Budapesti Honismereti Társaság

Albertfalvi helytörténeti kalandtúra

Gyerekek és felnőttek az Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra keretében sok érdekes és hasznos információt szerezhetnek meg Újbuda legöregebb városrészéről, annak múltjáról 2021. június 5-én 10 órától 15 óráig!

A kalandtúrát csak csapatok teljesíthetik, azaz minimum két fő, illetve maximum 5-6 fő. A csapatban nem lehetnek csak gyerekek, egy felnőtt kísérő mindenképpen kötelező.

A felnőttnek védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie, a gyerekeknél a játék megkezdésekor testhőmérsékletet mérünk.

A játékhoz szükséges kellékek: írószerszám, okostelefon vagy fényképezőgép.

Azoknál a gyerekeknél, akik nem szülővel együtt játszanak, szülői hozzájáruló nyilatkozatot kérünk, amely itt tölthető le:

https://akh.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/akhujbudahu/2021_05/nyilatkozat_albertfalvi_kalandtura_2021.doc

A feladatok úgy vannak összeállítva, hogy a helyszíneken a kérdések megválaszolásához szükséges információkat meg lehet találni, de ha nem sikerül, akkor nyugodtan lehet guglizni is! A játék az Albertfalvi Közösségi Háztól (1116 Bp. Gyékényes utca 45-47.) indul, ahol a csapatok megkapják a feladatlapokat, illetve ugyanitt kell leadni a kalandtúra teljesítésekor a kitöltött feladatlapokat legkésőbb 16 óráig. A szelfiket pedig az albertfalva2.0@gmail.com címre kérjük elküldeni.

A szelfiket az Albertfalvi Közösségi Ház Facebook oldalára töltjük fel, hiszen aznap lesz az Albertfalvi Mustra (Virtual Version 2.0), amelynek az eseményoldala a következő címen érhető el:

https://www.facebook.com/events/214399423559406

Érdemes az eseményhez csatlakozni, hiszen a játékot követően – június 5-én 17 órakor – itt osztjuk meg a helyes megoldást, illetve a nyertesek listáját is, hiszen minél több csapatnak nyernie kell! A beküldött szelfik esetében, ha valaki nem járul hozzá, hogy megosszuk azokat, akkor ezt jelezze nekünk!

Azok a gyerekek és felnőttek, akik teljesítik a kalandtúrát három ajándék közül választhatnak: Albertfalva póló, albertfalvi szinező, Kána könyv.

A legjobb eredményt elérő csapatok plusz ajándékokat kapnak.

Vidám és tapasztalatokban gazdag helytörténeti kalandtúrát kívánunk!

Albertfalvi Közösségi Ház


 

Szülői hozzájárulási nyilatkozat

Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra

Alulírott ………………………………………………………..………[törvényes képviselő] – továbbiakban: Nyilatkozóhozzájárulok ahhoz, hogy ………………………..……..…………. nevű kiskorú gyermekem  jelentkezzen, és részt vegyen a 2021. június 5. napján, 10:00 órakor kezdődő Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra elnevezésű rendezvényen, amelyet a KözPont Újbudai Kulturális Kft. telephelye, az Albertfalvi Közösségi Ház (1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.) – továbbiakban: Szervező – rendez és bonyolít le. Nyilatkozó kijelenti, hogy a rendezvényt megismerte és a lebonyolítási feltételeket elfogadja. Nyilatkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkor hatályos koronavírus-elleni védelmi előírásoknak, így a jogszabályokban és a szervező házirendjében foglalt előírásoknak meg kell felelnie, így annak is, hogy a szabadidős létesítményeket a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.

 

  1. A Nyilatkozó önkéntesen, előzetesen, befolyásmentesen és kifejezetten

 

□ hozzájárul                     □ nem járul hozzá

 

ahhoz, hogy fent nevezett gyermekéről a rendezvényen egyedi fénykép-, hang- és/vagy videó felvétel készüljön, és azt a Szervező mint adatkezelő az adatvédelmi szabályzatában megjelölt célokra – különösen az Albertfalvi Közösségi Ház Facebook oldalán történő közzététel céljából – szabadon, külön térítés nélkül felhasználja és nyilvánosságra hozza, valamint a fentiekben megadott adatait kezelje. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bek. a) pontja (érintetti hozzájárulás). Nyilatkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekben megadott adatait, valamint gyermeke nevét a hozzájárulás megadásának igazolása céljából az adatkezelő az érintetti hozzájárulás alapján, a képmás- és hangfelvételek adatkezelésével megegyező ideig (érintetti visszavonásig) kezeli. Tudomásul veszi továbbá, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nyilatkozó kijelenti továbbá, hogy a szervező Általános Adatvédelmi Szabályzatát megismerte (A szabályzat elérhető az alábbi honlapon: https://kozpont.ujbuda.hu/kozpont/adatvedelem).

 

  1. A nyilatkozó hozzájárul és engedélyezi a Szervezőnek, hogy a gyermeke által a rendezvény egyes állomásain készített és a Szervező rendelkezésére bocsátott selfie-fotókat a szervező az Albertfalvi Közösségi Ház Facebook oldalán, a rendezvényről történő tudósítás céljából felhasználja.

 

□ hozzájárul             □ nem járul hozzá

 

A fenti hozzájárulások megadása esetén a jelen hozzájáruló nyilatkozat és az annak alapján történő adatkezelés visszavonásig érvényes.

 

Kelt: Budapest, 2021. ………………………

……………………………………..

nyilatkozó aláírása