Budapesti Honismereti Társaság

Zsivora György szobrának avatása

A zuglói Zsivora parkban a kerület önkormányzata Zsivora György szobrát szeptember 5-én 16.30-kor avatja fel.

Zsivora György, dr. (Sárszentlőrinc1804augusztus 25. – Budapest1883november 30.jogászkúriai tanácselnök, az MTA tagja.

Életpályája

Sárszentlőrincen született evangélikus családban, szülei Zsivora György és Madár Zsuzsanna.

Zsivora György 1813-ban a soproni Líceumba került. Felsőfokú tanulmányait a pozsonyi evangélikusfőiskolán folytatta, ahol bölcsészetet, teológiát és jogot tanult. 1827-től ügyvéd1848-ban a hétszemélyes tábla előadója volt. 18601861-ben Csanád vármegye főispánjaDeák Ferenc híve.

Élete érdekes fordulatot vett, amikor Sárszentlőrinc akkori földesura, gróf Apponyi Antal – akkor párizsi magyar nagykövet – nevelőt és úti kísérőként magántitkárt keresett a fiának. Balassa János lelkipásztor ekkor Zsivora Györgyöt ajánlotta a követ figyelmébe. A tehetséges ifjú így 3 évet Párizsban tölthetett. Ott nemcsak francia nyelvtudását tökéletesítette, hanem akadémiai megbízásból a francia nyelvű könyvek és kéziratok magyar vonatkozásairól is tudósított. (Jelentéseit számos más dokumentummal együtt ma is őrzi az MTA Kézirattára.)

Zsivora Györgyöt tudományos munkája elismeréseként a Magyar Tudós Társaság 1833november 15-énlevelező tagjává választotta. Hazajövetele után Pesten telepedett le, számos cikket írt a Tudománytárba és a Conversations-Lexikonba. Tagja lett a pesti evangélikus egyházközségnek, amely hamarosan presbiterré és jegyzővé választotta. Székács József Naplójában elismeréssel ír „a még fiatal, de már igen tisztelt egyénről”, aki erős magyarságtudata folytán csak magyarul volt hajlandó a presbiteri jegyzőkönyvet vezetni.

Az 1861. évi országbírói értekezleten az osztrák általános polgári törvénykönyv fenntartása mellett foglalt állást a megfelelő korrekciókkal. 1864-től a hétszemélyes tábla, 1869-től 1873-ig, nyugalomba vonulásáig a kúria tanácselnöke. Vagyonának egy részét (100 000 Ft-ot) az MTA-nak adományozta. A rákosi mezőkön (ma Budapest XIV. kerülete) mintagazdaságot hozott létre.