Budapesti Honismereti Társaság

Tisztségviselők

Breinich Gábor – elnök

Budapesten, 1954-ben született. 1984-ben az ELTE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári oklevelet és népművelői diplomát, 1999-ben az ELTE Könyvtártudományi tanszékén posztgraduális képzés keretében szakinformatikusi végzettséget szerzett. 1973-tól dolgozik Budapest Főváros Levéltárában: kezelőként, levéltárosként, osztályvezető helyettesként, osztályvezetőként, 1996-tól főigazgató-helyettesként…, 2017-től nyugdíjas.
Kezdetben a XX. századi várostörténeti kérdéseket kutatta – tanulmányai: Egy várospolitikus portréja (1988.); A törvényhatósági bizottság (1990); A magyar városok szövetsége (1994), majd 1992-től kezdve intenzíven foglalkozik a számítógépes fejlesztési, szervezési kérdésekkel, az informatikai kultúra bevezetésével.
Két ízben volt a Német Levéltárosok Egyesületének meghívásával éves szakmai tanácskozásukon, (1994 – Drezda, 1997 – Darmstadt), kétoldalú cserék keretében tanulmányutakat tett Németországba, Finnországba, Kínába és a Nemzetközi Levéltári Tanács közvetítésével Franciaországba.
Jelenleg a levéltári dokumentumok digitalizálása, a képi és szöveges rendszerek alkalmazása, valamint a kutatás számára való közzététellel kapcsolatos projektek állnak érdeklődése középpontjában.
Tagja volt a szakminisztérium szakmai tanácsadó testületének (Levéltári Tanács), részt vett a levéltári törvény szakmai vitáiban. 1996-tól a magyar Levéltárosok Egyesülete számítástechnikai szekciójának vezetője, 2000-től a Neumann János Számítástechnikai Társaság közgyűjteményi szekciójának alelnöke, 2003-tól a Budapesti Honismereti Társaság elnöke.


Karacs Zsigmond – alelnök – elhunyt 2023. március 31-én!

Földesen, 1940-ben született. A 80-as években a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bőlcsészettudományi karán középiskolai történelem tanári diplomát szerzett.
A budapesti Hűvösvölgyben 1951-tõl, Kőbányán 1976-tól van a lakhelye. Kőbányán kapcsolódott be a szervezett honismereti munkába, 1978-tól munkatársa a Honismeret című folyóiratnak. Rendszeresen előadásokat tartott, kiállításokat szervezett, széles körű publikációs tevékenységet folytatott, amely a határainkon is átnyúlt.
Napilapok, folyóiratok, kalendáriumok, egyetemi és egyéb kiadványok õrzik néprajzi, nyelvészeti, irodalom-, egyház-, család-, vasút-, agrártörténeti témájú anyagait, közel kétszáz publikációját. Fontosabb munkái: Földes történeti és mai család- és ragadványnevei (1980); Karácsony Sándor önállóan megjelent műveinek bibliográfiája (1986 és 1992); Földesi katonalevelek a második világháborúból (1993); Bakoss Lajos hagyománygyűjtése a Magyar Nyelvőrben 1873–1896 (1995); Kossuth szobor a hegyen (1999).
A Honismereti Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja, a Budapesti Honismereti Társaság alelnöke, egy időben a Társaság megbízott elnöki tisztségét is ellátta. Emellett több civil szervezet tisztségviselője vagy tagja. Honismereti tevékenységéért megkapta a Kiváló Társadalmi Munkás (1978, 1981), a HNF Honismereti Emlékérme (1980), a HNF Kitüntető Jelvénye (1982), a Honismereti Szövetség Emlékérme (1998), a Honismereti Szövetség Bél Mátyás díja (2002) kitüntetéseket. 1996-tól Földes díszpolgára, a Földes Községért Emlékérem kitüntettje.


Gábriel Tibor – titkár

Budapesten, 1950-ben született. Az ELTE BTK történelem-népművelés szakát 1983-ban végezte el. Korábban közművelődési területeken, majd 2000-től szakújságíróként dolgozott. 2005/2006-ban a fővárosi Hegyvidék Helytörténeti Gyűjtemény történész muzeológusa. A Budapesti Honismereti Társaság titkári feladatait társadalmi megbízatásként 1997-től látja el. Javaslatára került sor 1998-ban a „Városunk – Budapesti Honismereti Híradó” című, negyedévenként megjelenő periodika kiadására, majd a lap indulásától napjainkig ellátja felelős szerkesztését. A Budapesti Honismereti Társaság „Budapest múltjának emlékei” című fővárosi forrásgyűjtő pályázatának (2001–2002) kezdeményezője és szervezője volt – a pályázat levéltári és múzeumi kategóriában is korábban rejtőzködő jelentős anyagokat tárt fel. Nevéhez fűződik a 2003-ban indult „Budapesti Históriák” előadóest-sorozat kezdeményezése, az első év előadásainak előkészítése és levezetése, a 2005-től megjelenő Budapesti Helytörténeti Emlékkönyvek szerkesztése, a Budapesti Helytörténeti Portál létrehozása és működtetése. A reformkori gazdaságpolitikával és a magyarországi civil szervezetek történeti múltjával foglalkozó szakmai publikációi a Dunakanyar című folyóiratban (1986–1993) és a Vasúthistóriai Évkönyvben (1996) jelentek meg. Önálló kötete: A budai Vigadó története (2010). Rendszeresen olvashatók voltak a reformkor és a kiegyezés kora jelentős Pest-budai, majd budapesti személyiségeit, történéseit, épületeit bemutató írásai (mintegy ötven cikk) a főváros folyóirataiban, kerületi újságaiban (Belváros-Lipótváros, Várnegyed…). Kezdeményezéseit, önkéntes munkáját a Honismereti Szövetség emléklapja (1999) és Honismereti Emlékérme (2004), Bél Mátyás Díj (2010) társadalmi kitüntetésekkel ismerték el. Budapest Főváros Önkormányzata 2013-ban Budapestért Díjjal tüntette ki.


Földváry Gergely – az Elnökség tagja

1990-ben, Vácott született. a helyi Piarista Gimnáziumban végzett, majd a Pázmány Péter katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán történelem alap-, majd mesterszakán szerzett kitüntetéses diplomát. Tanulmányai alatt az egyetem történelem tanszékén volt demonstrátor, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti Levéltárban önkéntes tárlatvezető és levéltáros, majd egy családfakutató cégnél volt kutató. 2016-tól a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény történész munkatársa, majd 2018-tól az intézmény vezetője.

A XII. kerületi Hegyvidék Újság helytörténeti rovatának vezetője és szerkesztője, emellett a kerület online magazinjába, a Hegylakó Magazinban is publikál. A PestBuda online várostörténeti magazinban 2019 óta rendszeresen jelennek meg írásai, emellett több más helyi újság közölte cikkeit. A Hegyvidéki Históriák könyvsorozat szerkesztőbizottsági tagja, a XII. kerületi önkormányzat történész szakértője. Szakmai publikációi tanulmánygyűjteményekben, váci, ecseri, maglódi, budapesti periodikákban és különböző szakmai folyóiratokban jelentek meg. Számos konferencia előadója, emellett számos tudományos konferencia főszervezője volt. A Hegyvidéken éves szinten szervez a Hegyvidékhez kapcsolódó várostörténeti konferenciákat, helytörténeti kiállításokat, előadásokat és sétákat.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Budapesti Honismereti Társaság tagja, a Városunk helytörténeti magazinba rendszeresen ír és a Budapesti Históriák sorozatában is többször előadott.

————————————————————————————————

Heilauf Zsuzsanna múzeumigazgató – az Elnökség tagja

történész-muzeológus, levéltáros

Tomory Lajos Múzeum

e-mail: heilauf.zsuzsa@gmail.com

telefonszám: +36-20/397-0998

———————————————————————————————–

Praimajer Mária – az Elnökség tagja

Szekszárdon, 1960-ban született és 1983-tól él Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Kara történelem szakán végzett. Középfokon beszéli a francia nyelvet, alapfokon az angolt.
Két évtizede foglalkozik az I. kerület, a budai vár történetével. A történelmi ismeretterjesztéssel, a helytörténettel 1984–1988 között a munkája révén került kapcsolatba, népművelõként, az I. kerület művelődési házában. 1994-től a Lánchíd Kör programjainak szervezője volt. Az egyesület, a Lánchíd Kör ügyvezető titkári tisztségét 1996-tól látja el. Tudományos konferenciák, emléknapok, előadóest sorozatok, határon túli magyar fiatalok számára szervezett nyári táborok megvalósításában volt aktív szerepe.
A kulturális igazgatás területére 1999-ben került át – a szomszédos kerületbe, a XII. kerületi polgármesteri hivatalba.
Publikációi a Lánchíd Kör tevékenységével kapcsolatosak. Ezek az I. kerületi Várnegyed című újságban és a Városunk – Budapesti Honismereti Híradóban jelentek meg. 2003-ban a Budapesti Honismereti Társaság elnökségi tagjának választják.
A Lánchíd Körben végzett munkájáért a Honismereti Szövetség 2003-ban emléklappal tüntette ki.


Szöllõsy Marianne – az Elnökség tagja

Budapesten, 1957-ben született. Az ELTE BTK történelem-népművelés szakán 1985-ben szerzett diplomát, 1996-tól az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Tagja az újpesti diákok helytörténeti vetélkedőit előkészítő csoportnak és a kerületi pedagógusok számára rendszeresen helyismereti továbbképzéseket tart. Az Újpest lexikon szerkesztőbizottsági tagjaként az ipartörténeti szócikkek gyűjtését, elkészítését végezte el.
Több társadalmi tisztséget vállalt fel: 2001-től az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőbizottsági tagja, 2002-től a Fóti Károlyiak Alapítvány alelnöke, 2003-tól a Budapesti Honismereti Társaság elnökségi tagja, 2014-től az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke. Szakmai publikációi a Magyar Múzeumokban, a Bársony Fótban, az Újpesti Helytörténeti Értesítőben kerültek közlésre. A helytörténeti tevékenységet népszerűsítő írásaival rendszeresen találkozhatunk a Budapesti Honismereti Társaság kiadványában, a Városunk – Budapesti Honismereti Híradóban. Társadalmi elismerésként a Honismereti Szövetség emléklappal (2000), Újpest önkormányzata helytörténeti írásaiért az írott sajtó különdíjával (2002), majd 2011-ben Újpestért díjjal,  tüntette ki .


Fericsán Kálmánné – ESZB elnöke

Tanulmányok:

Érettségi 1965 .Keszthely

Főiskola 1970. Pécs

biológia – technika ált.isk.tanár

Egyetem 1996 . JPTE Pécs

pedagógia előadó – nevelésszociológia

Munkahelyek:

1970 – 1998.

Bp. IV. Április 4. tér /ma Tanoda tér/ Matematika tagozatos Általános Iskola

biológia tanár

1978-tól igazgatóhelyettes

1991-től igazgató

Közben Kanizsay Drottya E.ügyi Sz.K.I. másodállású óraadó tanár

1998 – 2006.

Bp.II.Klebelsberg Kuno Német Nemzetiségi Ált. Isk . és Gimnázium

igazgatóhelyettes

biológia tanár

Szakmai és vezetői továbbképzések:

  1. Technika szakmai módszertani tanfolyam, 1980. Az igazgató gazdasági feladatai, 1981. Az igazgató munkajogi és munkaügyi feladatai, 1982. Környezetismeret nem földrajz szakos tanárok részére, 1983. Szervezési feladatok az iskolában, 1985. Intenzív vezetőképző, 1987.Biológia szakmai módszertani tanfolyam, 1988. Ember és környezete TIT. Szabadegyetem, 1990. Biológia intenzív továbbképzés, 1997. Közoktatási szakértői tanfolyam

Kitüntetés:

  1. Kiváló Munkáért

Publikáció: Ferenc József tértől a Tanoda térig / NKA. különdíj/

Szakdolgozat: Iskolám története

Tagságom:

Országos vizsgáztatási névjegyzék / nyugdíjba vonulásomig/

Jelenleg:

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

Újpesti Közművelődési Kör

Újpesti Városvédő Egyesület

Budapesti Honismereti Társaság

———————————————————————————————-

Ádám Jánosné – az ESZB tagja


Oláh Albert – az ESZB tagja – elhunyt 2023. január 11-én!