Budapesti Honismereti Társaság

Tagfelvétel

Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel.: 370-0652  Mobil: 06-30-2551513
E-mail: info@bpht.hu

Web.: www.bpht.hu

Belépés módja a Budapesti Honismereti Társaság tagjai közé

A Társaság Alapszabálya 10. pontjában foglaltak alapján tagjai lehetnek mindazon egyének és szervezetek (egyesületek, alapítványok, társaságok, klubok, körök…) akik, illetve amelyek elfogadják az Alapszabályban foglaltakat.
Tagjainkat rendszeresen tájékoztatjuk rendezvényeinkről, jogaikat és kötelezettségeiket Alapszabályunk rögzíti. Egyéni tagjainknak postán folyamatosan megküldjük a Városunk c. újságunk kiadott, aktuális száma egy példányát.
Belépési nyilatkozata kitöltése előtt javasoljuk, hogy a Budapesti Honismereti Társaság menüpontból tájékozódjon szervezetünk tevékenységéről, olvassa át Alapszabályát.

Tájékoztatásként jelezzük, hogy az egyéni tagok éves tagdíjának alsó határa lett meghatározva, ez 2015. évben 600 forint – az ennél magasabb összegű befizetéseket köszönettel fogadjuk. A szervezetek tetszés szerinti tagsági díjat fizethetnek, ennek nagysága azonban nem lehet kevesebb az egyéni éves tagdíj tízszeresénél.

Belépést kezdeményezni lehet az egyéni vagy szervezeti regisztrációs lapunk kitöltésével és a Társaságunk címére postai úton vagy e-mailon való elküldésével. A regisztrációs lap beérkezését követően küldjük el az éves tagsági díj befizetési csekkét. A tagdíj befizetésről a számlavezető bankunk visszaigazolását megkapva szerzünk tudomást – ezt követően regisztráljuk a tagnévsorban és kapja meg a tagi jogon megillető szolgáltatásainkat.

Letölthető dokumentumok:

Alapszabályzat

Egyéni regisztráció

Szervezeti regisztráció