Budapesti Honismereti Társaság

Közgyűjtemények

Az adattár utolsó frissítése:  2023. szeptember 29.

Látogatási információk

Főváros Szintű I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XXI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII

Főváros szintű közgyűjtemények


Budapest Főváros Levéltára – www.bparchiv.hu

1139 Budapest, Teve u. 3-5.

Postacím: : 1554 Budapest, Pf. 41.
Tel.: +36-1-2987500
E-mail: bfl@bparchiv.hu

KUTATÓSZOLGÁLAT

Nyitvatartási idő a korlátozások alatt
Hétfő: 9.00–16.00
Kedd: 10.00–18.00*
Szerda: 9.00–16.00
Csütörtök: 10.00–18.00*
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00–18.00
Csütörtök: 16.00–18.00

Tel.: (+36) 1 298 7503 / 7504
Tervanyaggal kapcsolatos kérdések:
Tel.: (+36) 1 298-7521 /7514
E-mail írásához kattintson ide

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Félfogadási idő

Hétfő: 13.00–16.00
Kedd: 10.00–13.00
Szerda: 08.00–16.00
Csütörtök: 13.00–17.00
Péntek: zárva

Tel.: (+36) 1 298 7501 / 7502
E-mail írásához kattintson ide

Az intézmény vezetője: dr. Kenyeres István főigazgató

 

Jövőkép / vízió

Budapest Főváros Levéltára mint Magyarország Budapesten illetékes általános levéltára modern, nyitott, szolgáltató levéltár kíván lenni, vezető szerepet törekszik betölteni a Kárpát-medencei városi levéltárak körében, feladatait mindig a kor legmagasabb színvonalán kívánja ellátni, ennek érdekében aktívan részt vesz hazai és nemzetközi együttműködésekben, amelyek révén elősegíti saját intézménye és a magyar levéltárügy fejlődését.

Küldetésnyilatkozat

Budapest Főváros Levéltára mint emlékezetintézmény feladata a Budapest területén keletkezett, illetékességébe tartozó maradandó értékű köziratok, valamint a főváros története szempontjából értékes magániratok (családi, személyi hagyatékok, testületi, vállalati iratok) papír és elektronikus alapon történő szakszerű gyűjtése, információ hordozótól független hosszú távú megőrzése, tudományos szintű feldolgozása, hozzáférhetővé tétele és széles körben történő terjesztése. Független kutatóhelyként várostörténeti és más, levéltári forrásokon alapuló kutatásokat folytat és annak eredményeit széles körben publikálja. A szolgáltató levéltár feladatkörében nyitott intézményként ügyfél- és kutatóbarát szolgáltatásokat nyújt, programjaival, rendezvényeivel, levéltár-pedagógiai foglalkozásaival, oktatási és továbbképzési tevékenységével elősegíti a levéltári anyag jobb megismerését, társadalmi felelősségvállalás jegyében törekszik a helyi közösség tudását és levéltárhasználói ismereteit bővíteni.

Szervezeti egységek:

I. Iratőrző osztály
I/A 1873 előtti iratok csoportja
I/B 1873 utáni közigazgatási iratok csoportja
I/C Terv- és térképtári iratok csoportja
I/D Testületek, társadalmi jellegű iratok; választási és anyakönyvi iratok csoportja
II. Iratőrző osztály
II/A 1945 utáni közigazgatási és politikai iratok csoportja
Ellátja a csődtörvény következtében a BFL-re háruló, irattári jellegű feladatokat

III. Iratőrző osztály
III/A Jogszolgáltatási iratok csoportja
III/B A Budapesti Rendőrfőkapitányság szervei és elődszervei, valamint intézetek, intézmények iratainak csoportja

IV. Iratőrző osztály
Gazdasági iratok csoportja

V. Állományvédelmi osztály restaurátor-, könyvkötő- és fotóműhelyei, valamint a digitalizáló csoport

VI. Informatikai osztály

VII. Pénzügyi és munkaügyi osztály

VIII. Épületfenntartási osztálya levéltár Teve utcai épülete a működési feladatainak megfelelően három részre tagolt.

Az „A” épületszárny a közönség számára kialakított, nyilvános, látogatható terület.
• Az íves üvegfalon nyitott főbejáraton keresztül az előcsarnokba lépve, a látogatók az első tájékoztatást a recepción kapják meg. A recepció melletti ruhatárban tehetik le kabátjukat és egyéb holmijukat azok a látogatók, akik hosszabb időt töltenek az intézményben.
• Az ügyfélszolgálat a földszinten fogadja az ügyes-bajos hivatali ügyek intézéséhez szükséges adatszolgáltatásért levéltárunkhoz fordulókat. Az ügyfeleink az előcsarnok ülőbútorain foglalhatnak helyet, avagy a mellettük felállított tárlókban elhelyezett kiállítást megtekintve tölthetik a várakozás perceit.
• A földszinti 120 főt befogadó előadóterem tudományos és kulturális rendezvényeknek ad helyet, korszerű audiovizuális berendezései, a szinkrontolmácsolást lehetővé tevő technikai eszközei színvonalas szolgáltatást nyújtanak mind a levéltár, mind a tágabb felhasználói közönség számára. A terem nem csupán a levéltár rendezvényeit szolgálja, de más intézmények, szervezetek rendezvényeit is befogadja.
• Az első emeleten a korszerű iratvédelmi szempontoknak megfelelően kialakított terem lehetővé teszi az eredeti levéltári iratanyagokból összeállított kiállítások védett, biztonságos körülmények között való megtekinthetőségét, a levéltárak féltve őrzött kincseinek bemutatását.
• A levéltári anyag kutatói az előcsarnokból lifttel, avagy a főlépcsőn felsétálva jutnak a második emeleten lévő kutatóterembe, ahol egyidejűleg 56 kutató foglalhat helyet. A kutatóteremben két számítógép működik, amelyeken keresztül a belső hálózaton közzétett levéltári segédleteket tesszük elérhetővé. A kissé zajosabb mikrofilm leolvasók használatához üvegfallal leválasztott tér áll rendelkezésre. Tizenhat leolvasó egyidejű üzemeltetésére van lehetőség. Úgyszintén üvegezett fal különíti el a csoportos kutató területét, ahol felsőoktatás számára is lehetőséget nyújtunk az eredeti iratanyag vezető segítségével, irányításával történő tanulmányozására. A kutatóterem személyzete a látogatójegy kiállítása után nem csupán a kért iratokat bocsátja a kutatók rendelkezésére, de készséggel segít a levéltári rendszerben való tájékozódásban is.
• A levéltár 36 000 kötetes szakkönyvtára a tudományos kutatás számára biztosítja a helyben való használatot. Szótárak, lexikonok, adattárak, történelmi alapmunkák, folyóiratok állnak a mind a kutatóteremben, mind a harmadik emeleti olvasóban felhasználóink rendelkezésre.
• A megfáradt látogatók az első emeleti büfében juthatnak felfrissüléshez.
• Az intézmény vezetésének irodái a negyedik és az ötödik emeleten helyezkednek el, lehetővé téve a közvetlen és egyszerű kapcsolatfelvételt minden látogatónk számára.
• Az épület természetesen a mozgáskorlátozottak számára is biztosítja a fentiekben felsorolt szolgáltatások akadálytalan használatát. (A főbejáratnál alacsony emelkedésű felhajtó rámpa, mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség, lift, átjárható küszöbök kerültek beépítésre.)

A hét emeletes „B” épületszárny az iratanyag biztonságos és szakszerű őrzését szolgálja, a közönség számára csak a kivételes alkalmakkor nyílik meg. Itt kerültek elhelyezésre az iratokat a legkorszerűbb biztonsági technikával őrző légkondicionált raktárak, valamint az iratanyag feldolgozásához szükséges helyiségek, a munkaszobák és iratrendezők. Ebben az épületrészben folyik a beérkező iratanyagok fogadása, preventív állományvédelmi kezelése is.

A „C” épületszárny a levéltárban őrzött dokumentumok állományvédelmi feladatainak ellátását szolgálja.
• Az első szinten a mikrofilmező műhelyek, a másodikon a könyvkötészet, a harmadikon az iratok digitalizálását végző munkacsoport, a negyediken a korszerű technikával felszerelt restaurátor műhely működik.


Budapesti Történeti Múzeum – www.btm.hu

Budavári Palota E épület
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: +36-1-4878800

E-mail: info@btm.hu

Az intézmény vezetője: Népessy Noémi főigazgató

 

Nyitva: március 1. és május 15. között 10-18 óráig, kedden zárva,
május 16. és szeptember 15. között minden nap 10-18 óráig,
szeptember 16. és október 31. között 10-18 óráig, kedden zárva,
november 1. és február 28. között 10-16 óráig, kedden zárva.

A Budapesti Történeti Múzeum, amelyet az Aquincumi Múzeum, a Vármúzeum, a Kiscelli Múzeum és a Budapest Galéria mint tagintézmények alkotnak, az őskortól napjainkig tartó időszakokból gyűjti és őrzi a hazai és a fővárosi régészeti, történeti és művészeti emlékeket.
Elsődleges feladata a gyűjteményeiben található tárgyi és szellemi örökség kutatása, tudományos megalapozottságú újraértelmezése, kiállítása, és hozzáférhetővé tétele. Érzékenyen reagál a főváros társadalmi, kulturális és épített örökségének változásaira, aktívan részt vesz a kulturális örökségvédelemben és Budapest jövőjének alakításában.
Célja a városi és helyi identitások erősítése, ennek elérése érdekében párbeszédet kezdeményez a városi intézményekkel és a civil társadalmat képviselő csoportokkal. A kortárs szellemi áramlatokra nyitott, sokoldalú tudományos műhely, amely korszerű muzeológiai szemlélettel, hitelesen, magas szakmai színvonalon, ugyanakkor közérthetően tárja a látogatók elé és teszi átélhetővé a múlt és a jelen emlékeit.
Törekszik arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját speciális programok szervezésével segíti elő. A környezettudatosságot és társadalmi felelősségvállalást alapvető értékeknek tartja, szakmai és társadalmi etikai szempontok szem előtt tartásával határozza meg működését, tevékenységét.

Feladata: Budapest történeti emlékeinek, a társadalom, a tudomány, művészetek, művelődés, gazdaság szempontjából jelentős tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feldolgozása, bemutatása. Régészeti és történeti szempontból jelentős muzeális tárgyak, műemléki jelentőségű épületek feltárása, régészeti kutatások folytatása.
Középkori osztály: a honfoglalástól a koraújkorig terjedő időszak régészeti és történeti kutatásai mellett a Középkori Zsidó Imaház és a Gül Baba Türbe szakmai felügyeletét is ellátja.
Gyűjteményei: régészeti kislelet gyűjtemény, képtár, oklevél, és pecsétmásolat gyűjtemény, átmeneti leletraktár, fotó és rajztár.
Régészeti Adattár: régészeti adat és dokumentumgyűjtő, nyilvántartó, rendszerező és adatszolgáltató tevékenységet végez. Ellátja a régészetileg védett területekkel kapcsolatos adatszolgáltatást, szakhatósági ügyintézést.

Középkori és általános múzeológiai szakkönyvtár

TAGINTÉZMÉNYEI

VÁRMÚZEUM 

1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület

Tel.: +36-1-487 8871
E-mail: btm@btm.hu

Nyitvatartás
hétfő–szerda: zárva
csütörtök: 14:00–18:00
péntek: 10:00–18:00
szombat: 10:00–18:00
vasárnap: 10:00–18:00

HONLAP | FACEBOOK INSTAGRAM

———————————————-

AQUINCUMI MÚZEUM ÉS RÉGÉSZETI PARK

1031 Budapest, Szentendrei út 135.

Tel.: +36 1 430 1081
E-mail: aquincum@aquincum.hu

Nyitvatartás

Kiállítás
ÁPRILIS 1. – OKTÓBER 31.
kedd-vasárnap 10:00–18:00

NOVEMBER 1. – MÁRCIUS 31.
kedd-vasárnap 10:00–16:00

Romkert
ÁPRILIS 1. – OKTÓBER 31.
kedd-vasárnap 9:00–18:00

NOVEMBER 1. – MÁRCIUS 31.
száraz és csúszásmentes időjárás esetén látogatható ​10:00–16:00 óráig

Hétfőnként a múzeum zárva tart.

HONLAP | FACEBOOK INSTAGRAM

———————————————–

KISCELLI MÚZEUM

1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

Tel.: +36 1 250 0304
E-mail: kapcsolat@kiscellimuzeum.hu

Nyitvatartás
keddtől vasárnapig 10:00–18:00

Hétfőnként a múzeum zárva tart.

HONLAP | FACEBOOK | INSTAGRAM

———————————————-

Kiállítóhelyeink 

FÜRDŐMÚZEUM

1033 Budapest, Flórián téri aluljáró
Ingyenesen látogatható

Nyitvatartás

ÁPRILIS 1. – OKTÓBER 31.
kedd-vasárnap 10:00–18:00

NOVEMBER 1. – MÁRCIUS 31.
száraz és csúszásmentes időjárás esetén látogatható ​10:00–16:00 óráig

Hétfőnként a múzeum zárva tart.

További információk >>>

HERCULES VILLA

1033 Budapest, Meggyfa utca 21.

Nyitvatartás
ÁPRILIS 1. – OKTÓBER 31.
szerda-vasárnap 10:00–17:00

További információk >>>

KÖZÉPKORI ZSIDÓ IMAHÁZ

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26.

Nyitvatartás
hétfő-szerda: ZÁRVA
csütörtök: 12:00–17:00
péntek: 10:00–17:00
szombat: 13:00–17:00
vasárnap: 10:00–17:00

További információk >>>

 

VARGA IMRE GYŰJTEMÉNY

1033 Budapest, Laktanya utca 7.

Nyitvatartás

ÁPRILIS 1. – OKTÓBER 31.
kedd-vasárnap 10:00–18:00

NOVEMBER 1. – MÁRCIUS 31.
kedd-vasárnap 10:00–16:00

További információk >>>

———————————————————————————————

Ókortörténeti osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest területén található ókori emlékek felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, restaurálása és bemutatása különös tekintettel Aquincum városára.
Gyűjteményei: régészeti kislelet gyűjtemény, éremtár, kőtár, falfestmény és mozaik gyűjtemény, fotó- és rajztár.

Ős és Népvándorláskori osztály
1033 Budapest, Záhony u. 3.
Feladata: Budapest ős- és népvándorláskori régészeti leleteinek feltárása, gyűjtése, nyilvántartása, restaurálása és bemutatása.
Gyűjteményei: őskori gyűjtemény, paleolit gyűjtemény, kelta gyűjtemény, népvándorláskori gyűjtemény, fotó- és rajztár

Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár

Újkori várostörténeti osztály
Feladata: Budapest 1686 utáni történeti emlékeinek gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása és közzététele.
Gyűjteményei: bútor, cégér, építészeti terv, fotó, játék, néprajzi, műszaki, pecsétnyomó, plakát, sajtó és nyomdatörténet, Schmidt, táncrend, textil, térkép, kézirat és nyomtatvány, üveg, kerámia és porcelán, vegyes életmód, zászló.

Fővárosi Képtár
Feladata: a főváros jelentős eseményei, helyszínei és személyiségei képzőművészeti ábrázolásának, Budapest szellemi arculatát befolyásoló képzőművészeti alkotások gyűjtése, őrzése, feldolgozása, bemutatása.
Gyűjteményei: metszettár, rajz és vízfestménytár, éremtár, festménytár, szobortár.

Újkori és művészettörténeti szakkönyvtár


Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – www.fszek.hu

Főigazgató: dr. Fodor Péter

Honlap címe: www.fszek.hu

Hivatalos facebook oldal: www.facebook.com/fszek.hivatalos

 

Központi Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
A Központi Könyvtár bejárata: Bp., VIII. Reviczky u. 1.,

Központi elérhetőségek:
Központi szám: +36-1-411-5000
Információ: +36-1-411-5052

Könyvhosszabbítás: +36-1-411-5060
Szaktájékoztatás: +36-1-411-5019
E-mail:  info@fszek.hu,

Skype-név: ’Központi Könyvtár FSZEK’

 

Nyitvatartás:
Központi Könyvtár (beleértve a Budapest Gyűjtemény, Szociológiai Gyűjtemény és Zenei Gyűjtemény szolgáltatásait is): hétfő–péntek: 10 és 20 óra között,
szombaton 10 és 16 óra között.
Gyerekkönyvtár: hétfő–péntek: 13 és 19 óra között, szombaton 10 és 16 óra között.
Hosszabbítás: Tel.: 411-5060
E-mail: hosszabbitas.kozpontikvt@fszek.hu
Webes hosszabbítás: www.fszek.hu KATALÓGUS menüpont
Zenei Gyűjteményben : Tel.:411-5011,
E-mail: hosszabbitas.zenei@fszek.hu

 

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár — amely az 1889-ben épült, 1998-2001 között restaurált és jelentősen kibővített neobarokk Wenckheim-palotában található — ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, egyben országos szakkönyvtár is. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a tanulást. Szolgáltatásaiban széleskörűen felhasználja az információtechnológiát: internet hozzáférési lehetőség van valamennyi tagkönyvtárban, a könyvtári munkafolyamatokat integrált szoftver támogatja.

A kerületi tagkönyvtárak a főváros nyilvános közkönyvtári ellátásának alapintézményei. Állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejlesztik.

2020-ban – a járványhelyzet miatt öt hónapon keresztül zárva tartó intézményben –  a regisztrált könyvtárhasználók száma 179.871 fő volt. A személyes és távhasználatok száma 10.085.406 darab, míg igénybe vett dokumentumok száma 3.242.545 darab volt.

325 számítógépes munkaállomás — ebből 250 darab internet hálózatba kapcsolt — számítógép állt az olvasók rendelkezésre.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a dokumentumok száma a 2020. december 31-i adatok alapján 3.196.933 darab (a kölcsönözhető állomány: 2.174.005 darab) ennek kétharmada könyv, kotta, térkép és bekötött időszaki kiadvány, a többi audiovizuális,  elektronikus és egyéb dokumentum. 2021-ben a teljes hálózat szolgáltató-helyeinek száma a Központi Könyvtárral együtt 48.

 

A főváros legnagyobb közművelődési intézményeként — a lakosság több mint 12 százalékának közvetlen szolgáltatója, jelentős kulturális értékek őrzője és közvetítője — feladatának és felelősségének tekinti, hogy a kor kihívásaira fejlesztési stratégiájának kidolgozásával, szolgáltatási feladatainak újrafogalmazásával válaszoljon. A 2014 és 2020 közötti időszakban az Informálni, integrálni, inspirálni című stratégiai terv alapján végezte szakmai tevékenységét. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2018. évben elnyerte a Minősített Könyvtár címet.

Speciális gyűjtemények

Zenei Gyűjtemény

A könyvtár komolyzenei szakgyűjteménye elsősorban a klasszikus zene, jazz és népzene iránt érdeklődőket várja, immár a Központi Könyvtár épületében, ahol 2021-ben a korszerű igényeket kielégítő terek kerülnek kialakításra a Gyűjtemény végleges elhelyezésére. Hazai és külföldi kották, szakkönyvek, szakfolyóiratok, zenei videó- és hangfelvételek (CD és hagyományos lemez formában) nagy választéka és több multimédia összeállítás áll rendelkezésre.
A kölcsönzésen és a tájékoztatáson kívül igényesen felszerelt hangtár biztosítja a kutatómunka, a tanulás, valamint a kikapcsolódás feltételeit.
A gyűjtemény érdekes rendezvényeivel, hangulatos koncertjeivel minden korosztályból várja a zeneszerető közönséget.

 

Szociológiai Gyűjtemény

A könyvtár alapításától kiemelt feladatának tekinti a társadalomtudományi dokumentumok gyűjtését. 1968-tól a szociológia országos szakkönyvtára. Teljes körűen gyűjti a magyar és válogatással a külföldi szociológiai irodalmat. A gyűjtemény a szociológia és a vele határos szakterületek irodalmából adatbázist épít, mely a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia irodalom több mint harminc évét reprezentálja.


Budapest Gyűjtemény

Budapest VIII. Szabó Ervin tér 1. 6. szint
Tel.: +36-1-4115026
E-mail: bpgy@fszek.hu
Web: www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/budapest_gyujtemeny
A gyűjtemény vezetője: Sándor Tibor

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületében működő Budapest Gyűjtemény, mint önálló várostörténeti részleg 1913–14 fordulóján jött létre. Mai feladata: a főváros múltját és fejlődését bemutató kiadványok teljes körű gyűjtése, a helyismereti-helytörténeti irodalom feldolgozása, a dokumentumok, illetve a velük kapcsolatos információk széleskörű hozzáférésének a biztosítása.
A gyűjtemény ma mintegy százötvenezer könyvet, időszaki kiadványt, térképet és kéziratot őriz, a legfrissebb publikációk mellett számos régiséget, ritkabecsű művet. Megtalálhatók itt Budapest és elődtelepülései történeti kutatásához szükséges egykorú források és szakirodalmi feldolgozások: statisztikák, kézikönyvek, várostörténeti, építészeti, urbanisztikai, szociológiai és várospolitikai munkák. Gazdag a választék illusztrált városleírásokból, útikalauzokból, tervrajzokból. Értékes adalékokkal szolgálnak a fővárosi és kerületi hírlapok, a kalendáriumok és az újságkivágatok, a cím- és névtárak, ingatlanjegyzékek, telefonkönyvek is. Hasonlóképp a budapesti intézmények, szervezetek dokumentumai, az alapszabályok, jelentések, iskolai és egyesületi évkönyvek, értesítők, valamint a főváros igazgatási szerveinek anyagai: jegyzőkönyvek, utasítások, szabályrendeletek és városrendezési tervek. Megőrzik azokat a szépirodalmi műveket is, amelyek témája, élményanyaga Budapesthez, vagy annak egyes városrészeihez fűződik.
A gyűjtemény fotótárában százötvenezer fénykép és képeslap mellett számos díszalbum, műtermi portré, városkép, építészeti dokumentum-felvétel, riportfotó és amatőrkép reprezentálja nemcsak a főváros, de a magyar fotográfia történetének különböző korszakait.
A plakát és kisnyomtatvány tárban több mint háromszázezer hirdetmény, plakát, röplap, képes reklámkiadvány, színlap, kotta, programfüzet, számolócédula, meghívó, hivatali formanyomtatvány, gyászjelentés, belépőjegy és számtalan egyéb apróbb nyomdai termék ad betekintést az egykori város életébe.
A Budapest Gyűjtemény gondozza a könyvtár egyéb ritkaságait is, ősnyomtatványokat, kéziratokat, 16–18. századi könyveket és számos egyéb, bibliofil értéket képviselő kiadványt. Olvasótermében tanulmányozható a 18–19. századi magyar irodalom első kiadásaiból álló Szüry-gyűjtemény, és az ugyanezen korszak hazai politikai, közéleti röpiratait tartalmazó Ballagi-gyűjtemény is.
A helytörténeti részleg bibliográfiai adatbázist és digitális képarchívumot is épít, melyek a könyvtár internetes katalógusának részeként elérhetők.

 

A könyvtár tagkönyvtárai:

I/1.          Márai Sándor Könyvtár

Krisztina krt. 87-91.                                     Tel: 356-4694

H,Sz,P: 13-19, K,Cs: 10-16

II/1.         Hűvösvölgyi út 85.                        Tel: 200-1098

H,Sze: 12-18, K,P: 10-16

II/4.         Török u. 7-9.                                    Tel: 212-1103

H,Sze,P: 11-19; K,Cs: 10-16, Szo: 10-14

III/2.        Csillaghegyi Könyvtár

Bajáki E. u. 5-7.                                               Tel: 388-2804

A szolgáltatás átmenetileg szünetel

III/5.        Békásmegyeri Könyvtár

Füst Milán u. 26.                                              Tel: 245-3409

H: 12-19, Sze,P: 13-19, K,Cs: 9-15, Szo: 9-13

III/7.        Krúdy Gyula Könyvtár

Fő tér 5.                                                                 Tel: 368-8476

H,Sze,Cs: 13-19, K,P: 10-16

IV/1.       Király u. 5.                                           Tel: 369-4979

H, K, Cs,P: 9-19, Sze: 13-19, Szo: 9-13

IV/3.       Babits Mihály Könyvtár

Lóverseny tér 5/A                                               Tel: 230-2276

H,Sze,P: 14-19, K: 10-15, Cs: 10-14

V/2.         Belvárosi Könyvtár

                Vadász u. 42.                                        Tel: 332-7392

H, Sze,Cs: 13-19, P: 10-16                                  

VI/2.       Terézvárosi gyermekkönyvtár

                Liszt Ferenc tér 6.                                Tel: 342-1948

H,Sze,P: 14-19, K:10-16, Cs: 13-16

VII/2.      Deák Ferenc Könyvtár

                Rottenbiller u. 10.                                Tel: 342-5362

H,Sze: 13-19, K,Cs: 10-16, P:11-17

VII/3.      Kertész u. 15.                                        Tel: 322-6656

H,Sze,P: 13-19,, K,Cs:10-16

VIII/2.     Kálvária Könyvtár

Kálvária tér 12.                                                      Tel: 313-8037

H,P:13-19,Sze.10-16,Cs.9-15

IX/1.       Börzsöny u. 13.                                     Tel: 357-5808

H,Sze,P: 13-19, K: 9-15

IX/2.       Boráros tér 2.                                       Tel: 217-8438

H, Sze,P: 13-19, K: 9-16, Cs: 9-14

X/3.         Újhegyi Könyvtár                                                                                                     

Újhegyi sétány 16.                                               Tel: 261-0548

H,Sze,P: 14-19, K: 10-14, Cs: 10-15

X/4.         Kőbányai Könyvtár

Szent László tér 7-14.                                         Tel: 261-6001

H,K,Cs,P: 10-20, Sze: 10-16, Szo:10-14

XI/3.       Móricz Zsigmond Könyvtár

                Nagyszeben tér 1.                               Tel: 248-1207

H,Sze,P: 13-19, K,Cs: 10-16

XI/5.       Kelenföldi Könyvtár

Etele út 55.                                                             Tel: 371-2788

H,Sze,P:12-19, K,Cs: 9-16, Szo: 13-18

XI/6.       Karinthy Frigyes Könyvtár

Karinthy F. út 11.                                                  Tel: 279-1483

H,Sze,P: 13-19, K,Cs: 10-16

XII/1.      Ugocsa u. 10.                                          Tel: 225-1228

H,K,Cs,P: 9-19, Sze14-19, Szo: 9-14

XIII/2.     Radnóti Miklós Könyvtár

                Pannónia u. 88-90.                           Tel: 398-6280

H,Sze,P: 14-19, K: 10-15, Cs: 12-16

XIII/4.     Lehel u. 31.                                           Tel: 320 -8829

H,Sze,P: 14-19, K: 10-15, Cs: 12-16

XIII/6.     Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár

Mosoly u. 40/A                                                    Tel: 349-1532

H,Sze,P: 14-19, K: 11-16, Cs: 12-16

XIII/8.     Dagály u. 9.                                          Tel: 340-3309

H,Sze,P: 12-19, K,Cs: 9-16, Szo: 9-14

XIV/1.    Kassák Könyvtár

Uzsoki u. 57.                                                           Tel: 251-3669

H,Sze,: 14-19, K Cs: 10-15, P: 13-17

XIV/2.    Bosnyák utcai Könyvtár

                Bosnyák u. 1/A                                    Tel: 383-0197

H,Sze: 14-19, K: 9-14, Cs: 10-14,P:12-17

XIV/4.    Füredi Könyvtár

A szolgáltatás átmenetileg a 1144,

Bp, Csertő park 10. sz. alatt érhető el                 Tel: 223-0890

H,Sze,P: 14-19, K: 10-14, Cs: 9-14

XV/1.      Eötvös u. 8.                                            Tel: 306-0742

H,Sze,: 13-19, K,Cs: 9-15, P,12-18

XV/3.      Zsókavár u. 28.                                     Tel: 416-0736

H,Sze,P: 13-19, K,Cs: 9-15, Szo: 9-14

XV/4.      Szűcs István u. 45.                               Tel: 410-7767

H,Sze,P: 14-19, K: 9-14, Cs: 9-13

XVI/1.     Rákosi út 119.                                        Tel: 405-5244

H,Sze,P: 14-19, K: 9-13, Cs: 10-15

XVI/2.    Sashalmi Könyvtár

Veres Péter út 53.                                              Tel: 403-0813

H,Sze,P: 13-19,  K,Cs: 10-16

XVII/2.   Rákoscsabai Könyvtár

                Péceli út 232.                                         Tel: 256-0819

H,Sze,P: 14-19, K: 10-14, Cs: 10-15

XVII/4.   Rákoskeresztúri Könyvtár

Pesti út 167.                                                             Tel: 257-4088

H,Sze,: 13-19, K,Cs: 9-15, P: 12-19,Szo: 9-13

XVIII/1.  Vasút u. 48. I. emelet                          Tel: 291-2392

H,Sze: 11-19, Cs: 9-17, P:11-17

XVIII/2.  Csontváry K. T. u. 32.                         Tel: 291-1069

H,Sze,:13-19,Cs: 9-15, P: 12-18

XVIII/3.  Thököly út 5.                                           Tel: 291-2575

H,Sze,Cs,P: 9-19, K,Szo: 9-14

XIX/1.    Üllői út 255.                                              Tel: 281-1163

H: 12-19, Sze,P: 13-19, K,Cs: 9-15, Szo: 9-13

XX/2.      Bíró Mihály u. 7.                                  Tel: 283-0872

H,Cs:9-16,Sze,P:13-19,Szo:9-13

XX/4.      Pacsirta u. 157/B                                    Tel: 284-7447

H,Sze,P: 13-19, Cs: 9-15

XXI/1.    II. Rákóczi F. út 106.                           Tel: 276-3512

H,Sze:12-19, K,Cs,P: 10-17,Szo:9-14

XXI/3.    Szent István út 230.                             Tel: 277-5278

H,Sze,P: 13-19, Cs: 10-16

XXI/5.    Vénusz u. 2.                                               Tel: 276-8953

H,Sze,P: 13-19, Cs: 10-16

XXII/1.   Nagytétényi Könyvtár

Nagytétényi út 283.                                                Tel: 207-5257

H,Sze,P: 13-19, K:10-16,Cs: 10-16

XXII/3.   Budafoki Könyvtár

                Kossuth L. u. 30.                                     Tel: 424-5989

H,Sze,P: 13-19, K,Cs: 10-16, Szo: 9-14

XXIII/1.  Grassalkovich út 128.                           Tel: 289-0811

H,Sze,P:12-18,Cs:9-15

 

 


I. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

A I. kerületi (Budavár) önkormányzat helytörténeti gyűjteményt/múzeumot nem működtet.

———————————————————————————————–

II. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

A II. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményt/múzeumot nem működtet.


III. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Óbudai Múzeum

1033 Budapest Fõ tér 1.

Tel/fax: 250-1020

E-mail: titkarsag@obudaimuzeum.hu

Web: www.obudaimuzeum.hu

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-vasárnap: 10-18 óra (belépődíjas). Minden hónap első szombatján a látogatás ingyenes!

Igazgató: Gálfi Ágnes

 

A főváros első hely-, és településtörténeti múzeuma 1927-ben alakult meg Óbudán, a Kiskorona utca 10. szám alatti polgári fiúiskolában, Pálóczi Edgár szervezésében, Óbudai Árpád Múzeum néven. Sajnos a múzeum anyaga 1945-ben teljes egészében elpusztult.

A mai Óbudai Múzeum jogelődje 1973-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján alakult Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény néven. 1973-1994 között az intézmény előbb az Óbudai Művelődési Központ, majd az Óbudai Társaskör részeként üzemelt. 1994-ben az Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény önálló intézmény lett, amelyet 1996-ban a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya múzeummá nyilvánított Óbudai Múzeum néven.

Az intézmény fenntartója Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. 2007-ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új kulturális koncepciója alapján a Platán Könyvtár és az Óbudai Múzeum összevonásával 2008. április 1-vel létrejött az Óbudai Múzeum és Könyvtár.  A múzeum 2009-ben 5 évre szóló fejlesztési stratégiát fogadott el, amelyben modern, 21. századi, a megváltozott látogatói igényekhez igazodó intézmény kialakítását tűzte ki célul. Ennek a koncepciónak a keretében készült el 2010-ben az ALFA program pályázati támogatásával az „Óbuda – egy város három arca” című új állandó kiállítás, és nyílt meg a Szentlélek tér felőli új főbejárat, közönségfogadó tér múzeumi bolttal. Átalakult az időszaki kiállítási struktúra, a rendezvénystruktúra, beindítottuk a múzeumpedagógiai foglalkozások rendszerét, amelyhez a kezdeti forrásokat 2010/11-ben elnyert két TÁMOP pályázat biztosítja. 2011 decemberében a III. kerületi önkormányzat képviselőtestületének határozatával az Óbudai Múzeum ismét önálló közgyűjtemény lett.

2012. január 1-től az intézmény fíliájaként működik az egykori Textilmúzeum a Lajos utcai épületben, Goldberger Textilipari Gyűjtemény néven, ahol egy újabb sikeres ALFA pályázatnak köszönhetően 2013 őszén megnyílt a Goldberger gyárról szóló állandó kiállítás. (Bővebb információ: www.textilmuzeum.hu).


IV. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény

(Teljes név: ÚKK Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény)
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel.: 06-1-370-0652
E-mail: helytorteneti@ujkk.hu

Web: http://ujkk.hu/programok/helytorteneti-gyujtemeny/

Nyitva:

hétfő, szerda, péntek   10-14 óráig

kedd, csütörtök              14-18 óráig

Gyűjteményvezető: Szöllősy Marianne

Állandó kiállítás:
KÉT EZREDÉV KÖZÖTT
Fejezetek Újpest történetéből

A gyűjtemény bemutatja Újpest történetét, keletkezésétől napjainkig: jellemző ipari tevékenységi ágazatait, polgárainak társadalmi, kulturális életét 1950-ig. A kiállítás virtuális bemutatóval (fotó, film és szöveges ismertető) egészül ki.
A tárlat megtekinthető: egyénileg vagy csoportosan: keddtől péntekig naponta 10-17 óráig, szombaton 10-14 óráig. Hétfőn, vasárnap: ZÁRVA

A Gyűjtemény szolgáltatásai:
Egyéni és csoportos tárlatvezetések előzetes bejelentkezés alapján.
Múzeumi órák: várjuk általános és középiskolai osztályok jelentkezését helytörténeti foglalkozásokra. Kihelyezett helytörténeti előadások tanítási óra kertében: diaképes és/ vagy vetítéssel színesített rendhagyó történelemóra, iskolai kereteken belül. Szakdolgozatok, helytörténeti kutatók munkájának folyamatos segítése a dokumentum és kézirattár anyagának felhasználásával. Előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk helytörténeti dokumentumaink, könyvtárunk és mikrofilmanyagaink tanulmányozását.


V. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Az V. kerületi (Belváros-Lipótváros) önkormányzat helytörténeti gyűjteményt/múzeumot nem működtet.


VI. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

A VI. kerületi (Terézváros) önkormányzat helytörténeti gyűjteményt nem működtet.


VII. kerületi közgyűjtemények

Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár

(Szakmai besorolás nélkül)

1077 Budapest, Csányi utca 5.
telefon: +36 1 369 3688
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu

Vezető: Lefkovics Zsófia
e-mail: lefkovics.zsofi@eromuvhaz.hu

Kiállítás: Keleti Éva
e-mail: keleti.eva@eromuvhaz.hu

Web: http://www.erzsitt.hu/

Nyitvatartás:

Hétfő 14:00-18:00
Kedd 14:00-18:00
Szerda 14:00-18:00
Csütörtök 14:00-18:00
Péntek 10:00-14:00
Szombat Zárva
Vasárnap 14:00-18:00

A gyűjtemény a több mint kétszáz éves zsidó jelenlét attribútumait, az itt élők mindennapjait, kultúráját teszi majd megismerhetővé az érdeklődők számára. Ez a kis múzeum nem vallástörténeti gyűjtemény, hanem zsidó vallású (hagyományú) emberek mindennapi életének pillanatait, a sokszínű magyar zsidó kultúrát idézi meg, és e formájában egyedülálló Magyarországon, de az egész világon is.
A történeti tár létrehozásának alapgondolata egybecseng Orhan Pamuk Nobel-díjas török író, megállapításával: „kicsi és gazdaságos múzeumokra lenne szükségünk, amelyek az emberségünkhöz szólnak… Egy múzeum sikerességét abban kéne mérni, hogy mennyire tudja a múzeum az egyének emberségét megmutatni… Ha a tárgyakat nem emelik ki a saját kontextusukból, hanem saját természetes közegükben hagyják őket, önállóan is el tudják mondani a maguk történeteit. Visszafogott múzeumokra van szükség, amelyek tisztelik az utcákat, a házakat és a boltokat maguk körül, és saját narratíváik pillanataivá tudják őket alakítani.” A Csányi 5. kiállítása bemutatja, hogyan élt egy polgári család az 1890-es években, milyen lehetett egy rabbi szobája, vagy egy varrónő műhelye az 1930-as években. Beleshetünk egy munkáscsalád otthonába is az 1940-es évekből.


VIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Józsefvárosi Múzeum

1085 Budapest, József körút 70.

Tel.: 06-20/6150766,  06-70/5147965

E-mail:  info@jozsefvarosimuzeum.hu

Web: https://jozsefvarosimuzeum.hu/

Nyitva: szerda, csütörtök, péntek – 14.00-18.00, szombat – 10.00-18.00 óráig (időszaki kiállítótér – József krt. 69-71.)

Gyűjteményvezető: Tamás István

 

Az alakuló Józsefvárosi Múzeum közös emlékezetünk, tudásaink őrzője, kreatív központ, kísérleti műhely, kapu, amelyen keresztül kerületünk történetének különböző korszakaiba nyithatunk be.

Történészünk, művészettörténészünk, múzeumpedagógusunk közreműködésével jelenleg azon igyekszünk, hogy minél hitelesebben tudjuk Józsefváros múltját feltárni és bemutatni. Jövőbeni kiállításainkon, és már most is elérhető programjainkon keresztül szeretnénk megismertetni közösségeinket mindazzal, ami a múltban történt, de jelenünket is formálta, formálja.

Nyitott, befogadó és inspiráló közösségi központként az a célunk, hogy kerületünk lakói számára lehetőséget biztosítsunk a találkozásra, a közös és kölcsönös tanulásra, alkotásra.

Emellett arra hívunk, hogy oszd meg velünk személyes történetedet: legyen az hétköznapi, meghökkentő, megható, megrázó, felemelő vagy lelkesítő.

A Józsefvárosi Múzeumban arra törekszünk, hogy információval, ismeretekkel szolgáljunk ne csak múltunkról, hanem jelenünkről is, arra ösztönözzük látogatóinkat, közösségeinket, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, és ezekre a kérdésekre közös tapasztalatainkra épülő válaszok születhessenek.

A legfiatalabb generációk számára pedagógiai műhelyünk teret ad az új ötleteknek, a kreativitásnak és az innovációnak, a múzeumi gyűjteményre építő foglalkozásainkon, programjainkon keresztül kritikai gondolkodásra ösztönözzük az iskolás korosztályokat.

A Józsefvárosi Múzeum 2024-től szeretettel vár mindenkit, aki szeretné felfedezni a kerület gazdag múltját, megismerni történeteinket és szeretne egy építő, inspiráló közösség tagja lenni.

 


IX. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday u. 18. (Bejárat az Erkel utca 15. felől)
Tel.: 06-1-218-7420
E-mail: ferencvarosigyujtemeny@gmail.com  vagy info@ferencvaroskalauz.hu

Web: https://www.fmkportal.hu/index.php?name=helytorteneti_fooldal

vagy http://ferencvaroskalauz.hu/fooldal/

Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 12–18; szombat: 10–14 óráig
Gyűjteményvezető: Gönczi Ambrus

A nevét 1792. december 4-én I. Ferenc király után elnyerő Ferencváros múltjának megismeréséhez, a még fellelhető írásos és tárgyi emlékanyagok gyűjtéséhez és feldolgozásához már az 1950-es évek második felében hozzákezdtek. 1997-ben a Ferencvárosi Önkormányzat a Pipa u. 4. egyik lakását megvásárolta és alkalmassá tette az addig begyűjtött emlékanyag raktározására, kiállítások rendezésére. A helytörténeti gyűjtemény megközelítőleg háromezer fényképet magába foglaló fotótárat, egy több mint ezer kötetet tartalmazó könyvtári részleget kezel, ezt egészíti ki az a mintegy 150 – elsősorban múlt századi és századfordulós – használati eszköz, melyet eddig sikerült begyűjteni. Jelenleg a kerületben élő és a Ferencvároshoz kötődő személyiségek visszaemlékezéseit audiovizuális eszközökkel örökítik meg, helytörténeti archívumot hozva létre. A 2006-ban a Ráday utcába költözött gyűjtemény eddig egy állandó és tíz időszaki történeti kiállítást nyitott meg. A kiállítás része a hosszú évtizedekig a kerületben élő festőművész, Tavaszy Noémi Ferencvárosról készült akvarell-sorozata.


X. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

1102 Budapest, Füzér u. 32.

Tel.: 06-1-261-5569

E-mail: helytorteneti@korosi.org

Web: http://korosi.org/helytorteneti-gyujtemeny-2020-08-27-08-00-ora_383-program

Nyitva: kedd, szerda 10-14; csütörtök 14–18, szombat 9-13 óráig kutatónap: péntek 9-13 óra között
Gyűjteményvezető: Verbai Lajos

 

Gyűjteményünk csak széleskörű társadalmi összefogással és akarattal jöhetett létre, amelynek látványos produktumai kiállításaink:

Állandó kiállításunk: KŐBÁNYA ARANYKORA

A tárlat alapvetően két nagyobb tematikai egységből áll, amely az 1840-es évektől követi nyomon Kőbánya életét egészen a XX. század közepéig. Ezen belül ismerhetik meg a látogatók a polgárosodó település kiépülését – első aranykorát – a kőfejtés, szőlőművelés, sertéshizlalás és vasúttörténet útján, majd Kőbánya híres és országosan is kimagasló ipara kerül a középpontba. E két tematikai egységet egészítik ki a helység több ezer éves históriáját feldolgozó filmvetítő modulok, ahol kisfilmek segítik az egymásra épülő múlt megismerését és megértését.

A közönségbarát és látogatóközpontú helytörténeti kiállítást, egyedi tervezésű interaktív elemek gazdagítják, amelyek új élményeket nyújtanak minden korosztály számára. Kuriózumnak számít az egykori kőbányai fényképész Schmidt Ágoston berendezett műhelye, ahol korabeli ruhákba bújva örökíthetik meg a látogatók önmagukat.

Mivel egyetlen kiállítás sem lehet teljes, ezért állandó Kőbánya-történeti kiállításunk mellett időszaki kiállításokat rendezünk, melyeken egy-egy részterületet alaposabban is bemutatunk. 2019 szeptemberétől egy évig a Drasche – téglától a porcelánig című időszaki kiállítást tekintheti meg. A kiállítás röviden ismerteti a Drasche gyár történetét. Széleskörű példákon keresztül – magángyűjtemények anyagára is támaszkodva- bemutatja a gyár termékeit: a tégla- és burkolóanyag-gyártást, az ipari- és a díszporcelánokat.

 


XI. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Albertfalvi Hely- és Iskolatörténet Gyűjtemény

1116 Budapest, Pentele u. 8.
Tel.: 06-1-208-6635, 06-70-7045938
E-mail: albertfalvi.muzeum@gmail.com   vagy  papp.gabor@ujbudakozpont.hu

Web: nincs
Nyitva: kedd, csütörtök 16–18 óráig
Zárva: az iskolai szünetekben
Mb. gyűjteményvezető: Papp Gábor

Az albertfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola ad helyet az intézménynek. Az iskola 1978-ban volt százötven éves. Az évforduló megünneplésére való felkészülés 1973-ban kezdődött el. Ez az időpont egybeesett Albertfalva Fő utcájának lebontásával, az új lakótelep felépítésének kezdetével – a gyűjtés ekkor kezdődött. A közel ötéves gyűjtőmunka során összegyűlt anyag indokolta az iskolamúzeum alapítását. 1980. március 15-én nyílt meg a múzeum, majd 1991-ben költözött a mai, végleges helyére.
Albertfalva – Budapest XI. kerületének, Újbudának déli része – 2004-ben ünnepli 185. születésnapját. Az évfordulóról időszaki kiállítás emlékezik meg. A gyűjtemény az elődtelepülés történeti értékeit kutatja, gyűjti és dolgozza fel. Állandó kiállítások: Római ásatások Albertfalván, Albertfalva önállósága: 1819–1950, Iskolatörténeti kiállítás, Egyháztörténeti kiállítás – Középkori rom Albertfalva területén, Az Első Magyar Repülőgépgyár, Albertfalvi borgyűjtemény, A XIX–XX. század Albertfalvája fényképeken.

———————————————————————————————–

Etele Helytörténeti Gyűjtemény

1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47. (Albertfalvi Közösségi Ház)
Nyitva: H, K, Sz,Cs,P 10–19 óra, csoportos látogatás előzetes megbeszélés szerint
Telefon: 06-1-204-6788,  Mobil: 06-70-6822144
E-mail: farkas.zsolt@ujbudakozpont.hu

Web: nincs
Gyűjteményvezető: Farkas Zsolt

1994-ben alakult meg az Etele Helytörténeti Kör, mely célul tűzte ki maga elé a XI. kerület sokszínű történetének kutatását, tárgyi emlékanyagának összegyűjtését. A civil szervezet a Petzvál József utcában, később az Erőmű 4. szám alatt működött. 2010 januárjában az Etele Helytörténeti Kör könyvtárának és gyűjteményének kezelését Újbuda Önkormányzata vette át, azóta Etele Helytörténeti Gyűjtemény néven működik.

2016 januárjában a gyűjtemény az Albertfalvi Közösségi Házba költözött, új programcsomagot kínálva a ház vendégkörének. Az új kiállítótérben továbbra is megtekinthető a Karinthy Frigyesnek emléket állító enteriőr, melynek legértékesebb elemei Karinthy Frigyes íróasztala és fotelje. Szintén látogatható a magyar autógyártás atyját, Csonka Jánost bemutató tárlat. Csonka János személyes tárgyai, mérőeszközei, valamint egy levélhordó postás tricikli, amelyek a Haris testvérek magángyűjteményéből származnak. (Forrás: kultura.ujbuda.hu)


XII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria
1121 Budapest, Zugligeti út 64.
Tel.: +36-70-3602447
E-mail: info@hegytortenet.hu

Web: https://helytortenetigyujtemeny.hu/
Nyitva: Sze-V. 10-18 óra
Szakmai felelős: Földváry Gergely

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria elsődleges feladatának tekinti, hogy színvonalas kulturális programokkal, rendezvényekkel várja a XII. kerület története, képzőművészete iránt érdeklődőket.
A helytörténeti gyűjteményt 1973-ban hozták létre, azóta folyamatosan gyűjti a Hegyvidék múltjának írás- és tárgybeli dokumentumait, fotóit, képeslapjait, térképeit. A gyűjtemény időszaki kiállításokkal jelentkezik, felvillantva egy-egy szeletet, epizódot a kerület mozgalmas történelméből.
Előzetes bejelentkezés alapján a helytörténeti kutatókat, szakdolgozókat igényesen berendezett, gazdag állományú könyvtárral és kényelmes kutatási lehetőségekkel várja. A gyűjteményt gyarapítja többek között az Óra-villa XIX. századi, ma is működőképes óraszerkezete, valamit a Semsey grófok családi irattárának egy része is.


XIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

1131 Budapest, József Attila tér 4. (József Attila Művelődési Központ)
Tel.: tel: 06 -1-320-3842, 06-1-320-3843, +36-30-4533693
E-mail: helytorteneti@kult13.hu vagy simonzsuzsa@kult13.hu

Web: nincs
Nyitva: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10-18, pénteken 10-17 óra között.
Kulturális munkatárs: Meyer Gáborné

Az 1985-től működő Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Budapest XIII. kerületének „múzeuma”, a négy nagy kerületrész — Angyalföld, Újlipótváros Vizafogó és a Margitsziget — helytörténeti dokumentumait és tárgyanyagát gyűjti és mutatja be a legrégibb időktől napjainkig. Feldolgozza a kerület történetét régészeti emlékek alapján a római kor előtti időktől kezdődően.
Állandó kiállítása van. Múzeumi foglalkozásaikon az iskolás korosztály interaktív formában, szórakozva szerezhet helytörténeti és egyéb ismereteket.


XIV. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely

1144 Budapest, Vezér u. 28/b.
Tel.: 36-70-5223577
E-mail: helytortenet@cserepeskft.hu

Web: http://www.cserepeshaz.hu/?content=mmct&ctid=1597&pn=bemutatkozas

Nyitva: időegyeztetés alapján

Vezető: Majkó Zsuzsanna

A Zuglói Helytörténeti Műhely közel két évtizedes múltra tekint vissza. Elődje civil kezdeményezésre, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának jóvoltából jött létre Vörös Emese néprajzkutató vezetésével. Gyűjteménye Herminamező Polgári Köre (1990) kutatásaira, képanyagára épült, 2004 októberétől 2011. május  31-ig működött.

A kerület múltját, művelődéstörténeti megközelítésű kiállításokkal, előadásokkal mutatták be, melyek a zuglóiak körében igen kedveltté váltak. Tevékenységét 2013 október elsejétől kezdte meg újra, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. tagintézményében, a Lipták Villában,


XV. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye

1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
Tel.: 06-1-419-8216
E-mail: rpalotaimuzeum@csokonaimk.hu, kis.emoke@rakospalotaimuzeum.hu

Web: http://www.csokonaiksk.hu/index.php/component/rsevents/event-search?Itemid=101&IdLocation[]=5

Nyitva: kedd, péntek 10–16; szerda 12–18, Cs.,Szo. 10-14 óráig
Vezető: Kiss Emőke Hajnalka

Az 1950-es évek legvégén kezdődött meg Rákospalotán a helytörténeti és néprajzi anyag gyűjtése. Állandó helyet kapott 1960 januárjában a gyűjtemény, a Kossuth u. 39-ben – megalakult a Rákospalotai Múzeum. Állandó kiállításuk a két, egykor önálló település – Rákospalota és Pestújhely – történetét mutatja be egy-egy általános településtörténeti résszel, továbbá egy életmód-kiállítással.

A néprajzi tárgyak (viselet, bútorzat, kerámia) és paraszti, mezőgazdasági munkaeszközök (kéziszerszámok, ekék, boronák) mellett jelentős kisipar-történeti (kismesterségek szerszámai és termékei) gyűjteménnyel rendelkezik. Elkülönített egységet alkot Madarász Viktor hagyatéka.
Helytörténeti táruk a legkülönbözőbb település-, intézmény- és családtörténeti dokumentumokból, térképekből, tervekből, fényképekből, képeslapokból, magnetofon-kazettákból, videofilmekből áll.


XVI. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

(szakmai besorolás nélkül)
1165 Bp., Veres Péter út 155-157.
Tel.: 06-1-604-8342
E-mail: helytortenet16@gmail.com

Web: http://www.helytortenet16.hu/emlekezet-kozpont/

Nyitva: hétfő- kedd: 9-18 óra, szerda 9–16 óra, szombat 9-13 óra között.

Vezető: Müller Ildikó

Gyűjteménykezelő: Széman Richárd

A kiállításon a XVI. kerület elődtelepüléseinek hivatalos iratai, térképei, híres egyéniségeinek fotográfiái láthatóak. Iskola-, sport-, sajtótörténeti tárlók mutatják be az elődök történetét. Az érdeklődők megtekinthetik az intézmény gazdag képeslap gyűjteményét, valamint a területünkön fellelt régészeti emlékekből is ízelítőt kaphatnak. A gyűjtemény számítógépre feldolgozott írásos és képi anyaga remélhetően a közeljövőben kutatható lesz. Az állandó kiállítás mellett időszakos kiállítások rendezésére is lehetőség van, jelenleg a kerület védett és kiemelt jelentőségű épületeit tekinthetik meg a látogatók – régi képeslapokat felnagyított tablókon.

Egyik telephelyünk a Cinkotai Tájház.

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.

Hivatásunk a régi cinkotai paraszti emlékek ápolása, gondozása, átörökítése. Vendégeink megtekinthetik a régi parasztházat, amely tájházként látogatható. Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó családi programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, népi kézműves programokkal várjuk a gyerekeket, felnőtteket. A kert és a fedett színek kerti mulatságoknak, szabadtéri rendezvényeknek, kemencés, bográcsos, üstös sütés – főzésnek adnak helyszínt.

Másik telephelyünk a  Tóth Ilonka Emlékház.

1162 Budapest, Állás utca 57.

Csoportoknak előzetes bejelentkezés a +36 1 604 8342 telefonszámon vagy az ugyintezo@helytortenet16.hu levelezési címen.

A 2013-ban létrejött Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány azt a célt tűzte ki magának,hogy megmenti és emlékhellyé alakítja Tóth Ilona elhagyott állapotú szülőházát. A Budapest XVI. kerületi Önkormányzat vezetésének segítségével sikerült megvásárolni,majd az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára, 2016. október 23. napjára sikerült teljes körűen felújítani az épületet. A házban a család hagyatékának-köztük számos eredeti,Tóth Ilonkához fűződő dokumentum- segítségével mutatjuk be az 1950-es évek világát, illetve a mártír orvostanhallgató életét. Az újjávarázsolt szülőház kertjében egy oktatóközpont létesült,amely az előadótermen kívül magába foglalja a tárgyalóterem, a Fővárosi Bíróság Esküdszéki termének mását is, amelyben Tóth Ilonka és vádlott-társainak pere zajlott. A múzeum és oktatóközpontban az 1956-os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos rendhagyó történelemórák, tanácskozások, konferenciák tarthatók.


XVII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem
1174 Budapest, Báthory u. 31.
Tel.: 06-1-2566062,  06-1- 2584693
E-mail: erh@enternet.hu

Web: http://www.erdosreneehaz.hu/

Nyitva: hétfő kivételével minden nap 14–18 óráig
Igazgató: Ádám Ferenc

Budapest XVII. kerületét négy egykori község – Rákoscsaba (ennek egyik településrésze Rákoskert), Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget – alkotja. A terület első muzeális jellegű intézménye az ún. Néprajzi Emlékház 1970-ben nyílt meg a Ferihegyi úton, majd rövidesen be is zárt. 1990-ben alapította meg a kerületi önkormányzat az Erdős Renée Házat. Névadója Erdős Renée írónő, aki 1927-től 1944-ig lakott a villában. Az új muzeális intézmény földszinti tereiben megépült egy állandó helytörténeti kiállítás, egy néprajzi szobarészlet és egy „Epress Rezső-gyűjtemény kamarakiállítás”. Az intézmény telephelye a Laborcz Ferenc Emlékház.
A jelenleg látható állandó kiállítások: Rákosmente évszázadai – helytörténeti állandó kiállítás; A Merzse-mocsár világa: multimédiás diorámakiállítás, amely a négy évszak változásai szerint követi végig a terület (hajdani) állatvilágának változásait, madárhangokkal, zenével illusztrálva; Erdős Renée emlékszoba. Időszaki képzőművészeti kiállításai havi rendszerességgel változnak, az időszaki helytörténeti kiállítás a kialakult szokás szerint az év utolsó két hónapjában látható.


XVIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Tomory Lajos Múzeum  (Herrich-Kiss villa)

1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Tel.: 06-1-290-1585
Mobil: 06-1-2901585, +36-20-3169885
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Web: http://muzeum18ker.hu/szerkesztes-alatt2/

Intézményvezető: dr. Heilauf Zsuzsanna

Kiállítóhelyek:
Herrich-Kiss villa: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.
Nyitva tartás: csütörtök, péntek 10-18 óráig, szombaton 14 órától 18 óráig.
Kiállítások:
Látványraktár
„Ekevasba fogott madárszárny” – Kondor Béla a repülés vonzásában
Múzeumsarok: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 2.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között. Közvetlen telefonszám nyitvatartási időben: 06-20-285-0667.
Kiállítások:
„200 év emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből
Oktatástörténetünk múltjából
Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Pavilon Galéria: 1183, Budapest, Kossuth tér (Üllői út és Thököly út sarka)
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 és 18 óra között.
Helytörténeti témájú kamarakiállítások. Az aktuálisról tájékozódjon honlapunkon!
Havanna kiállítóhely: 1181 Budapest, Havanna u. 9.
Nyitva tartás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Kiállítás: „Élet a régi-új lakótelepeken” – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítások ingyenesen látogathatók.

 


XIX. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény

1191.Budapest, Csokonai u. 9.
Tel.: 06-1-2811619
E-mail: helytort@hdsnet.hu  vagy  helytorteneti@kispest.hu

Web: https://kmo.hu/intezmenyek/helytorteneti-gyujtemeny/
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek 14–18; szombat 10–14 óráig
A gyűjtemény vezetője: Siklós Zsuzsa

A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény a főváros XIX. kerületének közigazgatási határain belül gyűjti, megőrzi, feldolgozza a település történetének írásos és tárgyi emlékeit. Állandó kiállítás keretében mutatja be a kerület történetét „A községgé alakulástól Budapesthez csatlakozásig” címmel.
A gyűjtemény évente általában egy időszaki kiállítással jelentkezik, amelyet külső helyszínen a Kispesti Vigadó Galériában (Budapest, Fő u. 20.) rendez meg. A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény  épületében kutatási lehetőséget biztosít mindazoknak, akik érdeklődnek a kerület múltja iránt.


XX. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Pesterzsébeti Múzeum

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 06-1-2831779
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

Web: https://muzeum.pesterzsebet.hu/
Nyitva: K, Sz, Cs,P, Szo.. 10 és 18 óra között.
Igazgató: D. Udvary Ildikó

Megtekinthető: a felújított Állandó Helytörténeti Kiállítás, a „Pesterzsébet művész szemmel” című kiállítás és a Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba.
A Pesterzsébeti Múzeum gyűjteménye Pesterzsébet jellegzetes századfordulón épült neogót épületében, a Bocsák-villában található, amely Bocsák Antal helyi építész munkája. A múzeum állandó helytörténeti kiállításán a látogatók a városrész történetével ismerkedhetnek meg, dokumentumok, archív fotók, használati tárgyak segítségével. A kiállítás legfontosabb témái a városalapítók bemutatása, a helyi egyházak története, a városrész jellegzetes épületei és városrendezési tervei, a szórakozás és művelődés egykori lehetőségei, az iskolarendszer kiépülése, a közigazgatás alakulása, illetve a kerületet érintő történelmi jelentőségű események felvázolása. A múzeum kistermében a “Pesterzsébeti utca képeskönyve” c. kiállításon a múzeum helytörténeti tematikájú képzőművészeti alkotásai közül válogattunk. A kamarateremben az állandó Neményi Lili emlékszoba található, ahol a kerületben sokszor fellépő operaénekesnő bútorait, használati tárgyait, fellépő ruháit, színházi fotóit mutatjuk be.


XXI. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény

1213 Budapest, Szent István út 230.
Tel.: 06-1-278-2747,
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Web: http://www.csepelivaroskep.hu/kiralyerdei/

Nyitva: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10 és 15 óra között.
szerda 8-14.30 óráig, péntek 14-18 óráig, szombat 9-13 óráig (kutatószolgálat előzetes bejelentkezés alapján).

Gyűjteményvezető: Molnár Krisztián (Elérhetősége szakmai munkatársak számára: +36-70-439-7762, molnarkrisztian@csepelivaroskep.hu )

Az önkormányzat polgármesteri hivatalának bővítése, felújítása, és átépítése miatt a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény új helyére költözött a Szent Imre tér 3. szám alól. 2005-ben a Galéria és a Gyűjtemény külön vált, utóbbi új helyére a Királyerdei Művelődési Ház épületébe költözött. 2007. július 1-jével, a Csepeli Művelődési Központ megalakulásával annak keretein belül, helyileg ugyanott működik. Az intézmény feladatának tekinti Csepel, a Csepel-sziget és a Csepel Művek történeti relikviáinak gyűjtését, kutatását és bemutatását. A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállításának címe: Csepel és a gyár története.
Szeretettel várjuk az egyéni és csoportos látogatókat, a kutatni vágyókat! Kutatható anyagaik között említésre méltó a térkép- és fotótár, a Csepel Újság összes száma. A gyűjtemény értékes darabjai a XVI. századtól az ezredfordulóig kiadott eredeti térképek. Szívesen rendezünk csoportoknak csepeli helytörténeti sétákat!


XXII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Magdolna Udvar Helytörténeti Gyűjtemény

1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 24.

Tel.: 610-8532

E-mail: info@magdolnaudvar.hu

Web: https://magdolnaudvar.hu/

Nyitva tartás: Cs.-P-Szo.: 10-18 óra

Vezető: Gyönki Viktória

A Magdolna Udvar Helytörténeti Gyűjteményének küldetése, hogy Budafok-Tétény kulturális emlékeit őrizze és bemutassa az érdeklődőknek. Gyűjteményünk elsősorban a kerülethez köthető személyes tárgyi és képi emlékekre, valamint a gyáriparra, kisiparra koncentrál. Első állandó kiállításunkon a Budafok-Tétényi lakosok által adományozott legérdekesebb tárgyak és képek mellett interaktív elemekkel idézzük fel az elmúlt évszázadokat egészen napjainkig.

————————————————————————————————————————————————————–

Nagytétényi Helytörténeti Kiállítóhely

1225 Budapest, Nagytétényi út 278.

Tel.: +36-20-2371920 (csoportoknak előzetes bejelentkezés)

E-mail: info@cziffrakozpont.hu (központi szám)

Web: https://www.cziffrakozpont.hu/helytortenet/helytorteneti-kiallitoter/

Nyitva tartás: kedden és csütörtökön 9-től 12 óráig, szombaton 15-től 18 óráig.

Vezető: Wahl Ildikó

Az intézmény fontos programfókusza a helyi értékek bemutatása. A modern térben kialakított Helytörténeti Kiállítótérben bemutatott gyűjtemény a Nagytétényi Polgári Kör és több magánszemély segítségével és adományaiból valósult meg.

Az állandó kiállítás a betelepült első sváb telepesektől kezdődően napjainkig öleli át a település néprajzi hagyományait. A  sokak számára ismerős használati tárgyak és fényképek segítéségével megeleveníti Nagytétény mikrotörténelmét. A kiállítás enteriőrje – mely időben a XX. század első harmadát idézi – betekintést enged egy polgárosodó nagytétényi család mindennapjaiba. A település életére jellemző muzeális eszközökből, újságcikkekből, kisnyomtatványokból álló kollekció reprezentálja a város társadalmának és a város fejlődésének kiemelendő állomásait. A tárlat a szőlő-, bor- és gyümölcskultúra, a mesterségek és mesterek, és a neves helyi családok bemutatásával a helyi identitás erősítését is szolgálja. A tárlatvezetés után a gyermekek az életkoruknak megfelelő foglalkozási anyaggal gazdagodnak.

———————————————————————————————-

Budafoki Barlanglakás Emlékszoba

1222 Budapest, Veréb utca 4.

Tel.: 06-1-226-0559 vagy 06-1-226 -5317 (központi szám)

E-mail: info@klauzalhaz.hu (központi cím)

Látogatható: szerda, vasárnap, illetőleg előzetes bejelentkezés alapján.

Az emlékhely előzetes bejelentkezéssel látogatható – tel.: +36-20-4478333

Web: https://klauzalhaz.hu/tarsintezmenyek/barlanglakas

Budafok, mely a Tétényi-fennsíkon helyezkedik el, bővelkedik természetes üregekben, barlangokban, mesterségesen kialakított pincékben. A puha, szarmata mészkő adottságait – könnyen vájható, alakítható – az ókortól kezdve a maga javára fordította az ember. Természetes volt, hogy ezeket az üregeket előbb-utóbb az itt élők lakások céljaira is felhasználták. Az első lakások valószínűleg a helyi kőbányászat 18. századi fellendülésével egyidősek. Feltételezhetően a kőbányászok alakították ki, maguk és családjuk számára. Az 1800-as évek első feléből származó dokumentumok szerint már több száz ember lakott ilyen barlanglakásokban. A durva mészkőben szoba, konyha, kamra, istálló, közös fúrt kút került kialakításra.
Az egészségtelenné váló lakások felszámolása a 20. század elején kezdődött meg, de csak az 1970-es években sikerült végleg megszüntetni azokat. A Budapesti Történeti Múzeum 1970-ben megvásárolta az egyik ilyen utolsó lakást és emlékszobává alakíttatta át, eredeti funkciókat és jelleget meghagyva. Jelenleg a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ kezeli.


XXIII. kerületi helytörténeti gyűjtemény/múzeum

Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény

1238 Budapest, Szitás u. 105.
Tel.: 06-1-2873057
E-mail: iroda@galeria13.hu
web.: www. galeria13.hu

Nyitva: szerda, csütörtök, péntek 14-17 óra között.
Csoportokat előzetes jelentkezés alapján ettől eltérő időben is fogadunk!

Igazgató: Geiger Tamás (Galéria’13)

A gyűjtemény 1974-ben alakult a Mezőgazdasági Múzeum filiáléjaként, önállóságát 1996-ban, Soroksár önálló kerületté nyilvánítása évében nyerte el. Azóta a Galéria ’13 Soroksár telephelyeként működik. Feladata Soroksár történeti, néprajzi emlékeinek gyűjtése, gondozása, bemutatása. Állandó kiállításának egységei: Soroksár életmód- és ipartörténete, mezőgazdasági élete, paraszti és iparos élet a szerszámok és gépek tükrében, Dél-Pest állatvilága. Önálló gyűjteményei: kovács-, asztalos-, seprűkötöző- és kötélverő műhelyek berendezése, sírkert. Évente időszaki kiállítást rendez, mely témájául szolgál az iskolások részére szervezett helytörténeti vetélkedőnek is. Az intézmény a gazdag hagyományú, sváb gyökerekből táplálkozó település életének, gazdálkodásának, kézműiparának tárgyait gyűjti. Jelenleg a múzeum állandó kiállításon mutatja be Dél-Pest madárvilágát, a főépületben egy 20. század eleji épület konyha- és szobarészletét, dr. Nádor Ödön orvosi műszereit, hangszergyűjteményt, a fészerben pedig gazdasági és ipari gépeket, szerszámokat. Az udvarban található a “Sírkert” – Soroksár felszámolt temetőinek 18-20. századi síremlékei. A gyűjtemény célja, hogy bemutassa Soroksár mezőgazdasági, ipari és kulturális emlékein kívül a hétköznapok használati eszközeit is, hagyományainkat, növény- és állatvilágunkat az idősebb és fiatalabb generációnak egyaránt. Időszaki kiállításai többek között: Soroksár régészeti emlékei (2003); Harminc éves a Helytörténeti Gyűjtemény (2004); Soroksár kétszázötven éves oktatástörténete (2005), Soroksár, régi-új emlékeink (2008)… Időszakos kiállítóterünkben 2020 szeptemberétől egy Soroksár múltját bemutató fotókiállítás látható.