Budapesti Honismereti Társaság

Fővárosok – fő városok

Budapest Főváros Levéltára (XIII. ker., Teve u. 3-5.) november 14-15-én a Levéltári Nap keretében földszinti Gárdonyi Albert termében kétnapos konferenciát rendez Fővárosok – fő városok Az uralkodói székhelyek és fővárosok szerepének változásai a Kárpát-medencében a középkortól a modern korig címmel. A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz nem kötött

PROGRAM

 

  1. november 14. (kedd)

09.30 – 10.10 Levéltári Nap – ünnepélyes megnyitó

Erkel Ferenc Vegyeskar műsora

Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának köszöntője

Karácsony Gergely főpolgármester úr köszöntője

Gárdonyi Albert-emlékérem és -díj, valamint a Varga László-díj átadása

10.10 – 10.20 Szünet

 

            Nyitó előadások

Levezető elnök: Kenyeres István

10.20 – 11.10 Ferdinand Opll: Die Hauptstadt. Der funktionale und ideelle Fokus von Herrschaften, Regionen und Staaten (szinkrontolmáccsal)

  • – 12.00 Zsoldos Attila: A király és városai az ország közepén

 

  1. szekció

Levezető elnök: Kenyeres István

12.00 – 12.20 Szende Katalin: Zsigmond és Buda – a király új fővárosa

12.20 – 12.40 Ternovácz Bálint: Buda árnyékában: Pest története a középkorban

12.40 – 13.00 Vita, kérdések

13.00 – 14.00 Ebéd

14.00 – 14.20 Horváth Péter: Óbuda település történeti szerepének átalakulása – uralkodói központból fővárosi peremkerület

14.20 – 14.40 Ribi András: A budai káptalan országos hatáskörű hiteleshelyi tevékenysége a 15–16. században

14.40 – 15.00 Gyöngyössy Márton A pénzverde és a királyi székhely viszonya a középkorban

15.00 – 15.20 Vita, kérdések

 

 

  1. szekció

Levezető elnök: H. Németh István

15.20 – 15.40 Pálffy Géza:    Buda örökösei: „Fővárosok” a kora újkori Magyarországon

15.40 – 16.00 G. Etényi Nóra: Császári Bécs, királyi Buda, koronázó Pozsony. A Magyar Királyság központjai a 17. század végi nyomtatott politikai diskurzusokban

16.00 – 16.20 Kenyeres István: Buda a Magyar Királyság fővárosa a 16–17. században?

16.20 – 16.40 Géra Eleonóra: Buda a fővárossá válás útján (1686-1792)

16.40 – 17.00 Manhercz Orsolya: (Pest-)Buda és Budapest mint királyi székváros, 1792–1892

17.00 – 17.20 Vita, kérdések

17.20 – 17.40 Kávészünet

 

            III. szekció

Levezető elnök: H. Németh István

17.40 – 18.00 Gál Judit: Voltak-e magyar uralkodói központok a középkori Dalmáciában és Horvátországban?

18.00 – 18.20 Lovas Eldina – Varga Szabolcs: Végvárból főváros: Zágráb nemzetió reprezentációs térszerkezetének változása az újkorban (1600–1918)

18.20 – 18.40 Vita, kérdések

 

  1. november 15. (szerda)

 

  1. szekció

Levezető elnök: Simon Katalin

09.30 – 09.50 Tóth Árpád: A (részleges) fővárosi rangját vesztett Pozsony (Megközelítési lehetőségek, részeredmények)

09.50 – 10.10 Tózsa-Rigó Attila: Főváros, vagy „csak” fő város? Pozsony funkcióváltozásai a 16. század második felében és a 17. század elején

10.10 – 10.30 Vesztróczy Zsolt: Magyarország időszaki politikai központja. A reformkori Pozsony Jókai Mór műveiben

10.30 – 10.50 Vita, kérdések

10:50 – 11:00 Kávészünet

 

 

 

  1. szekció

Levezető elnök: Oborni Teréz

11.00 – 11.20 Jeney-Tóth Annamária: Kolozsvár város szerepköre a Rákóczi fejedelmek idején

11.20 – 11.40 Mátyás-Rausch Petra: Hol legyen? –Tartományi fővárosra vonatkozó elképzelések a második erdélyi Habsburg – interregnum idején (1598 – 1604)

11.40 – 12.00 Tóth Szilárd: Kolozsvár átalakulása Erdély politikai fővárosából tudományos fővárosává

12.00 – 12.20 Fazakas László: A fővárosi tudat kialakulása és hatása Kolozsváron a dualizmus korában

12.20 – 12.40 Flóra Ágnes: Hangyás-berek – Sétatér. Egy reprezentációs tér Erdély fővárosában az újkori Kolozsváron

 

12.40 – 13.00 Vita, kérdések

13.00 – 14.00 Ebéd

 

14.00 – 14.20 Erdősi Péter: A gyulafehérvári fejedelmi székhely jezsuita szemmel a Báthory-korban

14.20 – 14.40 Fejér Tamás: Hatalmi elit és házbirtoklás Gyulafehérváron a 16. század második felében

14.40 – 15.00 Vita, kérdések

 

 

  1. szekció

Levezető elnök: Czoch Gábor

15.00 – 15.20 Pilkhoffer Mónika: Városépítészet Bécsben és Budapesten a dualizmus korában. Mintakövetés és rivalizálás

15.20 – 15.40 Anka László: Arisztokrata paloták építése a budai Duna-parton a boldog békeidők korában

15.40 – 16.00 Schwarzvölder Ádám A Szent György tér átalakításának tervei 1895–1900 között

16.00 – 16.20 Vita, kérdések

16.20 – 16.30 Kávészünet

 

VII. szekció

Levezető elnök: Czoch Gábor

16.30 – 16.50 Bödők Gergely: Megszállt főváros – Atrocitások és mindennapi élet Budapesten a román megszállás (1919. augusztus 3. – november 14.) időszakában

16.50 – 17.10 Ignácz Károly: Budapest környéke mint speciális terület kialakulásának fejleményei az I. világháború alatt és után (1917–1922)

17.10 – 17.30 Lugosi András: “Budapest, Magyarország fővárosa”: a nagyvárosi és a fővárosi szerepkörök textuális, képi és tárgyi reprezentációi a dualizmus korában

17.30 – 17.50 Vita, a konferencia zárása