsán Kálmánnét választotta. 

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A járvány csillapodásával a Honismereti Szövetség és a Hajdu-Bihar Megyei Honismereti Egyesület megrendezi XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Debrecen, 2021. július 4–9.), melynek anyagait e-mailon tagjaink kézhez vehették, a közgyűlési meghívónk hátoldalán is tájékoztatást adtunk erről.

– A Honismereti Szövetség szintén megrendezni tervezi október 29-től 31-ig Budapesten a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát – Társaságunk közreműködésével. Részletesebben augusztus végén/szeptemberben adunk erről tájékoztatást.

– Trianonra emlékező utcanevek javasolhatók.

– Ennek kapcsán konkrét utcanév javaslatot érdemes tenni. A XVIII. kerületben június elején kopjafát állítottak a trianoni menekültek számára (is) épített néhai pestszentlőrinci Állami lakótelep emlékére. A Tomory Lajos Múzeum szeptember elejétől várja a Társaság tagjait.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                                                   Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                                          levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fericsén Kálmánné                                                     Szöllősy Marianne

——————————————————————————–

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu                                                                      47/2021. BHT ikt. sz.

Web:      www.bpht.hu

MEGHÍVÓ

 

 

A Budapesti Honismereti Társaság soron következő éves közgyűlését 2021. június 4-én (pénteken) du. 2. órai kezdéssel székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartja, tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Egyben jelzem, hogy határozatképtelenség esetén – tájékoztatásként: az elmúlt 25 évben egyszer sem volt közgyűlésünk fővárosi szintje miatt első összehívásra határozatképes… – a közgyűlést minden külön értesítés nélkül azonos napirenddel

 

 1. június 8-án (kedden) du. 5 órai kezdéssel

 

az új Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (Bp., X. ker., Füzér utca 32. – a kőbányai Szent László térről balra nyíló Állomás utcán 100 m gyalog, majd az első jobbra nyíló utca a Füzér utca) előadótermében tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.  

A regisztráció du. ¾ 5 és 5 óra között történik. A részvétel feltétele érvényes védettségi igazolvány, vagy 3 napnál nem régebbi negatív PCR teszt, valamint a zárt térben a maszkviselés. Lehetőség van szabályszerű meghatalmazással (két tanú) képviseltetésre is a közgyűlésen – amennyiben a fenti előírásoknak a meghatalmazott eleget tud tenni.

Az így azonos napirenddel újólag összehívott közgyűlés a 2013. évi V. tv. Második rész/Egyesület 3:76 § 3. pontja alapján a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz.

 

Napirend:

Napirend előtt a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményről Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője tart előadást.

 

 1. Tízéves törzstagsági emlékérmek átadása (Heilauf Zsuzsanna, dr. Szabó Sándorné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné az ESZB elnöke

 1. A 2020. évi egyesületi beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2021. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Tisztújítás – a Jelölő Bizottság tájékoztatása, a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása

Előadó: dr. Kovács Ivánné, a Jelölő Bizottság elnöke

 1. Egyebek

Kérem a közgyűlésen szíves részvételét és aktív közreműködését.

Budapest, 2021. május 22.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

Megjegyzés:

A hátoldalon tájékoztató az Országos Honismereti Akadémia részvételi lehetőségéről

Tájékoztató

a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiáról 

A Honismereti Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti Egyesület 2021. július 4. és július 9. között rendezi meg Debrecenben a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Trianon témakörben.

Részvételi feltétele az érvényes védettségi igazolvány.

Konferencia címe:   Trianon 100+1 – Szétszakítva is egységben

Időpontja:  2021. július 4. – július 9.

Helyszíne:  Debrecen

Szervezője: Honismereti Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti Egyesület

Részvételi díja: előzetes tájékoztatás alapján 30.000 Ft (nem tartalmazza a szabadon hozzá választható vasárnap esti jótékonysági bál költségeit, ami plusz költség).

Fakultatív program:

Vasárnapi jótékonysági bál a Honismeret c. folyóirat javára

Időpontja: július 4.

Részvételi díja: 4.000 Ft, amely tartalmazza a vacsorát is.

Tájékoztató anyagait megküldtük e-mail címmel bíró tagjainknak, és olvasható/letölthető a Budapesti Helytörténeti Portálunkról (www.bpht.hu) is.

Jelentkezni a Jelentkezési Lap beküldésével és a részvételi díját átutalni, vagy bankszámla hiányában lakossági csekken feladni közvetlenül a Honismereti Szövetségnél szükséges – lásd a Jelentkezési Lapon!!!

                                                BHT

———————————————————–

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

 1. március 12-én,

elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott üléséről

 

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége a mai napon soron következő ülését a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartotta. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) – „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

 

Március 2-án email útján kapták meg a meghívót és mellékleteit az Elnökség tagjai – a Szavazólapot, a napirendi pontok írásbeli anyagait (titkári tájékoztató, ESZB jegyzőkönyve – március 5-én külön küldve, 2020. évi egyesületi beszámoló és melléklete, 2021. évi munkaterv, Egyebek) – kérésre Karacs Zsigmond alelnök postán, és Szavazólap nélkül meghívottként Fericsán Kálmánné ESZB elnök, dr. Róbert Péter, dr. Kovács Ivánné BHT tagok és Földváry Gergely, tagszervezetünk képviselője.

A szavazólapok hitelesítése az azonosító adatok (név, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, helyszíne és éve), valamint a válasz email cím ellenőrzése révén történt meg – a postai úton szavazónál írásukkal is.

 

Az Elnökség tagjaitól a meghívóban szavazataik benyújtását e-mailon (vagy postai úton) március 10-ig kértük. Határozatképtelenség esetén jeleztük, hogy az ülés március 12-én határozatképesnek minősül a még március 12-ig utólag beérkező szavazatokkal, az összes érvényes szavazat számától függetlenül.

 

Szavazatát benyújtotta:

Breinich Gábor elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, Heilauf Zsuzsanna, Praimajer Mária és Szöllősy Marianne elnökségi tagok.

Nem szavazott: Balázs Attila elnökségi tag.

Meghívottként a meghívást visszaigazolta: Fericsán Kálmánné (ESZB elnök), Földváry Gergely, dr. Kovács Ivánné, dr. Róbert Péter BHT tagok.

 

A meghívóban szereplő napirend előtti javaslat volt jegyzőkönyvvezetőnek Gábriel Tibor felkérése.  A javasolt a felkérést elfogadta, a szavazók részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nem volt. A szavazatok összesítését követően megállapítható, hogy a szavazók elfogadták a napirendet, a jegyzőkönyvvezetőt ( 6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort.

*

ad.1 .  Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről 
Gábriel Tibor titkár számolt be.

 

Mint majd minden civil egyesület, mi is elvesztettük a társas együttlét lehetőségét a járvány miatt. A Budapesti Históriák előadásait 2020 decemberétől az országos karantén miatt határozatlan ideig elhalasztottuk. Társaságunk titkára erről értesítette legfőbb támogatónkat, a fővárosi levéltárat, akinek közös rendezvényeink korábbi térítésmentes terem és technika használatát ezúton is köszönjük. A járvány veszélyhelyzet elmúltával az előadó-estenkénti teremfertőtlenítést (7 eFt/alkalom) Társaságunk fedezi, amennyiben még szükség lesz rá – ahogy ez az októberi és novemberi előadóestnél is történt.

A járványhelyzet következtében megállapítható, hogy a fővárosi és kerületi helytörténettel (is) foglalkozó civil szervezetek tevékenysége gyakorlatilag szünetel. A fővárosi és kerületi önkormányzatok fenntartásában működő múzeumok/helytörténeti gyűjteményeknek többsége online aktivitást is kifejt, honlapokon, a Facebookon, Instagramon…

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált – ez a helytörténeti magazinunk mellett jelenleg legfőbb kapcsolatunk tagjainkkal és a helytörténet iránt érdeklődőkkel. Frissítettük a portál Közgyűjtemények, Civil szervezetek és Ajánlott oldalak menüpontjait.

Tervezettnek megfelelően decemberben elkészült, január 5-én terjesztettük a Városunk helytörténeti magazin 2021/1. számát, 1400 példányban; a 2021/2. szám előkészítési stádiumban van, várható a megjelenése 2021. április 13-án. Sajnos jelenleg anyagi fedezete csak részleges – 160 eFt pályázati támogatásunk van e célra.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

2/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

 

ad 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné írásbeli beszámolója (ESZB jegyzőkönyv) a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról.

 

Az ESZB ülését 2021. március 5-én a Budapesti Honismereti Társaság székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartotta és megállapításait jegyzőkönyvében rögzítette.

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák.

2020-ban összes bevételünk 2.774 eFt volt (2.039 eFt + 735 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 2.789 eFt (2.054 eFt + 735 eFt értékű önkéntes munka) volt, azaz 2020-ban veszteséges évet (-15 eFt veszteség) zártunk, A veszteség a 2019-ben beszerzett számítógépes eszközeink kötelező egyösszegű 169 eFt-os értékcsökkenési leírása miatt volt, amely költségként jelentkezett a könyvelésben.

Kedvező pályázati évet zárt az egyesület. Pályázati támogatottsága: 2 országos és 10 kerületi szintű pályázat kapott kedvező elbírálást 2020-ban átutalt 1.719 eFt értékben, ami több mint a 2019-ben átutalt (1.690 eFt) pályázati támogatások összege.

Névtelen támogatóinktól 2020-ban adójuk 1 %-os felajánlásaiból 5 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2019. évinél (11 eFt). Egyik elhunyt tagtársunk emlékére annak családja 50 eFt-os adományt utalt át számunkra.

 1. évi tagdíjbevételünk 116 eFt, ami magasabb, mint a 2019. évi (104 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadást a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése okozta.

A 2020. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – egy áthúzódó 50 eFt-os tétel volt 2021-re, mely a Városunk 2021/1. számának kiadását segítette (XVII. kerület Önkormányzata).

Összességében megállapítható, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2020. évben.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

3/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;
 2. egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

ad 3. A 2020. évi egyesületi éves beszámolót, valamint a 2021. évi munkatervet és költségvetése tervezetét Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő.

 

Írásbeli előterjesztése a meghívó melléklete volt, kiegészítéssel nem élt.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót az Elnökség egyhangúan elfogadta (5 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

4/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2020. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2021. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit;
 2. egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak.

*

 ad.4. Egyebek

– A Honismereti Szövetség soros kiadványszerkesztői konferenciája Budapesten, 2021. októberére halasztott, a járványhelyzettől függő. Fővárosi megvalósítása esetén Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával is fogja segíteni. Hasonlóan függő helyzetben van a 2021 őszére halasztott révkomáromi kétnapos Honismeret Napja és a hatnapos (július 4-9.) debreceni Országos Honismereti Akadémia .

– 2021 májusában lejár a BHT tisztségviselőinek hároméves mandátuma. Tisztújításunk Jelölő Bizottsága tagjaira javaslatok: dr. Kovács Ivánné elnök, dr. Katona Lucia és Rojkó Annamária tagok.

– HSZ kitüntetendők javaslata:

HSZ honismereti emlékéremre dr. Bolla Dezső (BHT alapító tag, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület elnöke/alapító tagja, Csepel díszpolgára)

HSZ honismereti munkáért emléklapra: Hirmann László (Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőbizottságának elnöke, gimnáziumi igazgató), Horváth Péterné (BHT tag), Neubrandt Istvánné (óbudai Braunhaxler … Egyesület elnöke, az óbudai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

– BHT tízéves tagsági érem: Heilauf Zsuzsanna, dr. Szabó Sándorné.

 

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy az Egyebek kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, az Elnökség egyhangúan elfogadta (6 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), majd meghozta a következő

 

5/2021. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség a tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság elnökének dr. Kovács Ivánnét, tagjának dr. Katona Luciát és Rojkó Annamáriát kéri fel.

 

Kmf.

             Gábriel Tibor                                                                  Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                                 elnök

 

——————————————————————-

Budapesti Honismereti Társaság              14/2021. BHT ikt. sz.

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513        .

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége

a mai napon (március 10.)  

soron következő űlését a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartja.

Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete teremtette meg.

 

Közzétesszük az Elnökség ülése meghívóját Társaságunk weblapján is a Rólunk menüpont, BHT jegyzőkönyvek, meghívók almenüpontjában,

Érvényes szavazatok: az e-mailon megküldött, a benyújtott, személyi adatrésszel beazonosítható elnökségi tagok szavazólapjai lesznek érvényesek. Kérjük ezeket legkésőbb szerint március 10-ig benyújtani e-mailon (vagy postai úton)! Határozatképtelenség esetén március 12-én a szavazólapok számától függetlenül az Elnökség határozatképes lesz.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről   Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) jegyzőkönyve a Társaság 2020. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairó          Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

3. A 2020. évi egyesületi éves beszámoló, valamint a 2021. évi munkaterv és költségvetése tervezete.   Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

4. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, honismereti konferenciák, tisztújítás előkészítése…)

Kérem az elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott ülésen szíves részvételét és szavazólapjának megküldését.

Budapest, 2021. február 26.

Mellékletek:

Szavazólap, titkári tájékoztató,

ESZB jegyzőkönyve – március 5-én küldjük(!),

 1. évi egyesületi beszámoló és melléklete,
 2. évi munkaterv, Egyebek

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

—————————————————————————————————-

JEGYZŐKÖNYV

 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2020. október 29-én székhelyén, az újpesti

Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, szerkesztőbizottsági elnök, Karacs Zsigmond alelnök, Gábriel Tibor titkár, felelős szerkesztő, Szöllősy Marianne elnökségi tag, meghívottként dr. Róbert Péter szerkesztőbizottsági tag, Sáfár József ipartörténeti kutató.

Távolmaradását kimentette: Balázs Attila, Heilauf Zsuzsanna, Praimajer Mária elnökségi tagok, Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, dr. Buda Attila, dr. Sándor Tibor, dr. Sipos András szerkesztőbizottsági tagok.

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította az Elnökség határozatképességét, és hogy a napirendet az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

Köszöntötte Sáfár József ipartörténeti kutatót, a hazai távírótörténet jeles ismerőjét, a XVII. kerületi Távírótörténeti Állandó Tárlat létrehozóját. Ezt követően átadta neki a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emléklapját és gratulált kitüntetése elnyeréséhez.

 

1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor titkár számolt be.

A Budapesti Históriák áprilisi, májusi, júniusi előadásait az országos karantén miatt elhalasztottuk. Társaságunk titkára szervezte meg az őszi előadássorozatot. Az előadások megvalósításában együttműködik legfőbb támogatónkkal, a fővárosi levéltárral, akinek a térítésmentes terem és technika használatot ezúton is köszönjük, az előadásonkénti teremfertőtlenítést (7 eFt) Társaságunk fedezi.

Folyamatosan és napra készen működtettük a Budapesti Helytörténeti Portált.

Tervezettnek megfelelően júliusban kiadtuk a Városunk helytörténeti magazin 2020/3. és októberben a 2020/4. számát, 1300-1300 példányban; a 2020/1. szám anyaggyűjtési stádiumban van, várható a megjelenése 2021. január 5-én. Csak részben áll rendelkezésre (jelenleg csak 160 eFt van rá) a 2021/2. szám anyagi fedezete.

A 3/2019. BHT Eln. határozatban javasolt projekt – a Társaság Trianon megemlékezése – pályázati támogatási lehetőség hiányában elmaradt, Trianon 100. évfordulójáról weblapunk híreinél és a Városunk számaiban emlékeztünk meg.

A Honismereti Szövetség soros kiadványszerkesztői konferenciája Budapesten, 2020 áprilisában majd októberben is a járvány miatt elmaradt, 2021-re halasztották. Fővárosi megvalósítása esetén 2021-ben Társaságunk lebonyolítását tagjai önkéntes munkájával is fogja segíteni. Szintén 2021-re halasztották a révkomáromi kétnapos Honismeret Napját és a hatnapos debreceni Országos Honismereti Akadémiát is.

Elhunyt Társaságunk egyik tisztségviselője: Körtvélyesi Oszkár 2002-től folyamatosan volt megválasztva az ESZB tagjának. Fia 50 eFt-os adományt utalt át Társaságunknak.

Hozzászólások:

– Az ESZB-be az elhunyt Körtvélyesi Oszkár helyett 3. tagot kellene választani online szavazással a következő tisztújításig tartó időszakra.

– Az Elnökség tagjait meghívják a 2021-ben tervezett távírótörténeti konferenciára.

Breinich Gábor elnök összefoglalója után az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről.

*

ad 2. A Társaság 2021. évi tevékenységére a javaslatot Breinich Gábor elnök terjesztette elő.

Egyesületünk egyik alaptevékenysége a Budapesti Históriák előadóest sorozata, melyet 2021. évben is szeretnénk életben tartani – a téli és nyári szünet kivételével évi nyolc alkalommal, Budapest Főváros Levéltára földszinti előadótermében. Szükséges továbbra is programjainak közzététele a Városunkban és az egyesület weblapján. Szüneteltetése a járványhelyzet/ fővárosi levéltár rendelkezéseitől és az érdeklődéstől függően  (min. 10 fő alá eső látogatottság esetén) történhet meg.

A Budapesti Helytörténeti Portált folyamatosan és naprakészen tervezzük működtetni.

 1. évben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti megjelentetését tervezzük átlagosan számonként 1300 példányban, 20 oldalon, részben színesen.

Fontosnak tartjuk a főváros képviseletét a Honismereti Szövetség konferenciáin, a kiadványszerkesztői konferencia budapesti megrendezésében közreműködéssel is, az országos konferencián részvétellel.

Szintén fontosnak tartjuk a kapcsolatot a fővárosi és kerületi önkormányzatok közgyűjteményeivel, a kerületi civil szervezetekkel, népszerűsítve tevékenységüket.

Reméljük, hogy Társaságunk tevékenységei túlélik a járvány miatt kialakult helyzetet.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás-előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

5/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi Breinich Gábor elnök tájékoztatását a Társaság 2021. évi tervezett tevékenységéről.

*

 3. Városunk–Budapesti Honismereti Híradóról Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatója 2020. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2019. évi határozatainak 2020. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2021. évi lapterveihez.

 

A Városunk 2020. évi négy száma számonként 1.300 példányban jelent meg. 2020-ban negyedévenkénti számokkal (januári, áprilisi, júliusi, októberi) megjelenő Városunk egységes formátumban – 115 gr-os matt műnyomó papíron, 20 A/4-es oldalon jelent meg, 1., 10-11. és 20. oldala színesben, a többi egyszínnyomással. Ezek a számok az interneten is teljes terjedelmükben olvashatóak (budapesti Helytörténeti Portálunk – a weblap mobiltelefonra is optimalizált). A 2021. évi 1. szám előkészítés alatt áll, anyagi fedezete megvan. A 2021/2. szám anyagi háttere csak részben biztosított, a 3. és 4. szám kiadása továbbra is későbbi pályázati támogatások függvénye.

A 2019. évi szerkesztőbizottsági javaslatok többsége 2020-ban megvalósult:

– önkormányzati közgyűjtemények digitalizálási stratégiájáról: 2020/2. sz. 15. old. – FSZEK; 2020/3. sz. 1-14-15-17. old. – kerületi gyűjteményekről az online térben áttekintés, majd külön az óbudai, XVIII. kerületi, IX. kerületi közgyűjtemények tevékenységéről,

– Trianon emlékezete a külső kerületek térszimbolikájában: 2020/3. sz. 4. old. – vagonlakókról, 6. old. – trianoni utcanevekről, 2020/4. sz. 5. old – IX. ker. óceánátrepülők, 10. old. – V. ker. Trianon Emlékmű, 13. old. – II. kerületi utcatáblák,

– belső kerületekben ugyanez – nem valósult meg, BFL-ben nem volt ezzel foglalkozó kutató,

– Trianon utáni gazdasági válságig a térbeli változások a kerületekben: 2020/3. sz. 5. old. – XVIII. kerületi településszerkezeti változások a trianoni menekültek miatt,

– Nagy-Budapest létrehozása milyen következményekkel járt a kerületekben (településszerkezet, infrastruktúra): részben valósult meg, 2020/4. sz. 1. old. – írás csak a fővárosi városegyesítésekről került közlésre.

 

Javaslatok 2021. évre:

 • Ambrus Zoltán író születése160. évfordulója (1861)
 • a Millenniumi Kiállításnak, a városligeti földalattinak és a Vígszínháznak 125 éves jubileuma (1896)
 • 190 éve volt (1831) a kolerajárvány- ennek pesti vonatkozásai (BFL ?)
 • 100 éve volt (1921) a budaörsi csata/IV. Károly visszatérési kísérlete
 • trianoni utáni menekültek sorsáról
 • 90 éve jelent meg (1931) a Zeppelin léghajó Budapest felett
 • 75 éve volt (1946) a svábok kitelepítése, a forint bevezetése
 • 70 éve volt (1951) az „osztályidegenek” fővárosi kitelepítése

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője segítse elő a laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

6/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2021. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket.

4. Egyebek

– A Honismereti Szövetség Bóta Piroska tagtársunkat Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki, átadása 2021-ben várható, Grünwald Mária, Sáfár József, Viszket Zoltán javaslatunkra Honismereti Munkáért Emléklapot kapott, átadását még idén mi intézzük,

– Társaságunk tagjai 10 éves tagsági emlékérméi már tavasszal elkészültek (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné), átadásuk november 4-ig tervezett.

– Utolsó lépései történnek az OSZK-tól a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó online ISSN száma kiadásának.

– Társaságunk tagdíját az évi 800 Ft-ról emeljük évi 1000 Ft-ra 2021-ben.

Utóbbi javaslat kapcsán az Elnökség egyhangúan meghozta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat)

7/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség a Társaság rendes tagjai tagdíját évi 1000 forintra emeli.  

 

Kmf.

       Gábriel Tibor                                                            Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                             elnök

—————————————————————————————————————-
MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége és a Városunk Szerkesztőbizottsága soron következő összevont ülésé

 1. október 29-én (csütörtökön) du. ½ 6 órai kezdéssel

székhelyén, az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben (1043. Budapest, Berda József u. 48. Újpest Városközpont M3-as végállomástól 4 perc gyalog) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom – az ülést a járványügyi előírások betartásával rendezzük (kézfertőtlenítés, maszk, biztonságos távolságtartás).

Amennyiben a járványhelyzet előírásai miatt ezen változtatni lenne szükséges, akkor arról külön értesítést küldünk!

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Javaslat a Társaság 2021. évi tevékenységeire

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Szerkesztői tájékoztató a Városunk 2020. évi megjelenéséről, Szerkesztőbizottsága 2019. évi határozatainak 2020. évi végrehajtásáról, szerkesztőbizottsági javaslatok a periodika 2021. évi számai lapterveihez

Előadók: felelős szerkesztő, a Szerkesztőbizottság tagjai

 1. Egyebek

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2020. október 16.

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök

——————————————————————

JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 30-án,

elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartott közgyűléséről

 

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő online közgyűlését a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartotta. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

A tagok értesítése május 14-én történt meg. E-mail útján 63 tagtársunk kapta meg a meghívót, a mellékleteit (napirendi pontok írásbeli előterjesztései) és az ülés szavazólapját. Postai úton a fennmaradó 17 tagunknak küldtük meg a meghívót, a szavazólapot és az Egyebek írásbeli napirendi pontot, valamint az értesítést a meghívó mellékleteinek megtekinthetőségi helyéről weblapunkon –okos telefonos applikáció is van. A szavazólapok azonosítása az azonosító adatok (név, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, helyszíne és éve) valamint a válasz e-mail cím ellenőrzése révén történt meg – a postai úton szavazóknál aláírásukkal is.

Tagjainktól a meghívóban szavazataik benyújtását e-mailon (vagy postai úton) május 19-ig kértük. Határozatképtelenség esetén jeleztük, hogy az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül a még május 29-ig utólag beérkező szavazatokkal, az összes érvényes szavazat számától függetlenül. Május 19-én 17 szavazattal határozatképtelenek lettünk, május 29-én estig összesen 33 szavazólapot küldtek meg.

 

Szavazatukat benyújtották:

Ádám Jánosné – Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) tag, Ady Csaba, Bartha Éva, Bartos Mihály, Bárány Tibor, Bese Judit, Bolla Dezső, Breinich Gábor elnök, Dávid Judit, Debreczeni-Droppán Béla, dr. Debreczeni József, Fericsán Kálmánné (ESZB elnök), Gaál Károlyné, Gábriel Tibor titkár, Hegedüs Annamária, dr. Horváth Péterné, Karacs Zsigmond alelnök, Katona Lucia, Kovács Éva, Körtvélyesi Oszkár (ESZB tag), Nagy Ferenc, dr. Novákné Gál Zsuzsanna, Oláh Albert Pap Zsolt, Parizán Ildikó, Praimajer Mária (Elnökség tagja), Rajzó Andrásné, dr. Sárközy Péterné, dr. Sturcz Zoltánné, Szabó Jánosné, Szombathy Jánosné, Szöllősy Marianne (Elnökség tagja), Szücsné Kovács Judit egyesületi tagok.

A meghívóban szereplő, napirend előtti javaslat volt levezető elnöknek Breinich Gábor, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibor, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánné és Szöllősy Marianne felkérése.

A javasoltak a felkérést elfogadták, a szavazók részéről más személyre javaslat, vagy hozzászólás nem volt. A szavazatok összesítését követően megállapítható, hogy a szavazók elfogadták a napirendet, a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket (31 igen, 0 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta következő

 

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

* 

 1. napirendi pont

A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné)

Előadó: Breinich Gábor elnök

Az emlékérmék ünnepélyes átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

*

 1. napirendi pont

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) elnöke, Fericsán Kálmánné írásbeli beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

 

Írásbeli előterjesztése a 2020. március 5-én tartott ESZB ülésről készített jegyzőkönyvet tartalmazta. A jegyzőkönyv megállapításait a BHT Elnöksége 2020. március 13-án tartott ülése 2. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el..

Az ESZB éves ellenőrzése magába foglalta az éves adatok ellenőrzését: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyagát, NAV bevallásait, 2019. évi könyvelését, egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az éves vizsgálat az éves munka ellenőrzésével is foglalkozott: áttekintette a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű lett.

Megállapította, hogy a 2019. évi íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. 2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340 eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt önkéntes munka) és 3.188 eFt kiadásunk (2.776 eFt + 412 eFt önkéntes munka) volt, – azaz nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt). Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690  eFt értékben, ami kisebb volt, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette. Az egyesület ráfordításait tekintve legnagyobb kiadása a Városunk c. kiadványa négy számának megjelentetése volt. Összességében megállapította, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámoló kapcsán kérdés és hozzászólás nincs, a beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta (30 igen, 2 tartózkodás – előterjesztő, 1 ellenszavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

*

 1. napirendi pont

Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét.

 

Írásbeli előterjesztése a meghívó mellékletét képezték és teljes terjedelmükben felkerültek a Társaság internetes portáljára is. A Társaság 2019. évi tevékenységét ismertető írásbeli beszámolója rögzítette, hogy az egyesület rendes tagjainak létszáma 2019. december 31-én 81 fő + 2 fő tiszteletbeli tag volt, közülük 11-en tagdíjukat még nem rendezték.

A Társaság tagjai közül többen kaptak 2019-ban kitüntetést: Kortárs-díjat kapott dr. Buda Attila, 56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt kitüntetést dr. Róbert Péter tagtársunk. Az év kiállítása elismerő oklevelét dr. Heilauf Zsuzsanna (Elnökségünk tagja) vehette át.

A Honismereti Szövetség felterjesztésünkre Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki Szöllősy Marianne tagtársunkat, és a Honismereti Munkáért Emléklappal Benyóné dr. Mojzsis Dóra, Buzinkay Géza, Lukács Emilia munkáját ismerte el.

Eltávozott közülünk Arany Tóth Zoltán, Balás Ottó, Del  Medico Imre, Gavlik István, dr. Tóth József, dr. Sütő Mariann tagtársunk, emléküket kegyelettel őrizzük!

A Társaság szervezeti élete az előző évek gyakorlatát követte – egy rendes közgyűlést, két elnökségi ülést tartottunk. A BHT két bizottsága megtartotta éves üléseit (Városunk Szerkesztőbizottsága, Ellenőrző és Számviteli Bizottság).

Megvalósult a Budapesti Históriák nyolc előadóestje Budapest Főváros Levéltára előadótermében – köszönet illeti meg a levéltárat közreműködéséért, a terem és a technika ingyenes használatáért. A Budapesti Históriák 2019. I. félévi szervezését Balázs Attila, II. félévi szervezését és lebonyolítását a Társaság titkára végezte el!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati támogatása lehetővé tette Társaságunk weblapjának megújítását. A Breinich Gábor elnök irányításával (önkéntes munkájával) kialakított új weblap korszerű grafikai megjelenítése mellett törekedett a régi weblap tartalmának lehetőség szerinti megőrzésére. Szintén a NEA ugyanez pályázati támogatása tette számítástechnikai eszközeink részleges cseréjét.

Megújult a „Városunk–Budapesti Honismereti Híradó” is a felelős szerkesztő (Gábriel Tibor) és a lap tördelője (Bukovszki Antal) önkéntes munkája révén. A változás új grafikai megjelenítést és tipográfiát eredményezett. Megjelent négy száma 2019. évben is színes borítóval és két belső színes oldallal, számonként 20 oldalon, 1200-1200-1200-1300 példányban, elkészült a 2020/1. szám is 1.300 példányban, 20 oldalon. Kiadásának financiális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg.

Folyamatosan üzemeltettük Társaságunk megújított weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A „Városunk Online” almenüpontja egy új szakmai folyóirat lehetőségét (önálló weblapként), a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemlét tartalmazza. Az Elnökség és a Városunk Szerkesztőbizottsága tagjai a tartalomkezelő felületekhez hozzáférést kaphatnak felhasználónevük és jelszavuk engedélyeztetése után.

Társaságunk a fővárost képviselve vett részt a Honismereti Szövetség konferenciáján: 22 fővel a XLVII. Országos Honismereti Akadémián (Nyíregyháza, 2019. július 7. – július 12-e között, címe: Noblesse obliget – A nemesség kötelez).

2019-ben is nyereséges évet zártunk! Működésünk fedezetét meghatározó mértékben állami és önkormányzati pályázati támogatások adták. Emellett a LIBRA Szoftver Kft által átadott ingyenes kettős könyvelési programot 2019-ben is használhattuk.

Társaságunk 2020. évi munkatervében a 2019. évi tevékenységét ismétli meg – a koronavírus járvány miatti programok elmaradását figyelembe véve. Közreműködünk a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia fővárosi megvalósításában, november 27 és 29-e között szintén a járványveszélytől függően tervezi megrendezni a Honismereti Szövetség.

A 2020. évi költségvetési terv a munkatervben vázolt feladatok anyagi hátterét ismerteti – megvalósítása a pályázati támogatások függvénye, mivel biztos bevételként csupán a tagdíjakra számíthatunk.

Köszönet illeti mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé tették 2019. évi céljaink elérését, segítették közhasznú munkánkat. Külön is köszönet illeti a Társaságunk 2019. évi tevékenységét önkéntes munkájukkal támogatókat és az éves tagdíjnál magasabb adományaikkal Társaságunk működési költségeihez hozzájárulókat. A Budapesti Honismereti Társaság tagjainak és támogatóinak aktív közreműködése nélkül a 2019. év feladatait nem végezhette volna el. Munkájuk, aktív részvételük teremti meg alapvetően a 2020. évi működés lehetőségét.

Hozzászólás:

 • Megköszönve az eddigi szép eredményeket, további jó, tartalmas és hasznos munkát az éves terv megvalósításához. Nagyon jó az előadássorozat, szép és tartalmas a megújult weblap.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (29 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

3/2020. BHT számú határozatát. 

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért. 

*

 1. napirendi pont

Egyebek

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23—28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, októbertől a hónap első szerdai napjain, délután 5 órától tervezi megtartani.

Hozzászólás:

 • Lényeges lenne tagsági kártyát vagy tagsági igazolványt kiadni.
 • A Covid-19 vírus nem akadályozhatja meg fejlődésünket, munkánkat, tevékenységeinket.

Breinich Gábor elnök a benyújtott szavazatok alapján megállapította, hogy a beszámolót a tagság elfogadta (30 igen, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazat, 1 érvénytelen szavazat), majd a közgyűlés meghozta a következő

 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

kmf.

 

Gábriel Tibor                                                     Breinich Gábor

jegyzőkönyvvezető                                                levezető elnök

 

Jegyzőkönyv hitelesítők

Fericsán Kálmánné                                            Szöllősy Marianne

————————————————–

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu                                                                    39/2020. BHT ikt. sz.

ONLINE KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓJA

A Budapesti Honismereti Társaság a mai napon soron következő közgyűlését a Corona-vírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus távközlési rendszerek bevonásával tartja. Ennek lehetőségét a kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 71. száma 1931. oldalától) — „Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására” – teremtette meg.

Szokás szerint közzétesszük közgyűlésünk meghívóját Társaságunk weblapján is a Rólunk menüpont, BHT jegyzőkönyvek, meghívók almenüpontjában, és ezúttal még a kimásolható szavazólapot, valamint a napirendi pontok írásbeli anyagait is – a 2019. évi éves egyesületi közhasznú beszámoló alatta, az Éves beszámolók almenüpontunkban olvasható.

Érvényes szavazatok: a benyújtott, személyi adatrésszel beazonosítható tagjaink szavazólapjai lesznek érvényesek, kérjük ezek lehetőség szerint május 19-ig benyújtását e-mailon (vagy postai úton)! Határozatképtelenség esetén a még május 29-ig utólag beérkezőkkel, de az összesített érvényes szavazólapok számától függetlenül, az online közgyűlés május 30-án határozatképesnek minősül. 

Napirend:

 1. A Társaság tízéves törzstagsági emlékérmeseinek ismertetése (Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Jánosné) – az emlékérmék átadása a járványveszély elmúltával történik meg.

Előadó: Breinich Gábor elnök

 1. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról

Előadó: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv.

Előadó: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek

Kérem az online közgyűlésen szíves részvételét és szavazólapjának megküldését.

Budapest, 2020. május 14.

Online mellékletek:

Szavazólap, ESZB jegyzőkönyve, 2019. évi

egyesületi beszámoló és melléklete (köv. almenűpontban)

 1. évi munkaterv, Egyebek

Üdvözlettel:

Breinich Gábor

elnök


                                                                                             1/2 oldal

SZAVAZÓLAP                        

a Budapesti Honismereti Társaság 2020. május 14-én tartott

online közgyűléséről

 

Azonosító adatok

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………….

Legmagasabb iskolai végzettség – megnevezése, helye, éve (pl. magyar-néprajz, ELTE/BTK, 1992):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A napirendi pontoknál kérjük szavazatát a kiválaszott helyen X jellel, vagy aláhúzással jelölje.

 

Napirend előtt

1/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. az előterjesztett napirendet változtatás nélkül elfogadja;
 2. felkéri levezető elnöknek Breinich Gábort, a jegyzőkönyv készítőjének Gábriel Tibort, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fericsán Kálmánnét és Szöllősy Mariannet.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. napirendi pont

2/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnökének/tagjának a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során végzett tevékenységéről szóló jegyzőkönyvét, egyetért annak megállapításaival, egyben köszönetét fejezi ki munkájáért a bizottság elnökének és tagjainak.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

                                                                                                2/2 oldal

 1. napirendi pont

3/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés

 1. jóváhagyólag elfogadja Gábriel Tibor titkár előterjesztésében a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, a 2020. évi munkatervét és költségvetési tervét;
 2. köszönetét fejezi ki Gábriel Tibor titkárnak munkájáért.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 1. Egyebek napirendi pont 

4/2020. BHT számú határozatát.

A közgyűlés a Honismereti Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Honismereti Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

Szavazatom:     igen   …..              nem  …..         tartózkodom …..

 

Hozzászólásom a  …. napirendi ponthoz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


          JEGYZŐKÖNYV            2. napirendi pont

Készült 2020. március 5-én a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó Szerkesztőségében (1047 Budapest, Janda Vilmos u. 7.).

Jelen vannak: a BHT Ellenőrző és Számviteli Bizottságától (ESZB) Fericsán Kálmánné elnök, Ádám Jánosné ESZB tag, Gábriel Tibor, a BHT titkára.

Távolmaradását kimentette Körtvélyesi Oszkár ESZB tag (kórházi ápolás miatt)

A vizsgálat célja: a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése.

A vizsgálat tárgya: a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, NAV bevallásai, 2019. évi könyvelése, egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

Az éves vizsgálat magába foglalta az éves munka ellenőrzését: ezen belül a LIBRA 3S kettős könyvelési programjában végzett 2019. évi könyvelést, az irattári anyagot, a leltárakat, a pályázati támogatásokat, a jelentések elkészítését.

 

Megállapítások:

Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. A BHT a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. A Társaság 1991-2009 közötti irattári anyagát átadta 2019 augusztusában Budapest Főváros Levéltárának – ez a levéltárban végzett selejtezés után is 1,8 folyóméter terjedelmű volt.

2019-ben eredmény-kimutatásunk alapján 3.340  eFt bevételünk (2.928 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka), összes kiadásunk 3.188 eFt (2.776 eFt + 412 eFt értékű önkéntes munka) volt,  – azaz 2019-ben is nyereséges évet zártunk (+ 152 eFt bevételi többlet).

Pályázati támogatottsága: 2019-ban átutalt 1.690 eFt értékben, ami kevesebb, mint a 2018. évi pályázati támogatottsága (2.172 eFt). A feladatok ellátását jelentős önkéntes munka segítette.

Névtelen támogatóinktól 2019-ben adójuk 1 %-os felajánlásaiból 11 eFt-ot kaptunk, ami alacsonyabb a 2018. évinél (21 eFt).

 1. évi tagdíjbevételünk 104 eFt volt, ami alacsonyabb, mint a 2018. évi (115 eFt) volt.

Ráfordításait tekintve legnagyobb kiadás a Városunk c. kiadvány négy számának megjelentetése volt.

A 2019. évi pályázati támogatásainak elszámolása határidőre megtörtént – két áthúzódó tétel volt 2019-re, mely a Városunk 2020/2. számának kiadását fogja fedezni (IX. kerület és XII. kerület Önkormányzatai).

Összességében megállapítható, hogy a Budapesti Honismereti Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint önként a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak  megfelelően működött, feladatait (elszámolási, számviteli, iratkezelési szempontból) színvonalasan látta el a 2019. évben.

Kmf.

Fericsán Kálmánné                 Ádám Jánosné                         Gábriel Tibor

——————————————————

 


 

                                     Egyebek                                                              4. napirendi pont

–  A Honismereti Szövetség a járványveszély miatt elhalasztja rendezvényeit. Előzetes tervei szerint – a járványhelyzet függvényében – az alábbi időpontokban fogja azokat megtartani:

 1. A debreceni XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) augusztus 23-28. között.
 2. A révkomáromi Honismeret Napját szeptember 26-27-én.
 3. A budapesti XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciát november 27—29-én.

– A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlését 2020 szeptemberében tervezi megtartani. Javasoljuk, hogy Társaságunk a Szövetség Elnökségébe Gábriel Tibor, a Szövetség közgyűlésébe dr. Róbert Péter tagtársunkat delegálja.

– Társaságunk a járványveszély miatt elhalasztott 2020. II. negyedévi, fővárosi levéltári Budapesti Históriák előadásait – a járványhelyzet függvényében – a levéltárban, az alábbi szerdai időpontokban, délután 5 órától tervezi megtartani:

Október 7.

– A magyar fájdalom és remény emlékművei: revíziós szobrok, emlékművek a Trianon utáni évtizedekben Budapesten
Előadó: Flier Gergely könyvtáros

– Egy család sorsa Trianon után

Előadó: Szelepcsényi Sándor helytörténész

November 4.

Nyomtalanul című film vetítése (báró Atzél Ede életútja)

A vetített film készítéséről, jövőbeni terveiről

Előadó: Dr. Novák Tamás, filmrendező

December 2..

– A magára hagyott Ó-Szemeretelep

Előadó: Pápai Tamás László történész

– A Belvárosi Helytörténeti Klub négy évtizede

Előadó: Vízy László ny. müemlékfelügyelő

 

——————————————————————

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége 2020. március 13-án, a Városunk Szerkesztőségében tartott üléséről

Jelen vannak:

Breinich Gábor elnök, Gábriel Tibor titkár, Szöllősy Marianne és Praimajer Mária elnökségi tag,

mint javaslattevő Tamás Györgyné fővárosi lakos.

Távolmaradását kimentette: Karacs Zsigmond alelnök (egészségi állapot), Balázs Attila (munkahelyi kötöttség) és Heilauf Zsuzsanna (kórházi műtét) elnökségi tag, Fericsán Kálmánné ESZB elnök (vártatlan betegség).

 

Breinich Gábor elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az ülés első napirendi pontja előtt Tamás Györgyné javaslata hangzott el: a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény csoportja összejövetelein merült fel az a javaslat, hogy a Magyar Televízió 1969-1970-ben tartott Fekete-fehér, igen-nem c. helytörténeti vetélkedőjéhez hasonlót lehetne szervezni 2022-2023-ban Budapest egyesítése 150. évfordulójára emlékezve – Tamásné javaslatát írásban is rögzítette, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólások:

– Köszönjük a kezdeményezést! Társaságunk a főváros közgyűjteményeivel jó kapcsolatban van. Megvalósításának előkészíthetőségéről: Első lépésként a három nagy fővárosi közgyűjtemény állásfoglalását lenne érdemes kikérni (BTM, BFL, FSZEK). Második ütemben a főváros és a kerületek vezetése kereshető meg, hogy felkarolják-e a kezdeményezést (emberi és anyagi források megteremtése). Harmadik lépés lehet a szervezőknek a médiával a kapcsolatfelvétel. Kérdéses, hogy ami 1970-ben érdekes volt, az vajon 50 évvel később jó e, vagy más formát kell keresni.

– Ami 1969-ben újszerű volt (helytörténet népszerűsítésének újólagos elkezdése, lokálpatriotizmus…), az ma napirenden van. Az ifjúság számára megismerhető, hogy hol laknak, kik voltak neves elődeik… Mindez akkor hozzájárult a vetélkedő népszerűségéhez. Lehet, hogy napjainkban más formát kell keresni – nem a TV-n keresztül, hanem interneten.

– Ügyelni kell arra, hogy ne a kereskedelmi csatornák show-műsoraként valósuljon meg esetleg ez a javaslat, mert az esemény jelentőségét tekintve ez méltatlan lenne.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalva megköszönte Tamás Györgyné kezdeményezését. Javasolta, hogy a budafoki Klauzál Gábor Társaságot keresse meg és az alakítsa ki a javaslatról véleményét, majd állásfoglalásáról írásban kapjunk értesítést. Pozitív visszajelzés esetén egyesületünk behatárolt lehetőségei miatt kezdeményezőként léphet fel a főváros kulturális intézményeinek megkeresésével – a továbblépés válaszaik függvénye.

 

Breinich Gábor elnök ezt követően felkérte Gábriel Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadta. Megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és jegyzőkönyvvezető személyét, az előterjesztett napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat).

*

 1. 1. Az Elnökség előző ülése óta eltelt időszak eseményeiről Gábriel Tibor, a Társaság titkára adott tájékoztatást.

Folytatódtak 2020-ban is a Budapesti Históriák előadóestjei Budapest Főváros Levéltára előadótermében. Korábbi szervezője, Balázs Attila munkaköri leterheltsége miatt azonban nem tudta szervezését elvégezni, a 2020. I. félév előadásait a tikár készítette elő és bonyolította le eddig. A későbbiekben át kell gondolni, hogy tagjaink közül kit vagy kiket kérhetünk fel erre a feladatra. Külön köszönet illeti meg az előadóestek kapcsán Budapest Főváros Levéltárát közreműködéséért.

Társaságunk új weblapjáról (Breinich Gábor elnök közreműködésével megújult budapesti Helytörténeti Portál) pozitív visszajelzések érkeztek, az folyamatosan, naprakészen működött.

Januárban elindult szakmai folyóiratunk, a Városunk Online – Budapesti Helytörténeti Szemle. Írásai főként a Budapesti Históriákon elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Január elején megjelent a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 2020/1. száma 1.300 példányban – a 2. szám fedezete biztosított, remélhetőleg a koronavírus járvány nyomdai kivitelezését nem akadályozza – a 3. és 4. számok fedezete főként a kerületi pályázatok elnyerésétől függ majd.

Március 5-én az Ellenőrző és Számviteli Bizottság a székhelyünkön (újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény) folyó építőipari munkák miatt a Városunk Szerkesztőségében tartotta meg a 2019. évi működés és gazdálkodás ellenőrzését, amelyről a következő napirendi pontban lesz tájékoztatás.

Budapest Főváros Levéltára tegnap este 6 órától külső látogatók elől lezárta a levéltárat (Ma délelőtt tudtuk meg, hogy az Elnökség ülését is át kell onnan helyeznünk!). A koronavírus járvány miatt javasolható, hogy a Társaság rendezvényeit (pld. Budapesti Históriák) azonnali hatállyal függessze fel, és halassza el a járvány elmúltáig.

Ez a járvány eltarthat a szokásos május eleji közgyűlésünk megrendezéséig is. Elmaradása gondot okozhat, megfontolandó lehet egy távszavazásos közgyűlés előkészítése.

Elmarad a Honismereti Szövetség által a felvidéki Révkomáromban szervezett kétnapos Honismeret Napja március 24-25-én, és a HSZ Elnökség/közgyűlés ülése április 2-án a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Elhalasztásra kerül a Budapestre, április 24-26-ra tervezett 3 napos XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferenciája (téma: helytörténeti kiadványok 18 éven aluliak számára) – ezt még remélik, hogy május 22-24. között meg tudják tartani (vagy novemberben). Előkészítésében közreműködtünk, lebonyolításában Társaságunknak is lesz feladata.

A XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát (Téma: Trianon – Szétszakítva is egységben) július 5-10. között tervezik megrendezni Debrecenben, a szokásos konferencia szerkezetben – reméljük ezt már meg lehet tartani. Erre a főváros képviseletét idén nem központilag szervezhetnénk, hanem mindenki önállóan jelentkezhetne.

Hozzászólások:

– Halasszuk őszre a Budapesti Históriák I. félévre szervezett, eddig meg nem tartott előadásait. A közgyűlésünk lényeges része a személyes jelenlét, távszavazásos formában nem javasolható megrendezése. Tartsuk meg a szabályos formában.

– Júniusig a 10 főnél nagyobb létszámú rendezvény nem tartható meg.

– A Honismereti Akadémiára állítsuk vissza az egyéni jelentkezési rendszert, Társaságunk a tájékoztató anyagok megküldésével, esetleg a Jelentkezési Lapok begyűjtésével, központi továbbításával segítheti tagjaink és az érdeklődők részvételét.

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd ezt követően az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

1/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. jóváhagyólag tudomásul veszi Gábriel Tibor titkár tájékoztatását az előző elnökségi ülés óta történt időszak eseményeiről;
 2. a Társaság összes rendezvényét azonnali hatállyal elhalasztja a koronavírus okozta járvány veszélyhelyzetének fennállásáig (közgyűlését is beleértve), és ennek érdekében felkéri titkárát a szükséges lépések megtételére.

*

 1. 2. Az Ellenőrző és Számviteli Bizottság képviseletében Fericsán Kálmánné, a bizottság elnöke váratlan megbetegedése miatt kérésére Breinich Gábor, a Társaság elnöke ismertette a Bizottság jegyzőkönyve alapján a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatait.

A Városunk Szerkesztőségében március 5-én tartott ellenőrzés célja a BHT 2019. évi működése és gazdálkodása ellenőrzése, tárgya a BHT 2019. évi teljes irattári és pénzügyi anyaga, leltára, adóbevallásai, pályázati támogatásai, 2019. évi kettős könyvelése, egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete volt. Ellenőrzéseink szúrópróbaszerűen történtek meg. A Társaság a jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák, stb. Legnagyobb költségét a Városunk magazin kiadása okozta. 2019-ben is nyereséges évet zárt; bevételeit, költségeit éves beszámolója hitelesen tartalmazta. Összességében megállapítottuk és a jegyzőkönyvben is rögzítettük, hogy az Alapszabályában rögzített feltételeknek, valamint a közhasznú szervezetekre előírt szabályoknak megfelelően működött, a nyilvántartások, az adminisztráció színvonalasan lett ellátva.

Az Elnökség az elhangzottakat követően hozzászólás és javaslat nélkül egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

 

2/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

– jóváhagyólag elfogadja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvben rögzített beszámolóját a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzéséről;

– egyben köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak, kiemelten Fericsán Kálmánné elnöknek, munkájukért.

*

 1. 3. A Társaság 2019. évi egyesületi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit Gábriel Tibor titkár terjesztette elő

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében ismertette, hogy az írásbeli előterjesztéseket (2019. évi egyesületi beszámoló és közhasznúsági melléklet/éves beszámoló, 2020. évi munkaterv és költségvetési terv, 2019. évi eszköznyilvántartás/leltár) e-mailon megküldte az Elnökség tagjainak/meghívottaknak, valamint a mostani napirendi pont előtt az Elnökség tagjainak kinyomtatott formában is átadta.

A közhasznú szervezetekre kötelező PK-542-es nyomtatványa mintegy 30 oldalas lett, amiből a fedlapok mellett a számszaki adatok 6 oldalt, a közhasznú tevékenységek 4 oldalt, a pályázati támogatások 14 oldalt, az éves bírásbeli beszámoló 4 oldalt foglal el. Az egyesület a 2019. évet is pozitív szaldóval zárta (+152 eFt), emellett sikerült: számítógépes hátterét megújítania, weblapját korszerűsítenie, a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó c. magazinja arculatát és tipográfiáját modernizálnia és már számonként 20 oldalon kiadnia, megteremtenie a Városunk Online-Budapesti Helytörténeti Szemle c. szakmai internetes folyóirata kereteit. A Társaság 1991-2009 közötti iratanyagát 3 folyóméter terjedelemben leadta a fővárosi levéltárnak – a selejtezés után a levéltár 1,8 folyóméter elhelyezését igazolta vissza. A nyíregyházi XLVII. Országos Honismereti Akadémián Társaságunk 22 fővel képviselte a fővárost. Tevékenységünk anyagi hátterét 90 százalékban a 2019-ben megnyert 2 országos és 11 kerületi szintű pályázatunk teremtette meg. A 2020. évi munkatervben a szervezeti élet mellett a 2019. évi tevékenységek folytatását tervezi (Budapesti Históriák, magazin, internetes folyóirat, budapesti Helytörténeti Portál, a Honismereti Szövetség konferenciáin részvétel és a budapesti konferenciáján/rendezvényein közreműködés). Trianon 100 éves jubileumáról a Budapesti Históriákon, a Városunkban tervez megemlékezni, a trianoni ifjúsági vetélkedőre az Elnökség utolsó ülése óta pályázatot még nem írtak ki. Idei tevékenységünk anyagi hátterét is főként pályázati forrásokból tervezzük megteremteni – amit jól tükröz a 2020. évi költségvetési tervezet is.

Hozzászólás:

– Pályázatot nem írt ki, de a költségeket talán átvállalja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta, majd az Elnökség egyhangúan, az előterjesztő tartózkodása mellett (3 igen, 1 tartózkodás – előterjesztő, 0 ellenszavazat) meghozta a következő

 

3/2020. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség jóváhagyólag elfogadja a Társaság 2019. évi egyesületi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint a 2020. évi munka és költségvetési terve írásbeli tervezeteit, egyben köszönetét fejezi ki összeállításáért Gábriel Tibor titkárnak

*

4. „Egyebek”

A Honismereti Szövetség kitüntetéseire a távol lévő elnökségi tagok javaslatait Gábriel Tibor titkár ismertette:

Karacs Zsigmond alelnök javasolta felterjeszteni a Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért emlékéremre Bóta Piroskát (BHT alapító tagja, első titkára);

Heilauf Zsuzsanna elnökségi tag, a Tomory Lajos Múzeum igazgatója a Honismereti Munkáért Emléklapra dr. Grünwald Mária felterjesztését javasolta (a XVIII. kerületi helytörténeti vetélkedőknek kezdetektől szervezője, a dolgozók esti gimnáziuma igazgatója).

Jelenlévők Honismereti Munkáért emléklapra javasolták még: Sáfár József ipartörténeti kutatót, a XVII. kerületi Távírótörténeti Állandó Tárlat létrehozóját, valamint Viszket Zoltánt, az Óbudai Múzeum korábbi tudományos titkárát, jelenlegi igazgatóját.

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat összefoglalta és megállapította, hogy az Elnökség a felterjesztésre javasoltakkal egyetért.

Melléklet: Javaslat vetélkedő kezdeményezésére

 

Kmf.

Gábriel Tibor                                                                         Breinich Gábor

titkár, jegyzőkönyvvezető                                                              elnök

———————————————

Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48.

Tel.:        370-0652

Mobil:    06-30-2551513

E-mail:  info@bpht.hu

Web:      www.bpht.hu

 

15/2020. BHT ikt. sz.

 

MEGHÍVÓ

A Budapesti Honismereti Társaság Elnöksége soron következő ülését

 1. március 13-án (pénteken) délután 4 órai kezdéssel 

Budapest Főváros Levéltára V. emeleti tárgyalójában (Budapest, XIII. Teve u. 3-5. V. em. 526. sz.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 1. Titkári tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár
 2. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Fericsán Kálmánné, az ESZB elnöke

 1. A 2019. évi egyesületi éves beszámolók, valamint a 2020. évi munkaterv és költségvetési terv tervezete.

Előterjesztő: Gábriel Tibor titkár

 1. Egyebek (kitüntetésre javasoltak, Honismereti Akadémia, stb.)

Az ülésen személyes megjelenését és aktív részvételét előre is köszönöm.

Budapest, 2020. március 4.

Mellékletek: 3. napirendi pont írásbeli anyagai e-mailon

Üdvözlettel:

Ph.

Breinich Gábor sk.

elnök

———————————————————————————————–

 

 

 

Breinich Gábor elnök az elhangzottakat az alábbiak szerint összefoglalta: a Városunk szerkesztője segítse elő az elhangzott laptervi javaslatok megvalósulását – majd az Elnökség egyhangúan (4 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat), meghozta a következő

4/2019. BHT Eln. számú határozatát.

Az Elnökség

 1. köszönettel tudomásul veszi Gábriel Tibor felelős szerkesztő tájékoztatását a lap helyzetéről, a szerkesztőbizottsági határozatok végrehajtásáról;
 2. egyetért az elhangzott javaslatokkal, és szükségesnek tartja a 2020. évi tevékenység megvalósításakor figyelembe vételüket. 

*

 1. 4. „Egyebek”

Pályázati támogatásainknak köszönhetően várhatóan 2019-ben is nyereséges évet zárunk – ha idén még átutalják/beérkezik az NKA pályázati támogatása a Városunk 2019. évi számaira.

A Honismereti Szövetség Elnöksége október 3-án tartott ülésén bejelentették, hogy a XLVIII. Országos Honismereti Akadémiát Debrecenben, 2020. július 5. – július 10. között tervezik megrendezni, témaköre: Trianon

Kmf.

Gábriel Tibor     jkv. vezető                                               Breinich Gábor elnök

——————————————