Budapesti Honismereti Társaság

 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség a Trianon és a magyar felsőoktatás, III. című konferenciáját március 10-én (kedden) 9.30-tól a VERITÁS-nál (1093 Budapest, Zsil utca 2–4.) tartja.

Helyszín: VERITAS Történetkutató Intézet  és Levéltár (1093 Budapest, Zsil utca 2–4.)

PROGRAM

Délelőtti ülésszak

Elnök:

Marinovich Endre  (VERITAS, főigazgató-helyettes)

9.30–9.55

Vajda Tamás

(Szegedi Tudományegyetem Levéltára, igazgató)

Szegedi joghallgatók adatbázisa és 1914–1920

között teljesített katonai szolgálatai

 

9.55–10.20

Ujváry Gábor

(VERITAS, intézetigazgató)

Magyar felsőoktatás-politika 1919–1920-ban

 

10.20–10.45

Kohári Nándor

(Szegedi Tudományegyetem Levéltára, levéltáros) 

Egyetemi ifjúság az 1919 nyári

szegedi ellenforradalomban

 

10.45–11.10

Sági Éva

(Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, levéltárvezető) – Homor Péter (Soproni Egyetem

Központi Könyvtár és Levéltár, levéltáros)

Az I. világháború hatása a selmecbányai bányászati

és erdészeti főiskola hallgatóságára – áttekintés és példák

11.10–11.30

Kávészünet

11.30–11.55

Bertalan Péter

(VERITAS, tudományos főmunkatárs)

A Csurgói Állami Tanítóképző Intézet

története 1914–1920 között

(egyéni sorstragédiák és kibontakozás)

 

11.55–12.20

Dévényi Anna

(Bolyai ösztöndíjas történész)

Mobilitás versus stabilitás – a középiskolai

szelekció formái és funkciója

a Horthy-korszakban

 

12.20–12.45

Szikora Katalin

(Testnevelési Egyetem, ny. egyetemi docens) 

Egy új felsőoktatási intézmény a Horthy korszakban:

a TF (Magyar Királyi Testnevelési Főiskola)

12.45–13.30

Ebédszünet

 

Délutáni ülésszak

 

Elnök:

Ujváry Gábor

(VERITAS, intézetvezető)

13.30–13.55

Joó András

(VERITAS, tudományos főmunkatárs)

„Zárt szám”: fogalmi kérdések, történelmi példák

és nemzetközi kitekintés

(a XIX. század végétől a második világháborúig)

 

13.55–14.20

Hamerli Petra

(Pécsi Tudományegyetem, BTK,

egyetemi tanársegéd)

A numerus clausus fogadtatása Olaszországban

 

14.20–14.55

Gali Máté

(VERITAS, tudományos munkatárs) 

Berzeviczy Albert és a numerus clausus

  1. évi módosítása

14.55–15.20

Kávészünet

 

15.20–15.45

Batalka Krisztina

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Levéltára, levéltárvezető) 

„Úgy vettünk részt a verekedésben, hogy megvertek bennünket.”

A numerus clausus törvény módosításával összefüggő

megmozdulások és fegyelmi ügyek a Műegyetemen

 

15.45–16.10

Orosz László

(VERITAS, tudományos főmunkatárs)

A hazai sváb egyetemisták hallgatói

mozgalmának kérdéséhez

 

16.10–16.50

A Trianon és a magyar felsőoktatás 2. című kötetet

(Budapest, VERITAS–Magyar Napló, 2019.)

bemutatja: Ablonczy Balázs  (MTA – Lendület Trianon 100 Kutatócsoport)

Szögi László  (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, c. egyetemi tanár)

16.50–17.15

Vita, hozzászólások

H-1093 Budapest, Zsil u. 2-4.

Tel: +36 1 795 6581 Fax: +36 1 795 0769

info@veritas.gov.hu

www.veritasintezet.hu