Budapesti Honismereti Társaság

Civil szervezetek

Fővárosi szintű helytörténeti tevékenységet folytató civil szervezetek

Az adattár utolsó frissítése:  2023. június 10.

Fõváros Szintû I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XXI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XXXXI | XXII | XXIII

Főváros Szintű civil szervezetek


Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest, Berda József u. 48. (Az újpesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény)
Tel.: 370-0652 Mobil: 06-30-2551513

E-mail: info@bpht.hu

Web: www.bpht.hu

Képviselői: Breinich Gábor elnök
Karacs Zsigmond alelnök
Gábriel Tibor titkár

Elnöksége tagjai még:
Fökdváry Gergely
Heilauf Zsuzsanna
Praimajer Mária
Szöllősy Marianne

Adószám: 19673903-1-41

Célja a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása. Ennek érdekében közhasznú szervezetként összefogja, és tevékenységében támogatja azokat az egyéneket, civil szervezeteket és intézményeket akik/amelyek Budapest és környéke történeti múltjának és jelenének megismerését, megőrzését és népszerűsítését szolgálják. Tevékenysége során támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megőrzését és részt vállal annak munkájában. Felvállalja a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolását, segítését és népszerűsítését. Törekszik az ifjúsági korosztály orientálására a főváros és elődtelepülései történeti múltja jobb megismerése, lokálpatriotizmusának és magyarságtudatának erősítése érdekében. Támogatja a helyi történeti események, évfordulók megünneplését, emlékművek, emlékhelyek feltárását, megőrzését, ápolását. Mindezek megvalósítása során konferenciákat, fórumokat, felolvasó üléseket, előadásokat, műsoros esteket rendez, vetélkedőket szervez, helytörténeti pályázatokat ír ki. Tagjaival képviselteti magát a Honismereti Szövetség szervezésében megvalósuló konferenciákon, szimpozionokon, táborokban. Segíti tagjainak – a Budapesti Honismereti Társaság céljaival összefüggő témakörökben – publikálási tevékenységét, kiadói tevékenységet is folytatva. Legfőbb szerve a közgyűlés, operatív szervezete az elnökség.


Budapesti Református Öregdiákok Török Pá –

Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete
1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 3.
Tel.: 252-0915

Képviselő: Bubenyák Máté elnök

Adószám: 19023054-1-41

Az egyesület célja a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium és a Baár-Madas Református Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola (továbbiakban: Gimnáziumok) egykori és jelenlegi diákjai közötti baráti kapcsolat ápolása, hagyományainak minél szélesebb körű megismertetése, gondozása, gyarapítása a vallási tolerancia jegyében; valamint a keresztyén világnézet, személyes Krisztus-hitre való vezetés, a hazaszeretet, a szociális elkötelezettség szellemében való nevelés elősegítése. Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: szociális tevékenység, családsegítés, kulturális

 


Budapesti Székely Kör

1071 Budapest, Damjanich utca 54. VI/25.
Tel.: 367-4653 335-5021

Képviselő: Frigyesy Ágnes elnök

Web: www.szekelykor.hu

Adószáma: 19638933-1-42

A kör célja a közösséghez tartozó egyént is megnyomorító közösségi halál elkerülése: a közösségi élet, az együvétartozás tudatának fejlesztése a székely sajátosság megőrzése. A szervezet célja továbbá egymás megismerése, közösségi ünnepek kezdeményezése, hagyományos népi események, mulatságok tartása, népi együttesek és szakkörök létrehozásának elősegítése, tanfolyamok tartása, kiállítások, valamint tudományos, irodalmi előadások szervezése, a székelyekkel foglalkozó írások közreadásának szorgalmazása, a székely gyermekekkel való foglalkozás, az áttelepült székelyek beilleszkedésének elősegítése, tanácsadó és tájékoztató iroda létrehozása, a szülőföldön élő székelység életkörülményeinek javítása, időszakos kiadmány létrehozása, Székely ház létesítése.

 


Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre –

1014 Budapest, Szent György tér 2.
Postacím: 1250 Budapest Pf. 4.
Tel.: 385-8930
Mobil: 36-20/436-4774
Képviselő: Kiss Zsuzsanna
E-mail: kiss.zsuzsa@vet.bme.hu

Web: http://www.btm.hu/hu/contents/details/41-Barati_Kor

A Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre klubnapjain tartott előadásokkal, gyalogos városnézésekkel, buszos szakmai utakkal, múzeumlátogatásokkal, jubileumi megemlékezésekkel, stb. ér el. Minden hónap második csütörtökén (nyári szünet kivételével) a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában tartott előadásaikon vendégeket is fogadnak. Az egyesület a TKM mozgalomból vált ki, amikor az 1985-ben civil szervezeti formát vett fel.

A BTM Baráti Kör Egyesület célja a Budapest története és a Budapesti Történeti Múzeumban folyó munka iránt érdeklődők összefogása, és bevonásuk a múzeum mindennapi életébe.

Az egyesület tagjai számára a múzeum munkatársai bepillantást nyújtanak a kulisszák mögé, akik így megismerhetik és támogathatják az itt zajló sokrétű munkát. A tagok kedvezményesen, sok esetben ingyenesen látogathatják a kiállításokat, részt vehetnek a Baráti Kör számára szervezett exkluzív programokon.

A megújuló Baráti Kör a korábbiakhoz képest még több alkalmat biztosít arra, hogy az érdeklődők betekinthessenek a múzeum szakmai munkájába (pl. restaurátorműhely-látogatás, szakmai előadásokon való részvétel, kurátori tárlatvezetések).


Budapesti Városvédő Egyesület

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
Levélcím:1365 Budapest, Pf.: 730.
Telefon:+36/30/9-642-179 (Jeney Attila titkár),

E-mail: budapesti@varosvedo.hu
Web: http://varosvedo.hu/

Képviselői: Surányi András elnök, Baliga Kornél szakmai alelnök, Hidvégi Violetta általános alelnök

titkár: Jeney Attila.

Adószáma: 19729224-1-43

1. Közcélú tevékenység folytatása a környezetvédelem, a kulturális örökség és a műemlékek megóvása érdekében, amely különösen a nevelés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem és a környezetvédelem területét érinti. 2. A főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elősegítése. 3. Budapest szépítése, polgárainak – és különösen az ifjúságnak – a város szeretetére nevelése, a polgárok bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megvitatásába és megvalósításába. 4. Szervező és önkéntes munka az egyéni és közösségi erők összefogása érdekében. 5. A környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésének elősegítése. 6. Az Egyesület tevékenységéről rendszeres tájékoztatást ad írott és elektronikus
Főbb csoportjai: Fotós csoport; Szobor csoport; Közlekedési csoport; Környezetvédelmi csoport; Panteon csoport; Templomtörténeti csoport; Várostörténeti csoport; I., II., III. kerületi csoport; Belváros-Lipótváros Helytörténeti Kör (az egyesület székhelyén: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.); Terézvárosi csoport; Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub; Józsefvárosi csoport (Józsefvárosi Galéria – VIII. kerület, József krt. 70.); Kőbányai csoport (Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – X. kerület, Halom u. 37/b.); XII., XV. kerületi csoport; Pesterzsébeti Városvédő Csoport (Pesterzsébeti Múzeum – XX. kerület, Baross u. 53.); Promontor – Tétény munkacsoport (Dél-Budai Kulturális és Szabadidőközpont – XXII. Nagytétényi út 31-33.); Soroksári Grassalkovich Kör (Soroksári Közösségi Ház – XXIII. Grassalkovich út 154.); Szőnyi István Képzőművész Kör. stb.


Deutscher Kulturverein – Német Kultúregyesület

1065 Budapest, Nagymező u. 2.
Levélcím: 1065 Budapest, Pf. 617.
Telefon: 06 1/269-1711; 06 1/269-1713
E-mail: hambuch@hdsnet.hu
Képviselői: Dr. Hambuch Vendel elnök
Adószám: 19651161-1-42

Tevékenységének célja a német anyanyelv és szellemi örökség ápolása. Ennek érdekében minden hónapban egyszer német nyelvi kultúrestet szervez. Programjukban ismert előadók, kórusok szerepelnek, bálokat rendeznek. Kiadói tevékenységük során a németség magyar történelemben vállalt szerepével, életmódjukkal, nyelvükkel kapcsolatos kiadványokat jelentetnek meg.


“Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság

1045 Budapest, Tél u. 64.
Web:  https://ujpestiroma.hu/about/
Képviselő: Molnár István Gábor elnök
Adószám: 19622237-1-41

Eötvös József kultuszminiszter, valamint Rácz Gyöngyi mérnök, közgazdász, tanár szellemiségében: a cigányság szellemi tevékenységének, felzárkózásának irányítása – művelődési, oktatási, kulturális eszközökkel.


Erdélyi Magyarok Egyesülete

1056 Budapest, Molnár u. 5.
Tel.: +36-20-9956159
Web: http://www.erdelyime.org/
Képviselõ: B. Kis Béla


Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1015 Budapest, Donáti u. 7/a.
Levélcím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Tel.: 201-1011
Fax: 201-2401
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu

Web: http://magyarormeny.hu/

Képviselő: Dr. Issekutz Sarolta

Adószáma: 18085590-1-41

Az egyesület célja az örmény kultúra, a hagyományok őrzése, ápolása, népszerűsítése, az erdélyi örmény kapcsolatok építése és ápolása, a hazai magyarörménység érdekképviselete, országos hatókörrel. Szoros kapcsolatot tart működése során az országos, a fővárosi és a kerületi örmény önkormányzatokkal, erdélyi örmény társszervezetekkel, az őshazával. 1995-től működteti a Fővárosi Örmény Klubot, 1996-tól jelenteti meg az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havi kiadványát, mely a nagyobb közgyűjtemények olvasópolcán és a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható, 1997-től jelenteti meg az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatát, melyben 2010-ig 16 kötet jelent meg és több kiadvány. Ismeretterjesztő előadásokat tart itthon és külföldön az örmény történelemről, az örmény egyházról és kultúráról, kulturális rendezvényeket, kiállításokat, kirándulásokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat ápol.

—————————————————————————-

Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53
Postacím: 1164 Budapest, Rózsalevél utca 27.
Tel: +3620 533-5671
E-mail:katonazene@fricsay.hu
Web: www.fricsay.hu
Képviselő: Sárosi Péter elnök, Orth Gábor titkár
Adószám: 18245251-1-43

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyar katonazene kulturális értékeit, szellemi örökségét megőrizze, hagyományait ápolja és népszerűsítse. Kiemelt figyelmet fordít a magyar katonazene történetének kutatására és a szakmát meghatározó egykori katonakarmesterek életművének feltárására, zeneműveinek népszerűsítésére. Ennek érdekében az egyesület 2002-ben saját költségvetésből hozta létre a magyar katonazene történetét bemutató állandó kiállítását.
Az Egyesületünk további kutatásokat és értékmegóvást végez az egykori neves katonakarmesterek által komponált, kézzel írott zeneművek megmentésének érdekében, amelyeket digitalizálva és nyomtatva őrizünk meg az utókornak. További feladatának tekinti a katonazenei szakma dokumentációinak – fotók, kiadványok, hanglemezek, hivatalos iratok – gyűjtését és megőrzését, amelyek a jövőben katalogizálva állnak majd rendelkezésre a katonazenét kutatók számára.
Az egyesület fontos feladatának tekinti a magyar zenekultúra és benne a katonazene népszerűsítését kulturális rendezvényeken és saját rendezésű zenei koncerteken. Az egyesület, névadójának – id. Fricsay Richárd alezredes, főzeneigazgató élete és munkássága emlékének tiszteletére minden évben megrendezi a magyar katonazenekarok szóló és kamaraművészeinek ünnepi hangversenyét a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.
2001 óta működik az egyesület irányításával a Fricsay Fúvós-együttes, amely aktív és nyugállományú katonazenészekből verbuválódott. A zenekar napjainkig számos koncerten, kulturális rendezvényen szórakoztatta a zeneszerető közönséget – ezzel támogatva a kulturális szervezetet.


Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület

1054 Budapest,Vécsey utca 5.
Képviselő: Sztefopulosz Vaszilisz elnök

Adószáma: 18183502-1-41

Céljuk megismertetni a Magyarországon élő görög származású polgárokkal szüleik, nagyszüleik hazájának kultúráját, folklórját. Jelentős szerepük van a magyarországi görög közösség életében. Szoros kapcsolatot tartanak a “HELIDONAKI” Görög Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttessel (művészeti vezetője Agárdi Elektra, az Elnökség tagja egyben)valamint a Görög Országos Önkormányzattal.


Jászok Egyesülete

Székhely: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 14. fsz./1.

Postacím: 1537 Budapest 114 Pf. 367.
E-mail: info@jaszokegyesulete.hu

Web: https://jaszokegyesulete.hu/

Képviselő: Dr. Dobos László
Tisztségviselői: Dr Dobos László elnök,
Bognár Mária
Farkas kristóf Vince dr.

Fehérné dr. Ábrahám Etelka

Hortiné dr. Bathó Edit

Nemoda István elnökségi tagok

Adószám: 19666024-1-42

A szervezet célja : a jász öntudat, a hagyományok ápolása és megőrzése; az otthon élő, a kirajzott és elszármazott jászok intézményes kapcsolattartásának elősegítése.
A szervezet konkrét tevékenysége
A Jászok Egyesülete 1991-ben alakult, Budapesten. Taglétszáma 2006 végén 560 fő volt.
A közhasznú szervezetként működő Jászok Egyesülete havonta tart összejövetelt Budapesten, a Pest megyei Megyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő táj mai valóságáról; az ipar, a közművelődés, a közbiztonság, a demográfia kérdéseiről. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos és regionális kulturális és politikai élet számos képviselője.
Kiadói tevékenységét „A Jászságért” Alapítvánnyal együtt folytatja. Ennek során több értékes történeti, néprajzi kiadványt, illetve hangzó anyagot (hangkazetta, CD) tett közzé.
Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Az általános- és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények (kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője stb.) sorából kiemelkedik az évente megtartott pünkösdi Jász Világtalálkozó, mely minden évben más-más jász településen kerül megrendezésre. 2007-ban az eseményt Jászszentandrás község és a Jászok Egyesülete közösen rendezi.
Az egyesület társadalmi támogatottságát és elismertségét fémjelzi, hogy 15 esztendeje évről-évre részesült az Országgyűlés, illetve a Nemzeti Civil Alap által odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékának adományozásával növekvő mértékű, 2005-ben 12,7 millió forint támogatásban részesítették.


Kossuth Szövetség

1119 Budapest, Andor u. 25/a.
Tel.: 06-30-395-8525
Képviselő Bényiné Szabó Csilla, Szénási Istvánné
Adószám: 18048528-1-43

A szövetség célja a Kossuth Lajos nevéhez fűződő hagyományok ápolása. Tevékenysége ennek megfelelően Kossuth és kora, kortársai népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése, különös tekintettel az ifjúság körében. A Kossuth Szövetség országos szervezet, tag- és regionális szervezetekből áll.


Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület

1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel.: 06-36-9464659
E-mail: tkme@tkme.hu

Web: https://www.tkme.hu/

KOROMPAINÉ MOCSNIK MARIANNA    alelnök | telefon:  +36 30 228 1634
BORSÁNYI TIBOR  alelnök | telefon:  +36 30 359 7317
KOROMPAI BALÁZS elnökségi tag | telefon: +36 30 479 0538
SZEPESI BALÁZS elnökségi tag | telefon:  +36 20 4102576

Adószáma: 19000974-2-43

Kiadványsorozatuk, a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára meghatározó szerepet tölt be Magyarország és így Budapest műemléki értékei bemutatásában, népszerűsítésében. Jelentőségüket mutatja, hogy 2006 végéig 798 kötetük jelent meg. Települési – a fővárosban kerületi – csoportjai műemlékeink bemutatásának, megőrzésének aktív közreműködői.


Történelemtanárok Egylete

1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Tel./fax: 318-6002
Mobil: 06-30-9324-826
E-mail:  info@tte.hu
Web: www.tte.hu
Képviselő: Miklósi László elnök
Adószám: 19657600-1-42

A Történelemtanárok Egyesülete kiemelkedően közhasznú szakmai érdekvédelmi szervezet, amely előadásokat, vitákat szervez, szakmai műhelyeket és helyi csoportokat működtet, szakvéleményt ad, szolgáltatásokat nyújt tagjainak s az érdeklődőknek, szükség esetén fellép a szakma érdekében. Célja a történelemtanítás színvonalának emelése a tanári öntevékenység révén. Az egyesület 1989-ben alakult – a fővárosban és valamennyi megyében vannak tagjai.
A TTE tevékenységének fő színterei: szakmai konferenciák, rendezvények szervezése; szakmai projektekben való részvétel; széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése; szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység; portálok szerkesztése, működtetése.
Legismertebb konferenciánk az 1991-től évente rendezett Történelemtanárok Országos Konferenciája. Mindig egy szokatlan, de a tanításban-tanulásban jól felhasználható területet járunk körül.
Portálunk a közoktatás egyik legnézettebb oldala, egyszersmind az egyik leglátogatottabb civil honlap (www.tte.hu).
Naponta teszünk itt közzé híreket (rovatai: Közoktatás; Történelem; Pályázatok, versenyek; Rendezvények, kiállítások; Informatika, média; Civil, EU, színes). Hetente többször frissül Szemle rovatunk (Honlapszemle; Lapszemle; Vélemény; Érdekességek, beszámolók; TTE a médiában). Linkgyűjteményeinket (pl. Ünnepek, évfordulók) szívesen használják tanárok, diákok és érdeklődők egyaránt.
Több szakmai projektben veszünk részt. Ezek közül is kiemelésre érdemes a Nemzeti Emlékezet Program. Ennek keretében diákokat és tanárokat vittünk jeles évfordulókon a Don-kanyarba, Auschwitzba, a Rákóczi-lovastúra keretében Sárospatak tágabb környékére. Bocskai nyomában jártunk Erdélyben, Hunyadit követtük Nándorfehérváron és a Délvidéken, Batthyány Lajosra emlékezve utaztunk Olmütz-be (Olomutz), Pozsonyba és Bécsbe.
Meghatározó, milyen tankönyvekből tanulnak a diákok. A jobb tankönyvválasztás segítésére, a művek véleményezésének lehetővé tételére és a könnyebb beszerzésre hoztuk létre a Tankönyvbázis portálunkat (www.tankonyvbazis.hu).


Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

Postacím: 1255 Budapest, Pf. 161.
Tel.: 06-70/396-8353
E-mail: veke@veke.hu
Web: http://veke.hu/
Képviselő:
Dorner Lajos elnök (dorner@veke.hu)
Dobronyi Tamás alelnök (gyor@veke.hu)

Céljuk a városi és elővárosi közösségi közlekedés nemzetközi és helyi
tendenciáinak figyelemmel kísérése: fejlesztések, visszafejlesztések,
azokról vélemény alakítása és ezeknek az illetékesek, ill. a közvélemény
elé tárása. Javaslatokat dolgoznak ki közlekedésfejlesztési projektekre
és ezeket el is juttatják egészen a megvalósításig. Saját nosztalgia
villamosokkal rendelkeznek melyeket üzemeltetni is kívánnak.


Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesület

1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Tel.: 06-30/815-6236
E-mail: vtte@vtte.hu
Web: www.vtte.hu          https://villamosok.hu/vtte/honlap/index.html
Képviselő: Benda György elnök

Adószáma: 18058503-1-42

Az egyesület célja a városi közösségi közlekedési társaságoknál, valamint máshol fellelhető muzeális vagy emlék jellegű városi közösségi közlekedési eszközök, tárgyak és dokumentumok (járművek, épületek, építmények, elektromos vontatási létesítmények, hálózatok, berendezések, pályaépítmények, alkatrészek, stb.) felkutatása, őrzése, védelme, továbbá javaslatok kidolgozása felújításukra, gondos kezelésükre, rekonstruálásukra, bemutatásukra, illetve az ezeket előkészítõ intézkedések kezdeményezésére.


Ybl Egyesület

1013 Budapest Ybl Miklós tér 9.

E-mail:   info@yblegyesulet.hu

Képviselő: Szmodits Julia elnök, e-mail: szmoditsj@yblegyesulet.hu, mobil: +36-20-3848619

Elnökségi tagok: Feuertag Otto (+36-30-9480173,  info@yblegyesulet.hu ),

Kovács Zoltán DLA (+36-20-9429278, yblegyesulet@yblegyesulet.hu)

Web: http://yblegyesulet.hu/

Adószáma: 18073427-1-41

Céljuk az építész és építőmester hagyományok ápolása. Ennek érdekében az előző századok építő-építész személyiségeire, nemzeti kincsként, kulturális örökségként ránk hagyott alkotásaikra — műemlékeikre — az akkori építészeti törekvésekre, eredményekre hívja fel a figyelmet. A közhasznú besorolású egyesület tagjai az építészethez kapcsolódó szakmai végzettségűek. Évente megemlékeznek Ybl Miklós munkásságáról, Mívesmester díjat adnak ki, tanulmányi versenyt hirdetnek középiskolai tanulók számára…


I. kerületi civil szervezetek

Budai Polgári Casino

1011 Budapest, Hunyadi János u. 8.

E-mail: branyik.otto@upcmail.hu

Képviselő: Dr. Hódy Pál Gábor elnök
Brányik Ottó tiszteletbeli elnök
Adószáma: 18081493-1-41

Az egyesület célja kulturális tevékenység. Konkrét tevékenységük az Alapszabály szerinti: a tagság számára történelmi, irodalmi, tudományos előadások szervezése; évi aktuális témában rendezvény szervezése a kerületi lakosoknak; Heti egyszeri alkalommal tartanak klubnapot, a kerületet érintő aktuális kérdésekről, problémákról.
Adószám: 18081493-1-41


Lánchíd Kör Egyesület

1015 Budapest, Batthyány u. 26
1251 Budapest, Pf. 101.
Tel.:  06-30-539-4773
E-mail: lanchidkor@gmail.com

Képviselői: Dr. Gergely Attila elnök, Devich Dénes társelnök, Praimajer Mária elnökhelyettes
Web: http://lanchidkor.hu/

Adószáma: 18081723-1-41

Tevékenységük célja: Ismeretterjesztés a helytörténet, honismeret, történelmi múlt és művészet területén, az értékek felkutatásával, előadások tartásával, kiadványok megjelentetésével. A hazai és határon túli fiatalok nemzeti tudatának erősítése, részükre pályázatok kiírásával, táborozás szervezésével, könyvek ajándékozásával. Az egyesület tevékenysége szorosan kapcsolódik az I. kerület, elsősorban a Várnegyed kulturális és közművelődési életéhez.


Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány

1014 Budapest, Balta köz 4.
Képviselő: Strommel Pál

Adószáma:18104264-1-41

——————————————————————————————–

Tabán Társaság Egyesület

1013 Budapest, Döbrentei u. 8.
Tel.: 212-0169
E-mail: tabantarsasag@freemail.hu

Képviselői: Dr. Saly Noémi elnök

Vékás Magdolna elnökhelyettes

Dr. Tóth László titkár
Adószám: 18109678-1-41

Tevékenységük célja a Tabán múltjának és Virág Benedek szellemi örökségének kutatása és kiállítás keretében való bemutatása. Munkájuk során a Tabán hagyományainak újraélesztésén (helytörténet, kézművesség, társadalmi kapcsolatok, irodalmi és művészeti élet, építészet, környezetvédelem, gasztronómia) fáradozik. Virág Benedek szellemi örökségét ápolja, tevékeny részt vállal évfordulóihoz kapcsolódó rendezvények előkészítésében, megvalósításában.


Tabánért Alapítvány

1013 Budapest, Attila út 2.
Képviselő: Ézsiás Antal elnök, Horvai Ákos

A civil szervezet célja a tabáni hagyományok ápolása. Évenkénti kiadványa a tabáni falinaptár, amelynek illusztrációit az egykori Tabánról készített fotók alkotják. Támogatásukkal jelent meg 2006-ban a Tabán egykor és ma című kötet.


Várbarátok Köre Egyesület –

Postacím: 1014 Bp. Úri u. 19.
Tel.: 06-30/267-1139
375-6987 (alelnök)
Képviselő: Nyakas Szilárd (elnök)
dr. Bakó Károlyné (alelnök)
Adószám: 18126044-1-41

Az egyesület az 1966-ban alakított Várbarátok Köre tevékenységét folytatja, célja a budai Várnegyed hagyományainak ápolása, múltjának, jelenének és jövőjének bemutatása, megismertetése a nagyközönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságával. Feladatának tekinti az I. kerület kulturális örökségének – amely egyformán jelenti a tárgyi emlékanyagot és az ott élő családok emlék- és emlékezet-anyagát – minél szélesebb körű megismertetését, és a terület múltjára vonatkozó visszaemlékezések, történeti adatok összegyűjtését, valamint közkinccsé tételét rendszeres előadások, illetve kiadványok formájában. Hivatásának tekinti az I. kerület kulturális és környezeti értékeinek tudatosítását és védelmét. A Várbarátok Köre a Litea Könyvszalonban tartja összejöveteleit minden hónap második hétfőjén. A kör tagja lehet mindenki, aki érdeklődik tevékenysége és célkitűzései iránt.


II. kerületi civil szervezetek


Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület

1021 Budapest, Napraforgó utca 17.

Tel.: 06-30/9516 722

E-mail: info@napraforgoutca.hu

Tisztségviselők: dr. Megyeri Gábor elnök, Nyers Anna elnökségi tag, Tóth Béla elnökségi tag
Nyilvántartási szám: 01-02-0016726
Adószám: 18945614-1-41

Budapest II. kerületében található a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Az 1930-as évek elején épült, egyedülálló műemléki komplexum a kerület épített örökségének gyöngyszeme. A korszak neves építészei által tervezett 21 családi ház a modern építészet sokoldalú törekvéseit tükrözi, számos épület a Bauhaus művészeti irányzat útmutató, reprezentatív alkotása. Hasonlóan egységes, jól megőrzött épületegyüttessel kevés ország büszkélkedhet.

A 2017 decemberében megalakult Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a kísérleti mintatelep egységét megőrizze és gondozza. Célkitűzésünk, hogy az utca Budapest és Magyarország egyik vonzó látnivalójaként váljon ismertté, mind idehaza, mind külföldön.

Az egyesület kiemelkedő feladatának tekinti, hogy az utca történetével és házaival kapcsolatos dokumentumokat összegyűjtse, rendszerezze és azokat a nagyközönség számára közzétegye. Az utcához tartozó közterületek fejlesztésével fokozni kívánjuk a védett műemlék-együttes eszmei értékét. További célunk – pártoló tagok bevonásával – a Bauhaus eszmeiség ápolása, és a magyarországi Bauhaus építészet ismertségének növelése mind hazánkban, mind külföldön.

———————————————————————————————-

Nyék—Kurucles Egyesület

1021 Budapest, Kuruclesi út 21/a
Képviselő: Baranyi Judit


Pesthidegkút Alapítvány

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8907
E-mail: katalierdosi@freemail.hu
Képviselő: Ferenc Éva

Adószáma: 19022527-2-41

Pesthidegkúton és környékén (Máriaremete, Adyliget, Budaliget stb.) a helyi társadalmi, művelődési és sporttevékenység támogatása.


Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány

1028 Budapest, Gazda u. 20. (Német Tájház)
Tel.: 06-20/928-6041
E-mail: kapcsolat@pesthidegkutinemetek.hu
Web: https://pesthidegkutinemetek.hu/
Képviselői: Berger Antal elnök, Murvai László titkár, Czemmel László, Frankné Tauner Erika, Krist Béla, Wenzon Gusztáv
Adószám: 19662941-1-41

A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítványt 1991. március 1-i hatállyal alapította a Pesthidegkúti Ófalui Plébánia Képviselő testülete.
Elsődleges célja és tevékenysége a Pesthidegkút területén élt és élő német nemzetiség hagyományainak, kulturális értékeinek megóvása. Ennek érdekében a helyi rendezvények, összejövetelek által a német nemzetiség összetartását erősítik, folyamatos kapcsolatot fenntartanak a Pesthidegkút testvérvárosában, Mosbach-ban működő “Heimatverein Pesthidegkut” (Hidegkúti Szülőföld Egyesület) partner társadalmi szervezettel. A hagyományok megőrzése és a kapcsolattartás érdekében mind szervezésben, mind anyagilag támogatják a Mosbach-ban vagy Pesthidegkúton megrendezett közös (német-magyar) eseményeket (találkozókat, ünnepségeket, megemlékezéseket).
Az alapítvány (saját hozzájárulással, illetve támogatók bevonásával) támogatja a 1028 Bp., Gazda u. 20. szám alatti – a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában álló – Német Közösségi és Tájház rendeltetésszerű hasznosítását, főleg kulturális események megszervezésével.
A Fővárosi Bíróság 2006. januárjában közhasznú szervezetté minősítette az Alapítványt.
Főbb rendezvényei: A 2009-ben a pesthidegkúti Templom Búcsú alkalmával nagy sikerrel elindított “Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napok”-at ezentúl minden évben kibővített programsorozattal valósítják meg. A rendezvényeket a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezik, és a lebonyolítást is e két szervezet végzi, önkéntesekkel. A programok a Klebelsberg Kultúrkúriában zajlanak (Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ; 1028 Bp., Templom u. 2-10.). Emellett a 2005-ben elindított hagyományt követve minden év augusztus első szombatján Utcabált tartanak a Templom utcában felújított díszkútnál.
2009-ben másik korábbi tervük is valóra vált: létrehozták a német nemzetiségi tánccsoportot, valamint dalkört, akik 2010-ben már önálló műsorral lépnek fel a rendezvényeken.


III. kerületi civil szervezetek

Aquincum Baráti Kör

1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Tel.: 454-0438, 454-0439
Fax: 240-4248
E-mail: h5901len@ella.hu
Web: www.aquincum.hu
Képviselő: dr. Láng Orsolya elnök
Adószám: 19023384-2-41

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma létrehozta az Aquincum Baráti Kört.
A Baráti Kör célja az antik kultúra népszerűsítése, terjesztése, az ókori hagyományok felelevenítése, az Aquincumi Múzeum tevékenységének ismertetése és segítése. E célok megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez, előadásokat tart, kapcsolatot teremt a Magyarországon és a külföldön működő antik hagyományokat őrző csoportokkal.
A Baráti Kör tagja lehet minden 14. életévét betöltött állampolgár, aki vonzódik az antik eszményekhez, becsüli az antik értékeket, és úgy érzi tenni is képes azért, hogy a birtokunkban lévő kincset megőrizzük és továbbadjuk.
A Baráti Kör tagjai az Aquincumi Múzeumot és programjait ingyen látogathatják, időről-időre betekinthetnek a múzeumban folyó munkába, illetve értesülhetnek az új kutatási eredményekről.


Braunhaxler… Egyesület

Teljes név: “BRAUNHAXLER” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület

1032 Bp. Szőlő u. 78.
Telefon: (1)368-4209, 06-30-2214-938, 06-30-866-6458

E-mail: braunhaxler@braunhaxler.hu

Web: www.braunhaxler.hu, facebook/braunhaxlerek

Elnök: Pappné Windt Zsuzsanna

Adószáma: 18065475-1-41

Egyesületünket 1994-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk a még fellelhető vagy felkutatható német (sváb) tárgyi emlékeket, hagyományokat, és a régi Óbudát megismertethessük a mai Óbuda lakosaival. Egyesületünk megalapítása óta szorosan együttműködik az Óbuda-békásmegyeri Német Nemzetiségi Önkormányzattal, rendezvényeink mindig közösek


Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
1037 Budapest, Toronya utca 33.
Tel: 404 5380;

E-mail: egyesulet@ohegy.hu

Web: www.ohegy.hu

Képviselő: Felcsuti László elnök,

Ügyvezető elnök:  Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Bankszámla: OTP Bank Nyrt., 11703006 20032630
Adószám: 18088476-1-41

Az Egyesület önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződés. Szándéka az, hogy Óbuda-Hegyvidéken (Remete-hegy, Tábor-hegy Testvér-hegy,) lakók számára, érdeklődésüknek megfelelő, sokszínű lehetőséget teremtsen közösségi tevékenységükhöz, ezzel szorosabbá tegye a lakóhelyhez való kötődést és mindezzel a helyi közéletben való tevékeny részvételt.
Az Egyesület évek óta ismétlődő kulturális és szórakoztató rendezvénye az „Óhegy Farsang”, a három napos „Óhegy Napok”, a „Táborhegyi szüret”, az „Egészségnap” és a „Mikulás a Virágos-nyeregben”.
Mindezeken túl feladatának tartja a környezet védelmét, kulturális örökség megóvását. Kiépítette a Jablonka parkot, és felújítja a Szt. Donát kápolnát.
Az egyesület által működtetett „Óbudai Teleház” számítógépes oktatást szervez korhatár nélkül mindenkinek, az internetezés, és a digitális képfeldolgozás elsajátítására.
Székházában számos lehetőség nyílik a szabadidő tartalmas eltöltésére, ismeretterjesztő előadások hangzanak el, kiállítások nyílnak amatőrök és profi művészek számára egyaránt. Táncklubok és kártyaklubok működnek, évente autóbuszkirándulás nyújt lehetőséget a szomszédos országok megismeréséhez.
Havonta megjelenő lapja az „Óhegy-hírek” amely folyamatosan beszámol a térség eseményeiről, a lakók mindennapi életéről.
Az Egyesület nem zárt kör. Rendezvényein szívesen fogad lakhelyétől függetlenül mindenkit, aki érdeklődik rendezvényei iránt, vagy kapcsolódni tud tevékenységéhez.


IV. kerületi civil szervezetek

Újpesti Helytörténeti Alapítvány

1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel.: 06-20-3546575
E-mail: merikon@t-online.hu

Képviselői: Iványi János elnök

Tevékenységének célja Újpest helytörténeti értékeinek felkutatása, gondozása, megőrzése. Ennek érdekében iskolás korosztályok számára helytörténeti vetélkedőket szervez, kiadványokat jelentet meg, történeti konferenciákat szervez.


Újpesti Közművelődési Kör

Újpesti Kulturális Központ
1042 Budapest, István út 17-19.
Telefon: 231-7070,
e-mail: ujkk@ujkk.hu
Honlap:  http://ukk.ujkk.hu/, illetve a Facebookon is megtalálhatók.

Képviselő: dr. Kőrös András (ügyvivő),

Az 1877-ben alakult Újpesti Közművelődési Kör, majd az 1962-ben szerveződött Fiatal Értelmiségiek Klubja hagyományaira építve jött létre 1988 decemberében az Újpesti Értelmiségi Klub, amely 1996 óta használja jogelődje nevét. A Kör tagjai immár 30 éve az Újpesten élő vagy dolgozó értelmiségiek, akik kéthetente összegyűlnek a Polgárcentrumban: vendégeket hívnak, akikkel beszélgetnek, akiknek művészetében gyönyörködnek. Rendszeresen vendégül látják a magyar társadalmi, politikai, tudományos, művészeti élet, a sportvilág jeles képviselőit. A Kör aktívan részt vesz Újpest közéletében: segíti az önkormányzatot szakmai kérdésekben, támogatja az iskolások helytörténeti vetélkedőit, kiállításokat szervez. Tagjai között sok Újpesten élő képzőművész található, heten Újpest díszpolgárai, többen kitüntetettjei. Híres elődeikre több éven át a Városnapok alkalmával felavatott, domborműves márványtáblákkal emlékeztek. A Kör a hajdani alapítói cél szellemében barátságos, toleráns légkörérével lehetővé teszi az értelmes gondolatcserét, teret ad a műveltség gyarapítására, az igényes szórakozásra és ablak a világ felé.


Újpesti Városvédő Egyesület

1047 Budapest, Attila u. 150.
Tel.:Szöllősy Marianne, elnök +36 30 841 3365 | Wagner Attila, ügyvezető alelnök +36 20 477 8924

E-mail: ujpestivarosvedo@gmail.com

Web: http://ujpestivarosvedo.hu/

Képviselői: Szöllősy Marianne elnök,

Wagner Attila ügyvezető alelnök

Adószáma: 18080478-1-41

Tevékenységük célja a városrészben élők, dolgozók, a kerülethez kötődők körében a település hagyományainak ápolása. Ennek érdekében rendszeresen előadásokat, programokat szerveznek. Szoros együttműködést tartanak fenn az Újpesti Helytörténeti Alapítvánnyal stb.


V. kerületi civil szervezetek

Aranytíz Helytörténeti Klub

1051 Budapest, Arany János utca 10. (Aranytíz Ifjúsági Centrum)

1051 Budapest, Arany János utca 10. (Aranytíz Ifjúsági Centrum)
Tel.: +36-1-3543400

E-mail: aranytiz@aranytiz.hu

Klubvezető: Vízy László


Kincses Belváros Egyesület

Levélcím: 1053. Budapest, Kecskeméti u. 11. II. 8.
Telefon, fax, üzenetrögzítő: 36-1-3174355

Mobil:+36 20 9418883
E-mail: lajos@kacskovics.hu
Web: www.kincsesbelvaros.hu

Képviselő: Kacskovics Lajos elnök,
Adószáma: 18136232-1-41

A Kincses Belváros Egyesületet 2009-ben alapította tizennégy lokál patrióta, de tagságunk azóta folyamatosan bővül.
Összeköt minket a Belváros szeretete és az a cél, hogy természeti, épített és szellemi örökségét minél jobban megismerjük, feldolgozzuk és bemutassuk.
E cél érdekében szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb legyen a látószögünk, világnézeti, szakmai és korkülönbségek félre tételével mindenkinek a véleményére, gondolataira kíváncsiak vagyunk.
E gondolatok, vélemények és élmények megfogalmazhatók egy-egy előadás, séta keretében élőszóban, vagy a terveink szerint évente megjelenő „Belváros Lipótváros Kincsei” könyvsorozatunkban. Sétáinkról, kirándulásainkról, klubnapjainkról honlapunk „Programjaink” rovatában kaphatnak tájékoztatást.


Zürichi Magyar Történelmi…

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Budapesti Asztaltársasága
1117 Budapest, Hamzsabégi út 20.
Tel.: 209-5960
E-mail: heraldika@heraldikakiadó.hu

Web: https://zmte.webnode.hu/
Képviselő: Sancz Klára Lujza

Célja az elfogulatlan, szabad történelemkutatás megvalósítása, a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala, népszerűsítése. A Svájcban, 1985-ben megalakított szervezet magyar őstörténeti találkozókat, magyar történelmi iskolát, történész-találkozókat szervez. Négy világrész 21 országában, mintegy 10 ezer hallgató előtt voltak előadásai megtartva. Eddig negyvennél több könyvet adott ki, jogosult történelemtanárok továbbképzésére, részt vesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem történelem oktatásában. Budapesti Asztaltársasága havonta egy alkalommal, a belvárosi Aranytíz Művelődési Központban tartja meg előadását.


VI. kerületi civil szervezetek

 


Terézvárosi Helytörténeti Klub (Hatker-hatkor)

1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: +36-1-322-2886

E-mail: info@eotvos10.hu

Képviselő: Katona Csaba klubvezető

Az Eötvös 10-ben, az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintérben tartják minden hónap második keddjén a helytörténeti klub alkalmait (Hatker-hatkor!), ahol egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó vetítéssel, beszélgetéssel várnak mindenkit. Szintén minden hónap második szombatján helytörténeti sétát szerveznek.


VII. kerületi civil szervezetek

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság

1077. Budapest Wesselényi utca 17..
Levelezési cím: 1077. Budapest Wesselényi utca 17.

Tel.: 06-70-977-1704

E-mail: info@antalljozsef.hu

Web: http://www.antalljozsef.hu/

Képviselők: dr. Kapronczay Károly Ferenc elnök,

Lesti Árpád titkár

Adószáma: 18068739-1-42

 

Céljai: a) a néhai miniszterelnök, Antall József eszmei, szellemi hagyatékának, szellemiségének és tiszteletének a mindennapi közgondolkodásban való ébrentartása; b) Antall Józseffel kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékek számbavétele, nyilvántartása abból a célból, hogy az Antall József Alapítvány által tudományos igényű rendszerezéssel karbantartott közgyűjtemény létrehozását támogassa, illetve az ezen gyűjtemény javára fel nem ajánlott, egyéb tárgyi emlékek se vesszenek el, pontosan lehessen tudni, hogy ezek kinek a birtokában vannak; c) Antall József szellemi örökségének bemutatása közéleti aktivitás kifejtésével, tudományos igényű, illetőleg ismeretterjesztő jellegű rendezvények lebonyolításával; d) Antall József eszmeiségének megfelelő gondolkodású fiatalok képzésének támogatása; e) Antall József szellemi örökségének számbavételét, közzétételét és a képzési tevékenységet segítő kiadványok, audiovizuális adathordozók megjelentetése; f) évente kétszer, Antall József születése (április 8.) és halálának napján (december 12.) rövid, de méltó megemlékezés szervezése a néhai miniszterelnök úr sírjánál, valamint megemlékező találkozó az Egyesület székhelyén; g) Antall József szellemiségének megfelelően az emberi és állampolgári jogok védelmének képviselete az Egyesület lehetőségeinek keretein belül; h) Antall József politikai hitvallásának megfelelően az euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos, az Egyesület lehetőségei által biztosított tevékenység.

 


Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub

1077 Budapest, Wesselényi u. 17. (Erzsébetvárosi Közösségi Ház)

Céljuk Budapest VII. kerülete, az Erzsébetváros történeti múltjának feltárása, ápolása és népszerűsítése.  Az 1970-es évek elején alapított klub a rendszerváltást követően 1992-ig szüneteltette működését, majd újra kezdte tevékenységét. Havonta tartanak, vagy látogatnak előadásokat, szerveznek helyismereti sétákat. Közreműködésükkel – Erzsébetváros Önkormányzata kiadásában – valósult meg az Erzsébetváros – Iskolaváros első és második kötete (1998, 2001) és az Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban című könyv (2004).


VIII. kerületi civil szervezetek

Budapesti Városvédő Egyesület Józsefvárosi Csoportja

1084 Budapest, József u. 37.

Tel.: 06-30-2571318

E-mail: piroska.martsa@gmail.com

Vezető: Martsa Piroska

 

Tevékenységük célja a Józsefváros értékeinek védelme és bemutatása. Előadásokat, sétákat szerveznek, helytörténeti kiadványokat jelentetnek meg, pl.: Palotanegyed, Védett értékek a Józsefvárosban, Írók-költők a kerületben, Műteremház…


Civilek a Palotanegyedért Egyesület

1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. III./9/a.

E-mail: palotanegyedert@gmail.com

Web: http://cape.hu/

Képviselői: Perényi László elnök, Csevár Nóra ügyvezető elnök,

Vass László, titkár

Adószáma: 18196607-1-42

 

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése céljából létrejött közhasznú társadalmi szervezet. Az Egyesület a palotanegyedbeli identitás – modern kornak megfelelő megfogalmazásával, erősítésével és megjelenítésével az itt élők kötődését, civil kapcsolatainak formálását kívánja szolgálni.


Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület

1087 Budapest, Salgótarjáni utca 17. 1. em./7.

Képviselő: Kővári Éva

Adószáma: 18999280-1-42

A Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület elsősorban a Hungária körút-Vasúti töltés -Salgótarjáni utca által határolt „MÁV-telep” lakóközösségét képviseli. Budapest VIII. kerület MÁV-telep felvirágoztatása, építészeti és közösségi örökségének megóvása. Az itt lakók számára közösségi programok szervezése, az itt élők érdekképviselete, érdekvédelme, valamint a lokálpatriotizmus erősítése. A kitűzött célok megvalósításához szükséges anyagi háttér előteremtése pályázatokon való részvétellel.

————————————————————————————————–

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága –

1089 Budapest, Reguly Antal u. 19.
Tel.: 333-1666
Fax: 417-5754
E-mail: szobt ugyvivo @ freemail.hu

Képviselői: Pap Zsolt elnök,
dr. Duray Aladár alapító elnök, dr. Urbán Lászlóné

Adószáma: 19639264-1-42

A Társaság célja iskolai és helytörténeti emlékek feltárása, ápolása, közreadása.
Konkrét tevékenységük: Az 1984-ben alapított baráti társaság a száz évvel ezelőtt alapított és harminc éve megszüntetett gimnáziumuk öregdiákjainak összefogását havi klubnapjain és éves Nagytalálkozók megtartásako, kiadványok megjelentetésével éri el. A jövőre (2006) 120 éves Tisztviselőtelep helytörténeti emlékeinek összegyűjtésével négy kötetes (cca 1000 oldal) könyvet adtak ki a telep történetéről és lakóinak életéről. Képeslapsorozatot készítettek a telep legszebb házairól és látképéről. Emléktáblákat avattak, utcanév változást kezdeményeztek. Egyesületük életéről 1987-től évente kétszer kiadványt jelentetnek meg, amelyben nevezetes évfordulókról, egykori tanáraikról és diáktársaikról emlékeznek meg.


IX. kerületi civil szervezetek

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári … –

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület
1092 Budapest, Haller u. 20.
Tel.: 06-20/9103382
E-mail: klezli.cintia@gmail.com
Képviselő: Klézli Cintia, Hörcsik Mihály, Papp Lászlóné

Adószáma: 18244896-1-43


Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

1093 Bp., 1092 Budapest, Ráday u. 18.
Információ: 06-20-4757053
E-mail: ferencvaros.fhe@gmail.com
Képviselői: Lukács Emilia elnök,
Szommer Edit alelnök
Adószám: 18255391-1-43.

Az utóbbi évek kerületi helytörténeti tevékenységeinek új szervezeti formát nyújtva 2005 áprilisában alakult meg a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, amelynek székhelye a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben van. Az egyesület célja Ferencváros helytörténeti hagyományainak ápolása, helytörténeti értékeinek feltárása, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, részvétel a pedagógusok továbbképzésének és önképzésének segítésében, szervezésében.
Az egyesület az alábbi feladatok elvégzését vállalta fel:
– helytörténeti ismeretek oktatásának szervezése (szakkörök, önképző körök működtetése), tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, tudományos és ismeretterjesztő programok biztosítása, pályázatok kiírása, a városrész történetével kapcsolatos kutatások ösztönzése, tanulmányi kirándulások;
– szellemi műhelyek működtetése, előadások, viták szervezése;
– részvétel a helyismereti-helytörténeti információk felkutatásában, összegyűjtésében és közreadásában, a helytörténeti irodalom gyarapításában;
– a helyi közösségek igényeinek megfelelően közhasznú adattárak létrehozása.
Az egyesület első kiadványa – egy ’56-os emlékkötet – 1956 Ferencvárosban címmel jelent meg 2006 októberében. Tevékenységüket Ferencváros Önkormányzata is támogatja.


X. kerületi civil szervezetek

 

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület

Röviden: CIKK Egyesület
1108 Budapest, Mádi u. 173.

E-mail: info@cikkegyesület.hu

Web: http://cikkegyesulet.hu/

Elnök: Edényi László
Adószám: 18173644-1-41

Egyesületük egy 2001 óta Kőbányán működő közhasznú ifjúsági civil egyesület, mely a helyi fiatalok bevonásával rendez programokat a fiataloknak – például közismereti, helyismereti vetélkedőket.


Szent László király Alapítvány

Teljes név: Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért

1102 Budapest, Liget utca 35/b.

E-mail: orbaneva.56@gmail.com.

Képviselő: Bicskei Gábor Károlyné

Adószáma: 18193996-1-42

 

Olyan alkotások megismertetése és közkinccsé tétele, amelyek a magyar nemzet erkölcsi megújulását elősegíthetik, kultúráját gyarapítják, a nemzet tagjainak önérzetét erősítik. Az alapítvány célja segíteni a magyar embereket abban, hogy igaz történelmüket, a múlt és a jelen értékeit megismerjék, véleményüket igaz tények alapján alakíthassák ki és nemzeti értékekre méltó módon tekinthessenek. Az alapítvány kiemelt célja, hogy munkálkodásával a felnövekvő nemzedékek ismereteinek bővítését szolgálja. A nemzet életében fontos történelmi évfordulókra és témákra kiadványaival emlékeztessen, különös tekintettel a szellemi és erkölcsi megújulásra.

———————————————————————————————-

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. (Törekvés Művelődési Ház)

Tel.: Ottinger Eszter Zsuzsanna, 06-30-382-1495

E-mail:  torekves.tancegyuttes@gmail.com, torekvestanc1961@gmail.com

Web: http://www.torekvestancegyuttes.hu/

Képviselő: dr. Farkas Illés József

Adószáma: 18036644-1-42

A Törekvés Táncegyüttes fenntartásának, szereplésének támogatása, magyar és nemzetközi kulturális kapcsolatok elősegítése, utánpótlás nevelésének támogatása, a néphagyomány és a népi kultúra megőrzése.


XI. kerületi civil szervezetek

Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület

1116 Budapest, Körmend u. 5.

E-mail: albertflokal@gmail.com

Web: Honlap: https://www.albertfalva.info

Képviselő: dr. Máté József Róbert elnök

Adószáma: 18977747-1-43

 

Céljuk az Albertfalván élő vagy dolgozó polgárok részére a lokálpatriotizmus szellemének terjesztése, népszerűsítése, kiadványok, rendezvények, előadások, konferenciák szervezése. Témaköreik: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása).

——————————————————————————

Albertfalvai Polgárok Köre

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
Tel.:  204 – 6790, 204 – 6691

Céljuk az albertfalvi polgári hagyományok ápolása a helyi polgárok közösségi életének önkéntes alapon nyugvó fejlesztése révén.
Felvállalják az Albertfalván élők hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenységének, kulturális és szórakozási lehetőségeinek szervezését, valamint a lakossági érdekképviselet és érdekvédelem ellátását. Megvalósítása céljából könyvkiadást, pályázatok kiírását, az Albertfalvai Napok szervezését végzik. Megalapították az Albertfalva Kiváló Tanulója címet, felelevenítették a régi Szent Mihály-napi búcsú hagyományát, és a kertváros alapításának 70. évfordulója tiszteletére egész napos ünnepséget rendeztek. Kulturális és szórakozási alkalmakat szerveznek a Polgári Kézműves Színkör előadásai, dalestek és filmvetítések keretében. Ezen kívül az egyéni és közösségi lakossági érdekvédelmi tevékenységet is ellátják.


Etele Helytörténeti Kör

1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47.
(Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény)
Tel.: 204-6788 Mobil: 06-70-6822144
Vezető: Farkas Zsolt
(További adatok a kerületi helytörténeti gyűjtemények között – lásd: Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény.)


Kelenvölgyi Polgárok Köre

1116 Budapest, Alabástrom utca 9.

Képviselő: Tábori József László

Adószám: 19676205-1-43

Minden tevékenységével a helyi közösség és a közösség közcélú feladatainak és érdekeinek a támogatása és képviselete. Keltse fel a helyi értékek és hagyományok megőrzésére, közvetítse azokat a kelenvölgyi lakosság és ifjúság felé. Növelje a programjain résztvevők számát, tevékenységébe vonja be a gyermekintézményeket és a fiatalokat. Tagjai és a környezet körében a lokálpatriotizmus kialakítása és fejlesztése. Felkutatja azokat a közéleti, művészeti, és tudományos tevékenységeket végző személyeket, akik Kelenvölgyben éltek/élnek, bevonja a KPK munkájába és esetenként róluk/velük tevékenységükkel összefüggő programokat szervez. Tagjai és az egyéb helyi nem pártpolitikai szerveződések részére a közösségi, kulturális, művelődési, önképzési, hagyományteremtő és hagyományápoló tevékenységek lehetőségeinek biztosítása munkaterve és költségvetése keretein belül. A Kelenvölgyben lakó idősek és szociálisan rászorultak életkörülményeinek figyelemmel kísérése és indokolt esetben az elesettek támogatása.

————————————————————————————————

Sas-hegy Védő Egyesület

1118 Budapest, Rahó utca 32.

Tel.: +36-30-4885899

Web: https://www.sashegyvedo.hu/

Képviselő: Tihanyi Ervin elnök

Az Egyesület 1990 ápr. 20-án alakult meg, ennek emlékét őrzi a Dayka G. utca és Brassó utca sarkán álló oszlopos tölgy, amelyet akkor ültettünk. Elsősorban a természeti értékek, az egészséges környezet védelmére,   konkrétan a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület, valamint a terület védelmét biztosító pufferterületek megóvására. További célunk volt az itt élők és a helyi hatóságok (Hegyvidék – és Újbuda Önkormányzat) közötti közvetlen kapcsolat megteremtése, az egészségvédelem és környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a helyhatósági döntésekben.


XII. kerületi civil szervezetek


Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület 

1125 Budapest Felhő u. 17. fszt.7.

E-mail: hagyomanyorzo12@gmail.com

Web: http://hagyomanyorzo.com

Elnök: Kövesdiné Martin Nóra

A Jókai, valamint a Tamási iskolából szülők és tanárok egy csoportja úgy határozott, hogy új civilszervezetet alapít Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület néven. Céljuk, hogy munkájukkal újra aktív kulturális élete legyen a Hegyvidéken élő német nemzetiségnek. Azért hozzuk létre a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesületet, hogy legyen egy civil fórum, amelyik kézbe veszi a sváb hagyományok ápolását rendezvények szervezésével, patronálásával, valamint a svábhegyi nemzetiségi gyökerű polgárok mozgósításával, akikkel együttműködve ismét élővé válhatnak a felelevenített tradíciók. Az Egyesület alapvető feladatának tekinti a svábhegyi és a magyarországi németek népi és keresztény kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését, gondozását, fejlesztését és bemutatását, valamint a karitatív tevékenységek elősegítését.

————————————————————————————–

Zugligeti Egyesület

1121 Budapest, Béla király u. 59/a.
Tel.: 06-1-200-8723
Képviselő: dr. Salamin András elnök


XIII. kerületi civil szervezetek

Angyalföldért Egyesület

1132 Budapest, Váci út 50. fszt. 2.
Tel.: 349-9102
E-mail: angyalfolderte@freemail.hu

Web: http://www.angyalfoldert.atw.hu/

Képviselő: Nagy János elnök

Adószáma: 19638050-1-41

A XIII. kerület lakossága – politikai pártoktól független – közösségi életének szervezése, érdekének megjelenítése, képviselete. Állampolgári kezdeményezések, az érdek, és érdeklődési körök támogatása. Hátrányos helyzetben lévő rétegek segítése.A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése. Szervezeti keretek biztosítása azoknak az állampolgároknak, akik egyénileg vagy különböző közösségekben tenni kívánnak a kerület fejlődéséért, a szociális, egészségügyi, kulturális helyzet javításáért, a szabadidő hasznos eltöltéséért és segíteni kívánják a kerületi önkormányzat szerveinek munkáját.


XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
1132 Budapest, Váci út 50. 7./4.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Csángó u. 28. VII. em. 4.
Képviselő: Horváth András elnök
Adószáma: 18145285-1-41
Az Egyesület alapvető célja, a XIII. kerületi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása, erősítése, ezen belül: A Budapest XIII. kerületi történeti múltjának, szellemi hagyatékának feltárása, megismertetésének elősegítése A Budapest XIII. kerületi kulturális hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése

XIV. kerületi civil szervezetek


Herminamező Polgári Köre

1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.:  +36-70-673-9181
Képviselő: dr. Buza Péter elnök

Adószáma: 18015621-1-42

Herminamező Polgári Köre (alapítva 1990) dr. Buza Péter várostörténész kezdeményezésére alakult 1990-ben. Elnökévé Györffy Miklós újságírót választották.
Az egyesület célja a városrész – Herminamező – értékeinek, hagyományainak felkutatása, dokumentálása, publikálása, a helyi polgárok kulturális közösségének szervezése. Elsődleges feladatának a helytörténeti műhelymunkát tekinti, ebből kifolyólag alakult meg a körön belül a Szabó Bendegúz Helytörténeti Kutatócsoport, amely főként kiadványok szerkesztésével foglakozik. Emellett az építész tagok aktívan részt vettek a kerület építészeti arculatát meghatározó önkormányzati döntés meghozatalában. Az egyesület eddigi működése során több emléktáblát is állíttatott a kerületben (Bartl-emléktábla a Bethesda gyermekkórház falán, Latinovits-emléktábla a Gundel vendéglő falán), részt vett értékmentő akciókban (a Hermina kápolna orgonájának restaurálása, a Fuit-sírkő rekonstrukciója).
A Zuglóért tenni akarók kötetlen beszélgetéssel várják az idelátogatókat. Zuglóról készült kiadványok is megvásárolhatók a klubnapon, hétfőnként 16.00 és 17.30 óra között.


Liget Köztársaság Szövetség a Városligetért

1146 Budapest, Gundel Károly út 4.
Web: https://www.cityparkbudapest.hu/
Képviselők: Kovács Balázs főtitkár, Szabó József

Adószáma: 18075601-2-42

Az egyesület egy nonprofit társaság, amely a Városliget intézményeinek összefogásával jött létre 1995 júniusában. Célja, hogy fellendítse fővárosunk műemlék együttessel rendelkező parkjának kulturális életét, és visszaállítsa a Ligetben a régi közösségi szórakozás hagyományait.


XV. kerületi civil szervezetek

Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület
1158 Budapest, Szücs István u. 45. (Közösségi Ház)
Tel.: +36 70 366 0862

E-mail: kisdiskuri@gmail.com
Képviselők:Pintér Zsuzsánna elnök, Puskás Judit titkár
Adószám: 18182020-1-42

Célja a lokálpatriotizmus ápolása, területi „egészségvédelem”, vagyonvédelem. Rendszeres kulturális, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenységet fejtenek ki. Asszonyklubot, sportklubot működtetnek, kiadói tevékenységükön belül öt éve megjelentetik a Pestújhelyi Disputa c. újságot.


Polgárok Palotáért Egyesület

1152 Budapest, Rákos utca 46. földszint/3.

Tel.: 06-30- 5365482

E-mail: polgarokpalotaert@gmail.com

Képviselők: Sára Sándor, Bagyó Hilda, Szakály Miklós

Adószáma: 18843718-1-42

Célja: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása).


Rákospalotai Örökségünk Egyesület

1152 Budapest, Nagysándor József utca 12/A.

Tel.: +36-30-4286229

E-mail: rporeg@gmail.com

Képviselők: Fekete József, Artnerné Dudás Zsuzsanna

Adószáma: 18524363-1-42

Célja Rákospalota közösségi kulturális hagyományainak, értékeinek ápolása, kulturális örökségének helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, más tájegységek kultúrájának, népviseletének, hagyományainak megismerése.


XVI. kerületi civil szervezetek

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

1164 Budapest, Vidámvásár u. 78.
Tel.: 400-0129
Képviselő: Dernovics Mihály elnök

Adószáma: 18167931-2-42

A cinkotai kultúrház működtetését, a helyi és környékbeli közösségek kulturális és sport életének szervezését tartja fő feladatának.


Corvini Domini Értékmentők és Értékteremtők Egyesülete

1165 Budapest, Táncsics u. 10.

Képviselő: Szabó András Józsefné elnök

Adószáma: 18011555-1-42

A Nyaralótulajdonosok Egyesületét a negyvenes évek végén szintén megszüntették. 1991. november 26-án ez az egyesület újjászületett Kázmér József képviselő segítségével, akinek ómátyásföldi család sarja volt a keresztapja, s innen a kötődése. Az egyesület a keresztségben a Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete (népszerű nevén: Corvini Domini) nevet kapta. Egy régi ómátyásföldi villa lett a székhelyük, ahol számos kiállítást, fúvószenei koncertet, kulturális és jótékony célú rendezvényt szerveztek eddigi fennállásuk során.A mára már több, mint ezer fős tagsággal rendelkező egyesületet tizenkét fős választott elnökség és két választott társelnök (Szuper Gézáné, Kázmér József) vezeti. Célkitűzése a település építészeti hagyományainak őrzése, környezetének és a lakók érdekeinek védelme, kulturális életének nívós felpezsdítése, a rászorulók támogatása (pl.: a mátyásföldi kisposta újbóli megnyitása, ruhaosztás, mindenki karácsonyfája stb.). A kisposta a kerület egyik büszkesége, a 2005. évi XVI. Kerületi Kalauz címlapját is díszíti. Az egyesület céljaiért sokat tevők, és a tenni hajlandók elismerésére, ösztönzésére díjakat alapítottak: évente Corvini Domini Díjas Ház feliratú kerámiatáblával jutalmazzák azt, aki a helyi építészeti hagyományokat betartva újítja fel házát. Mátyás-díjat adnak azoknak, akik kulturális rendezvények valamelyikén folyamatosan magas színvonalú produkcióval lépnek fel, Mátyás Életműdíjat pedig az kaphat, akinek életútja tevékenysége példamutató. Ez utóbbival tisztelték meg Dr. Habsburg Ottót, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökét a magyarság érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért. Megemlékeznek a köztiszteletben álló mátyásföldiekről, így márványtáblát helyeztek el Czieleszky István, Mátyásföld utolsó jegyzője, valamint dr. Solymár József és dr. Földes Géza orvosok emlékére, továbbá emlékművet Paulheim József és Szurmai Sándor, Mátyásföld nagy mecénásai emlékének méltó megőrzésére, a róluk elnevezett téren, illetve sétányon. A 2005-ben alapított Arany Holló Díjat pedig a kerületért és lakosságáért végzett folyamatos munka elismeréseként adományozzák. Az egyesület önzetlen támogatói pedig bronz plakettet kapnak (– forrás: Kázmér József a Corvin Domini társelnöke).


Időutazók Társasága

1165 Budapest, Prodám u. 1.

Tel.: 06-20-9310800
E-mail: kertvarosiidoutazo@gmail.com

Web: szorongas.com/program

Képviselő: Benedek Ágnes vezető

Programjaikkal segítik azokat, akik egy picivel többet akarnak tudni Budapest XVI. kerületének múltjáról és jelenéről, valamint a helyi kulturális élet felvirágoztatására törekednek. Az Időutazók Társasága a főváros peremén, a XVI. kerületben élő lokálpatrióta fiatal értelmiségiek, főként újságírók csoportja. Programjaik a szórakoztatás mellett – klasszikus népművelői szemlélettel – hasznosak is, nem csupán a szűk szakmai körhöz jutnak el. Több rendezvényük kifejezetten a diákokat szólítja meg, olyan területeken – helytörténet és újságírás –, ahol az iskolák kevésbé tudnak átfogó ismereteket nyújtani, így tevékenységük hiánypótlónak tekinthető. Múltjuk megismertetése terén igazi nóvum a Kertvárosi Időutazás, az évente mintegy ezer embert megmozgató autóbuszos kerületi városnézés. Rendszeresen szerveznek helytörténeti kiállításokat, vetélkedőket és gyűjtőpályázatot is indítottak. 2004-ben adták ki a helyi önkormányzat gondozásában a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek hetedik számát, és tagjai a kerületi lapokban is rendszeresen publikálnak ebben a témakörben. A Kertvárosi Kávéházi Estéken havonta neves személyiségekkel beszélgetnek, diákújságíró fesztiválokat és médiatáborokat tartanak.


Kresz Mária Alapítvány

1164 Budapest, Vidámvásár u. 62. (Cinkotai Kultúrház)
(Székhely: 1164 Budapest, Cinke utca 33.)
Tel.: 407-1502, +36-30-3151682

E-mail: info@fazekaskozpont.hu

Web: https://www.fazekaskozpont.com/

Képviselő: Mayer Tamás elnök

Adószáma: 18006355-2-42

Célja a Kárpát-medence magyar fazekas hagyományainak dokumentálása, megőrzése, szakszerű feldolgozása és továbbadása. Gyakorlati tevékenységük 1992 tavaszán indult meg. Rendszeresen fogadnak iskolai és óvodai csoportokat bemutatóra és foglalkozásra, nyáron egyhetes fazekas tábort szerveznek. A hazai és külföldi népi kerámia szakirodalma mellett kézirattár, egy szakszerűen válogatott tárgyi gyűjtemény, dia- és fényképtár, mintalapok, hangzóanyagok és videofelvételek állnak látogatóik rendelkezésére. Főbb tevékenységeik: a fazekas szakma bemutatása, elméleti tárgyak, mesterkurzus, szakmapedagógiai módszertani bemutatók egy bármikor látogatható, működő fazekasműhely (Nyitott Műhely) és a Foglalkoztató helyiségben folyó oktatás.


XVII. kerületi civil szervezete

Keresztúri Társas Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület

1173 Budapest, Csabai út 44.
Tel.: 256-5917; mobil: 06-70-31-66-966

e-mail: tarsaskor17@freemail.hu
Képviselő: Varga Lászlóné

Adószáma: 18170294-1-42

Célunk a XVII. kerületben élő lakosok közvetlen érdekeinek és igényeinek képviselete és védelme, az érdekérvényesítő tevékenység összegfogása és szervezése.

Ennek érdekében:

  • rendezvényeket szervezünk a kerületben élőket érintő tervek megismertetésére
  • a lakókörnyezet szépítése, megóvása érdekében önkéntes akciókkal mozgósítjuk a lakosságot
  • rendezvények és tájékoztatók szervezésével törekszünk a kerület múltjának és kulturális hagyományainak  megismertetésére, elősegítve ezen örökség  vállalását és megóvását
  • programok, akciók szervezésével segítjük a lakóterületen élők egészségének védelmét.

Rákoscsabai Polgári Kör

1171 Budapest, Péceli u. 222.
Tel.: 257-6514, 256-1913
Képviselő: Nyerges Gyuláné elnök

Adószáma: 18052129-1-42


Rákoshegyi Polgári Kör
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
Tel.: 258-3394, 258-1831
Képviselő: Szabó Tiborné elnök


Rákoskerti Polgári Kör

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.

Levelezési cím:  1171 Budapest, Rákoskert  Nyomdász utca 15.
Tel.: 257-6095
E-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu
Képviselő: Szelepcsényi Sándor elnök

Adószáma: 18190010-1-42

A polgári kör célja Rákoskert lakosaiban az összetartozás érzésének erősítése, a hagyományok ápolása és a kulturális élet fellendítése. Konkrét tevékenységei: rendszeres összejövetelek tartása, kiállítások, könyvbemutatók, a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezése, a „Kerti Levél” kiadvány szerkesztése és terjesztése.


Rákosligeti Polgári Kör

1172 Budapest, Hősök tere 9.
Tel.: 258-0518

Képviselő: Rózsahegyi Péter
Adószám: 18048748-1-42

Az egyesület célja, hogy összefogja és közösségi lehetőségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlődését. Ennek érdekében szerepet vállal a helyi hagyományok ápolásában, a kulturális élet színesítésében, a környezet védelmében, szépítésében, a civil önszerveződés segítésében és a lakossági érdekképviseletben. Ennek megvalósuló formái: Kiállítások rendezése, faültetési akciók, társasági estek, helytörténeti beszélgetések szervezése, történeti relikviák gyűjtése, megőrzése.


Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület

http://www.erdosreneehaz.hu, http://www.erdosreneehaz.hu/tipus/rakosmenti-muzeumbarat-egyesulet/
1174 Bp., Báthori u. 31. (Erdős Renée Ház)
E-mail: rme.elnokseg@gmail.com
Képviselő: Dr. Lakatos Bálint Péter
Adószám: 18193037-1-42

Egyesületünk célja Budapest főváros XVII. kerületében, Rákosmentén, illetve településrészein a tárgyi, szellemi és kulturális örökség védelme, megóvása, illetve megismertetése, a lokálpatriotizmus erősítése. Ennek érdekében helytörténeti programokat és ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, főleg az általános iskolai korosztály részére. Támogatjuk a helytörténeti kutatómunkát, kiadványokat jelentetünk meg, valamint közreműködünk az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem gyűjtő- és bemutató tevékenységében, rendezvényein. Civil szervezetként részt veszünk a kulturális közéletben, a hasonló célú szervezetekkel együttműködve. Az Egyesület negyedévente megjelenő folyóirata a Rákosmenti Múzeumi Estek című, helytörténeti tudományos-ismeretterjesztő újság; ennek korábbi számai az Egyesület honlapján érhetők el.


XVIII. kerületi civil szervezetek

Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti

Teljes név: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság
1188. Budapest, Szélső utca 89/B.
Tel.: 291-9757 Mobil: 06-70-220-3771
E-mail. pandyt@freemail.hu
Web: http://www.szekytarsasag.hu/gyujtemeny
Képviselő: Pándy Tamás
Adószám: 18014998-1-43

Tevékenységük célja Pestszentimre helytörténete, érdekképviselete, múltja, jelene, jövője. Konkrét tevékenységeik: Havonta tartanak intézőbizottsági üléseket. Meghatározó részvételük a Pestszentimre Városrészi Önkormányzat munkájában. Ezen túl a Falukép c. lap írása, szerkesztése, kiadása; Imrei események megörökítése; helytörténeti kutatás; Pestszentimre önállósága évfordulójára kiadvány készítés; a szentimrei fejlesztések, lakossági érdekek szerinti nyomon követése, befolyásolása; a Pestszentimre Gyűjtemény gyarapítása, kezelése, új utcanévadási, utcakialakítási javaslatok, évente emlékplakett adományozása (Pestszentimréért Díj).


Együtt Pestszentimréért Egyesület

1188 Budapest, István utca 47/C.
Tel.: +36-20/341-29-02
E-mail: ujjutka@t-online.hu

Képviselő: Újvári Miklósné
Adószám: 18247796-2-43

Az egyesület fő célja: a) Előadások, kulturális, ismeretterjesztő és egyházi programok szervezése és támogatása, b) Területi érdekvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, Az egyesület további céljai: a) Pestszentimre településrész helytörténetének kutatása, ismertetése, b) ifjúsági és sportprogramok szervezése…

 


Hofherr-Dutra Emléktársaság

1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 6-8.

Tel.: 06-1-282-0958

E-mail: info@ujtunderkert.hu

Képviselő: dr. Stieber József

A társaság célja a Hofferr-Dutra gyártmányok és egykori gyártójuk emlékének őrzése, és ipartörténeti kutatása, publikálása. Veterán gépgyűjtők összetartása, rendezvények szervezése.


Kikelet Hagyományőrző Egyesület

1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca 22. 1./4.

Tel.: +36-20/334-38-85

E-mail: ecsilli@gmail.com

Képviselő: Vörösné Éles Csilla

Adószáma: 18019168-2-43

Szervezet céljai: Hagyományok ápolása, kulturális örökség védelme, ifjúság nevelése, kapcsolatok ápolása. Néptánc és népzene kerületi-térségi oktatásának segítése, a népi hagyományok ápolása, hagyományőrző és más kulturális rendezvények szervezésében közreműködés, ennek szervezése. Kapcsolat felvétele a kerület, a térség, a vidék hasonló csoportjaival, a határon túli magyar tánccsoportokkal…


Pestszentlőrinci Pátria Alapítvány

1182 Budapest, Kevevári utca 4.

Tel.: 295-4875, +36-30/948-9757

E-mail: zsu.fr@axelero.hu

Képviselő: Fris Ferenc

Adószáma: 18229161-1-43

Az alapítvány célja: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, a közrend-közbiztonság támogatása, törvényhozói munka elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme.


Tomory Lajos Múzeum Baráti Társaság

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

Levelezési cím: 1188 Budapest, Baross u. 66.

Tel.: 290-3607 ; +36-30-6172436

E-mail: harmatiistvan38@t-online.hu

Vezető: Harmati Istvánné


XIX. kerületi civil szervezetek

Kispesti Társaskör

1191. Budapest. Fõ u 42

Tel. : +36-20-2324303
E-mail: atzt100@ gmail.com

Elnök: Dódity Gabriella

Társelnök Gaál Károlyné /Varjú Vilma /

Tel.: 370-953
E-mail : gaalvi@freemail.hu

Az egyesület a 120 éve alakult Kispesti Polgári Kört tekinti jogelődjének. Rendezvényeinket minden hónap első és harmadik csütörtökjén, du. 16 órától kezdődően tartjuk a Kispesti Kaszinóban (Fő u. 42.) Egyesületünk együttműködésre hívja a régi és új kispestieket, akik cselekedni készek önzetlenül, becsülettel a hazáért, városunkért és a helyi lakosság közös érdekeiért. Célkitűzésünk nemzeti értékeink megőrzése, ápolása és a kispesti lokálpatriotizmus életben tartása, a híd szerepét betölteni a lakosság és az önkormányzat között. Társaskörünk közösségi életét előadásokkal, kulturális rendezvényekkel, az országot megismerő kirándulásokkal, közérdekű kezdeményezések felkarolásával kívánjuk vonzóvá tenni. Ajtónk minden érdeklődő kispesti polgár előtt szeretettel nyitva áll.


Magyar Kollégium Kulturális Egyesület

1192 Budapest, Baross u. 48.
E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu

Képviselő: Romhányi András

Adószáma: 18229594-1-43

Az egyesületet 24-en hívták életre, amely azóta már 27 főre és egy pártoló tagra bővült. Szakmai kapcsolattartás, tapasztalatcsere, rendezvényszervezés, kulturális kistérség fejlesztés, stb. amivel foglalkoznak, a Kárpát-medencén belül. A MKKE célja a magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. A MKKE szellemi műhely, nemzeti intézmény, melynek feladata: a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára. Az MKKE céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: szakmai cseréket, szakemberképzéseket, szakmai tanácskozásokat szervez és intézményesít; magyarországi kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak határon túli közreműködését, szereplését szervezi; határon túli kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak magyarországi közreműködését, szereplését szervezi; kiállításokat szervez; szakmai kiadói tevékenységet folytat.


Wekerlei Társaskör Egyesület

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
T.: +36-20-3977214 és +36-20-2131428
Web: www.wekerletelep.hu

Email: postalada@wekerletelep.hu

Képviselő: Somlói Judit elnök

Adószáma: 19010179-1-43

A főváros XIX. kerület wekerlei városrész helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése, lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában.


XX. kerületi civil szervezetek

Kossuth Társaság

1203 Budapest, Baross u. 53. (Pesterzsébeti Múzeum) – nem levélcím
Tel.: +36-70-3273928
E-mail: sturczvilma@citromail.hu
Képviselő: Dr. Sturcz Zoltánné elnök

Kossuth Lajos és korának munkásságával, a reformkor, a ’48-49-es szabadságharc eseményeivel, történetével foglalkozó kulturális, hagyományőrző szervezet.


Német Hagyományokat Ápolók…

Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület
1204 Budapest, Desewffy u.2.
Postacím: 1204 Budapest, Nefelejcs u.1.
Képviselő: Vörös-Ballai Brigitta Katalin elnök

Adószáma: 18234464-1-43

Az 1998-ban bejegyzett egyesület célja a XX. kerületi, sokszínű német nemzetiségi hagyományok ápolása.


Pesterzsébeti Helytörténeti Klub

1201 Budapest, Nagy Gyõri István u. 4-6. (Csili Művelődési Központ)

Tel: 283-0230 (Csili Művelődési Központ)

A XX. kerület történeti múltját ápoló és népszerűsítő helytörténeti klub minden hónap második keddjén, du. 5 órától tartja összejöveteleit a Csili Művelődési Központ Vízvári termében.


XXI. kerületi civil szervezetek

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület .

1213 Budapest, Szent István út 230.

Tel.: 277-8028 (Zémann István titkár)

E-mail: cshve95@gmail.com

Web:. www.cshve.hu

Képviselő: dr. Bolla Dezső elnök

Adószáma: 18227994-1-43

Egyesületünk az 1960-ban alakult Csepeli Helytörténeti Bizottság jogutódjaként 1995. novemberében jött létre. Célkitűzésünk kettős, egyrészt a csepeli múlt évezredes hagyományainak ápolása, a történelmi emlékek gyűjtése és megőrzése, szoros együttműködésben a Csepeli Helytörténeti Gyűjteménnyel, másrészt a lakóhelyünk élhetősége szempontjából fontos városszépítés és környezetvédelem előmozdítása, tevékeny segítése, nemcsak szakmai előkészítésben, hanem a közterületeket fejlesztő közösségi munkában is. Kerületünk műemlékeit, természetvédelmi területeit, közparkjait és a Ráckevei-Soroksári Duna partot is szívügyünknek tekintjük. Mindezen célkitűzéseket szem előtt tartva és ezeknek megfelelve, eredményesen működünk közre a városrész környezetvédelmi és városvédelmi feladataiban is. Tagságunk baráti közösséget alkotva, együtt szervez kirándulásokat bel- és külföldre, természetvédelmi területekre, tanösvényekre, múzeumi látogatásokra.
Adószám: 18227994-1-43


Csepeli Svábok Szabad Kulturális …

Teljes név: Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
1215 Budapest, Árpád u. 1.
Postacím: 1212 Budapest, József Attila u. 37.
Tel.: 277-0368 276-1300
Képviselői: Kaltenecker Antal Mihályné, Kalteneckerné Kozma Katalin, Nonn Györgyné, Német Imre

Adószáma: 19663368-1-43

Az 1991-ben bejegyzett egyesület célja a csepeli német nemzetiségi hagyományok ápolása. Tevékenységük egyik jelentős eredménye a német nemzetiségi tánccsoport műsoros estjének megvalósítása.

—————————————————————————————————-

XXII. kerületi civil szervezetek

BVE XXII. kerületi csoportja

Teljes név: Budapesti Városvédő Egyesület XXII. kerületi (Promontor-Tétény) csoportja
1222 Budapest, Komáromi út 15/c.
Tel.: +36-30-4023193

Email: bartosmj@gmail.com

Vezetője: Bartos Mihály


Baross Gábor Telepi Polgári Kör

1224 Budapest, Baross Gábor Telep, XVI. utca 22.

Tel.: +36-70-4326556

E-mail: bgtpolgkor@gmail.com

Web: http://barossipolgarikor.hu/

Képviselő: Bodnárné Fehér Erzsébet elnök

Adószáma:18246654-1-43

Helyi színvonalas, kulturális társadalmi és társasági élet megteremtése és ápolása, a közerkölcsök és közbiztonság megóvása. Az újonnan megalakuló Baross Gábor telepi Polgári Kör az 1909. évben alakult hasonnevű szervezet utódja, hagyományainak felvállalója és folytatója.


Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
1222 Budapest, Tóth József u. 45.
Tel.: 424-5837, 06-30/200-0953
E-mail: vghbzs@freemail.hu, zsguszti@t-online.hu

Web:  https://budafok-teteny-barati-korok.webnode.hu

Képviselő: Vizi Sándor elnök
Adószáma: 19652038-1-43

Az egyesület célja a kerület helytörténeti hagyományok ápolása, a tudományos ismeretterjesztés és közművelődési lehetőségek javítása, bővítése, a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében környezetvédelem, a sportélet támogatása, kapcsolattartás más szervezetekkel. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében gazdálkodási tevékenységet folytat.


Budafoki Péter-Pál Utca… –

Teljes név: Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
1221 Budapest, Péter-Pál u. 122/a.
E-mail: peter.pal.p.kor@gmail.com
Web: www.peterpalkor.hu
Képviselők (elnökség): Dr Vankó András elnök, Bicsák Zoltán titkárAdószám: 18242227-1-43

Az egyesület 1999. decemberében alakult azzal a céllal, hogy összefogja és közösségi lehetőségeivel támogassa a helyi közélet demokratikus fejlődését. Ennek érdekében a polgári kör vállalta, hogy aktívan részt vesz a helyi civil társadalom önszerveződésében, a történelmi múlt helyi emlékeinek felkutatásában és megóvásában, a budafoki kulturális életben, a környezeti kultúra ápolásában, a természet, a táj megóvásában, a kerületrészek közötti kapcsolatok erősítésében, a közrend védelmének, a helyi lakosság egészségvédelmének elősegítésében, valamint az időskorúak és a szociálisan rászorulók segítésében. Helytörténeti rendezvényekkel, az egykori budafoki hagyományok keresésével, felelevenítésével, helytörténeti tanulmányok kiadásával is foglalkoznak. A polgári kör 2009 óta közhasznú szervezetként működik. Legfontosabb rendezvénye a minden év június végén megrendezésre kerülő Péter-Pál Napok.


Klauzál Gábor Társaság

1223 Budapest, Klauzál Gábor utca 6/a. fszt./4.

Tel.: +36-30-9146366

E-mail: info@klauzal.hu

Web:  www.klauzal.hu

Képviselő:  Hódi Szabolcs elnök

Adószáma: 18474048-1-43

Az egyesület tagjai, akik Klauzál Gábor első független kormányunk mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztere, a reformkori és a kiegyezéshez vezető reformmozgalmak egyik vezető személye, egyben budatétényi birtokos gazdálkodó, közösség és kultúrateremtő hazafi emlékének ápolása iránt felelősséget éreznek, az alábbi célokat fogalmazták meg:
a) Klauzál Gábor szellemében és példája nyomán mértékletes, higgadt, de bátor és haladó közhasznú, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenység kifejtése,
b) Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli szellemi és tárgyi hagyatékának felderítése, ápolása, megőrzése, továbbadása, megismertetése és elismertetése,
c) Klauzál Gábor örökségének felkutatásában és közkinccsé tételében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplők valamint önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása,
d) a történelmi múlt, helytörténet, hagyományok szelektált kutatása, felelevenítése és ápolása,
e) egy-egy helyi és országos rendelet- ill. törvényjavaslat esetén Klauzál Gábor szellemisége alapján véleménynyilvánítás kifejtése.
Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
Az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint a egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény alapján és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel összhangban működő, önszerveződéssel alakult közhasznú, non-profit szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.


Mihalik Sándor Helytörténeti Kör

1221 Budapest, Panoráma u. 7.
Tel.: 226-1916

E-mail: garboci.laci@gmail.com
Képviselő: Garbóci László elnök


Nagytétényi Polgári Kör

1225 Budapest, Nagytétényi út 312.
Postacím: 1225 Budapest, Romhányi József u. 21.
Tel.: 207-1863, 2007-5862, 362-4505
E-mail: ntetpolg@mailbox.hu

Képviselő: Lászlóné Varga Éva

Adószáma: 19664754143

Célja a nagytétényi hagyományok ápolása. Az 1991-ben alakított egyesület a kézimunka körtől a tánckörig bezáróan különféle szakköröket, klubokat működtet. Tagjai szervezik a nagytétényi szüreti mulatságoktól az év végi szilveszteri bálig tartóan a helyi rendezvények széles skáláját.


XXIII. kerületi civil szervezetei


Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület

1238 Budapest, Grassalkovich út 154.

Képviselők:  Weinmann Antal, Jäckl Katalin, Ullmann Mihály

Adószáma: 18237333-1-43

A Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület (SNNE) célja Budapest XXIII. kerülete, Soroksár német kulturális, társadalmi, egyházi hagyományainak újraélesztése és ápolása. A német kisebbség képviselete. A német nyelv gyakorlásának szorgalmazása. Partnerkapcsolat kiépítése a budapesti és környékbeli német kisebbségi lakosokkal és szervezetekkel.

————————————————————————————————–

Soroksári Svábok Független Egyesülete

1238 Budapest, Templom u. 110.
Tel.: 287-3081
Képviselő: Zwick József

Adószáma: 18246348-1-43

Az egyesület alapvető céljának tartja Budapest Fővárosi XXIII. kerület Soroksár német kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztését, ápolását, a fentiek megvalósítását szolgáló aktív közéleti tevékenységet.

—————————————————————————————————

A Budapesti Honismereti Társaság (elérhetőségét lásd a Kapcsolat menüpontban) köszönettel várja a budapesti egyesületi címtárban szereplő szervezeteknek és a közölt adatoknak kiegészítését minden olyan civil szervezettől, amely a fővárosban vagy kerületeiben helytörténeti tevékenységgel (is) foglalkozik..