Budapesti Honismereti Társaság

Utazás és emlékezet

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Utazás és emlékezet című kamaratárlata október 6-tól december 31-ig tekinthető meg. Kiállításunk a képes levelezőlapok magán- és közösségi emlékezetben betöltött szerepét járja körül. A 19-20. század fordulóján, illetve a század első két évtizedében készült levelezőlapokat vizsgáljuk és tárjuk a látogató elé, részben arra a kérdésre keresve a választ, hogy hogyan válnak ezek a képeslapok a családi emlékezet átörökítésének eszközévé. Részben pedig az e lapok mentén is formálódó kulturális emlékezet alakulását vizsgáljuk, hogyan lesznek a személyes múlt darabjai az irodalmárokat, történészeket, művészettörténészeket, szociológusokat, antropológusokat egyaránt érdeklő kortörténeti dokumentummá. A 20. század elejének hangulatát szeretnénk a levelezőlapok segítségével megidézni, a korabeli lapokon szereplő fotográfiák és írásos üzenetek kapcsolatát is vizsgálva. A Budapest Art Weekkel közös program.