Budapesti Honismereti Társaság

Tisztségviselők

Breinich Gábor – elnök

Budapesten, 1954-ben született. 1984-ben az ELTE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári oklevelet és népművelői diplomát, 1999-ben az ELTE Könyvtártudományi tanszékén posztgraduális képzés keretében szakinformatikusi végzettséget szerzett. 1973-tól dolgozik Budapest Főváros Levéltárában: kezelőként, levéltárosként, osztályvezető helyettesként, osztályvezetőként, 1996-tól főigazgató-helyettesként…, 2017-től nyugdíjas.
Kezdetben a XX. századi várostörténeti kérdéseket kutatta – tanulmányai: Egy várospolitikus portréja (1988.); A törvényhatósági bizottság (1990); A magyar városok szövetsége (1994), majd 1992-től kezdve intenzíven foglalkozik a számítógépes fejlesztési, szervezési kérdésekkel, az informatikai kultúra bevezetésével.
Két ízben volt a Német Levéltárosok Egyesületének meghívásával éves szakmai tanácskozásukon, (1994 – Drezda, 1997 – Darmstadt), kétoldalú cserék keretében tanulmányutakat tett Németországba, Finnországba, Kínába és a Nemzetközi Levéltári Tanács közvetítésével Franciaországba.
Jelenleg a levéltári dokumentumok digitalizálása, a képi és szöveges rendszerek alkalmazása, valamint a kutatás számára való közzététellel kapcsolatos projektek állnak érdeklődése középpontjában.
Tagja volt a szakminisztérium szakmai tanácsadó testületének (Levéltári Tanács), részt vett a levéltári törvény szakmai vitáiban. 1996-tól a magyar Levéltárosok Egyesülete számítástechnikai szekciójának vezetője, 2000-től a Neumann János Számítástechnikai Társaság közgyűjteményi szekciójának alelnöke, 2003-tól a Budapesti Honismereti Társaság elnöke.


Karacs Zsigmond – alelnök

Földesen, 1940-ben született. A 80-as években a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bőlcsészettudományi karán középiskolai történelem tanári diplomát szerzett.
A budapesti Hűvösvölgyben 1951-tõl, Kőbányán 1976-tól van a lakhelye. Kőbányán kapcsolódott be a szervezett honismereti munkába, 1978-tól munkatársa a Honismeret című folyóiratnak. Rendszeresen előadásokat tartott, kiállításokat szervezett, széles körű publikációs tevékenységet folytatott, amely a határainkon is átnyúlt.
Napilapok, folyóiratok, kalendáriumok, egyetemi és egyéb kiadványok õrzik néprajzi, nyelvészeti, irodalom-, egyház-, család-, vasút-, agrártörténeti témájú anyagait, közel kétszáz publikációját. Fontosabb munkái: Földes történeti és mai család- és ragadványnevei (1980); Karácsony Sándor önállóan megjelent műveinek bibliográfiája (1986 és 1992); Földesi katonalevelek a második világháborúból (1993); Bakoss Lajos hagyománygyűjtése a Magyar Nyelvőrben 1873–1896 (1995); Kossuth szobor a hegyen (1999).
A Honismereti Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja, a Budapesti Honismereti Társaság alelnöke, egy időben a Társaság megbízott elnöki tisztségét is ellátta. Emellett több civil szervezet tisztségviselője vagy tagja. Honismereti tevékenységéért megkapta a Kiváló Társadalmi Munkás (1978, 1981), a HNF Honismereti Emlékérme (1980), a HNF Kitüntető Jelvénye (1982), a Honismereti Szövetség Emlékérme (1998), a Honismereti Szövetség Bél Mátyás díja (2002) kitüntetéseket. 1996-tól Földes díszpolgára, a Földes Községért Emlékérem kitüntettje.


Gábriel Tibor – titkár

Budapesten, 1950-ben született. Az ELTE BTK történelem-népművelés szakát 1983-ban végezte el. Korábban közművelődési területeken, majd 2000-től szakújságíróként dolgozott. 2005/2006-ban a fővárosi Hegyvidék Helytörténeti Gyűjtemény történész muzeológusa. A Budapesti Honismereti Társaság titkári feladatait társadalmi megbízatásként 1997-től látja el. Javaslatára került sor 1998-ban a „Városunk – Budapesti Honismereti Híradó” című, negyedévenként megjelenő periodika kiadására, majd a lap indulásától napjainkig ellátja felelős szerkesztését. A Budapesti Honismereti Társaság „Budapest múltjának emlékei” című fővárosi forrásgyűjtő pályázatának (2001–2002) kezdeményezője és szervezője volt – a pályázat levéltári és múzeumi kategóriában is korábban rejtőzködő jelentős anyagokat tárt fel. Nevéhez fűződik a 2003-ban indult „Budapesti Históriák” előadóest-sorozat kezdeményezése, az első év előadásainak előkészítése és levezetése, a 2005-től megjelenő Budapesti Helytörténeti Emlékkönyvek szerkesztése, a Budapesti Helytörténeti Portál létrehozása és működtetése. A reformkori gazdaságpolitikával és a magyarországi civil szervezetek történeti múltjával foglalkozó szakmai publikációi a Dunakanyar című folyóiratban (1986–1993) és a Vasúthistóriai Évkönyvben (1996) jelentek meg. Önálló kötete: A budai Vigadó története (2010). Rendszeresen olvashatók a reformkor és a kiegyezés kora jelentős Pest-budai, majd budapesti személyiségeit, történéseit, épületeit bemutató írásai (mintegy ötven cikk) a főváros folyóirataiban, kerületi újságaiban (Belváros-Lipótváros, Várnegyed…). Kezdeményezéseit, önkéntes munkáját a Honismereti Szövetség emléklapja (1999) és Honismereti Emlékérme (2004), Bél Mátyás Díj (2010) társadalmi kitüntetésekkel ismerték el. Budapest Főváros Önkormányzata 2013-ban Budapestért Díjjal tüntette ki.


Praimajer Mária – az Elnökség tagja

Szekszárdon, 1960-ban született és 1983-tól él Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Kara történelem szakán végzett. Középfokon beszéli a francia nyelvet, alapfokon az angolt.
Két évtizede foglalkozik az I. kerület, a budai vár történetével. A történelmi ismeretterjesztéssel, a helytörténettel 1984–1988 között a munkája révén került kapcsolatba, népművelõként, az I. kerület művelődési házában. 1994-től a Lánchíd Kör programjainak szervezője volt. Az egyesület, a Lánchíd Kör ügyvezető titkári tisztségét 1996-tól látja el. Tudományos konferenciák, emléknapok, előadóest sorozatok, határon túli magyar fiatalok számára szervezett nyári táborok megvalósításában volt aktív szerepe.
A kulturális igazgatás területére 1999-ben került át – a szomszédos kerületbe, a XII. kerületi polgármesteri hivatalba.
Publikációi a Lánchíd Kör tevékenységével kapcsolatosak. Ezek az I. kerületi Várnegyed című újságban és a Városunk – Budapesti Honismereti Híradóban jelentek meg. 2003-ban a Budapesti Honismereti Társaság elnökségi tagjának választják.
A Lánchíd Körben végzett munkájáért a Honismereti Szövetség 2003-ban emléklappal tüntette ki.


Sütõ Józsefné dr. Badacsonyi Mari – tiszteletbeli tag

Battonyán, 1927-ben született. Az MK Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász diplomáját 1970-ben, a szakközgazdász diplomát 1977-ben kapta meg. Balassagyarmaton, 1946-ban vezető könyvelőként kezdte pályáját és a SKÁLA COOP leányvállalat főosztályvezetőjeként, 1988-ban ment nyugdíjba. Utána sem pihent, teljes munkaidőben volt 1994-ig az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének főkönyvelője. Az egyesületnél a kecskeméti, kőszegi falvak és a budapesti központ létrehozásával, finanszírozási hátterével, elszámoltatással, üzembe helyezéssel foglalkozott. Munkaköri feladatai ellátása mellett rendszeresen végzett társadalmi munkát, például a KPVDSZ Külker. Titkárság bérbizottságánál.
A honismereti tevékenységekbe 1993–94-ben, a Balassagyarmati Kör tagjaként, rendezvényeinek aktív résztvevőjeként kapcsolódott be. A Budapesti Honismereti Társaságnak 1998-tól tagja, 2003-tól a társaság Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága elnöke.
Munkája elismeréseként háromszor a Vállalati Kiváló Dolgozó, négyszer a tárcaszintű Kiváló Dolgozó kitüntetést vehette át. A Hazafias Népfront Érdemes Társadalmi Munkáért emlékplakettjével 1987-ben tüntették ki.


Szöllõsy Marianne – az Elnökség tagja

Budapesten, 1957-ben született. Az ELTE BTK történelem-népművelés szakán 1985-ben szerzett diplomát, 1996-tól az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Tagja az újpesti diákok helytörténeti vetélkedőit előkészítő csoportnak és a kerületi pedagógusok számára rendszeresen helyismereti továbbképzéseket tart. Az Újpest lexikon szerkesztőbizottsági tagjaként az ipartörténeti szócikkek gyűjtését, elkészítését végezte el.
Több társadalmi tisztséget vállalt fel: 2001-től az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőbizottsági tagja, 2002-től a Fóti Károlyiak Alapítvány alelnöke, 2003-tól a Budapesti Honismereti Társaság elnökségi tagja. Szakmai publikációi a Magyar Múzeumokban, a Bársony Fótban, az Újpesti Helytörténeti Értesítőben kerültek közlésre. A helytörténeti tevékenységet népszerűsítő írásaival rendszeresen találkozhatunk a Budapesti Honismereti Társaság kiadványában, a Városunk – Budapesti Honismereti Híradóban. Társadalmi elismerésként a Honismereti Szövetség emléklappal (2000), Újpest önkormányzata helytörténeti írásaiért az írott sajtó különdíjával (2002), majd 2011-ben Újpestért díjjal tüntette ki .


Tóth József dr. – tiszteletbeli tag

Vácszentlászlón, 1934-ben született. Az ELTE BTK történelem-magyar szakán 1957-ben szerzett diplomát. Történelmi tárgyú doktori diszszertációját 1971-ben védte meg. Tanított 1975-ig a II. kerületben, majd nyolc évig fővárosi tanfelügyelő. 1983 és 1991 között a III. kerület művelődési és sport osztályát vezette.
Aktív természetjáróként és úttörővezetőként az 1960-as évek elején kapcsolódott be a honismereti mozgalomba. Első írásai a pedagógiai szaksajtóban jelentek meg, emellett több helytörténeti kiadvány szerzője: Lent, hol a tölgyek… (1978); Úttörő emlékhelyek (1986); Vándor (1988); Kossuth túrafüzet (1992); Frontélmények gyerekszemmel (1994); Vörössipkás expedíciók (1994); Zsámboki krónika (2000); Valkó védelmezője (2000); 25 éves a TKM-mozgalom (2002).
A leginkább eredményes honismereti-turisztikai gyermekközösség vezetőjének jutalmazására 1982-ben létrehozta az Ezüstfokos-vándordíjat, majd 1987-ben a zsámboki hagyományőrző gyerekek munkájának segítésére a Tóth Alapítványt.
Alapító tagja a TKM-mozgalomnak, a Kossuth Szövetségnek, a Budapesti Honismereti Társaságnak. Ez utóbbinál folyamatosan az elnökség tagja és a rendezvény szakbizottság elnökeként 2004-től a Budapesti Históriák sorozat szervezője.
Honismereti munkáját több alkalommal ismerték el oklevelekkel, emléklapokkal.


Körtvélyesi Oszkár – Az ESZB tagja

Budapesten, 1930-ban született, tanulmányait Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán (ma egyetem) fejezte be, ahol 1962-ben középiskolai énektanár és karvezető szakon diplomázott. Tanított általános iskolában, gimnáziumokban és a XIV. kerületi Zeneiskolában közel húsz évig. Három évig az intézmény egyik igazgatóhelyettese is volt és szolfézs-zeneelméletet tanított.
Karnagyi működését elsősorban a Budapesti Bartók Kórusban és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Énekkarában teljesítette ki. Az egyetemi énekkart négy évig vezette. Az iskolai énekkarokkal több alkalommal szerepelt a rádió adásaiban, és a Zeneakadémián. A felnőtt kórusokkal európai országokban is jelentős sikereket ért el.
Honismereti működését – Bóta Piroska meghívására – az Alsórákosi Közművelődési Egyesület rendezvényein kezdte el. Bekapcsolódva a Budapesti Honismereti Társaság tevékenységébe – a Budapesti Históriák előadássorozaton – 2006 márciusában Bartók és Budapest címmel előadást tartott, amelyet a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola Harmónia Kórusának nívós éneklése zárta, Hraschek Katalin vezénylésével. 2003-tól a Budapesti Honismereti Társaság Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága tagja.


Fericsán Kálmánné – ESZB elnöke

Tanulmányok:

Érettségi 1965 .Keszthely

Főiskola 1970. Pécs

biológia – technika ált.isk.tanár

Egyetem 1996 . JPTE Pécs

pedagógia előadó – nevelésszociológia

Munkahelyek:

1970 – 1998.

Bp. IV. Április 4. tér /ma Tanoda tér/ Matematika tagozatos Általános Iskola

biológia tanár

1978-tól igazgatóhelyettes

1991-től igazgató

Közben Kanizsay Drottya E.ügyi Sz.K.I. másodállású óraadó tanár

1998 – 2006.

Bp.II.Klebelsberg Kuno Német Nemzetiségi Ált. Isk . és Gimnázium

igazgatóhelyettes

biológia tanár

Szakmai és vezetői továbbképzések:

  1. Technika szakmai módszertani tanfolyam, 1980. Az igazgató gazdasági feladatai, 1981. Az igazgató munkajogi és munkaügyi feladatai, 1982. Környezetismeret nem földrajz szakos tanárok részére, 1983. Szervezési feladatok az iskolában, 1985. Intenzív vezetőképző, 1987.Biológia szakmai módszertani tanfolyam, 1988. Ember és környezete TIT. Szabadegyetem, 1990. Biológia intenzív továbbképzés, 1997. Közoktatási szakértői tanfolyam

Kitüntetés:

  1. Kiváló Munkáért

Publikáció: Ferenc József tértől a Tanoda térig / NKA. különdíj/

Szakdolgozat: Iskolám története

Tagságom:

Országos vizsgáztatási névjegyzék / nyugdíjba vonulásomig/

Jelenleg:

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

Újpesti Közművelődési Kör

Újpesti Városvédő Egyesület

Budapesti Honismereti Társaság


Heilauf Zsuzsanna múzeumigazgató – az Elnökség tagja

történész-muzeológus, levéltáros

e-mail: heilauf.zsuzsa@gmail.com

telefonszám: +36-20/397-0998


Balázs Attila történész, minisztériumi főosztályvezető – az Elnökség tagja

e-mail: tortenesz@gmail.com

———————————————————————————————-

Ádám Jánosné – az ESZB tagja