Budapesti Honismereti Társaság

Egyesületünk tagjai

Ádám Ferenc

Ádám Jánosné – ESZB tagja

Ady Csaba

Agócs Mária

Balahó Zoltán

Balázs Attila – elnökségi tag

Bartha Éva

Bartos Mihály

Bárány Tibor

Benedek Ágnes

Berend Miklós

Berkyné Maleczky Anna dr.

Bese Judit

Bihari József

Boda Sándor

Bolla Dezső dr.

Bóta Piroska

Breinich Gábor – elnök/ az Elnökség tagja

Buda Attila – szerk. biz. tag

Burján Jenőné

Csibi Kinga

Csepregi Oszkár

Dávid Judit

Deák Anikó dr.

Debreczeni József dr.

Debreczeni-Droppán Béla

Dobos László dr.

Domoszlai Erzsébet

F. Tóth Mária

Fericsán Kálmánné – ESZB elnöke

Földváry Gergely – az Elnökség tagja

Gaál Károlyné

Gábriel Tibor – titkár/az Elnökség tagja

Gaján Vilmos

Gregor Tiborné

Hegedüs Éva

Hegedüs Annamária

Heilauf Zsuzsanna – az Elnökség tagja

Horváth Péterné dr.

Jakubik Anna

Karacs Zsigmond – alelnök/ az Elnökség tagja

Katona Lucia dr.

Kiss Emilia

Kovács Ivánné dr.

Kovács Piroska

Lange László

Majzik Ferencné

Makra Ernőné dr.

Mohácsi Lászlóné

Nagy Ferenc

Novákné Gál Zsuzsanna dr.

Oláh Albert – az ESZB tagja

Pap Zsolt

Parizán Ildikó Mária

Praimajer Mária – az Elnökség tagja

Puzsár Imre

Rajzó Andrásné

Reisinger Imréné

Róbert Péter dr.– szerk. biz. tag

Rojkó Annamária

Rusai Ágnes

Sándor Tibor – szerk. biz. tag

Sárközy Péterné dr.

Sipos András – szerk. biz. tag

Sópajti-Tóth Lászlóné

Sturcz Zoltánné dr.

Szabó Jánosné

Szabó Sándorné dr.

Szauter Lajos dr.

Szelepcsényi Sándor

Szelepcsényi Sándorné

Szelke László dr.

Széman Richárd

Szombathy Jánosné

Szőke Antal

Szöllősy Marianne – az Elnökség tagja

Szücsné Kovács Judit

Tóth Andrea Magdolna

Varga Ernőné

Wilk János

Wilk Jánosné

Zémann István