Budapesti Honismereti Társaság

Egyesületünk tagjai

Ádám Ferenc

Agócs Mária

Balahó Zoltán

Balázs Attila

Balázs Éva

Bartha Éva

Bartos Mihály

Benedek Ágnes

Benedek Csilla

Berend Miklós

Berkyné Maleczky Anna dr.

Bese Judit

Bolla Dezső dr.

Bóta Piroska

Breinich Gábor – elnök/ az Elnökség tagja szerkesztő bizottsági elnök

Buda Attila – szerkesztő bizottsági tag

Burján Jenőné

Csibi Kinga

Csepregi Oszkár

Csóka Ferenc

Deák Anikó dr.

Debreczeni József dr. – ESZB tagja

Debreczeni-Droppán Béla

Dobos László dr.

Domoszlai Erzsébet

F. Tóth Mária

Frank Klára

Fericsán Kálmánné – ESZB elnöke

Földváry Gergely – alelnök/ az Elnökség tagja

Frisnyák Andrea dr.

Gaál Károlyné

Gábriel Tibor – titkár/az Elnökség tagja/felelős szerkesztő

Gaján Vilmos

Gregor Tiborné

Gyönki Viktória

Hattyárné Hidas Zsuzsanna

Hegedüs Éva

Hegedüs Annamária

Heilauf Zsuzsanna – az Elnökség tagja

Henger Péterné

Horváth Péterné dr.

Jakubik Anna

Katona Lucia dr.

Késmárki Lenke

Kiss Emilia

Kiss Henrietta

Kovács Ivánné dr.

Kovács Piroska

Lange László

Majzik Ferencné

Makra Ernő dr.

Makra Ernőné dr.

Mohácsi Lászlóné

Nagy Ferenc

Németh Nyiba Sándor

Novákné Gál Zsuzsanna dr.

Papp Mária Márta

Parizán Ildikó Mária

Praimajer Mária – az Elnökség tagja

Puzsár Imre

Rajzó Andrásné

Róbert Péter dr.– az Elnökség tagja/szerkesztő bizottsági tag

Rojkó Annamária

Rusai Ágnes

Sándor Tibor – szerkesztő bizottsági tag

Sárközy Péterné dr. – ESZB tagja

Sipos András – szerkesztő bizottsági tag

Sópajti-Tóth Lászlóné

Stella Heléna

Sturcz Zoltánné dr.

Svábi Kovács Viktor

Szabó Jánosné

Szabó Sándorné dr.

Szauter Lajos dr.

Szelepcsényi Sándor

Szelepcsényi Sándorné

Szelke László dr.

Széman Richárd

Szombathy Jánosné

Szőke Andor

Szőke Antal

Szöllősy Marianne – az Elnökség tagja

Szücsné Kovács Judit

Tóth Andrea Magdolna

Valkai Teréz dr.

Varga Ernőné

Vaskó Tamás

Wilk János

Wilk Jánosné

Zémann István

Szervezet: Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény