Budapesti Honismereti Társaság

Közgyűjtemények

Főváros Szintű I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XXI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII

Főváros szintű közgyűjtemények


Budapest Főváros Levéltára – www.bparchiv.hu

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Tel.: 298-7500
e-mail: bfl@bparchiv.hu
Nyitva: Kutatószolgálat: hétfő, kedd, csütörtök 9–16, szerda 9–19, péntek 9–13
Ügyfélszolgálat: hétfő 13–16, szerda 9–16, péntek 9–13
Az intézmény vezetője: Dr. Kenyeres István főigazgató

A levéltár működésének célja a főváros területén keletkezett maradandó értékű iratok felderítése, értékelése, az őrizetében lévő és átveendő, a főváros történetének megismerése szempontjából fontos iratanyag biztonságos megőrzése, ennek az érvényes jogszabályok és szakmai követelmények szerinti feldolgozása és kutathatóságának biztosítása.

Illetékességi körébe tartozik Budapest önkormányzati testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek jogelődeinek, valamint az önkormányzatok által létrehozott, közfeladatot ellátó szervezetek levéltári anyaga, továbbá a főváros területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.
Gyűjtőkörébe tartozik a főváros köz- és társadalomtörténete, a kollektív és személyes emlékezet rekonstruálása szempontjából fontos, köziratnak nem minősülő irattári és magánszemélyek által létrehozott maradandó értékű iratanyag.

Szervezeti egységek:

I. Iratőrző osztály
I/A 1873 előtti iratok csoportja
I/B 1873 utáni közigazgatási iratok csoportja
I/C Terv- és térképtári iratok csoportja
I/D Testületek, társadalmi jellegű iratok; választási és anyakönyvi iratok csoportja
II. Iratőrző osztály
II/A 1945 utáni közigazgatási és politikai iratok csoportja
Ellátja a csődtörvény következtében a BFL-re háruló, irattári jellegű feladatokat

III. Iratőrző osztály
III/A Jogszolgáltatási iratok csoportja
III/B A Budapesti Rendőrfőkapitányság szervei és elődszervei, valamint intézetek, intézmények iratainak csoportja

IV. Iratőrző osztály
Gazdasági iratok csoportja

V. Állományvédelmi osztály restaurátor-, könyvkötő- és fotóműhelyei, valamint a digitalizáló csoport

VI. Informatikai osztály

VII. Pénzügyi és munkaügyi osztály

VIII. Épületfenntartási osztálya levéltár Teve utcai épülete a működési feladatainak megfelelően három részre tagolt.

Az „A” épületszárny a közönség számára kialakított, nyilvános, látogatható terület.
• Az íves üvegfalon nyitott főbejáraton keresztül az előcsarnokba lépve, a látogatók az első tájékoztatást a recepción kapják meg. A recepció melletti ruhatárban tehetik le kabátjukat és egyéb holmijukat azok a látogatók, akik hosszabb időt töltenek az intézményben.
• Az ügyfélszolgálat a földszinten fogadja az ügyes-bajos hivatali ügyek intézéséhez szükséges adatszolgáltatásért levéltárunkhoz fordulókat. Az ügyfeleink az előcsarnok ülőbútorain foglalhatnak helyet, avagy a mellettük felállított tárlókban elhelyezett kiállítást megtekintve tölthetik a várakozás perceit.
• A földszinti 120 főt befogadó előadóterem tudományos és kulturális rendezvényeknek ad helyet, korszerű audiovizuális berendezései, a szinkrontolmácsolást lehetővé tevő technikai eszközei színvonalas szolgáltatást nyújtanak mind a levéltár, mind a tágabb felhasználói közönség számára. A terem nem csupán a levéltár rendezvényeit szolgálja, de más intézmények, szervezetek rendezvényeit is befogadja.
• Az első emeleten a korszerű iratvédelmi szempontoknak megfelelően kialakított terem lehetővé teszi az eredeti levéltári iratanyagokból összeállított kiállítások védett, biztonságos körülmények között való megtekinthetőségét, a levéltárak féltve őrzött kincseinek bemutatását.
• A levéltári anyag kutatói az előcsarnokból lifttel, avagy a főlépcsőn felsétálva jutnak a második emeleten lévő kutatóterembe, ahol egyidejűleg 56 kutató foglalhat helyet. A kutatóteremben két számítógép működik, amelyeken keresztül a belső hálózaton közzétett levéltári segédleteket tesszük elérhetővé. A kissé zajosabb mikrofilm leolvasók használatához üvegfallal leválasztott tér áll rendelkezésre. Tizenhat leolvasó egyidejű üzemeltetésére van lehetőség. Úgyszintén üvegezett fal különíti el a csoportos kutató területét, ahol felsőoktatás számára is lehetőséget nyújtunk az eredeti iratanyag vezető segítségével, irányításával történő tanulmányozására. A kutatóterem személyzete a látogatójegy kiállítása után nem csupán a kért iratokat bocsátja a kutatók rendelkezésére, de készséggel segít a levéltári rendszerben való tájékozódásban is.
• A levéltár 36 000 kötetes szakkönyvtára a tudományos kutatás számára biztosítja a helyben való használatot. Szótárak, lexikonok, adattárak, történelmi alapmunkák, folyóiratok állnak a mind a kutatóteremben, mind a harmadik emeleti olvasóban felhasználóink rendelkezésre.
• A megfáradt látogatók az első emeleti büfében juthatnak felfrissüléshez.
• Az intézmény vezetésének irodái a negyedik és az ötödik emeleten helyezkednek el, lehetővé téve a közvetlen és egyszerű kapcsolatfelvételt minden látogatónk számára.
• Az épület természetesen a mozgáskorlátozottak számára is biztosítja a fentiekben felsorolt szolgáltatások akadálytalan használatát. (A főbejáratnál alacsony emelkedésű felhajtó rámpa, mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség, lift, átjárható küszöbök kerültek beépítésre.)

A hét emeletes „B” épületszárny az iratanyag biztonságos és szakszerű őrzését szolgálja, a közönség számára csak a kivételes alkalmakkor nyílik meg. Itt kerültek elhelyezésre az iratokat a legkorszerűbb biztonsági technikával őrző légkondicionált raktárak, valamint az iratanyag feldolgozásához szükséges helyiségek, a munkaszobák és iratrendezők. Ebben az épületrészben folyik a beérkező iratanyagok fogadása, preventív állományvédelmi kezelése is.

A „C” épületszárny a levéltárban őrzött dokumentumok állományvédelmi feladatainak ellátását szolgálja.
• Az első szinten a mikrofilmező műhelyek, a másodikon a könyvkötészet, a harmadikon az iratok digitalizálását végző munkacsoport, a negyediken a korszerű technikával felszerelt restaurátor műhely működik.

Az épület adatai:
A hasznos alapterület összesen: 23 440,03 m2

„A” épületszárny 3 713,85 m2
„B” épületszárny 17 933,42 m2
„C” épületszárny 1792,76 m2

A levéltár iratbefogadó képessége 52 400 iratfolyóméter
Irattároló raktárak alapterülete 9665,8 m2
Raktári állványok mennyisége
gördülő állványzat 6059 polcfolyóméter
statikus állványzat 36 655 polcfolyóméter
Könyvtári gördülő állványzat 1320 polcfolyóméter
Mikrofilmtároló szekrények száma 168 db
Kutatótermi férőhelyek száma 56
Könyvtári olvasó férőhelyeinek száma 12
Előadóterem férőhelyeinek száma 120


Budapesti Történeti Múzeum – www.btm.hu

Vármúzeum
Budavári Palota E épület
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 225-7816
Web: www.btm.hu

Az intézmény vezetője: Népessy Noémi

Nyitva: március 1. és május 15. között 10-18 óráig, kedden zárva,
május 16. és szeptember 15. között minden nap 10-18 óráig,
szeptember 16. és október 31. között 10-18 óráig, kedden zárva,
november 1. és február 28. között 10-16 óráig, kedden zárva.

Feladata: Budapest történeti emlékeinek, a társadalom, a tudomány, művészetek, művelődés, gazdaság szempontjából jelentős tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feldolgozása, bemutatása. Régészeti és történeti szempontból jelentős muzeális tárgyak, műemléki jelentőségű épületek feltárása, régészeti kutatások folytatása.
Középkori osztály: a honfoglalástól a koraújkorig terjedő időszak régészeti és történeti kutatásai mellett a Középkori Zsidó Imaház és a Gül Baba Türbe szakmai felügyeletét is ellátja.
Gyűjteményei: régészeti kislelet gyűjtemény, képtár, oklevél, és pecsétmásolat gyűjtemény, átmeneti leletraktár, fotó és rajztár.
Régészeti Adattár: régészeti adat és dokumentumgyűjtő, nyilvántartó, rendszerező és adatszolgáltató tevékenységet végez. Ellátja a régészetileg védett területekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, szakhatósági ügyintézést.

Középkori és általános múzeológiai szakkönyvtár
Állandó kiállítások:
– Középkori Buda Királyi Várpalotája – a középkori palota feltárt és helyreállított emlékei
– Gótikus szobrok a középkori palotából
– Budapest a középkorban
– Budapest az újkorban
– Ősi népek, antik kultúrák – Budapest története az őskortól az avarkor végéig

Középkori Zsidó Imaház
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 26.
Nyitva: május 1. és október 31. között hétfő kivételével 10–18 óráig

Gül Baba Türbe
1023 Budapest, Mecset utca 14.

Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Szentendrei út 139.
Tel.: 250-1650
Nyitva: április 15. és április 30. között 10–17 óráig
május 1. és október 31. között 10–18 óráig, hétfőn zárva
Állandó kiállítások:
– Istenek, katonák, polgárok – a 2000 éves Aquincum polgárvárosának emlékei

Ókortörténeti osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest területén található ókori emlékek felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, restaurálása és bemutatása különös tekintettel Aquincum városára.
Gyűjteményei: régészeti kislelet gyűjtemény, éremtár, kőtár, falfestmény és mozaik gyűjtemény, fotó- és rajztár.

Ős és Népvándorláskori osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest ős- és népvándorláskori régészeti leleteinek feltárása, gyűjtése, nyilvántartása, restaurálása és bemutatása.
Gyűjteményei: őskori gyűjtemény, paleolit gyűjtemény, kelta gyűjtemény, népvándorláskori gyűjtemény, fotó- és rajztár

Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár

Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel:250-0304
Nyitva: április 1. és október 31. között 10–18 óráig, hétfőn zárva
november 1. és március 31. között 10–16 óráig
Állandó kiállítások:
– Barokk szoborcsarnok
– Nyomdák és újságok Buda(-)Pesten
– Emlékek Pest-Budáról XVIII.–XIX. század.
– Válogatás a Fővárosi Képtár XX. századi gyűjteményéből
– A főváros régiségei – Közterek és magánterek XVIII.–XX. század

Újkori várostörténeti osztály
Feladata: Budapest 1686 utáni történeti emlékeinek gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása és közzététele.
Gyűjteményei: bútor, cégér, építészeti terv, fotó, játék, néprajzi, műszaki, pecsétnyomó, plakát, sajtó és nyomdatörténet, Schmidt, táncrend, textil, térkép, kézirat és nyomtatvány, üveg, kerámia és porcelán, vegyes életmód, zászló.

Fővárosi Képtár
Feladata: a főváros jelentős eseményei, helyszínei és személyiségei képzőművészeti ábrázolásának, Budapest szellemi arculatát befolyásoló képzőművészeti alkotások gyűjtése, őrzése, feldolgozása, bemutatása.
Gyűjteményei: metszettár, rajz és vízfestménytár, éremtár, festménytár, szobortár.

Újkori és művészettörténeti szakkönyvtár


Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – www.fszek.hu

Központi Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
A Központi Könyvtár és a Gyerekkönyvtár bejárata: Bp., VIII. Reviczky u. 1.
A Zenei Gyűjtemény bejárata: Bp., VIII. Ötpacsirta u. 4.
Telefonszámok:
Központi szám: 411-5000
Információ: 411-5052
Közhasznú információs szolgálat: 411-5009, 411-5066
E-mail: info@fszek.hu
Web: www.fszek.hu

Nyitva tartás:
Központi Könyvtár és Zenei Gyűjtemény: hétfő–péntek: 10 és 20 óra között,
szombaton 10 és 16 óra között.
Gyerekkönyvtár: hétfő–péntek: 13 és 19 óra között, szombaton 10 és 16 óra között.
Hosszabbítás: Tel.: 411-5060
E-mail: hosszabbitas.kozpontikvt@fszek.hu
Webes hosszabbítás: www.fszek.hu KATALÓGUS menüpont
Zenei Gyűjteményben : Tel.:411-5011,
E-mail: hosszabbitas.zenei@fszek.hu

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár — amely az 1889-ben épült, 1998–2001 között restaurált és jelentősen kibővített neobarokk Wenckheim-palotában található — ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, egyben országos szakkönyvtár is. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a tanulást. Szolgáltatásaiban széleskörűen felhasználja az információtechnológiát: internet hozzáférési lehetőség van valamennyi tagkönyvtárban, a könyvtári munkafolyamatokat integrált szoftver támogatja.

A kerületi tagkönyvtárak a főváros nyilvános közkönyvtári ellátásának alapintézményei. Állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejlesztik. A teljes hálózat szolgáltató-helyeinek száma a Központi Könyvtárral együtt 56, a regisztrált könyvtárhasználók száma 290 343 fő, ebből 43 425 gyerek. 504 darab internet hálózatba kapcsolt számítógép áll az olvasók rendelkezésre. A beiratkozott olvasók száma a központi könyvtárban 96 154, a napi látogatói létszám átlagosan 4000–6000 fő.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a dokumentumok száma a 2009. december 31-i adatok alapján: 3 265 576 darab. Ebből: 2 476 869 kötet könyv, kotta, térkép és bekötött időszaki kiadvány, 223 139 darab audiovizuális dokumentum, 13 542 elektronikus dokumentum és 552 026 egyéb dokumentum. A könyvtárban 1240 féle hazai és külföldi folyóirat, napilap található.

A főváros legnagyobb közművelődési intézményeként — a lakosság több mint 12 százalékának közvetlen szolgáltatója, jelentős kulturális értékek őrzője és közvetítője — feladatának és felelősségének tekinti, hogy a kor kihívásaira fejlesztési stratégiájának kidolgozásával, szolgáltatási feladatainak újrafogalmazásával válaszoljon. A 2008 és 2013 közötti időszakra elkészített stratégiai terv a minőségi működéshez szükséges szakmai szolgáltatások, fizikai feltételek és gazdálkodási feltételek továbbfejlesztését, a könyvtárosi innováció ösztönzését, valamint a könyvtárnak a változó társadalmi környezetben elfoglalt közösségi szerepének a megújítását tűzte ki céljául.

Speciális gyűjtemények

Zenei Gyűjtemény
A könyvtár komolyzenei szakgyűjteménye a Központi Könyvtár fűépülete mellett álló Pálffy-palotában található. Elsősorban a klasszikus zene, jazz és népzene iránt érdeklődőket várja. Hazai és külföldi kották, szakkönyvek, szakfolyóiratok, zenei videó- és hangfelvételek (CD és hagyományos lemez formában) nagy választéka és több multimédia összeállítás áll rendelkezésre.
A kölcsönzésen és a tájékoztatáson kívül igényesen felszerelt hangtár biztosítja a kutatómunka, a tanulás, valamint a kikapcsolódás feltételeit.
A gyűjtemény érdekes rendezvényeivel, hangulatos koncertjeivel minden korosztályból várja a zeneszerető közönséget.

Szociológiai Gyűjtemény
A könyvtár alapításától kiemelt feladatának tekinti a társadalomtudományi dokumentumok gyűjtését. 1968-tól a szociológia országos szakkönyvtára. Teljes körűen gyűjti a magyar és válogatással a külföldi szociológiai irodalmat. A gyűjtemény a szociológia és a vele határos szakterületek irodalmából adatbázist épít, mely a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia irodalom több mint harminc évét reprezentálja.

Budapest Gyűjtemény
Budapest VIII. Szabó Ervin tér 1. 6. szint
Tel.: 411-5026
E-mail: bpgy@fszek.hu
Web: www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/budapest_gyujtemeny
A gyűjtemény vezetője: Sándor Tibor

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületében működő Budapest Gyűjtemény, mint önálló várostörténeti részleg 1913–14 fordulóján jött létre. Mai feladata: a főváros múltját és fejlődését bemutató kiadványok teljes körű gyűjtése, a helyismereti-helytörténeti irodalom feldolgozása, a dokumentumok, illetve a velük kapcsolatos információk széleskörű hozzáférésének a biztosítása.
A gyűjtemény ma mintegy százötvenezer könyvet, időszaki kiadványt, térképet és kéziratot őriz, a legfrissebb publikációk mellett számos régiséget, ritkabecsű művet. Megtalálhatók itt Budapest és elődtelepülései történeti kutatásához szükséges egykorú források és szakirodalmi feldolgozások: statisztikák, kézikönyvek, várostörténeti, építészeti, urbanisztikai, szociológiai és várospolitikai munkák. Gazdag a választék illusztrált városleírásokból, útikalauzokból, tervrajzokból. Értékes adalékokkal szolgálnak a fővárosi és kerületi hírlapok, a kalendáriumok és az újságkivágatok, a cím- és névtárak, ingatlanjegyzékek, telefonkönyvek is. Hasonlóképp a budapesti intézmények, szervezetek dokumentumai, az alapszabályok, jelentések, iskolai és egyesületi évkönyvek, értesítők, valamint a főváros igazgatási szerveinek anyagai: jegyzőkönyvek, utasítások, szabályrendeletek és városrendezési tervek. Megőrzik azokat a szépirodalmi műveket is, amelyek témája, élményanyaga Budapesthez, vagy annak egyes városrészeihez fűződik.
A gyűjtemény fotótárában százötvenezer fénykép és képeslap mellett számos díszalbum, műtermi portré, városkép, építészeti dokumentum-felvétel, riportfotó és amatőrkép reprezentálja nemcsak a főváros, de a magyar fotográfia történetének különböző korszakait.
A plakát és kisnyomtatvány tárban több mint háromszázezer hirdetmény, plakát, röplap, képes reklámkiadvány, színlap, kotta, programfüzet, számolócédula, meghívó, hivatali formanyomtatvány, gyászjelentés, belépőjegy és számtalan egyéb apróbb nyomdai termék ad betekintést az egykori város életébe.
A Budapest Gyűjtemény gondozza a könyvtár egyéb ritkaságait is, ősnyomtatványokat, kéziratokat, 16–18. századi könyveket és számos egyéb, bibliofil értéket képviselő kiadványt. Olvasótermében tanulmányozható a 18–19. századi magyar irodalom első kiadásaiból álló Szüry-gyűjtemény, és az ugyanezen korszak hazai politikai, közéleti röpiratait tartalmazó Ballagi-gyűjtemény is.
A helytörténeti részleg bibliográfiai adatbázist és digitális képarchívumot is épít. A jelenleg különálló rendszerek 2011 végétől már a könyvtár internetes katalógusának részeként lesznek elérhetők.

A könyvtár tagkönyvtárai:

I/1. Márai Sándor Könyvtár
Krisztina krt. 87–91. Tel: 356-4694
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
II/1. Hűvösvölgyi út 85. Tel: 200-1098
H, Sz: 12–18, K, P: 10–16
II/4. Török u. 7–9. Tel: 212-1103
H, Sz, P: 12–19; K, Cs: 10–16, Szo: 10–14
III/2. Csillaghegyi Könyvtár
Bajáky E. u. 5–7. Tel: 388-2804
H, Sz, P: 14–19, K: 10–14, Cs: 12–16
III/5. Békásmegyeri Könyvtár
Füst Milán u. 26. Tel: 245-3409
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16, Szo: 9–14
III/7. Krúdy Gyula Könyvtár
Fõ tér 2. Tel: 388-8103
Fõ tér 5. Tel: 368-8476
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
IV/1. Király. u. 5. Tel: 369-4979
H, K, Cs, P: 9–19, Sz: 14–19, Szo: 9–14
IV/3. Babits Mihály Könyvtár
Lóverseny tér 5/A. Tel: 230-2276
H, Sz, P: 14–19, K: 10–15, Cs: 10–14
V/2. Belvárosi Könyvtár
Vadász u. 42. Tel: 332-7392
H, Sz, Cs: 14–19, K: 12–16, P: 11–16
VI/1. Andrássy út 52. Tel: 311-3822
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
VI/2. Terézvárosi Gyerekkönyvtár
Liszt Ferenc tér 6. Tel: 342-1948
H, Sz: 14–19, K, Cs: 12–16, P: 13–19
VII/2. Deák Ferenc Könyvtár
Rottenbiller u. 10. Tel: 342-5362
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
VII/3. Kertész u. 15. Tel: 322-6656
H, Sz: 14–19, K: 10–16, Cs: 12–16, P: 14–18
VIII/2. Kálvária tér 12. Tel: 313-8037
H, Sz, P: 14–19, K: 9–14, Cs: 10–14
IX/1. Börzsöny u. 13. Tel: 357-5808
H, Sz, P: 13–19, K: 9–16, Szo: 10–15
IX/2. Boráros tér 2. Tel: 217-8438
H, Sz, P: 13–19, K: 9–16, Cs: 9–14
IX/3. Mester u. 53–55. Tel: 215-7471
H, Cs, P: 13–19, Sz: 10–18
X/3. Újhegyi Könyvtár
Újhegyi sétány 16. Tel: 261-0548
H, Sz, P: 14–19, K: 10–14, Cs: 10–15
X/4. Kőbányai Könyvtár
Szent László tér 7–14. Tel: 261-6001
H, K, Cs, P: 10–20, Sz: 10–16, Szo: 9–14
XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár
Nagyszeben tér 1. Tel: 248-1207
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
XI/5. Kelenföldi Könyvtár
Etele út 55. Tel: 371-2788, 371-2873
H, Cs: 10–19, K, P: 12–19, Sz:10–17, Szo: 13–18
XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár
Karinthy F. út 11. Tel: 279-1483
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
XII/1. Ugocsa u. 10. Tel: 225-1228
H, Sz, P: 12–19, K, Cs,: 10–19, Szo: 9–14
XIII/2. Pannónia u. 83. Tel: 349-7521
H, K, P: 14-19, Sz: 10–15, Cs: 12–16
XIII/4. Lehel u. 31. Tel: 320 -8829
H, Sz, Cs: 14–19, K: 10–15, P: 11–15
XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár
Mosoly u. 40/A. Tel: 349-1532
H, Sz, P: 14–19, K: 10–16, Cs: 12–16
XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár
Tátra u. 52. Tel: 349-6921
H, Sz, P: 14–19, K: 10–15, Cs: 12–16
XIII/8. Dagály u. 9. Tel: 340-3309
H, K, Sz, P: 9-19, Cs: 9-14, Szo: 13-18
XIV/1. Kassák Könyvtár
Uzsoki u. 57. Tel: 251-3669
H, Sz, P: 14–19, K: 10–16, Cs: 10–14
XIV/2. Bosnyák utcai Könyvtár
Bosnyák u. 1/A. Tel: 383-0197
H, Sz, P: 14–19, K: 9–14, Cs: 10–14
XIV/4. Füredi Könyvtár
Rákosfalva park 1–3. Tel: 223-0890
H, Sz, P: 14–19, K: 10–14, Cs: 9–14
XV/1. Eötvös u. 8 . Tel: 306-0742
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 9–15
XV/3. Zsókavár u. 28. Tel: 416-0736
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16, Szo: 9–14
XV/4. Szűcs István u. 45. Tel: 410-7767
H, Sz, P: 14–19, K: 10–14, Cs: 9–13
XVI/1. Rákosi úti Könyvtár
Rákosi út 119. Tel: 405-5244
H, Sz, P: 14–19, K: 9–13, Cs: 10–15
XVI/2. Sashalmi Könyvtár
Veres Péter út 53. Tel: 403-0813
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16
XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár
Péceli út 232. Tel: 256-0819
H, Sz, P: 14–19, K: 10–16, Cs: 10–16
XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár
Pesti út 167. Tel: 257-4088
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10 –16
XVIII/1. Nagykőrösi út 56. Tel: 291-2392
H, Sz, P: 13–19, Cs: 10–16
XVIII/2. Csontváry K. T. u. 32. Tel: 291-1069
H, Sz, P: 13–19, Cs: 9–15
XVIII/3. Thököly út 5. Tel: 291-2575
H, Sz, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14
XIX/3. Kossuth L. u. 8. Tel: 282-9905
H, Sz, Cs: 13-19, P: 9-16
XX/2. Bíró Mihály u. 7. Tel: 283-0872
H, Sz, P: 13–19 Cs: 9–16, Szo: 9–14
XX/4. Pacsirta u. 157/B. Tel: 284-7447
H, Sz, P: 13–19, Cs: 9–15
XXI/1. II. Rákóczi F. út 106. Tel: 276-3512
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–18, Szo: 9–14
XXI/3. Szent István út 230. Tel: 277-5278
H, Sz, P: 13–19, Cs: 10–16
XXI/5. Vénusz u. 2. Tel: 276-8953
H, Sz, P: 13–19, Cs: 10–16
XXII/1. Nagytétényi Könyvtár
Nagytétényi út 264. Tel: 207-5257
H, Sz, P: 14–19, K, Cs: 10–15
XXII/3. Budafoki Könyvtár
Kossuth L. u.30. Tel: 424-5989
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 10–16 Szo: 9–14
XXIII/1. Grassalkovich út 128. Tel: 289-0811
H, Sz, P: 13–19, K, Cs: 9–15


I. kerületi Közgyűjtemény

A I. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt nem működtet.

———————————————————————————————–

II. kerületi közgyűjtemények

II. kerületi közgyűjtemény –

A II. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt nem működtet.


III. kerületi közgyűjtemények

Óbudai Múzeum – www.obudaimuzeum.hu

Óbudai Múzeum
1033 Budapest Fõ tér 1.
E-mail: titkarsag@obudaimuzeum.hu
Web: www.obudaimuzeum.hu
Tel/fax: 250-1020

Nyitva tartás:
• kedd-vasárnap: 10-18 óra
• hétfő: zárva

Belépődíj:
• teljes áru: 800 Ft
• kedvezményes: 400 Ft
• családi jegy: 2000 Ft
Minden hónap első szombatján a látogatás ingyenes!
A múzeum szakmai igazgatója: kinevezés alatt

A Kun Zsigmond Lakásmúzeum megszűnt.
Új állandó kiállításunk: „Óbuda – Egy város három arca” – az Óbudai Múzeum új állandó kiállítása.
Az interaktív elemekkel gazdagított tárlat Óbuda történetének három jelentős korszakát, három egymástól markánsan elkülöníthető arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet; a Zichy korszaktól a szanálásig tartó kort, valamint a város mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg. A kiállítási egységeket a macskaköves óbudai utca köti össze.
A múzeum új, szentlélek téri bejáratánál augusztustól „Kastély Kávézó” is várja vendégeinket.


IV. kerületi közgyűjtemények

Neogrády L. Helytörténeti Gyűjtemény – www.ujkk.hu

Teljes név: ÚKK Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel.: 370-0652
E-mail: helytorteneti@ujkk.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 10–17; szombat 10–14 óráig
A gyűjtemény vezetője: Szöllősy Marianne

Állandó kiállítás:
KÉT EZREDÉV KÖZÖTT
Fejezetek Újpest történetéből

A gyűjtemény bemutatja Újpest történetét, keletkezésétől napjainkig: jellemző ipari tevékenységi ágazatait, polgárainak társadalmi, kulturális életét 1950-ig. A kiállítás virtuális bemutatóval (fotó, film és szöveges ismertető) egészül ki.
A tárlat megtekinthető: egyénileg vagy csoportosan: keddtől péntekig naponta 10-17 óráig, szombaton 10-14 óráig. Hétfőn, vasárnap: ZÁRVA

A Gyűjtemény szolgáltatásai:
Egyéni és csoportos tárlatvezetések előzetes bejelentkezés alapján.
Múzeumi órák: várjuk általános és középiskolai osztályok jelentkezését helytörténeti foglalkozásokra. Kihelyezett helytörténeti előadások tanítási óra kertében: diaképes és/ vagy vetítéssel színesített rendhagyó történelemóra, iskolai kereteken belül. Szakdolgozatok, helytörténeti kutatók munkájának folyamatos segítése a dokumentum és kézirattár anyagának felhasználásával. Előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk helytörténeti dokumentumaink, könyvtárunk és mikrofilmanyagaink tanulmányozását.


V. kerületi közgyűjtemények

V. kerületi közgyűjtemény –

Az V. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt nem működtet.


VI. kerületi közgyűjtemények

VI. kerületi közgyűjtemény –

A VI. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt nem működtet.


VII. kerületi közgyűjtemények

Erzsébetvárosi Zsidó Történeti tár – WWW.erzsitt.hu

Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár

1077 Budapest, Csányi utca 5.
telefon: +36 1 369 3688
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu

Szakmai vezető: Lefkovics Zsófia
e-mail: lefkovics.zsofi@eromuvhaz.hu

Kiállítás: Keleti Éva
e-mail: keleti.eva@eromuvhaz.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 14:00-18:00
Kedd 14:00-18:00
Szerda 14:00-18:00
Csütörtök 14:00-18:00
Péntek 10:00-14:00
Szombat Zárva
Vasárnap 14:00-18:00

A gyűjtemény a több mint kétszáz éves zsidó jelenlét attribútumait, az itt élők mindennapjait, kultúráját teszi majd megismerhetővé az érdeklődők számára. Ez a kis múzeum nem vallástörténeti gyűjtemény, hanem zsidó vallású (hagyományú) emberek mindennapi életének pillanatait, a sokszínű magyar zsidó kultúrát idézi meg, és e formájában egyedülálló Magyarországon, de az egész világon is.
A történeti tár létrehozásának alapgondolata egybecseng Orhan Pamuk Nobel-díjas török író, megállapításával: „kicsi és gazdaságos múzeumokra lenne szükségünk, amelyek az emberségünkhöz szólnak… Egy múzeum sikerességét abban kéne mérni, hogy mennyire tudja a múzeum az egyének emberségét megmutatni… Ha a tárgyakat nem emelik ki a saját kontextusukból, hanem saját természetes közegükben hagyják őket, önállóan is el tudják mondani a maguk történeteit. Visszafogott múzeumokra van szükség, amelyek tisztelik az utcákat, a házakat és a boltokat maguk körül, és saját narratíváik pillanataivá tudják őket alakítani.” A Csányi 5. kiállítása bemutatja, hogyan élt egy polgári család az 1890-es években, milyen lehetett egy rabbi szobája, vagy egy varrónő műhelye az 1930-as években. Beleshetünk egy munkáscsalád otthonába is az 1940-es évekből.


VIII. kerületi közgyűjtemények

VIII. kerületi közgyűjtemény –

A VIII. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt jelenleg nem működtet.


IX. kerületi közgyűjtemények

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény –

1092 Budapest, Ráday u. 18.
Tel.: 218-7420
E-mail: helytorteneti@ferencvarosimuvkp.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 12–18; szombat: 10–14 óráig
A gyűjtemény igazgatója: Gönczi Ambrus

A nevét 1792. december 4-én I. Ferenc király után elnyerő Ferencváros múltjának megismeréséhez, a még fellelhető írásos és tárgyi emlékanyagok gyűjtéséhez és feldolgozásához már az 1950-es évek második felében hozzákezdtek. 1997-ben a Ferencvárosi Önkormányzat a Pipa u. 4. egyik lakását megvásárolta és alkalmassá tette az addig begyűjtött emlékanyag raktározására, kiállítások rendezésére. A helytörténeti gyűjtemény megközelítőleg háromezer fényképet magába foglaló fotótárat, egy több mint ezer kötetet tartalmazó könyvtári részleget kezel, ezt egészíti ki az a mintegy 150 – elsősorban múlt századi és századfordulós – használati eszköz, melyet eddig sikerült begyűjteni. Jelenleg a kerületben élő és a Ferencvároshoz kötődő személyiségek visszaemlékezéseit audiovizuális eszközökkel örökítik meg, helytörténeti archívumot hozva létre. A 2006-ban a Ráday utcába költözött gyűjtemény eddig egy állandó és tíz időszaki történeti kiállítást nyitott meg. A kiállítás része a hosszú évtizedekig a kerületben élő festőművész, Tavaszy Noémi Ferencvárosról készült akvarell-sorozata.


X. kerületi közgyűjtemények

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény –

1102 Budapest, Füzér u. 32.
Nyitva: kedd, szerda 10-14; csütörtök 14–18, szombat 9-13 óráig kutatónap: péntek 9-13 óra között
A gyűjtemény vezetője: Verbai Lajos

Gyűjteményünk csak széleskörű társadalmi összefogással és akarattal jöhetett létre, amelynek látványos produktumai kiállításaink:

Állandó kiállításunk: KŐBÁNYA ARANYKORA

A tárlat alapvetően két nagyobb tematikai egységből áll, amely az 1840-es évektől követi nyomon Kőbánya életét egészen a XX. század közepéig. Ezen belül ismerhetik meg a látogatók a polgárosodó település kiépülését – első aranykorát – a kőfejtés, szőlőművelés, sertéshizlalás és vasúttörténet útján, majd Kőbánya híres és országosan is kimagasló ipara kerül a középpontba. E két tematikai egységet egészítik ki a helység több ezer éves históriáját feldolgozó filmvetítő modulok, ahol kisfilmek segítik az egymásra épülő múlt megismerését és megértését.

A közönségbarát és látogatóközpontú helytörténeti kiállítást, egyedi tervezésű interaktív elemek gazdagítják, amelyek új élményeket nyújtanak minden korosztály számára. Kuriózumnak számít az egykori kőbányai fényképész Schmidt Ágoston berendezett műhelye, ahol korabeli ruhákba bújva örökíthetik meg a látogatók önmagukat.

Mivel egyetlen kiállítás sem lehet teljes, ezért állandó Kőbánya-történeti kiállításunk mellett időszaki kiállításokat rendezünk, melyeken egy-egy részterületet alaposabban is bemutatunk. 2019 szeptemberétől egy évig a Drasche – téglától a porcelánig című időszaki kiállítást tekintheti meg. A kiállítás röviden ismerteti a Drasche gyár történetét. Széleskörű példákon keresztül – magángyűjtemények anyagára is támaszkodva- bemutatja a gyár termékeit: a tégla- és burkolóanyag-gyártást, az ipari- és a díszporcelánokat.

 


XI. kerületi közgyűjtemények

Abertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény –

Albertfalvi Hely- és Iskolatörténet Gyűjtemény
1116 Budapest, Pentele u. 8.
Tel.: 208-6635
E-mail: a.sandor3@chello.hu
Nyitva: kedd, csütörtök 16–18 óráig
Zárva: az iskolai szünetekben
A gyűjtemény vezetője: Beleznay Andor

Az albertfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola ad helyet az intézménynek. Az iskola 1978-ban volt százötven éves. Az évforduló megünneplésére való felkészülés 1973-ban kezdődött el. Ez az időpont egybeesett Albertfalva Fő utcájának lebontásával, az új lakótelep felépítésének kezdetével – a gyűjtés ekkor kezdődött. A közel ötéves gyűjtőmunka során összegyűlt anyag indokolta az iskolamúzeum alapítását. 1980. március 15-én nyílt meg a múzeum, majd 1991-ben költözött a mai, végleges helyére.
Albertfalva – Budapest XI. kerületének, Újbudának déli része – 2004-ben ünnepli 185. születésnapját. Az évfordulóról időszaki kiállítás emlékezik meg. A gyűjtemény az elődtelepülés történeti értékeit kutatja, gyűjti és dolgozza fel. Állandó kiállítások: Római ásatások Albertfalván, Albertfalva önállósága: 1819–1950, Iskolatörténeti kiállítás, Egyháztörténeti kiállítás – Középkori rom Albertfalva területén, Az Első Magyar Repülőgépgyár, Albertfalvi borgyűjtemény, A XIX–XX. század Albertfalvája fényképeken.


Etele Helytörténeti Gyűjtemény –

Etele Helytörténeti Gyűjtemény

1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47. (Albertfalvi Közösségi Ház)
Nyitva: H, K, Sz,Cs,P 10–19 óra, csoportos látogatás előzetes megbeszélés szerint
Telefon: +361/ 204-6788 Mobil: 06-70-6822144
E-mail: akh@ujbuda.hu
A gyűjtemény vezetője: Farkas Zsolt


XII. kerületi közgyűjtemények

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria – www.hegytortenet.hu

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria
1121 Budapest, Zugligeti út 64.
Tel.: 06-70-3602447
E-mail: info@hegytortenet.hu
Nyitva: Sze-V. 10-18 óra
Szakmai felelős: Földváry Gergely

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria elsődleges feladatának tekinti, hogy színvonalas kulturális programokkal, rendezvényekkel várja a XII. kerület története, képzőművészete iránt érdeklődőket.
A helytörténeti gyűjteményt 1973-ban hozták létre, azóta folyamatosan gyűjti a Hegyvidék múltjának írás- és tárgybeli dokumentumait, fotóit, képeslapjait, térképeit. A gyűjtemény időszaki kiállításokkal jelentkezik, felvillantva egy-egy szeletet, epizódot a kerület mozgalmas történelméből.
Előzetes bejelentkezés alapján a helytörténeti kutatókat, szakdolgozókat igényesen berendezett, gazdag állományú könyvtárral és kényelmes kutatási lehetőségekkel várja. A gyűjteményt gyarapítja többek között az Óra-villa XIX. századi, ma is működőképes óraszerkezete, valamit a Semsey grófok családi irattárának egy része is.


XIII. kerületi közgyűjtemények

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény –

1131 Budapest, József Attila tér 4. (József Attila Művelődési Központ)
Tel.: 06-30-4533693
E-mail: simonzsuzsa@kult13.hu
Nyitva: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10-18, pénteken 10-17 óra között.
Munkatárs: Dr. Simonné Hortobágyi Zsuzsa

Az 1985-től működő Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Budapest XIII. kerületének „múzeuma”, a négy nagy kerületrész — Angyalföld, Újlipótváros Vizafogó és a Margitsziget — helytörténeti dokumentumait és tárgyanyagát gyűjti és mutatja be a legrégibb időktől napjainkig. Feldolgozza a kerület történetét régészeti emlékek alapján a római kor előtti időktől kezdődően.
Állandó kiállítása van. Múzeumi foglalkozásaikon az iskolás korosztály interaktív formában, szórakozva szerezhet helytörténeti és egyéb ismereteket.


XIV. kerületi közgyűjtemények

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely – http://www.cserepeshaz.hu

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely
1144 Budapest, Vezér u. 28/b.
Tel.: 36-70-5223577
E-mail: helytortenet@cserepeskft.hu
Nyitva: időegyeztetés alapján

Vezető: Majkó Zsuzsanna


XV. kerületi közgyűjtemények

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye –

1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Tel./fax: 419-8216
E-mail: rpalotaimuzeum@csokonaimk.hu
Nyitva: kedd, péntek 10–16; szerda 12–18, Cs.,Szo. 10-14 óráig
Vezető: Kiss Emőke

Az 1950-es évek legvégén kezdődött meg Rákospalotán a helytörténeti és néprajzi anyag gyűjtése. Állandó helyet kapott 1960 januárjában a gyűjtemény, a Kossuth u. 39-ben – megalakult a Rákospalotai Múzeum. Állandó kiállításuk a két, egykor önálló település – Rákospalota és Pestújhely – történetét mutatja be egy-egy általános településtörténeti résszel, továbbá egy életmód-kiállítással.

A néprajzi tárgyak (viselet, bútorzat, kerámia) és paraszti, mezőgazdasági munkaeszközök (kéziszerszámok, ekék, boronák) mellett jelentős kisipar-történeti (kismesterségek szerszámai és termékei) gyűjteménnyel rendelkezik. Elkülönített egységet alkot Madarász Viktor hagyatéka.
Helytörténeti táruk a legkülönbözőbb település-, intézmény- és családtörténeti dokumentumokból, térképekből, tervekből, fényképekből, képeslapokból, magnetofon-kazettákból, videofilmekből áll.


XVI. kerületi közgyűjtemények

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ –

(szakmai besorolás nélkül)
1165 Bp., Veres Péter út 157.
M.: 36-20/417-1956 M.: 36-30/484-5264
E-mail: helytortenet16@gmail.com
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 10–16 óra között, vagy előzetes egyeztetés szerint látogatható.
Vezető: Villányi Péter

A kiállításon a XVI. kerület elődtelepüléseinek hivatalos iratai, térképei, híres egyéniségeinek fotográfiái láthatóak. Iskola-, sport-, sajtótörténeti tárlók mutatják be az elődök történetét. Az érdeklődők megtekinthetik az intézmény gazdag képeslap gyűjteményét, valamint a területünkön fellelt régészeti emlékekből is ízelítőt kaphatnak. A gyűjtemény számítógépre feldolgozott írásos és képi anyaga remélhetően a közeljövőben kutatható lesz. Az állandó kiállítás mellett időszakos kiállítások rendezésére is lehetőség van, jelenleg a kerület védett és kiemelt jelentőségű épületeit tekinthetik meg a látogatók – régi képeslapokat felnagyított tablókon.


XVII. kerületi közgyűjtemények

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem –

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
1174 Budapest, Báthory u. 31.
Tel.: 256-6062, 258-4693
Fax: 256-9526
E-mail: erh@enternet.hu
Nyitva: hétfő kivételével minden nap 14–18 óráig
Az intézmény igazgatója: Ádám Ferenc

Budapest XVII. kerületét négy egykori község – Rákoscsaba (ennek egyik településrésze Rákoskert), Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget – alkotja. A terület első muzeális jellegű intézménye az ún. Néprajzi Emlékház 1970-ben nyílt meg a Ferihegyi úton, majd rövidesen be is zárt. 1990-ben alapította meg a kerületi önkormányzat az Erdős Renée Házat. Névadója Erdős Renée írónő, aki 1927-től 1944-ig lakott a villában. Az új muzeális intézmény földszinti tereiben megépült egy állandó helytörténeti kiállítás, egy néprajzi szobarészlet és egy „Epress Rezső-gyűjtemény kamarakiállítás”. Az intézmény telephelye a Laborcz Ferenc Emlékház.
A jelenleg látható állandó kiállítások: Rákosmente évszázadai – helytörténeti állandó kiállítás; A Merzse-mocsár világa: multimédiás diorámakiállítás, amely a négy évszak változásai szerint követi végig a terület (hajdani) állatvilágának változásait, madárhangokkal, zenével illusztrálva; Erdős Renée emlékszoba. Időszaki képzőművészeti kiállításai havi rendszerességgel változnak, az időszaki helytörténeti kiállítás a kialakult szokás szerint az év utolsó két hónapjában látható.


XVIII. kerületi közgyűjtemények

Pestszentimrei Önálló Néprajzi-, Ipar- és Helytörténeti Gyűjtemény –

Pestszentimrei Önálló Néprajzi-, Ipar- és Helytörténeti Gyűjtemény 1188 Budapest, Póth Irén u. 20/a. (szakmai besorolás nélkül)
Tel.: 290-7351
Látogatható előzetes bejelentkezés alapján.
A gyűjtemény vezetője: Karip Gyula

Tevékenységének célja Pestszentimre múltjának kutatása, néprajzi-, ipar- és helytörténeti emlékeinek gyűjtése, bemutatása. Ennek érdekében a múzeumi törvény szerint feldolgozza a gyűjtött és Lénárd Róbert egységes hagyatékából származó relikviákat. Szintén célja a feldolgozott anyag kiállítás keretében való bemutatása. A gyűjtemény civil szervezetként, családi költségvetésből működik. Kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel és a fővárosi helytörténeti gyűjteményekkel.


Tomory Lajos Múzeum – www.muzeum18ker.hu

Tomory Lajos Múzeum – Herrich-Kiss villa

1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Tel.: 290-1585
Mobil: +36 20 316 9885
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Web: muzeum18ker.hu
A múzeum vezetője: Dr. Heilauf Zsuzsanna

Kiállítóhelyek:
Herrich-Kiss villa: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Nyitva tartás: csütörtök-péntek 10-től 18 óráig, szombat 14-től 18 óráig
Kiállítások:
Látványraktár
„Ekevasba fogott madárszárny” – Kondor Béla a repülés vonzásában
Múzeumsarok: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 2.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között. Közvetlen telefonszám nyitvatartási időben: 06-20-285-0667.
Kiállítások:
„200 év emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből
Oktatástörténetünk múltjából
Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Pavilon Galéria: 1183, Budapest, Kossuth tér (Üllői út és Thököly út sarka)
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között.
Helytörténeti témájú kamarakiállítások. Az aktuálisról tájékozódjon honlapunkon!
Havanna kiállítóhely: 1181 Budapest, Havanna u. 9.
Nyitva tartás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Kiállítás: „Élet a régi-új lakótelepeken” – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítások ingyenesen látogathatók.

 


XIX. kerületi közgyűjtemények

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény –

1191.Budapest, Csokonai u. 9.
Tel./fax: 281-1619
E-mail: helytort@hdsnet.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 14–18; szombat 10–14 óráig
A gyűjtemény vezetője: Siklós Zsuzsa

A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény a főváros XIX. kerületének közigazgatási határain belül gyűjti, megőrzi, feldolgozza a település történetének írásos és tárgyi emlékeit. Állandó kiállítás keretében mutatja be a kerület történetét „A községgé alakulástól Budapesthez csatlakozásig” címmel.
A gyűjtemény évente általában egy időszaki kiállítással jelentkezik, amelyet külső helyszínen a Kispesti Vigadó Galériában (Budapest, Fő u. 20.) rendez meg. A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény Fő u. 38. sz. alatti épületében kutatási lehetőséget biztosít mindazoknak, akik érdeklődnek a kerület múltja iránt.


XX. kerületi közgyűjtemények

Pesterzsébeti Múzeum –

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax.: 283-1779
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva: K, Sz, Cs,P, Szo.. 10 és 18 óra között.
Igazgató: D. Udvary Ildikó

Megtekinthető: a felújított Állandó Helytörténeti Kiállítás, a „Pesterzsébet művész szemmel” című kiállítás és a Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba.
A Pesterzsébeti Múzeum gyűjteménye Pesterzsébet jellegzetes századfordulón épült neogót épületében, a Bocsák-villában található, amely Bocsák Antal helyi építész munkája. A múzeum állandó helytörténeti kiállításán a látogatók a városrész történetével ismerkedhetnek meg, dokumentumok, archív fotók, használati tárgyak segítségével. A kiállítás legfontosabb témái a városalapítók bemutatása, a helyi egyházak története, a városrész jellegzetes épületei és városrendezési tervei, a szórakozás és művelődés egykori lehetőségei, az iskolarendszer kiépülése, a közigazgatás alakulása, illetve a kerületet érintő történelmi jelentőségű események felvázolása. A múzeum kistermében a “Pesterzsébeti utca képeskönyve” c. kiállításon a múzeum helytörténeti tematikájú képzőművészeti alkotásai közül válogattunk. A kamarateremben az állandó Neményi Lili emlékszoba található, ahol a kerületben sokszor fellépő operaénekesnő bútorait, használati tárgyait, fellépő ruháit, színházi fotóit mutatjuk be.


XXI. kerületi közgyűjtemények

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény – www.csepelivaroskep.hu

Csepeli Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjteménye
1213 Budapest, Szent István út 230.
Tel.: 278-2747,
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu, Web: www.csepelivaroskep.hu

Nyitva: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10 és 15 óra között.
szerda 8-14.30 óráig, péntek 14-18 óráig, szombat 9-13 óráig (kutatószolgálat előzetes bejelentkezés alapján).
Gyûjteményvezető: Molnár Krisztián
Elérhetősége szakmai munkatársak számára: 70/439-7762, molnarkrisztian@csepelivaroskep.hu

Az önkormányzat polgármesteri hivatalának bővítése, felújítása, és átépítése miatt a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény új helyére költözött a Szent Imre tér 3. szám alól. 2005-ben a Galéria és a Gyűjtemény külön vált, utóbbi új helyére a Királyerdei Művelődési Ház épületébe költözött. 2007. július 1-jével, a Csepeli Művelődési Központ megalakulásával annak keretein belül, helyileg ugyanott működik. Az intézmény feladatának tekinti Csepel, a Csepel-sziget és a Csepel Művek történeti relikviáinak gyűjtését, kutatását és bemutatását. A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállításának címe: Csepel és a gyár története.
Szeretettel várjuk az egyéni és csoportos látogatókat, a kutatni vágyókat! Kutatható anyagaik között említésre méltó a térkép- és fotótár, a Csepel Újság összes száma. A gyűjtemény értékes darabjai a XVI. századtól az ezredfordulóig kiadott eredeti térképek. Szívesen rendezünk csoportoknak csepeli helytörténeti sétákat!


XXII. kerületi közgyűjtemények

Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér

Cím: Budapest 22. kerület, Nagytétényi út 278.

Vezető: Wahl Ildikó

Tel.: 06-20/237-1920-as telefonszámon.

Nyitva tartás:

Kedden és csütörtökön 9-től 12 óráig

Szombaton 15-től 18 óráig.

Az intézmény fontos programfókusza a helyi értékek bemutatása. A modern térben kialakított Helytörténeti Kiállítótérben bemutatott gyűjtemény a Nagytétényi Polgári Kör és több magánszemély segítségével és adományaiból valósult meg.

Az állandó kiállítás a betelepült első sváb telepesektől kezdődően napjainkig öleli át a település néprajzi hagyományait.

A  sokak számára ismerős használati tárgyak és fényképek segítéségével megeleveníti Nagytétény mikrotörténelmét. A kiállítás enteriőrje – mely időben a XX. század első harmadát idézi – betekintést enged egy polgárosodó nagytétényi család mindennapjaiba.

A település életére jellemző muzeális eszközökből, újságcikkekből, kisnyomtatványokból álló kollekció reprezentálja a város társadalmának és a város fejlődésének kiemelendő állomásait.

A tárlat a szőlő-, bor- és gyümölcskultúra, a mesterségek és mesterek, és a neves helyi családok bemutatásával a helyi identitás erősítését is szolgálja.

A tárlatvezetés után a gyermekek az életkoruknak megfelelő foglalkozási anyaggal gazdagodnak.

 

Budafoki Barlanglakás Emlékszoba –

1222 Budapest, Veréb utca 4.
Látogatható: szerda, vasárnap, illetőleg előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: Lakatos István, 1222 Budapest, Mezõ u. 52.
Tel.: 227-0717
Az emlékszoba vezetője: Garbóci László

Budafok, mely a Tétényi-fennsíkon helyezkedik el, bővelkedik természetes üregekben, barlangokban, mesterségesen kialakított pincékben. A puha, szarmata mészkő adottságait – könnyen vájható, alakítható – az ókortól kezdve a maga javára fordította az ember. Természetes volt, hogy ezeket az üregeket előbb-utóbb az itt élők lakások céljaira is felhasználták. Az első lakások valószínűleg a helyi kőbányászat XVIII. századi fellendülésével egyidősek. Feltételezhetően a kőbányászok alakították ki, maguk és családjuk számára. Az 1800-as évek első feléből származó dokumentumok szerint már több száz ember lakott ilyen barlanglakásokban. A durva mészkőben szoba, konyha, kamra, istálló, közös fúrt kút került kialakításra.
Az egészségtelenné váló lakások felszámolása a XX. század elején kezdődött meg, de csak az 1970-es években sikerült végleg megszüntetni azokat. A Budapesti Történeti Múzeum 1970-ben megvásárolta az egyik ilyen utolsó lakást és emlékszobává alakíttatta át, eredeti funkciókat és jelleget meghagyva.


XXIII. kerületi közgyűjtemények

Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény –

Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
1238 Budapest, Szitás u. 105.
Tel.: 287-3057
E-mail: iroda@galeria13.hu
web.: www. galeria13.hu

Nyitva tartás:szerda, csütörtök, péntek 14–17 óra között.
Csoportokat előzetes jelentkezés alapján ettől eltérő időben is fogadunk!

Az intézmény vezetője: Geiger Tamás ügyvezető igazgató

A gyűjtemény 1974-ben alakult a Mezőgazdasági Múzeum filiáléjaként, önállóságát 1996-ban, Soroksár önálló kerületté nyilvánítása évében nyerte el. Azóta a Galéria ’13 Soroksár telephelyeként működik. Feladata Soroksár történeti, néprajzi emlékeinek gyűjtése, gondozása, bemutatása. Állandó kiállításának egységei: Soroksár életmód- és ipartörténete, mezőgazdasági élete, paraszti és iparos élet a szerszámok és gépek tükrében, Dél-Pest állatvilága. Önálló gyűjteményei: kovács-, asztalos-, seprűkötöző- és kötélverő műhelyek berendezése, sírkert. Évente időszaki kiállítást rendez, mely témájául szolgál az iskolások részére szervezett helytörténeti vetélkedőnek is. Időszaki kiállításai többek között: Soroksár régészeti emlékei (2003); Harminc éves a Helytörténeti Gyűjtemény (2004); Soroksár kétszázötven éves oktatástörténete (2005), Soroksár, régi-új emlékeink (2008).