Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Helytörténeti pályázat amatöröknek
2018.07.23 - Általános

A Honismereti Szövetség amatőr helytörténészek és diákok számára helytörténeti-honismereti pályázatot írt ki felnőtt és ifjúsági kategóriában. Mindkét kategória első három helyezettje jelentős pénzjutalomban is részesül. Benyújtási határidő:2018.X.23.

A
Honismereti Szövetség
Országos honismereti-helytörténeti pályázatot hirdet
ifjúsági és felnőtt kategóriában
amatőr kutatók számára

A pályázat beküldési határideje: 2018. október 23.

Pályázni lehet
bármely honismereti, helytörténeti témában, például
– egy vagy több helység történetéről;
– egy település, megye vagy országrész életét meghatározó személyiségről;
– épített örökségről (ld. templom, fürdő- vagy iskolaépület stb.);
– helyi társadalmi szervezetek történetéről stb.
írt dolgozatokkal.

Pályázati feltételek

– A pályázaton nem vehetnek részt, akik közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak vagy levéltárak), illetve történelemmel foglalkozó tudományos intézetek munkatársai és olyan oktatók, akik a történelem valamely korszakával hivatásszerűen foglalkoznak.
– A minimális terjedelem 20 gépelt oldal. A pályázatot a felhasznált források jegyzékével és hivatkozási jegyzetekkel (lábjegyzet vagy végjegyzet) kell ellátni.
– A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtéseken, történeti, levéltári forrásokon és könyvtári kutatásokon alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak.
– A pályázatra nem adható be megjelent vagy kiadás alatt álló. más országos pályázaton szerepelt, illetve ott helyezést elért dolgozat.
– Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni. A hangszalagon vagy digitális eszközökön rögzített anyagokat írásban is mellékelni kell.
– A pályázatra mindkét kategóriában beküldhetők egyéni, társszerzős, illetve csoportos munkák. Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet.
– A határidő után érkezett pályamunkákat nem tudjuk elfogadni.

Pályadíjak
Felnőtt kategóriában

I. díj II. díj III. díj
200 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft

Ifjúsági kategóriában
I. díj II. díj III. díj
75 000 Ft 50 000 Ft 25 000 Ft

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bírálóbizottság tárgyjutalomban vagy dicséretben részesíti.

Nyilvános eredményhirdetés
2018 decemberében
egy ünnepi díjátadó keretében, illetve a Honismeret 2018/6. számában
és a
Honismereti Szövetség honlapján

Egyéb tudnivalók

– A pályázat jeligés. A pályázó a dolgozathoz mellékelt borítékban közölje nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét, az életkorát és foglalkozását (ifjúsági pályázó esetén iskolája nevét és címét is). A jeligét borítékon és a pályázat címoldalán is kérjük feltüntetni.
– A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni és nem szükséges beköttetni.
– A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk értesítést küldeni.
– A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak.
– A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült bírálatok nem publikusak, lektori véleményként nem használhatóak fel.
– Ha a díjazott pályamunka nyomtatásban megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett a Honismereti Szövetség 2018. évi pályázatán.
– A díjazott pályázatokat a Honismereti Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattárában helyezi el.
– A pályázattal kapcsolatban információt kérhetnek a 06–1–327–77–61 telefonszámon Végső István titkártól.

A pályázatot az alábbi címre küldjék:

Honismereti Szövetség
1370 Budapest, Pf. 364.

Budapest, 2018. július 20.2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió